Julkisen sektorin referenssit

972 views

Published on

Fountain Parkin julkisen sektorin referenssit, sisältäen ministeriöt, kaupungit ja ministerlöiden hallinnonalat.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Julkisen sektorin referenssit

 1. 1. Julkisen sektorin asiakasreferenssit 1
 2. 2. Eduskunnan kansliaArvokeskustelua ja uuden johtajan sisäänajoEduskunnan kanslian uudeksi Hallintojohtajaksi valittu Pertti Rauhio haastoi ensi töikseen henkilöstönkeskustelemaan arvoista ja antamaan uuden suunnan hakemiseksi palautetta.Projektissa mahdollistettiin erittäin nopealla aikataululla koko henkilöstön osallistaminen arvojenmäärittämiseen, uusien kehittämisehdotusten luomiseen ja toisten ajatusten arviointiin. Tavoitteena olitehdä uusi hallintojohtaja tutuksi henkilöstölle, jalkauttaa arvoprosessi, sekä tuottaa ajatuksiatoimintapojen kehittämiseksi Eduskunnan kansliassa.”Menettelyllä saavutettiin enemmistö kanslian henkilöstöstä. Sekä arvokysymyksiin että hallintojohtajanterveisiin vastattiin. Käytäväpalaute oli pääosin myönteistä. Vastaukset olivat anonyymejä ja sitenlähtökohtaisesti avoimia. Arvokeskustelu on vaikea laji ja kaipaa tukea myös tällä menettelyllä.”Pertti RauhioHallintojohtaja 2
 3. 3. Työ- ja elinkeinoministeriöEnergiaosasto haastoi sidosryhmät arvioimaanenergiatehokkuuden perustaaTyö- ja elinkeinoministeriön energiaosasto haastoi ministeriön sidosryhmät ja asiantuntijat arvioimaanEnergiatehokkuustoimikunnan työn pohjalta energiatehokkuuden perustaan vaikuttavia tekijöitä.Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategiassa linjattiin marraskuussa 2008 energiatehokkuustavoitteet tällävuosikymmenellä ja vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2020 tavoitteisiin pääsemiseksi laajapohjainenenergiatehokkuustoimikunta valmisteli toimenpidekokonaisuuden. Valtioneuvosto päätti periaatepäätökselläänhelmikuussa 2010 toimikunnan työn pohjalta käytettävistä toimenpiteistä, joihin sisältyi toiminnan perustan arviointi.Projektissa toteutettu verkkohaastattelu on osa tämän perustan nykytilan arviointia. Projektissa haettiin tietoasiitä, mitkä tekijät yhteiskunnassa sallivat energiatehokkuuden juurtumisen perustaansa. On voitava myösarvioida, mitkä pullonkaulat voivat estää energiatehokkuuden toteutumisen.Sidosryhmille suunnattuun verkkohaastatteluun osallistui yli 200 henkilöä, jotka tuottivat yli 350 ajatusta tai ideaaenergiatehokkuuden perustan kehittämiseksi. Projektin avulla energiatehokkuuden perustan arviointiin saatiin laajananalyysin lisäksi konkreettisia painopisteitä. 3
 4. 4. Opetus- ja kulttuuriministeriö Strategia elinikäisen oppimisen kehittämiseen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävänä oli laatia elinikäisen ohjauksen strategia, jossa määritellään miten voidaan kehittää kaikkien kouluasteiden ja - muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita elinikäisen opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Strategiatyön osana yhteistyöryhmä haastoi keskeiset sidosryhmät keskusteluun vaikuttavimpien toimenpiteiden kartoittamiseksi. "Yhteistyö sujui joustavasti kiireellisestä aikataulusta huolimatta, asiantuntijuus oli erinomaista. Verkkohaastattelu on ratkaisumalliltaan raikas ja hauska - tavanomaisuudesta poikkeava! Saimme nopean ja kattavan kuvan alalla vallitsevista mielipiteistä. Virkamiestyössä tulee hyödyntää modernia tekniikkaa asiakaskontakteissa.” Ulla-Jill Karlsson Opetus- ja kulttuuriministeriö 4
