Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BI-Architectuur

274 views

Published on

De samenleving wordt steeds complexer. En dat geldt vaak ook voor bedrijven en hun ICT. Grote ondernemingen en bedrijven in het MKB hebben te maken met meer producten, meer diensten, meer afdelingen en groeiende regelgeving. Maar ook in complexe (markt)omstandigheden wil je rendement halen uit jouw marketinginspanningen, kosten verlagen, risico’s verkleinen – kortom, de performance verbeteren. Dat betekent dat de kwaliteit van de management-informatie cruciaal is. Een nieuwe architectuur voor jouw Business Intelligence omgeving kan die kwaliteit waarborgen. Ook in de toekomst.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BI-Architectuur

  1. 1. SERVICE OFFERINGBI-Architectuur
  2. 2. BI-ARCHITECTUURMaak nu werk van uw toekomstige performanceKAN UW BI-OMGEVING DE TOEKOMST AAN?De behoefte aan adequate management-informatie neemt sterk toe. Deoperationele ICT-systemen waar bedrijfsdata uit moet worden onttrokken,worden complexer. De ondersteunende ICT-tools voor Business Intelligenceworden door leveranciers continu verbeterd, mobieler, real-time, functioneler.Hoe vindt u de beste mix voor uw organisatie? Weet u zeker dat uw BI-investeringwel toekomstbestendig is en dus op termijn geen desinvestering blijkt te zijn?SAMEN VORMGEVEN AAN DE TOEKOMSTEen architectuur voor uw BI-inrichting geeft inhoudelijk vorm aan de toekomst. En geeft dus duidelijkheid. Eenarchitectuur vertaalt uw business-strategie naar een optimale ondersteuning door uw ICT-systemen. Dat leverteen toekomstbeeld op, een streefinrichting. Zo’n uitgetekende inrichting kan uiteindelijk ook invloed hebbenop uw organisatie. Op de bedrijfsprocessen, de besturingsmodellen, de organisatiestructuur, deinformatiestromen, de ICT-systemen, enzovoort.PROCESSEN BETER LATEN AANSLUITENDe architecturen die wij voor u kunnen opstellen beslaan desgewenst het hele scala. Van bedrijfsfuncties,processen en verantwoordelijkheden tot en met de IT-machines waarop alles uiteindelijk draait. FourPointsBusiness Intelligence concentreert zich dus niet alleen op ICT-architecturen, maar ook op bedrijfsarchitecturen.Want vooral een bedrijfsarchitectuur laat zien hoe de management-informatievoorziening beter kan aansluitenbij uw management-processen.De samenleving wordt steeds complexer. En dat geldt dus ook voor bedrijven en hun ICT. Grote ondernemingenen bedrijven in het MKB hebben te maken met meer producten, meer diensten, meer afdelingen en groeienderegelgeving. Maar ook in complexe (markt)omstandigheden wilt u rendement halen uit uw marketing-inspanningen, uw kosten verlagen, risico’s verkleinen – kortom, uw performance verbeteren. Dat betekent dat dekwaliteit van uw management-informatie cruciaal is. Een nieuwe architectuur voor uw Business Intelligenceomgeving kan die kwaliteit waarborgen. Ook in de toekomst.
  3. 3. GOVERNANCE IS DESGEWENST INBEGREPENArchitecturen zijn natuurlijk niet effectief als ze niet worden toegepast. Anders gezegd: met alleen een tekeningvan een huis heb je nog geen huis. FourPoints kan daarom ook de Architecture Governance discipline helpenopzetten en de bijbehorende processen beschrijven en invoeren. Zo wordt het ‘architecture maturity level’ vande onderneming verhoogd; onmisbaar voor het effectief doorvoeren van de opgestelde architectuur.Bedrijfsarchitectuur. Hoe kan uw organisatie optimaal aansluiten op uw bedrijfsstrategie? Daarbijkijken we wat de belangrijkste bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten zijn, en hoe die moeten samen-werken om uw bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen. De bedrijfsarchitectuur richt zich op deoperationele processen en de management-processen, die doorslaggevend zijn voor de kwaliteit vanuw management-informatie.Informatie-architectuur. Onder alle bedrijfsprocessen liggen databronnen en informatiestromen. Maarwie beheert welke informatie en hoe lopen de informatiestromen? Welke ICT-functies zijn nodig en wieis verantwoordelijk voor de levering daarvan? Hoe zijn uw bedrijfsprocessen gekoppeld aan de onder-steunende ICT? Deze vragen komen aan de orde in de informatie-architectuur.Data/Applicatie-architectuur. ICT-functies en informatiestromen worden gerealiseerd met behulp vanapplicaties. Dit kunnen maatwerk-systemen zijn of standaard-applicaties die bij een leverancierworden gekocht. Hoe delen we ICT-functies in naar reële applicaties? Hoe structureren we de data enwelk systeem gaat die beheren en gebruiken? Welke tools passen het best bij uw situatie?Infrastructuur-architectuur. Applicaties draaien op machines en informatiestromen volgen netwerk-wegen. We laten u graag zien hoe uw fysieke infrastructuur het best ingericht kan worden, gelet op uwbedrijfsdoelstellingen.VERSCHILLENDE ARCHITECTURENWij richten ons op verschillende architecturen, van de overkoepelende bedrijfsarchitectuur tot de architectuurICT-niveau. Uiteraard kunt u FourPoints ook inzetten voor elk van de architecturen afzonderlijk. Al onzearchitecten zijn TOGAF gecertificeerd.
  4. 4. WILT U MEER INFORMATIE OF REFERENTIES?Wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van onze BI-Architectuur? Bent u benieuwd voorwelke bedrijven wij al architecturen hebben opgesteld? Bel ons op (020) 452 75 05 of mail naarinfo@fourpoints.nl. Meer informatie over FourPoints Business Intelligence vindt u ook opwww.fourpoints.nlFlowchart architectuur ontwikkelingBusiness BusinessSetup BusinessArchitectureSetup InformationArchitectureSetup ProcessArchitectureDefine shared IT-units(link process, function & data)Define application comp.(based on non-functionals)Map on software products(based on IT-Policy)Setup Infrastructure Arch.(based on IT-Policy) InfrastructureArchitectureInformationArchitectureNon-Functionalrequirements(business char’s)Non-Functionalrequirements(business char’s)FunctionalrequirementsFunctionalrequirementsProcessgroupsFunction& DatagroupsAdjust processgroupsAdjust function& Data groupsTechnicalrequirementsProcessArchitectureBusinessArchitectureSoftwareProductArchitectureApplicationComponentArchitectureServiceArchitectureStrategyIT-Policy

×