Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

24,767 views

Published on

Mathias Klangs presentation vid seminarium om Creative Commons-licenser och fotosamlingar den 9 juni 2010. Seminariet arrangerades av Fotosekretariatet, Nordiska museet, i samarbete med Stockholms stadsmuseum och Wikimedia Sverige.

Se mer av Mathias Klang: http://www.slideshare.net/klang

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

 1. 1. SKYDDET AV FOTOGRAFIER
 2. 2. HISTORISK LAPPTÄCKE
 3. 3. Wheras printers, booksellers, and other persons, have of late frequently taken the liberty of printing... books, and other writings, without the consent of the authors... to their very Statute of Anne 1710 great detriment, and too often to the ruin of them and their families: For preventing therefore such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books…
 4. 4. ”varje skrift vare Tryckfrihets-Förordning 1810 författarens eller dess laglige rättsinnehavares Statute of Anne 1710 egendom” (evigt skydd?)
 5. 5. Förordning angånde förbud mot Förbud mot offentligt uppförande 1855 offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt Tryckfrihets-Förordning 1810 dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Statute of Anne 1710 Skyddstiden begränsad till författarens livstid.
 6. 6. Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord Förbud mot offentligt uppförande 1855 eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid Tryckfrihets-Förordning 1810 Äganderätt till Skrift 1877 samt 50 år efter författarens död, Statute of Anne 1710 dramatiskt eller musikaliskt- dramatiskt verk 5 år efter död.
 7. 7. Lagen den 28 maj 1897 Rätt att efterbilda konstverk 1897 angående rätt att efterbilda konstverk
 8. 8. Internationell harmonisering. Behandla utländska skapare som inhemska Bernkonventionen 1886
 9. 9. Efterbildning av originella konstverk 1897 Rätt att återgiva fotografisk bild 1897 Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd från bildens utgivande.
 10. 10. 15 år. Skyddstid harmoniseras (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. 1919
 11. 11. Upphovsrättslagen 1960
 12. 12. Statute of Anne 1710 Tryckfrihets-Förordning 1810 Förbud mot offentligt uppförande 1855 Äganderätt till Skrift 1877 Rätt att efterbilda konstverk 1897 Bernkonventionen 1886 Rätt att återgiva fotografisk bild 1897 Efterbildning av originella konstverk 1897 Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. 1919 Upphovsrättslagen 1960
 13. 13. 1994 FOTOLAGEN RIP
 14. 14. 15 § Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugufemte året efter det år, då bilden framställdes. För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled. FOTOLAGEN
 15. 15. SKYDDSTID FOTO
 16. 16. 1/7 - 1994 BILDER/VERK
 17. 17. 25 År Fotolagen: Skyddstid Bilder 25 år från bilden togs 1/7 1969 1/7 - 1994 SKYDD FÖR BILDER 25 ÅR
 18. 18. 25 År Fotolagen: Skyddstid Bilder 25 år från bilden togs 1/7 1969 1/7 - 1994 Bilder tagna före 1/7 1969 INGEN ändring
 19. 19. 25 År Fotolagen: Skyddstid Bilder 25 år från bilden togs 1/7 1969 1/7 - 1994 Bilder tagna efter 1/7 1969…
 20. 20. 25 År Fotolagen: Skyddstid Bilder 25 år från bilden togs 1/7 1969 1/7 - 1994 +50 Bilder tagna efter 1/7 1969, skyddstid + 50 år
 21. 21. Ingen RETROKTIV ändring
 22. 22. MEN NU… DEN SVÅRA BITEN…
 23. 23. Fotografen 25 År Dör 1/7 1944 1/7 1969 1/7 - 1994 +50 Fotografiska VERK skydd 50 år
 24. 24. RETROAKTIV ändring 1996 skyddstid för VERK 70 år
 25. 25. Fotografen 25 År Dör 1/7 1926 1/7 1969 +50 1/7 - 1996 idag 9/6 - 2010 Fotografiska VERK skydd 70 år
 26. 26. Konflikt DÖDSÅR mellan 1926 - 1946
 27. 27. IDAG…
 28. 28. Fotografen dör 1940 Bilden framställs 1960 idag 9/6 - 2010 Fotografiska VERK & BILDER
 29. 29. 25 År 1/7 1969 1/7 - 1994 +50 BILDER & VERK FÖRE 1994
 30. 30. BILDER
 31. 31. “…återfinns i semester- eller familjealbum, dvs. bilder som vem som helst har tagit”
 32. 32. “exempelvis pressfoto och annat reportagefoto, reklam- och annat kommersiellt foto, passfoto och annan enklare porträttfotografering.”
 33. 33. Amatörfotografier Bilder som tagits i stor hast Återger en aktuell händelse
 34. 34. VERK
 35. 35. “…fotografiska verk skapas i första hand av professionella fotografer. För att ett fotografi vidare ska kallas för fotografiskt verk krävs det att två fotografer oberoende av varandra vid ungefär samma tidpunkt inte har skapat likadana fotografier. Om det har skett är fotografierna inte fotografiska verk, utan istället fotografiska bilder.”
 36. 36. Tack!
 37. 37. Info om bilder och licenser • Alla bilder kommer från www.flickr.com (om ej annat anges) • I notes delen av presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn & licensvillkor • Licensen som används till bilderna är Erkännande-IckeKommersiell- DelaLika (om ej annat anges) • Denna presentation är som helhet licensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika • Presentationen kan laddas ner från www.slideshare.net/klang • Mer information till licensen finns www.creativecommons.org/

×