 5. 5. Sosiaali- ja terveysministeriöKemikaalilain mukaisen kemikaalivalvonnan kehittäminenSosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmän vastuulla oli käynnistää hallituksenesityksen valmistelu kemikaalilain uudistamiseksi. Työn alkuvaiheessa päätettiin haastaakeskeiset sidosryhmät julkselta sektorilta ja yrityksistä haastatteluun kemikaalilain mukaisenkemikaalivalvonnan tulevaisuuden kehittämistarpeistaKutsu lähetettiin STM:n kautta hallinnonalalla vastaaville virkamiehille ja viranomaisille, sekäkuntien vastuuhenkilöille. Lisäksi yritysten edustajia pyydettiin osallistujiksi Kemianteollisuusry:n kautta. 5
 6. 6. Työ- ja elinkeinoministeriöELY-keskusten arvojen määrittely käynnistyi yhteisen arvopohjankartoituksellaELY-keskusten koko henkilöstö kutsuttiin mukaan kartoittamaan yhteistä arvopohjaa. Kartoitus toteutettiinsamansisältöisellä verkkohaastattelulla kuin kaksi vuotta aikaisemmin Työ- ja elinkeinoministeriön arvopohjankartoitus. Näin saatiin vertailutietoa siitä, minkälaisia asioita pidetään tärkeinä koko ministeriössä ja ELY-keskuksissa. Arvopohjan kartoituksesta syntyi perusta yhteiselle arvoprosessille."Koko ELY-henkilöstö on voinut osallistua yhteiseen keskusteluun ja ideointiin.Saimme myös paljon tietoa ELYjen tilanteesta, mikä puhututtaa, mitä pitäisi muuttaa jne.Eli paljon konkreettista tietoa."Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen,Henkilöstö- ja osaamisen kehitysyksikkö,Työ- ja elinkeinoministeriö. Lisätietoja: Elina Joensuu gsm +358 40 722 1151 elina.joensuu@fountainpark.com 6
 7. 7. VerohallitusVerkkokyselyjä tarpeeseen kuin tarpeeseenSurvette-tiedonkeruu, -anlysointi- ja raportointiohjelmisto otettiin käyttöön2003 Vero-opiston laadunarviointiin, mistä käyttö on laajentunut kokoverohallintoon ja samalla monipuolistunut.Lisätietoja: Leila Kontkanengsm: +358 40 525 2900leila.kontkanen @fountainpark.com 7
 8. 8. Opetus- ja kulttuuriministeriöStrategia elinikäisen oppimisen kehittämiseenElinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävänä oli laatia elinikäisen ohjauksen strategia, jossamääritellään miten voidaan kehittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- jaelinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita elinikäisen opiskelun jaoppimisen näkökulmasta. Strategiatyön osana yhteistyöryhmä haastoi keskeiset sidosryhmätkeskusteluun vaikuttavimpien toimenpiteiden kartoittamiseksi."Yhteistyö suijui joustavasti kiireellisestä aikataulusta huolimatta, asiantuntijuus oli erinoimaista.Verkkohaastattelu on ratkaisumalliltaan raikas ja hauska - tavanomaisuudesta poikkeava! Saimmenopean ja kattavan kuvan alalla vallitsevista mielipiteistä. Virkamiestyössä tulee hyödyntää moderniatekniikkaa asiakaskontakteissa."Ulla-Jill KarlssonOpetus- ja kulttuuriministeriö 8
 9. 9. Työ- ja elinkeinoministeriöItä- ja Pohjois-Suomen houkuttelevuustekijätAlkuvuodesta 2012 toteutetussa kansalaiskeskustelussa etsittiin Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmällelaajaa näkökulmaa alueen houkuttelevuustekijöistä. Muutamassa viikossa osallistujat tuottivat yli 4000 omasanaista ideaa Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä. ”Saimme ohjelmavalmisteluun mukaan lähes 1600 asiasta kiinnostunutta. Kerätyt näkemykset auttavat meitä ohjelman teemojen ja toimenpiteiden valinnassa. Erityisen hyvää menetelmässä olivat avoimet kysymykset, joiden avulla pystyimme selvittämään mielipiteitä ilman johdattelua. Positiivista oli myös vuorovaikutteisuus, sillä vastaajat pystyivät arvioimaan toisten vastaajien ajatuksia. Yhteistyö Fountain Parkin kanssa sujui mutkattomasti ja tulokset tulivat nopeasti.”Satu TolonenErikoissuunnittelija, Alueosasto Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com 9
