Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yritysreferenssit

1,669 views

Published on

Fountain Park Oy:n yritysreferenssejä.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yritysreferenssit

 1. 1. Yritysasiakasreferenssit 1
 2. 2. FenniaFennia Oy otti henkilöstön mukaan pohtimaan erottautumistekijöitäFennian henkilöstö kutsuttiin mukaan pohtimaan erottautumistekijöitä ja asiakasuskollisuuden parantamista neljässäeri asiakassegmentissä. Verkkohaastatteluiden sarja toteutettiin tiiviissä tahdissa keväällä 2010 osana yrityksenstrategiaprosessia.Lisätietoja:"Yksi tuloksista oli se, että henkilöstö pääsi mukaan strategiaprosessiin ja sai arvioida myös muiden antamiaehdotuksia. " kommentoi kehitysjohtaja Timo Ahvonen. " Tulokset vahvistivat tiettyjä johtopäätöksiä ja saimmehyvän joukon uusia ideoita, joita nyt työstetään toimintasuunnitelmiksi.” Elina Joensuu elina.joensuu@fountainpark.com puh. 020 424 3004
 3. 3. Matkatoimisto AreaViestintää laajojen joukkojen kanssa ”Johtaminen on viestintää”, uskoo Arean toimitusjohtaja Taru Keronen. Tarve siihen on suuri mutta johtajan aika on tiukilla. Henkilökohtaisten keskustelujen käyminen kaikkien kanssa ei ole mahdollista. Keskustelupohjan laajentamiseksi hän otti käyttöön Fountain Parkin verkkopalvelut aloittaessaan Arean toimitusjohtajana 2007.Taru KeronenToimitusjohtaja Lisätietoja: Leila Kontkanen gsm + 358 5252 900 leila.kontkanen@fountainpark.com
 4. 4. Oy Hartwall AbAloitustapa herätti huomiota emoyhtiössäkinYrjö Närhinen tuli Hartwallin johtoon 2006. Hän halusi heti alkuun viestittää henkilöstölle omiaajatuksiaan mutta myös aidosti kuunnella henkilöstön näkemyksiä Hartwallin tulevaisuudenmenestystekijöistä. Tässä käytettiin Fountain Parkin verkkopalvelua. Emoyhtiössä Tanskassa Närhisentapaa aloittaa pidettiin poikkeuksellisena ja kiinnostavana. Siitä kerrottiin laajasti konsernin lehdissä.Yrjö NärhinenToimitusjohtaja Lisätietoja: Leila Kontkanen gsm + 358 5252 900 leila.kontkanen@fountainpark.com
 5. 5. Ilmarinen Nopeasti sisälle yrityksen asenneilmastoon Harri Sailas kutsui koko väen pohtimaan Ilmarisen menestystekijöitä aloitettuaan Ilmarisen toimitusjohtajana vuonna 2006. Siinä käytettiin Fountain Parkin verkkopalvelua."Käynnistimme Ilmariseen tultuani heti laajan keskustelun jatkuvan menestyksen eväistä. Se tuotti nopeastikäsityksen siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja mikä on toimintakulttuuri, johon uudistukset pitää sovittaa.Analysoidun tulostiivistelmän lisäksi perehdyin koko aineistoon. Sain tuloksista hyvän selkänojan, kunkerroin henkilöstölle tulevista uudistuksista koko väelle järjestetyssä tilaisuudessa. Aineistossa riittiammennettavaa koko ensimmäiseksi vuodeksi.” Harri Sailas toimitusjohtaja Lisätietoja: Leila Kontkanen gsm +358 40 5252 900 leila.kontkanen@fountainpark.com
 6. 6. Technip Offshore Finland Eväitä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen Technip Offshore Finland toteutti keväällä 2009 uuden toimitusjohtajansa johdolla verkkohaastattelun koko henkilöstölleen. Osallistuminen haastatteluun oli aktiivista ja syvällistä, ja henkilöstö koki mahdollisuuden vaikuttaa ja tulla kuulluksi myönteisenä asiana. Verkkohaastattelun tuloksena TOF sai myös joukon uusia ideoita ja innovaatioita, joita se mahdollisesti hyödyntää jatkossa. “Tämä oli mielenkiintoinen tapa lähestyä asiaa. Saimme uuden näkökulman muutosjohtamiseemme.” Pekka Rouhiainen Ph.D., Managing Director Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com
