En webbpolicy för stockholms stads digitala samlingar cc sem juni 10

972 views

Published on

Föredrag vid seminarium om Creative Commons-lcenser och fotosamlingar den 9 juni 2010, i regi av Fotosekretariatet.

 • Be the first to comment

En webbpolicy för stockholms stads digitala samlingar cc sem juni 10

 1. 1. Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Stadsarkiv Ann-Sofi Forsmark, chef för Fotoenheten Lennart Ploom, tf stadsarkivarie Fotograf Anna Riwkin-Brick i sin ateljé. Foto Lennart af Petersens, 1950-tal
 2. 2. Uppdrag: Policy för bilder på webben <ul><li>Kulturförvaltningen och Stadsarkivet fick juli 2009 i uppdrag att skapa en policy för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas </li></ul><ul><li>Användarmöjligheterna skulle tydliggöras med text och symboler, </li></ul><ul><li>begripliga även för användare som inte kan svenska </li></ul><ul><li>Mål: enkelt för alla att aktivt använda stadens digitala samlingar </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp för policyn Lennart Ploom, Stadsarkivet och Ann-Sofi Forsmark, Stadsmuseet </li></ul>
 3. 3. Stockholms Stadsmuseum <ul><li>3,5 miljoner fotografier från Stockholm </li></ul><ul><li>Samlingarna består av gåvor från enskilda fotografer, nedlagda porträttateljéer, press- och institutionsarkiv. Samt material producerat av SSM anställda fotografer och annan museipersonal. </li></ul><ul><li>Avtal om förfogande- och spridningsrätt saknas i många fall, framför allt för material förvärvat före 1980-talet. </li></ul><ul><li>Annat digitaliserat bildmaterial är fotografier av föremål, fotografier av konst, arkeologiska och byggnadshistoriska rapporter etc. </li></ul>
 4. 4. Stadsarkivet <ul><li>Ca 7 miljoner egenproducerade bilder av handlingar </li></ul><ul><li>En mindre del, ca 10 000, fotografier </li></ul><ul><li>Beståndet i SSA, ca 70 km, huvudsakligen arkiv efter offentliga verksamheter men innehåller också ca 1000 enskilda arkiv. </li></ul><ul><li>Det digitaliserade utgörs nästan uteslutande av allmänna handlingar. </li></ul>
 5. 5. Omvärldsanalys <ul><li>Metoderna för att ange hur bildmaterial på Internet kan användas är mycket skiftande. Många är intresserade av en standard för museer och arkiv </li></ul><ul><li>Institutionernas digitala verktyg är inte alltid utvecklade för dagens snabba och interaktiva flöde </li></ul><ul><li>Uppdragen att tillgängliggöra för dagens medborgare och på ett respektfullt och lagenligt sätt förvalta överlåtet material upplevs ibland som motstridiga </li></ul><ul><li>På institutioner med stora fotografisamlingar förutsätts bildförmedlingen generera inkomster </li></ul>
 6. 6. Ställningstaganden <ul><li>Användarna ska lätt förstå hur bilderna kan användas </li></ul><ul><li>Bilderna är ett historiskt källmaterial där den kontextuella informationen är viktig - metadata ska vara säkrat </li></ul><ul><li>Upphovsrätten ska respekteras, men ska inte leda till överdriven försiktighet. </li></ul>
 7. 7. Konsekvenser <ul><li>De olika bildkategorierna ska märkas vid publicering </li></ul><ul><li>En symbol som kompletterar Creative Commons är önskvärd </li></ul><ul><li>Övergång till att ha både historisk och teknisk information i bildfilerna </li></ul><ul><li>Alltid upprätta avtal om spridning via Internet vid förvärv och vid anställningar </li></ul>
 8. 8. Ett inriktningsbeslut <ul><li>Tillhandahållande/publicering skall ske med tydligt angivande av under vilka villkor materialet i fråga kan användas. </li></ul><ul><li>Märkningen föreslås anknyta till det internationella licenssystemet </li></ul><ul><li>Creative Commons. Kompletterande symboler ska utvecklas. </li></ul><ul><li>Materialet ska tillhandahållas så enkelt och användarvänligt som möjligt. </li></ul>
 9. 9. Kategorisering av material
 10. 10. Enskilt arkiv, upphovsrätt utslocknad. Fritt kulturarv – angeläget historiskt källmaterial Herr och fru Johansson. Foto: Wilhelm Lundberg, 1860-talets slut. Stockholms Stadsmuseum WL 1348.
 11. 11. Fritt kulturarv Fotografi av mantalslängd från 1915, Stockholms stadsarkiv
 12. 12. Erkännande- Inga bearbetningar – Icke-kommersiell Enskilt arkiv, ideell upphovsrätt kvarstår. Vy från Söder Mälarstrand mot Stadshuset Foto: Herbert Lindgren 1960, Stockholms stadsmuseum
 13. 13. Byggnadsritningar, skannade av arkivet. Allmänna handlingar, kan omfattas av upphovsrätt Ritning för arbetarbostäder, 1854. Stockholms Stadsarkiv. Ritning till fastigheten Blocket 23, 1969. Stockholms Stadsarkiv
 14. 14. Erkännande – Inga bearbetningar – Icke-kommersiell. Allmän handling, ideell upphovsrätt kvarstår. Rörläggarvägen, Abrahamsberg. Foto: Ingrid Johansson, maj 1997. Stockholms stadsmuseum .     
 15. 15. Konst, upphovsman död före 1940, fotograferad av museets fotografer, allmän handling. Fritt kulturarv . Utsikt över Slussen 1898 . Carl August Tholander, (1829-1910). Stockholms Stadsmuseum.
 16. 16. Konst, upphovsman lever eller död e. 1940, fotograferad av museets fotografer. Allmän handling, men särskilt avtal krävs för visning och spridning. Slussen och Gamla stan, 1968. Svenolov Ehrén , (1927-2004). Stockholms Stadsmuseum.

×