 10. 10. OikeusministeriöOikeusministeriön henkilöstö otti kantaa strategialinjauksiinOikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kutsui ministeriönhenkilöstön sekä hallinnonalan edustajia ottamaan kantaa ministeriöntoimintastrategian luonnokseen keväällä 2010. Kommentointi toteutettiin Fountain Parkinverkkopohjaisella strategiadialogilla. Yhtenä keskeisenä teemana strategiadialogissa olimuuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutukset ministeriön strategiaan. Kehittämisenpainotukset ja kehittämislinjat olivat toinen keskeinen teema.Vastauksia käytetään strategian viimeistelyssä ja hallinnonalan tulevaisuuskatsauksenvalmistelussa."Saimme osittain vahvistusta tehdyille linjauksille, vähemmän konkreettisiakehittämisehdotuksia strategian toiminnan kehittämiseen," kommentoi kansliapäällikkö TiinaAstola. 10
 11. 11. SisäasiainministeriöSisäasiainministeriö poliisitoimen strategiset tavoite- linjaukset tutuksiSM:n poliisitoimen henkilöstölle toteutetun verkkohaastattelun avulla tehtiintutuksi hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset ja kerättiin aineistoa ministeriönstrategiatyöpajoihin. Samalla pohjustettiin uuden hallintomallin toteutumista jasaatiin uusia ideoita toiminnalle.Yhteyshenkilöt: kehittämisneuvos Harri Martikainen, kehittämispäällikkö Kari Laine Lisätietoja: Elina Joensuu gsm + 358 40 7221151 elina.joensuu@fountainpark.fi 11
 12. 12. SisäasiainministeriöSisäasiainministeriön strategiset tavoitelinjauksethenkilöstön ja sidosryhmien yhteiseen pohdintaanSisäasiainministeriö kutsui verkon välityksellä henkilöstön ja tärkeimmät sidosryhmänsäpohtimaan SM:n hallinnonalan strategisia tavoitelinjauksia ja keskeisiä tavoitteitaseuraavalla nelivuotiskaudella. Vajaat pari sataa osallistujaa tuotti yhteensä lähes 4 900toimenpide-ehdotusta neljään eri tavoitelinjauksiin liittyen. Lisäksi osallistujat saivatmietittäväkseen, miten varautua toimintaympäristön muutoksiin."Tuloksia hyödynnetään useilla tavoilla valmisteluprosessin eri vaiheissa.Yllätykseksemme myös avoimet kysymykset tuottivat paljon vastauksia. Avoimiinkysymyksiin saadut vastaukset ja kyselyn tuottama muu informaatio muodostivat hyvänpohjan strategiatyön käynnistämiselle sekä toimivat mainiona tukiaineistona prosessinedetessä”, kertoo kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäasiainministeriöstä. Lisätietoja: Elina Joensuu gsm +358 40 722 1151 elina.joensuu@fountainpark.com 12
 13. 13. Työ- ja elinkeinoministeriöPk-yritysten kehittämispalveluiden uudistaminenTyö- ja elinkeinoministeriö käytti Fountain Parkin menetelmää pk-yrityksientulevaisuuden palvelutarpeiden kartoittamiseen. Tavoitteena oli löytää uusiapalvelutarve-ehdotuksia asiakkailta, palvelun tuottajilta ja myöntäjiltä.”Valmiiden ministeriölähtöisten vastausvaihtoehtojen sijaan saimme Fountain Parkinmenetelmällä vastaajien itsensä tuottamia vastauksia ja ehdotelmia tärkeysjärjestyksessä.Perinteiseen kyselyyn tai haastatteluun verrattuna menetelmä oli nopeampi,kustannustehokkaampi ja se mahdollisti tietyn interaktiivisuuden. Tulokset esitettiinselkeässä muodossa. Hyödynnämme raporttia palveluiden uudistamistyössä.”Anna-Liisa HeikkinenMirke TurunenAnna-Mari Jaanu Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985Työ- ja elinkeinoministeriö / anu.kokko@fountainpark.comTyöllisyys- ja yrittäjyysosasto 13