 7. 7. Varamiespalvelu-YhtiötSatoja ideoita yrityksen menestystekijöistäAloittaessaan Varamiespalvelu-Yhtiöiden uutena toimitusjohtajana syksyllä 2009 Mika Kaukonen hyödynsiFountain Parkin Icebreaker –verkkohaastattelumenetelmää.Mukaan yhteiseen pohdintaan haastettiin koko henkilöstö, ja osallistuminen oli erittäin innostunutta jaaktiivista. Viikossa saatiin kasaan rikas ja monipuolinen aineisto, jota hyödynnetään yrityksenkehittämisessä."Henkilöstö oli tosi innostunut saadessaan aidon mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen tulevaisuudenlinjauksiin. Huomionarvoista on myös se avoimuus, jolla henkilöstö vuodatti tuntojaan. On vaikeaanähdä, että perinteisin keinoin olisin päässyt näin nopeasti "kartalle" uutena toimitusjohtajana.Sisäisessä seminaarissa, jossa linjasin tulevaisuutta ja tulevaisuuden menestystekijöitä, viittasin useastiIcebreakerin tuloksiin, joten sitouttaminen tuli hoidettua ikään kuin ennakkoon."Mika Kaukonen, toimitusjohtaja Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com
 8. 8. Tikkurila Oy ”Mielestäni juuri konkreettisten ideoiden ( 1500 muutosideaa) saaminen auttoi muutoksen valmistelussa hyvin.Konkreettisia toimenpiteitä muutoksenvauhdittamiseksiTikkurilan uusi toimitusjohtaja Erkki Järvinen otti käyttöön FountainParkin Icebreaker verkkohaastattelumenetelmän muutoksenvauhdittamiseen ja uusien muutosta tukevien ideoidenkeräämiseen henkilöstön keskuudessa. Erkki Järvinen toimitusjohtajaMuutoksen tarve saatiin viestitettyä koko henkilöstölle ja sen Tikkurilaherättämiä kysymyksiä pohdittua yhdessä verkossa. Lisätietoja: Riitta Ahlholm gsm +358 40 503 1318 riitta.ahlholm@fountainpark.com
 9. 9. TDC OyKoko henkilöstö mukaan pohtimaan TDC:nkasvua. ”Mielestäni tämä on erinomainen tapa tuoda kehittämiseemme koko henkilöstön ajatuksetTDC:n uusi toimitusjohtaja Esa Parjanen haastoi koko mukaan.henkilökunnan Fountain Parkin Icebreakerverkkohaastattelumenetelmän avulla pohtimaan TDC:ntulevaisuuden kasvun keinoja.Verkkohaastattelussa saatiin henkilöstöltä viikossa lähes 500kasvuideaa.Lisätietoja:Riitta Ahlholm Esa Parjanengsm + 358 5031 318 toimitusjohtajariitta.ahlholm@fountainpark.com TDC Tikkurila
 10. 10. Diacor terveyspalvelut OyKoko organisaatio mukaan pohtimaan Diacorin ”Uudistuminen on valintojen tekemistä. Niidentulevaisuuden menestystekijöitä. oikeiden valintojen. On tärkeää päättää mitkä hyvät asiat säilytetään ja mitkä taas vaativatDiacorin uusi toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen otti mukaan koko enemmän muutosta. Mielestäni juuriorganisaation Fountain Parkin Icebreaker - konkreettisten näkemysten saaminen esiin loiverkkohaastattelumenetelmän avulla pohtimaan, mitkä ovat pohjaa jatkuvalle uudistumiselle.”Diacorin uudistumisen ja menestymisen avainasioitatulevaisuudessa.Verkkohaastattelun avulla saatiin lähes 2000 näkemystä siitä, mikäauttaa Diacoria uudistumaan.Lisätietoja: Anni VepsäläinenRiitta Ahlholm toimitusjohtajagsm + 358 5031 318 Diacorriitta.ahlholm@fountainpark.com
