Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BI-Marketing Solutions

362 views

Published on

Als we over marketing praten gaat het over customer centric marketing. Over pull marketing, multi-channel marketing, event driven marketing, behavioral marketing en real-time marketing. Eén ding is duidelijk: marketing anno nu legt een zware druk op de bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT. FourPoints Business Intelligence heeft hiervoor een specifiek dienstenpakket: Marketing Solutions, om meer rendement te halen uit jouw marketinginspanningen. Als jij weet waar je met jouw marketing naar toe wilt, kunnen wij je helpen om die in te richten.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BI-Marketing Solutions

  1. 1. SERVICE OFFERINGBI-Marketing Solutions
  2. 2. BI-MARKETING SOLUTIONSHaal meer rendement uit uw marketinginspanningenDE ECHTE UITDAGING IS: KOPPELING!Natuurlijk speelt ICT een belangrijke rol bij customer centric marketing. Ermoet tenslotte heel veel (online) klantgedrag worden geregistreerd engeanalyseerd. Dat betekent enorme verzamelingen ‘big data’ en nieuwe toolsvoor data-analyse en -visualisatie. Daarnaast zijn tool-leveranciers continubezig met de ontwikkeling van Enterprise Marketing Management-tools(EMM). Maar customer centric marketing betekent in de eerste plaats:aanpassing van uw besturingsmodellen, van de koppeling tussen uw kanaal-,verkoop- en marketing-afdelingen en vooral… van de bedrijfscultuur. Kortom,dit veranderproces vergt veel meer dan alleen het implementeren ofaanpassen van IT-systemen.20 JAAR BI-EXPERTISEFourPoints heeft 20 jaar ervaring in Business Intelligence en ondersteunt uw marketingwensen zowel aan debusiness kant als de ICT-kant. Hiervoor hebben we sinds 2010 een System Integrator Partnership met Unica.Unica is de leverancier van een omvangrijke tool-suite rond Enterprise Marketing Management. Wij durvenonszelf uw ideale partner te noemen. Want wij combineren jarenlange ervaring rond complexe BI-omgevingenmet een diepgaande kennis van marketing-processen en marketingtools.ONZE DIENSTEN, UW MARKETING ONDERSTEUNINGMarketing Intelligence AdviesAls u nieuwe marketing uitdagingen wilt aangaan, komt direct de vraag: maar hoe dan? Wat betekent het voormijn organisatie, mijn processen, mijn ICT? Hoe verzamel en sla ik al dat klantgedrag op? Hoe ga ik om met datauit sociale media? Hoe koppel ik mijn klantdata aan mijn marketing tools, aan mijn campagnevoering en hoemeet ik de real-time campagneresultaten? Juist bij dit soort inrichtingsvraagstukken kan FourPoints u helpen.Als we over marketing praten gaat het over customer centric marketing. Over pull marketing, multi-channelmarketing, event driven marketing, behavioral marketing en real-time marketing. Eén ding is duidelijk: marketinganno nu legt een zware druk op uw bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT. FourPoints BusinessIntelligence heeft hiervoor een specifiek dienstenpakket: Marketing Solutions, om meer rendement te halen uituw marketinginspanningen. Als u weet waar u met uw marketing naar toe wilt, kunnen wij u helpen om die in terichten.
  3. 3. Marketing Intelligence ArchitectuurUw marketing doelstellingen bereiken begint met een duidelijk beeld van de toekomst. Met een streefinrichtingvoor uw marketing intelligence, waarin bedrijfsfuncties, processen, ICT-systemen en de integratie van dit alleswordt beschreven. De FourPoints marketing intelligence architectuur kent meerdere niveaus: business, informa-tie, applicaties en infrastructuur. In samenhang leveren de architecturen een duidelijk beeld op van de toekomst.Uw investeringen kunnen dan aantoonbaar meer gaan bijdragen aan uw doelstellingen, omdat u er inhoudelijkgrip op krijgt.Marketing Intelligence VeranderprogrammaOp basis van een marketing intelligence advies of architectuur onderzoeken wij hoe u kunt migreren naar denieuwe marketing inrichting. In een veranderplan geven we aan via welke stappen/projecten u de migratie kuntinvullen en hoe u binnen vastgestelde kaders (tijd, budget) de gewenste resultaten behaalt. En natuurlijk helpenwij u ook graag bij de uitvoering van dat veranderplan.Belangrijke aandachtsgebieden bij customer centric marketingKanaalondersteunende ICT Marketingondersteunende ICTSalesondersteunende ICTWebsites/Social mediaKantoor-systemenCRMKMSCall CenterFront-End(e-)MailsystemenMarketingmanagement-toolsEMM-DwhkoppelingNieuwe, zwaardere ICT koppelingen(real-time, inbound, NBA’s, customer behaviour)Veranderende commerciële processen(nieuwe processen, proceskoppelingen en besturingsmodellen)KanalenProcessenSalesProcessenMarketingProcessenDWH
  4. 4. WILT U MEER INFORMATIE OF REFERENTIES?Wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van onze BI-Marketing Solutions? Bent ubenieuwd welke bedrijven en organisaties wij hebben ondersteund bij het inrichten van hunmarketingafdeling en -systemen? Bel ons op (020) 452 75 05 of mail naar info@fourpoints.nl.Meer informatie over FourPoints Business Intelligence vindt u ook op www.fourpoints.nlMarketing ToolkeuzeHet is niet eenvoudig de weg te vinden in de wondere wereld van de marketing tools. FourPoints kent alle vooru relevante EMM-tools en helpt u bij het kiezen van de juiste tool. Van long-list tot en met proof-of-concept.FourPoints is onafhankelijk, wij verdienen niet aan licenties voor welke tool dan ook.Marketing DashboardDe effectiviteit van uw marketing moet gemeten worden. Daarbij spelen steeds meer distributiekanalen een rol.Met een dashboard wordt voor marketeers, formule- of channelmanagers de complete sales funnel inzichtelijkgemaakt. Zodat ze besluiten kunnen nemen t.a.v. bijvoorbeeld campagne-aanpak, channel-mix en marketing-strategie.Ondersteuning bij invoering UnicaBent u bezig met de implementatie van Unica Campaign of Interact? Of bent u daarbij toe aan een ‘next step’?FourPoints Business Intelligence ondersteunt u bij:Inpassen software in uw marketing-processen en -organisatieInrichten van marketing & IT-processenImplementeren van Unica Campaign & InteractManagement van implementatie-projectenIntegratie marketing ondersteunende systemenMeten campagneresultaten, zowel batch als real-time.

×