 14. 14. Patentti- ja rekisterihallitusPRHn strategia syntyy yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssaPRH:ssa käynnistettiin strategian tarkistuskierros keväällä 2011 esimiesten voimin.Syksyllä koko henkilöstö kutsuttiin mukaan pohtimaan verkon välityksellä PRH:ntulevaisuutta ja toiminnan painopisteitä. Seuraavassa vaiheessa PRH pyysi sidosryhmiäänmiettimään, mihin PRH:n tulisi keskittyä. Samassa yhteydessä haettiin eväitä viestinnänkehittämiselle. Näin saatiin muutamassa kuukaudessa aikaan henkilöstön jasidosryhmien yhteinen näkemys, jonka pohjalta uutta strategiaa lähdetään viemääneteenpäin."Saimme kyselyiden tuloksina paljon uusia näkökulmia ja pystyimme niiden avullarikastamaan alustavia tarvoiteajatuksiamme. Osallistaminen myös sitoutti henkilöstöätavoitteisiin", sanoo PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman. Lisätietoja: Elina Joensuu gsm + 358 40 7221 151 elina.joensuu@fountainpark.com 14
 15. 15. StaraSTARA:n uusi toimitusjohtaja Timo Martiskainen aloitti uuden työnsä kesäkuun alussa 2011ja tutustui uuteen organisaatioonsa myös kuuntelemalla STARAn henkilöstön jajohtoryhmän ajatuksia Fountain Parkin Icebreaker -verkkohaastattelulla.”Halusin tietää koko porukan ajatuksia STARAn menestystekijöistä ja ymmärtää mihinasioihin minun toivotaan keskittyvän menestyksen turvaamiseksi myöstulevaisuudessa. Lisäksi halusin kuulla, minkälaisella fiiliksellä STARAssa tehdään töitä.Pystyin esittäytymäännopeasti koko organisaatiolle ja tarjoamaan kaikille mahdollisuuden kertoa omiaajatuksiaan. Sain muutamassa viikossa tietoa, joka antoi tukevan pohjan suunnittelulle japäätöksenteolle. Tuloksista on ollut minulle jo paljon hyötyä myös henkilöstöryhmientapaamisissa. "Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, STARA Lisätietoja: Hanna Ali-Melkkilä gsm +358 40 5621 882 hanna.ali-melkkila@fountainpark.com 15
 16. 16. Helsingin kaupunki Kaupunkilaiset verkkopalvelun yhteiskehittäjinä• Helsingin kaupunki uudistaa hel.fi-verkkosivustonsa. Uusimisen tueksi Helsingin kaupunki halusi kartoittaa käyttäjien tarpeita ja toiveita suurelle yleisölle toteutetulla "Unelmien verkkopalvelun" teemalla totetetulla verkkohaastattelulla.• Avoimeen kutsuun vastasi lähes 800 helsinkiläistä ja pääkaupunkiseudun asukasta sekä muualla asuvaa. Esitetyistä ideoista nousi 16 erillistä teemaa, joita käytetään hel.fi - verkkosivujen sisällön ja rakenteen kehittämiseen. Aineistosta nousi myös paljon hyviä yksittäisiä ja konkreettisia ideoita kaupungin verkkosivujen käytettävyyden ja sisällön parantamiseen. Lisätietoja Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö Helsingin kaupunki, Hallintokeskus, Viestintä 16