 11. 11. Tampereen Särkänniemi OyHenkilöstö mukaan ideoimaan kilpailukykyäAloittaessaan Särkänniemen uutena toimitusjohtajana Miikka ”Verkkohaastattelu avasi silmäni huomaamaan senSeppälä halusi haastaa koko henkilöstön mukaan yhteisiin valtavan potentiaalin, joka Särkänniemen henkilöstöstätalkoisiin pohtimaan Särkänniemen kilpailukykyä. Yhteinen ideointi löytyy. Aiomme ottaa ideat hyötykäyttöön, ja kehittäätoteutettiin Fountain Parkin Icebreaker –verkkohaastattelulla. toimintaamme niiden pohjalta.”Särkänniemeläiset ottivat ideoinnin vastaan innokkaasti, jaosallistuminen oli erittäin aktiivista. Tuloksena prosessistaSärkänniemi sai henkilöstönsä kokonaisnäkemyksen kilpailukykyynvaikuttavista tekijöistä sekä konkreettisia ideoita kilpailukyvynedistämiseksi. Miikka Seppälä toimitusjohtaja Tampereen Särkkäniemi Oy Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com
 12. 12. VAPOVapon uusi toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sai henkilökunnaltaan arvokkaitaajatuksia, jotka nopeuttavat hänen perehtymistään ja helpottavat kiireellisimpienprojektien valintaa ja käynnistämistä.”Tulosten perusteella sain hyvän kokonaiskuvan henkilökunnan ajatuksista. Tiedonpuristaminen muutoin olisi ollut aikaa vievää ellei ihan mahdotonta. Aionhyödyntää tuloksia mm. hallituksen strategiakokouksessa ja eri henkilöstöryhmientapaamisissa. Kollegani suositteli Fountain Parkin Icebreaker -verkkohaastattelua japäätin kokeilla. Kokemus oli ihan positiiviinen. Tämän tiedon pohjalta on hyväjatkaa.” Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä hanna.ali-melkkila@fountainpark.com gsm: +358 40 562 1882
 13. 13. Tredea OyTampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy teetti verkkohaastattelun osanaseudullisen elinkeinostrategian päivittämistä. Tuloksena saatiin alueen kunta- ja yrityspäättäjiennäkemykset elinkeinostrategian painopisteistä sekä uusista nousevista teemoista ja trendeistä jotkapitäisi huomioida elinkeinostrategiassa. Osallistujat miettivät myös tapoja, joilla voisivat toteuttaaelinkeinostrategian teemoja omissa organisaatioissaan.Verkkohaastattelu kasvatti tietoisuutta elinkeinostrategiasta ja toi sen lähemmäksi kuntien ja yritystenpäivittäistä johtamista.Tredea OyAnne-Mari Järvelin,Kehityspäällikköanne-mari.jarvelin@tredea.fiLisätietoja: Teppo Nieminen gsm + 358 50 544 1623 teppo.nieminen@fountainpark.fi
 14. 14. VehoStrategia kaikkien veholaisten arkeenVeho-konsernilla on takanaan monivuotinen ja systemaattinen strategiatyö. Kun uusi kolmivuotinenstrategiajakso alkoi vuonna 2008, koko strategia haluttiin jalkauttaa entistä laajemmin kaikille veholaisillekorjaamotyöntekijöitä myöten. Avuksi tähän Veho otti käyttöön Fountain Parkin Strategianavigaattorin. Senavulla sekä konsernistrategia että yksiköiden strategiat tiivistettiin ja avattiin selkokielisiksi teksteiksi.Strategiasta myös keskusteltiin ja annettiin palautetta Strategianavigaattorin kautta.Tehtyä toteutusta hyödynnetään jatkossa uusien veholaisten perehdyttämisessä.”Menetelmä oli toimiva ja erinomainen tapa saada Vehon strategia samanlaisena koko väen tietoon. Samallapystyimme tehokkaasti jalkauttamaan strategian ja koko toimintamme kulmakivenä olevat Vehon perusarvot,jotka oli päivitetty ja kiteytetty uudelleen 2008 alussa.”Jan-Martin Börmantoimitusjohtaja Lisätietoja: Leila Kontkanen gsm + 358 40 5252 900 leila.kontkanen@fountainpark.com
