Krajowa strategia rozwoju regionalnego - Daniel Baliński

1,783 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
531
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Krajowa strategia rozwoju regionalnego - Daniel Baliński

 1. 1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 regiony, miasta, obszary wiejskie Daniel Baliński Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 14 listopada 2011 r.
 2. 2. <ul><li>Nowa polityka regionalna: </li></ul><ul><li>określa cele polityki rozwoju państwa w układzie terytorialnym oraz zasady realizacji i koordynacji polityk o największym znaczeniu dla osiągania celów terytorialnych; </li></ul><ul><li>integruje interwencję publiczną w ramach pozostałych 8 strategii; </li></ul><ul><li>przenosi akcenty na wzmacnianie potencjałów i specjalizacji terytorialnej (nie ma jednej recepty na rozwój regionu) </li></ul><ul><li>uelastycznia programowanie rozwoju do obszarów funkcjonalnych (podmiot: terytorium); </li></ul><ul><li>koncentruje interwencję polityki regionalnej na wybranych obszarach tematycznych i przestrzennych </li></ul><ul><li>wskazuje nowe instrumenty podnoszące efektywność i ukierunkowane na wielopoziomowe, zintegrowane podejście (kontrakt terytorialny); </li></ul><ul><li>zwiększa rolę samorządów wojewódzkich jako głównych ośrodków decyzyjnych i koordynacyjnych na poziomie regionalnym (więcej środków na poziom regionalny); </li></ul><ul><li>zauważa rolę innych podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki regionalnej (zwiększenie odpowiedzialności władz miejskich); </li></ul>Polityka zwiększająca efektywność działań rozwojowych w kraju
 3. 3. Cele polityki regionalnej <ul><li>Układ celów odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 r. </li></ul><ul><li>Tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność </li></ul>Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym
 4. 4. Schemat poglądowy kierunków realizacji celu 1 Cel 1
 5. 5. <ul><li>Cel ten dotyczy wybranych obszarów zagrożonych marginalizacją , czyli procesem stałego pogarszania się perspektyw rozwojowych bez możliwości ich przezwyciężenia bez zewnętrznego wsparcia dostarczanego z poziomu krajowego lub regionalnego. </li></ul><ul><li>Obszary te nazwane są obszarami problemowymi - łącznie z ośrodkami metropolitalnymi i pozostałymi miastami wojewódzkimi oraz otaczającymi je obszarami, gdzie zakładana jest dyfuzja procesów rozwojowych, stanowią wspólnie obszary strategicznej interwencji polityki regionalnej państwa. </li></ul>Cel 2
 6. 6. <ul><ul><li>2.1 Wzmacnianie spójności w układzie krajowym </li></ul></ul>Cel 2 Układ celów polityki regionalnej <ul><ul><li>2.2 Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 Przezwyciężanie niedogodności związanych z przygranicznym położeniem na obszarach przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności </li></ul></ul>Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych
 7. 7. System realizacji celów KSRR wraz z przyporządkowanymi instrumentami planistycznymi po roku 2013
 8. 8. <ul><li>Miejsce dla problemów ponad-wojewódzkich i międzyregionalnych , ale nie mających znaczenia krajowego; </li></ul><ul><li>Praktyczny wymiar przejścia na planowanie w układach funkcjonalnych i realizację zarządzania wielopoziomowego; </li></ul><ul><li>Lepsza koordynacja interwencji publicznej z poziomu regionalnego i krajowego (środki krajowe, PS, WPR) + uzasadnienie dla interwencji z poziomu krajowego (właściwe określenie priorytetów inwestycyjnych i przyporządkowanie działań do poziomu regionalnego/krajowego sprzyja realizacji kontraktu terytorialnego ); </li></ul><ul><li>Możliwość realizacji priorytetów inwestycyjnych i ich dopasowanie do źródeł finansowania niezależnie od konstrukcji programów operacyjnych narzuconej nowymi regulacjami UE po roku 2013. </li></ul>Korzyści z realizacji oddolnych strategii makroregionalnych
 9. 9. <ul><li>Czynniki sukcesu : </li></ul><ul><ul><li>poczucie własności ( ownership ) + uspołecznienie procesu,; </li></ul></ul><ul><ul><li>partnerstwo ponad podziałami , równość zaangażowanych stron; </li></ul></ul><ul><ul><li>określenie wspólnych projektów dużych (sam.-sam., sam.-rząd.) co zapewni komplementarność interwencji oraz możliwość integracji projektów o różnym charakterze i z różnych źródeł finansowych; </li></ul></ul><ul><ul><li>realizacja przedsięwzięć, które nie byłyby zrealizowane wcale lub byłyby realizowane w innej formie i finansowane z innych źródeł (np. tylko przez samorząd bez udziału rządu i partnerów i bez montażu finansowego); </li></ul></ul>Korzyści z realizacji oddolnych strategii makroregionalnych
 10. 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [email_address] Dziękuję za uwagę

×