 17. 17. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / TYKS-SAPA Tulevaisuuden menestystekijät Aloittaessaan TYKS-SAPA –liikelaitoksen toimitusjohtaja Riitta Luosujärvi halusi heti sitouttaa koko henkilöstönsä mukaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Fountain Parkin Icebreaker palvelu herätti vilkkaan keskustelun, ja nopeassa aikataulussa kasaan saatiin yli 1 000 yksittäistä kehittämisideaa. Tulosten analyysissä henkilöstön näkemyksiä peilattiin TYKS-SAPAn olemassaolevaan strategiaan. ”Tuntuu hyvältä aloittaa yhteistyö kun ensimmäiseksi kysyt koko henkilökunnalta ajatuksia ja kehittämisideoita””Verkkohaastattelu sai hyvin myönteisen vastaanoton, palautetta ja kehittämisideoita saatiin paljon.Verkkohaastattelun toteutus toimittajien taholta oli kiitoksen arvoinen. Asiantunteva, asiakasta kuunteleva jakunnioittava lähestymistapa. Ja kuinka nopeasti verkkohaastattelu pystyttiin toteuttamaan! Muulla tavoin nytsaadun tiedon kerääminen olisi ollut todella työlästä ja hidasta.” Lisätietoja: Anu KokkoRiitta Luosujärvi, toimitusjohtaja tel + 358 40 760 7985TYKS-SAPA anu.kokko@fountainpark.com 17
 18. 18. Varsinais-Suomen TE-keskus Työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallintoa uudistettiin vuoden 2009 alussa. Varsinais-Suomen TE-keskus hyödynsi muutostilanteessa Fountain Parkin verkkohaastattelua organisaatiomuutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien ideoinnissa. “Tutkimuksen tekemisen taustalla tavoitteena oli saada kerättyä uusia asioita ja näkökulmia toiminnan kehittämiseksi sekä oman henkilöstön että sidosryhmien piiristä. Toisaalta tämä myös antoi vastaajille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Sidosryhmien piirissä tutkimus lisäsi myös tunnettuutta ja ehkä toiminnan sisällön ymmärrystä. Tulemme käyttämään tuloksia strategisen suunnittelun pohjana ja toimintaa kehittäessämme.” Pekka Sundman, johtaja, Varsinais-Suomen TE-keskusLisätietoja:Anu Kokkogsm + 358 40 760 7985anu.kokko@fountainpark.com 18
 19. 19. Tampereen Työ- ja elinkeinotoimisto Pirkanmaan ennakointipalveluNuorten työnhakijoiden ideat " Fountain Parkin verkkohaastattelu toimimukaan kehittämiseen erinomaisesti nuorten työnhakijoiden ideointivälineenä. Erityisen hyvää oli se, ettäNuorten työttömyystilanne on Pirkanmaalla vastaajat pääsivät arviomaan toistensa näkemyksiä jahuonontunut nopeasti. Tampereen Työ- ja näin me saimme yhdellä kyselykierroksella kerättyäelinkeinotoimisto sekä Pirkanmaan sekä uusia ideoita että niiden merkittävyydenennakointipalvelu halusivat ottaa nuoret mukaan arviointia. Kysely oli myös luonteeltaan selkeä jaoman tilanteensa suunnitteluun ja kehittämiseen. yksinkertainen ja ehkäpä tämä olikin yksi syy, jollaNuorten kuulemisessa käytettiin Fountain Parkin saimme oletettua huomattavasti enemmän vastaajiaverkkohaastattelua, jolla tavoitettiinkin nopeasti mukaan verkkohaastatteluun. Tuloksia tullaannoin 1 000 alueen nuorta työnhakijaa. hyödyntämään Tampereen TE-toimiston työssä ja laajemminkin nuorten palvelujen kehittämisessä.”Verkkohaastattelussa nuoret arvioivat jo Jenni Ruokonen, projektipäällikköolemassa olevia palveluita sekä tuottivat omia (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaanideoitaan siitä, millaisia palveluita he ennakointipalvelu)tulevaisuudessa toivovat TE-toimistolta.Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com 19
 20. 20. CIMO "Strategiatyömme onnistumisen yksi keskeinen syy on se, että toteutimme sen vuorovaikutuksessa keskeisten kumppaniemme kanssa. Verkkohaastattelun käyttäminen prosessin alussa ja sitten strategiatyön viimeistelyvaiheessa avasi mahdollisuuden tuhansille yhteistyökumppaneillemme keskustella tulevaisuutemme ydinkysymyksistä ja auttaa meitä suunnan näkemisessä. Ilman tätä työkalua olisimme olleet perinteisten kokousten varassa ja todennäköisesti vasta matkalla sinne, missä olemme nyt.”Pasi SahlbergJohtajaCIMO Lisätietoja: Tuomo Lähdeniemi gsm: 040 833 3534 tuomo.lahdeniemi@fountainpark.com 20