 15. 15. MTV MediaStrategiakeskustelun tulokset esimiesvalmennuksen pohjaksiMTV Media toteutti organisaatiouudistuksen ja siinä yhteydessä käynnisti yhteispelikeskustelun.Verkkopohjaiseen keskusteluun vuosina 2005-06 kutsuttiin koko henkilökunta. Tavoitteena oli saada kaikkimukaan pohtimaan ja vahvistamaan yhteispeliä sekä sen merkitystä. Saatuja tuloksia hyödynnettiinesimiesten koulutuksessa."Vaikka osallistumisaktiivisuus olisi voinut olla korkeampi, tulokset antoivat suuntaa tilanteestamme jaauttoivat yksiköiden johtoryhmiä ja esimiehiä viemään suunnitelmiaan eteenpäin."Pirjo TiainenManager , Strategy and Process PlanningMTV Media Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 5621 882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 16. 16. SOKS-ryhmä noudattaa vastuullisuudessa avoimen vuoropuhelun periaatetta S-ryhmän pääjohtaja Arto Hiltunen kutsui henkilöstön ja asiakasomistajat pohtimaan vastuullisuuden merkitystä loppuvuodesta 2008. Tavoitteena oli saada henkilöstön ja asiakasomistajien näkökulma mukaan S-ryhmän vastuullisuusohjelman laatimiseen ja -periaatteisiin ja samalla lisätä tietoisuutta vastuullisuuden merkityksestä. Vastuullisuuspohdinta toteutettiin Fountain Parkin verkkohaastattelumenetelmällä. "Saimme tuhansia ideoita ympäri Suomen vastuullisuuden toteuttamiseksi ja sen merkityksestä ihmisten arkeen. Nyt voimme rakentaa S-ryhmälle vastuullisuusohjelman, jolla on todellista merkitystä meille kaikille.“ Juhani Ilmola, Ympäristöpäällikkö SOK, vastuullisuusyksikkö Lisätietoja: Elina Joensuu gsm +358 40 7221 151 elina.joensuu@fountainpark.com
 17. 17. A-LehdetA-lehdet selvitti aikauslehtien tilaamismotiiveja lukijoiltaan. 25% lukijoistaosallistui. Tulosten perusteella käsityksemme vahvistui mm. seuraavissa asioissa: - lehden sisällön merkityksellisyys - lehti tukemassa harrastuksia ja ajanvietteenä - asiansa osaavan puhelinmyyjän rooli on tärkeä Tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden suunnittelussa. A-lehdet Pirjo Nurmilaukas, johtaja Oili Kalm-Parantainen, asiakkuusjohtaja Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 562 1882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 18. 18. SGN Group / Agritek Oy Tulokset antoivat lisää ajattelemisen aihetta tulevaisuuden suunnitteluunAgritek Oy halusi lisää tietoa maatalouskonekaupan markkinoiden muutoksesta. Yritys päätti täydentääymmärrystään kuuntelemalla maanviljelijöiden ajatuksia ja kutsui maanviljelijät verkkohaastattelun, jonkaaiheena oli "Maatalouskonekaupan valinta 2015."Haasteellisesta kohderyhmästä huolimatta saimmeosallistumisia lähes 650 ja maanviljelijöiden ajatuksia yli 700. Yhteenvetoraporttiin kiteytetyt tulokset antavatmeille lisää ajattelemisen aihetta tulevaisuden suunnitteluun. Saimme toisaalta vahvistusta omillekäsityksillemme ja toisaalta arvokasta tietoa siitä miten meidän kannattaa edetä strategisessasuunnittelussamme esim. jakeluverkoston kehittämisessä."Heikki SeppäläMyyntijohtajaSGN Group / Agritek Oy Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 562 1882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 19. 19. Nordea Savings & Wealth Management HR kuunteli sisäisiä asiakkaitaan: Mikä on johtamisessa tärkeää? Nordea Savings and Wealth Managementin HR kuunteli 2005 esimiesten ajatuksia siitä, mikä johtamisessa on tärkeää ja mihin kehittämisen pitäisi painottua. Projekti oli osa henkilöstön kehittämisohjelmaa ja tuloksia haluttiin hyödyntää esimiesten koulutusohjelman suunnittelussa. Ensimmäisessä vaiheessa osallistujilla oli mahdollisuus kertoa vapaasti omia ajatuksiaan. Toisessa vaiheessa arvioitiin kerättyjen ajatusten toteutumista. "Saimme muutamassa viikossa tulosyhteenvedon siitä mikä johtamisessa on tärkeää ja kuinka hyvin johtajuus toteutuu organisaatiossamme.” Pirkko Aminoff HR Partner Nordea Savings and Wealth Management Vuonna 2005 Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 5621 882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 20. 