Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia dla upodmiotowionego społeczeństwa

312 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energia dla upodmiotowionego społeczeństwa

  1. 1. I FORUM NOWEJ GOSPODARKI 14-15 LISTOPADA 2011 R. KRAKÓW
  2. 2. SESJA: Energia dla upodmiotowionego społeczeństwa Jakie będą konsekwencje społeczne i cywilizacyjne zmiany modelu energetyki? Moderator: prof. Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Uczestnicy sesji: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP prof. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej ks. bp Tadeusz Szurman, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska Piotr Legutko, Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
  3. 3. Partner sesji: SESJA: Energia dla upodmiotowionego społeczeństwa Jakie będą konsekwencje społeczne i cywilizacyjne zmiany modelu energetyki?
  4. 4. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
  5. 5. ORGANIZATORZY

×