 21. 21. Suomen MuseoliittoSuomen Museoliitto selvitti suuren yleisön käsitykset museoistaTaide ja kulttuuri, säilyttäminen ja tallentaminen sekä oppiminen nousivat kolmeksi tärkeimmäksi teemaksi, kunsuurelta yleisöltä kysyttiin, mikä museoissa on tärkeää. Myös esillepano ja näyttelyt nousivat selkeiksiteemoiksi.Tavoitteena oli selvittää, mitä muutkin kuin säännölliset museoissa kävijät museoista ajattelevat, ja mitämuseoista tulee mieleen. Fountain Parkin tammikuussa 2011 toteuttamaan verkkohaastatteluun osallistui noin700 ihmistä eri puolilta Suomea. Suurin osa vastaajista tavoitettiin sosiaalisen median kautta."Sovelsimme samaa menetelmää Fountain Parkin kanssa jo toista kertaa. Edellisellä kerralla Fountain Parkselvitti museoiden tulevaisuusnäkymiä museoalan ammattilaisten keskuudessa. Tuloksia hyödynnämmemuseoalan toiminnan kehittämisessä."Pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen,Suomen Museoliitto Lisätietoja: Elina Joensuu elina.joensuu@founatainpark.com puh. 010 434 3004 21
 22. 22. Tampereen kaupunkiViranhaltijoiden, valtuutettujen ja kuntalaistenosallistaminen strategiatyöhön”Fountain Parkin toteuttama Tulevaisuuspohdinta mahdollistaa luottamushenkilöidenja viranhaltijoiden, mutta ennen kaikkea sidosryhmien ja kuntalaisten osallistumisenstrategiatyöhön proaktiivisesti. Ideoita ja mielipiteitä pyydetään jo ennenensimmäisenkään strategialuonnoksen laatimista, jolloin pohdinnan tuloksetsuuntaavat strategiatyötä heti alusta alkaen.Tulevaisuuspohdintaa on helppo markkinoida niin vastaajille kuin mediallekin. Näinsaadaan strategiatyölle sen kaipaamaa myönteistä julkisuutta.Tulevaisuuspohdinnan toteuttaminen ja sen tulosten hyödyntäminen antaa helpostihyödynnettävän kehikon viestinnälle strategiatyön edistymisestä. Pohdinnan tuloksetovat monitasoisia ja niitä on siksi mahdollista hyödyntää strategiatyön eri vaiheissa.Vastauksista voi työn alussa tunnistaa keskeisiä strategisia teemoja vision jastrategisten päämäärien pohjaksi. Vastauksissa on myös paljon materiaalia liittyenyksityiskohtaisempien tavoitteiden ja toimenpiteiden hahmottamiseen strategiatyönmyöhemmässä vaiheessa.”Lotta Kallonen, strategiasuunnittelija, Tampereen kaupunki Lisätietoja: Ville Tapio tel + 358 40 5909 385 ville.tapio@fountainpark.com 22
 23. 23. Turun Seudun KehittämiskeskusTurun seudun menestystekijöiden kartoitusTurun Seudun Kehittämiskeskus toteutti syksyllä 2009 Fountain Parkin verkkohaastattelunsidosryhmilleen viestintänsä ja uuden KOKO-ohjelman valmistelun tueksi.Mukaan kutsuttu sidosryhmäverkosto - alueen päättäjät, yritysten edustajat, korkeakoulujen jaoppilaitosten edustajat sekä virkamiehet - antoivat TSeKille verkkohaastattelun kautta omaaideointipanostaan yhteensä yli 120 tuntia.Uusien ideoiden lisäksi verkkohaastattelu tuotti TSeKille myös sidosryhmäverkoston näkemyksen siitä,mitä jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia kehittämistoimenpiteitä pidetään tärkeimpinä.” Fountain Parkin haastattelu sai sidosryhmämme vastaamaan hyvin aktiivisesti ja se kannustiluomaan ratkaisuja ja uusia menestystekijöitä. Suuresta vastausmäärästä huolimatta tulokset olivatmyös selkeitä ja helposti hyödynnettäviä.”Kalle EuroElinkeinojohtaja,Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com 23