20. Veikkaus OyVeikkaus halusi strategiatyönsä tueksi saada lisää tietoa javarmuutta siitä, mikä saa nuoret aikuiset viihtymään rahapelienparissa.Osallistumisia saatiin muutamassa viikossa yli 800 ja osallistumisaktiviteettia innostettiin leffalipuin. Tulokset vahvistivatkäsityksiämme ja rohkaisivat täsmentämään prosessejamme osallistujien toiveiden mukaisesti. Perehdymme tuloksiin vieläyksityiskohtaisemmin kommentti kommentilta ja hyödynnämme niitä sekä strategia- että operatiivisessa työssä, toteavat AriAarnihuhta ja Nina Saarinen asiakkuudet ja liiketoimintatieto -yksiköstä. Veikkauksen toteuttama verkkohaastattelu olijärjestyksessä jo toinen.Ari Aarnihuhta, johtajaNina Saarinen, BI päällikköAsiakkuudet ja liiketoimintatieto Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä + 358 40-562 1882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 21. 21. Lindorff Oy Lindorff on johtava asiakkuuksien ja saatavien hallintaan liittyvien palvelujen tarjoaja Euroopassa. Lindorff auttaa asiakkaitaan löytämään uusia asiakkaita, tekemään enemmän kauppaa ja saamaan rahat nopeammin tilille.Uutta näkemystä palvelujen kehittämiseen ja osuvampaa markkinointiaKesällä 2008 Lindorff toteutti yhdessä Fountain Parkin kanssa PK-yritysasiakkaille suunnatun verkkohaastattelun.”Saimme haastattelusta tärkeää tietoa asiakassegmentin tarpeista. Tulokset auttavat meitä kehittämäänpalveluitamme ja kohdentamaan markkinointiamme tehokkaasti. Erityinen lisäarvo meille oli kuulla asiakkaidenomaa ääntä aidosti – suoraan ja suodattamatta. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremminpystymme heitä palvelemaan. Yhteistyömme Fountain Parkin kanssa jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin.”,kertovat Suomen liiketoiminnan johtaja Tapio Vuojärvi ja SME segmentin johtaja Turkka Kuusisto. Lisätietoja: Anu Kokko gsm +358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com
 22. 22. Veikkaus OyVeikkaus halusi saada näkyville sidosryhmiensä odotukset / hiljaiset signaalitkilpailukykyisen ja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi.Veikkaus toteutti avoimen vuoropuhelun ja yhteistyön periaatetta kutsumalla laajan sidosryhmäverkostonsa mukaanverkkohaastatteluun, jonka aiheena oli ” Mitä odotan Veikkaukselta tulevaisuudessa?” Yhteensä yli5.200 osallistujaa kertoi mielipiteitään ja otti kantaa niiden tärkeyteen. Avoimia vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 12.300,josta sisällöllisiä ajatuksia yli 9.300. Yhteenvetoraportissa odotukset tiivistettiin 12 erilaiseen teemaan. Osallistujatkutsuttiin mukaan sähköpostilla sekä Veikkauksen verkkosivujen ja Facebookin kautta. Verkkohaastattelu toteutettiinsyyskuussa 2009.”Verkkohaastattelu oli mielenkiintoinen ja luova, uudenlainen sidosryhmädialogin muoto, jolla saimme kahden viikonaikana kerättyä yli 5 200 sidosryhmäläisen ajatuksia ja odotuksia. Hyödynnämme verkkohaastattelun tuloksia vastuullisentoiminnan edistämisessä sekä vastuuraportoinnin kehittämisessä. Yhteenvetoraportti ja taustamuuttujakohtaiset raportitolivat käytössämme muutaman viikon kuluessa deadlinesta.Johanna LipponenYhteiskuntavastuupäällikkö Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä + 358 40-562 1882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 23. 