 24. 24. Prizztech, POSEK, Rauman kaupunki & Pohjois-Satakunnan KehittämiskeskusSatakuntalaisten yritysten menestystekijät” Fountain Parkin kanssa toteutettu verkkohaastattelu oli mielenkiintoinen ja uudenlainentapa saada laajasti tietoa palvelujemme kehittämiseen jatkossa. Aiheemme oli varsinhaasteellinen: Mitä yritysten menestyminen edellyttää? Mutta hienosti yritysjohtajienälykkäät vastaukset pystyttiin nivomaan tulosraportiksi, joka antaa mukavasti ajattelunaihetta ja mahdollisuutta monipuoliseen keskusteluun.”Minna NoreKehittämisjohtajaPrizztech Oy POSEK Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com 24
 25. 25. Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että kaikki toimijat - kunta, yritykset ja kuntalaiset - sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Keväällä 2009 Uusikaupunki osallisti laajasti kuntalaiset, kunnan työntekijät sekä muut kiinnostuneet pohtimaan keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun osallistui 1 900 vastaajaa. Verkkohaastattelu herätti osallistujansa pohtimaan tärkeää teemaa omakohtaisesti, ja lisäksi sen kautta nousi esiin myös käytännön ideoita, joita kaupunki toteuttaa osana hanketta. “Fountain Parkin verkkohaastattelu oli innostava ja yllättävänkin toimiva menetelmä - millä muulla keinoin voisi saada suurelta osallistujamäärältä pitkälle mietittyjä ehdotuksia? Tätä ei voi verrata rasti ruutuun –kyselyyn.” Kari Koski, kaupunginjohtajaLisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 anu.kokko@fountainpark.com 25
 26. 26. Pirkkalan KuntaKoko yhteisö mukaan kunnan tulevaisuuden pohdintaanPirkkalan kunnassa otettiin kevällä 2009 pormestarimalli käyttöön. Uusi pormestari näkitarpeelliseksi osallistaa totuttua laajemman joukon mukaan kunnan tulevaisuudensuunnitteluun; kunnan työntekijät, luottamusmiehet ja kuntalaiset kutsuttiin mukaanverkkohaastatteluna tehtyyn tulevaisuuspohdintaan, jonka tuloksia hyödynnetään kunnanstrategiatyössä syksyllä 2009. Osallistujien paneutuminen verkkohaastatteluun näkyivastauksien sisällössä ja käytännön ehdotuksissa. Erään osallistujan kommentti: ”Tämä onparasta yhteistyötä kun kuntalaiset, kunnan työntekijät pääsevät ilmaisemaanmielipiteensä yhteisen hyvän vuoksi.”"Kätevä tapa kerätä kuntalaisten mielipiteitä arvostuksineen päätöksenteon pohjaksi.”Antero Saksalapormestari 26
 27. 27. Varsinais-Suomen ja Turun yhteismarkkinointi Varsinais-Suomen houkutukset Varsinais-Suomen yhteistyö alueellisessa markkinoinnissa käynnistettiin vuoden 2009 lopulla suurelle yleisölle suunnatulla verkkohaastattelulla. Verkkohaastattelussa niin markkinoinnin asiantuntijat kuin alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet haastettiin pohtimaan kysymystä ”Mikä houkuttelee alueellamme?” Osallistujia haastatteluun saatiin noin 1 800, ja omasanaisia vastauksia kertyi yli 5 300 kpl. Alueen tärkeimpinä vetovoimatekijöinä nousivat esiin saaristo ja meri sekä koulutusmahdollisuudet. Näiden lisäksi kertyi runsaasti myös epätavanomaisempia ideoita sekä tietoa alueen eri seutukuntien vahvuuksista. ”Saimme Fountain Parkin verkkohaastattelun avulla kattavasti osallistettua erilaiset ihmiset eri puolilta maakuntaa. Menetelmä toimi hyvin viestinnän keskeisten vahvuusalueiden löytämisessä sekäTÄRKEYS + tuotti mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa alueen piilevistä voimavaroista.” Varsinais-Suomen yhteismarkkinoinnin markkinointityöryhmä- Lisätietoja: Anu Kokko gsm: 040760 7985 anu.kokko@fountainpark.com - HAJONTA + 27