23. TVOPalautetta yhteiskuntavastuun toteutumisestaTVO kutsui koko henkilöstön keskustelemaan yhteiskuntavastuun eri osa-alueista ja arvoista loka-marraskuussa2006. Tavoitteena oli lisätä henkilöstön ymmärrystä siitä, mitä yhteiskuntavastuu ja arvot tarkoittavat, synnyttääkeskustelua sekä saada palautetta yhteiskuntavastuun ja arvojen toteutumisesta.Keskustelussa käytettiin Fountain Parkin kehittämää interaktiivista verkkomenetelmää, johon osallistui lähes 300tvolaista. Tulokset raportoitiin sekä osastokohtaisesti että koko yrityksen tasolla.Lisätietoja: Elina Joensuu gsm +358 40 7221 151 elina.joensuu@fountainpark.com
 24. 24. Suomen Talokeskus OyTyöyhteisön vahvuudet käyttöön heti. Aloittaessani toimitusjohtajana oli tärkeääSuomen Talokeskuksen uusi toimitusjohtaja Jani Saarinen saada tietää suoraan koko henkilöstöltähaastoi heti ensi töikseen koko organisaation Fountain minkälaisia vahvuuksia työyhteisössäParkin Työyhteisöpeili -verkkohaastattelumenetelmän avulla tunnistetaan eri yksiköissä ja päästäpohtimaan, mitkä ovat työyhteisön vahvuuksia ja miten niitä rakentamaan tulevaisuutta näiden varaan.edistetään myös tulevaisuudessa.Osallistujien ja vahvuuksien määrä yllätti uudentoimitusjohtajan iloisesti. Jani Saarinen toimitusjohtaja Suomen Talokeskus Lisätietoja: Riitta Ahlholm gsm +358 40 503 1318 riitta.ahlholm@fountainpark.com
 25. 25. Vahanen Veijo Komulainen aloitti Vahanen-konsernissa marraskuun alussa 2009 ensimmäisenä omistajasuvun ulkopuolisena toimitusjohtajana. Heti ensimmäisellä viikolla hän käynnisti koko henkilöstölle suunnatun verkkohaastattelun, jossa kysymyksinä olivat Vahasen ylpeyden aiheet sekä se, miten Vahasesta kehitetään alan parhas työpaikka. Vaikka aikataulu oli tiukka ja käynnissä oli samaan aikaan muitakin hankkeita, osallistuminen oli innostunutta ja aktiivista. "Vastasin into piukassa kun oli mahdollisuus kertoa uudelle toimitusjohtajalle omat visiot ja näkemykset heti hänen aloittaessaan. ”Vuorovaikutteinen visuaalinen toteutus oli siihen loistava menetelmä", kertooVeijo Komulainen asiakkuusjohtaja Saku Harjunpää. Saku HarjunpääKonsernijohtaja Asiakkuusjohtaja Uusi toimitusjohtaja sai henkilöstöltä lähes 800 ideaa ja ehdotusta, joista jalostettiin ensimmäisen vuoden kehittämishankkeita. Niiden etenemistä seurataan esimiesinfoissa kuukausittain. Vahanen on kestävän rakentamisen edelläkävijä ja merkittävä toimija kotimaassa ja kansainvälisellä tasolla sekä yksi suurimmista ja kannattavimmista suomalaisomistuksessa olevista kiinteistöalan asiantuntijoista. Se toimii asiakkaiden kumppanina ja innovatiivisena palveluiden tuottajana kiinteistöjen koko elinkaaren aikana. Lisätietoja: Leila Kontkanen gsm: +358 40 525 2900 leila.kontkanen @fountainpark.com
 26. 26. YITAlkuvuodesta 2010 YIT Kiinteistötekniikan uusi strategia oli jomuotoutunut strategisiksi teemoiksi, joista haluttiin koko henkilöstönkesken käydä keskustelua. Se toteutettiin verkossa Fountain Parkinosallistavan strategiatyökalun avulla. Sen kautta ihmisten olimahdollista sekä esittää omia näkemyksiä ja ideoita että arvioida jakommentoida muiden esittämiä ajatuksia. Keskustelussa syntynyt aineistoanalysoitiin ja sitä käsiteltiin esimiesten strategiapäivillä, jonkajälkeen strategia sai lopullisen muotonsa."Olennaista oli sitouttaa koko joukkueemme (3000 henkeä) työkalun avulla keskeisiin strategisiinpäämääriimme. Saimme aiemman muutaman kymmenen ryhmätöihin osallistuneen sijaan mukaan satojakiteeläisiä. Saimme myös lukuisia hyviä uusia ideoita ja toisaalta vahvistusta itsellemme niistä ideoista,jotka toistuivat identtisinä useissa kommenteissa."Matti Malmberg,toimitusjohtaja Lisätietoja: Leila Kontkanen 040 525 2900 leila.kontkanen @fountainpark.com