 28. 28. Mikkelin kaupunkiLisätietoja: Ville Tapio tel + 358 40 5909 385 ville.tapio@fountainpark.com 28
 29. 29. Salon kaupunkiYhteisöllisyys on Salon tuleva menestystekijäSuomen suurimman kuntaliitoksen läpikäynyt Salon kaupunki toteuttikeväällä 2009 laajan verkkohaastattelun strategiatyönsä tueksi.Verkkohaastattelu tuotti yli 10 000 vastausta liittyen Salontulevaisuuteen ja menestystekijöihin. Keskeisiksi menestystekijöiksinousivat yhteisöllisyys, koulutus, henkilöstö, lapset ja nuoret sekätyöllisyys. Myös luonto ja ympäristö tulivat vahvasti esille.Verkkohaastattelussa kuntalaiset ja henkilöstö saivat myösmahdollisuuden lähettää terveisensä uudelle kaupunginjohtajalle AnttiRantakokolle. Näitä viestejä kertyi yhteensä yli 500.”Fountain Parkin metodi on yksinkertaisen nerokas: kerätäänlaajasti ihmisten mielipiteitä ja koota ne yhteen, ilmanennakkoarvoja tai odotuksia.” Lisätietoja: Anu KokkoJanne Hyvärinen gsm + 358 40 760 7985aluekehittämisyksikön päällikkö, anu.kokko@fountainpark.comSalon kaupunki 29
 30. 30. Liedon kuntaKunnan kustannussäästötalkoot verkossaLiedon kunta kutsui joulukuussa 2009 koko kunnan henkilöstön jaluottamushenkilöt yhteiseen verkkopohdintaan. Verkossa toteutettujenkustannussäästötalkoiden tavoitteena oli viestiä kustannustehokkaantoimintatavan tärkeydestä sekä löytää ideoita, jotka parantavat taitehostavat toiminnan laatua. Näin kuluja ei olisi tarpeen pienentääsummamutikassa budjetteja juustohöyläämällä.Parissa viikossa kasaan saatiin noin 200 yksittäistä ideaa siitä, mitä Lisätietoja:kunnassa voitaisiin tehdä fiksummin tai mitä voitaisiin jättää kokonaan Anu Kokkotekemättä. Osallistujat rakensivat yhdessä ideoille myös gsm + 358 40 760 7985tärkeysjärjestyksen suhteessa niiden toteuttamiskelpoisuuteen. anu.kokko@fountainpark.com ” Osallistuneiden määrä oli yllättävänkin suuri. Kustannussäästötalkoot tuotti säästöideoita runsaasti ja myös monipuolisesti. Osa ideoista on käytännönläheisiä ja helposti toteutettavissa, ja osa taas tulee vaikuttamaan strategisiin tavoitteisiimme pidemmällä aikavälillä. Hienoa oli myös se, että henkilöstön säästöideoista välittyi halu hyvän asiakaspalvelutason ylläpitämiseen. Säästöideoita etsittiin ja löydettiin siis ensisijassa työn tekemisen tavoista ja toimintojen järkevöittämisestä.” Terhi Isotalo, kunnanjohtaja 30
 31. 31. Suomen evankelis-luterilainen kirkkoArvokasta tietoa kirkon roolista ja merkityksestäSuomen evankelis-luterilainen kirkko kutsui vuonna 2005 verkkoportaalissaan ihmisiäpohtimaan kirkon merkitystä ja keräsi tietoa siitä, minkälaisiin asioihin ihmiset liittävät kirkonjäsenyyden. Fountain Parkin ratkaisujen avulla onnistuttiin keräämään arvokasta tietoa kirkonroolista ja sen merkityksestä jäsenille."Viesteistä välittyi etenkin se, että kirkon elämä, toiminta ja kannanotot ovat monelletärkeitä ja että kirkon kentällä toimii vahvasti sitoutuneita henkilöitä. On hienoa, ettäosallistujia oli näin paljon. Ihmiset olivat aktiivisia, antoivat palautetta ja kantoivat huoltakirkosta. Jokainen viesti on luettu ja otettu huomioon.”Jukka PaarmaArkkipiispaLisätietoja: Elina Joensuu gsm +358 40 7221 151 elina.joensuu@fountainpark.com 31

×