 27. 27. VarmaVARMA kuunteli asiakkaitaan strategiatyön pohjaksiKeskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA halusi kuulla asiakkailtaan "Mikä muuttuu toimintatavoissa taitoimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä." Yli 2000 asiakasta kertoi näkemyksiään.Seuraavassa projektissa kaikki varmalaiset kutsuttiin kertomaan ajatuksiaan, siitä miten työeläkealanmarkkinajohtajasta tulee vielä parempi.Taustalla oli VARMAn strategiatyö, johon oli jo aiemmin haettu ideoita henkilöstöltä. Nyt lähes valmiinstrategian ydinviesteihin haluttiin vielä kerätä näkemyksiä ja näin varmistaa yhteinen ymmärrys strategiantoiminnallistamisen tueksi.”Saimme asiakkailtamme laajasti erilaisia ajatuksia tulevaisuuden haasteista. Tulokset vahvistivat omianäkemyksiämme. Nyt meillä on vankempi pohja suunnittelulla ja strategiatyölle."”Tulokset tukevat strategiatyöryhmän työtä ja kertovat, että strateginen tahtotila on mahdollista saavuttaa.”Eija Kaipainen-Perttula, kehitysjohtaja Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 5621 882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com
 28. 28. VMP Group OyVaravoimasta voimavaraksi- henkilöstö mukana muutoksessa VMP Group on vienyt läpi isoa muutosta ja uutta strategiaa. Vuoden 2011 lopussa toteutetun Fountain Parkin strategia-aivoriihen tavoitteena oli keskusteluttaa henkilöstöä uudesta strategiasta, sen toteutumisen haasteista sekä tulevaisuuden kilpailukykytekijöistä. Aivoriihi sai innostuneen vastaanoton. Osallistumisaktiivisuus kipusi yli 100 prosentin ja noin viikossa henkilöstöltä saatiin kerättyä 680 omasanaista ajatusta. Tulosraportissa näistä kiteytettiin strategian jalkauttamisen tärkeimmät jatkotoimenpiteet ja tulevat kilpailukykytekijät.” Yhteistyö Fountain Parkin kanssa sujui mallikkaasti. Fountain Park analysoi henkilöstön kehitysideat ja kiteyttiniistä selkeitä ja helposti eteenpäin vietäviä idea-aihioita. Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen on yksitärkeä osa VMP Groupin menestyksekkäässä toiminnassa. Tulemme käyttämään henkilöstön antamia ideoitayhtenä osana toimintamme kehittämisessä." Lisätietoja: Anu KokkoIlpo Toivonen tel + 358 40 760 7985hallintojohtaja anu.kokko@fountainpark.com
 29. 29. Sosiaalikehitys OyOpit käyttöön – yhteistyöllä entistä parempaaOpit käyttöön –hankkeessa kootaan nuorisopalveluiden hyvät käytännöt ja tehokkaiksi osoittautuneettoimintamallit yhteen. Työn tueksi tarvittiin näkemyksiä sekä nuorilta, eri toimialojen ammattilaisilta ettäasiantuntijoilta, ja tässä näkemysten keruussa Sosiaalikehitys Oy hyödynsi Fountain Parkin osallistavaaverkkoaivoriihtä. ”Kaikki meni niin kuin Strömsössä. Valmistelu yhteistyössä Fountain Parkin kanssa oli vaivatonta, itse verkkohaastatteluvaihe toteutettiin tehokkaasti ja alustavista tuloksista päästiin keskustelemaan välittömästi kyselyn sulkemisen jälkeen. Raportissa on kyetty hyvin tiivistämään keskeiset tulokset sekä sisällöllisesti että visuaalisesti lukijaystävälliseen muotoon. Raportilla on Opit käyttöön -projektille paljon käyttöä, ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa.”Tapio Kuure Lisätietoja: Anu KokkoValtio-opin dosentti, tel + 358 40 760 7985Opit käyttöön –projektin koordinaattori anu.kokko@fountainpark.com

×