Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Self Audit de prescripció farmacèutica.

732 views

Published on

Arantxa Catalán. ICS.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Self Audit de prescripció farmacèutica.

 1. 1. Self-Audit: el suport deles noves TiC a laprescripció farmacèuticaA. Catalán, A. Pons, MJ. Berges i M. FiguerolaDirecció Adjunta d‘Afers AssistencialsBarcelona, 26 de març de 2009
 2. 2. L’Institut Català de la Salut, al 2009 Entitat proveïdora de Serveis Sanitaris ció rip sc adscrita al Departament de Salut. Empresa re Pública (2007) p a la n y Porta d’entrada al sistema para 5,8 milions de talu ) d’usuaris (81,6%) ble Ca itària Líder en investigació i docència Amb 39.264 treballadors, manejasa n ca a San una despesa de 2.918 millones € o ti p una sp realitzenesa 6.692 Metges d’atenció primària u re en è milions de l xifradaac 44 Des L’ICS està present a tot el ipa rm 0% activitat assistencial territori català amb 8 Hospitals nc fa 1.300 milions d’€ visites anuals (3/5 d’alta tecnología) i més de P ri Despesa farmacèutica: ( 2 450 Unitats de Serveis d’atenció Primària (el 80% del total) La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 3. 3. L’estació de treball clínic d’atenció primària (e-CAP) Actualment l’e-CAP està funcionant a 820 centres d’AP i té 15.000 usuaris i 12.400 PC’s Des del mòdul de prescripció es generen 2.000.000 de receptes/setmana, 500.000 amb signatura digital REC@T: Receptes electròniques dispensades 90.000/setmana Elevada Oferta Farmacèutica a l’AP: medicaments d’alta al catàleg Catsalut: 10.992. Ràpida rotació de productes: cada mes es donen d’alta 100-150 medicaments Nº de Usuarios concurrentes ( Corte lunes 12 pm) 10000 9.000 La gestió de la 8.048 8.602 @prescripció a l’ap 8000 5.439 6.753 és molt complexa 6000 entre d’altres motius 4000 2.657 pel gran volum de 2000 618 registres informàtics que manega 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 4. 4. El paper de les TICContribueixen a la millora de la qualitat i seguretatdel Sistema Sanitari Capacitat de Prevenir errors Possibilitat d’integració d’elements de suport a la pressa de decisions Revisió i avaluació de l’ús medicaments centrada en les personasInstitut of Medicine, 2007 La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 5. 5. Revisió de la medicacióExamen crític i estructuratde la medicació dels malaltsamb l’objectiu d’assolir l’acordamb el pacient sobre el seutractament, optimitzantl’efectivitat delsmedicaments, minimitzant elnombre de PRM –problemesrelacionats amb medicaments-i reduïnt el malbaratamentd’aquest recurs terapèutic La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 6. 6. Self-audit de prescripcióInnovador software que facilita la revisiósistemàtica de pacients amb medicació i donasuport al professional per la gestió del canvi Facilita a la xarxa d’AP (4.500 metges, 276 EAP) la revisió sistemàtica de la medicació dels seus malalts Avaluació URM centrada en el pacient (integració dades clíniques, atenció prestada a diferents nivells assistencials,..) Integració a l’e-CAP. Flux bidireccional Pressa de decisions “on-time”. Actualització setmanal No interferència a la pràctica clínica Bona acceptació per part dels professionals La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 7. 7. Ámbits de millora del self-audit Objectius @Informes Tractaments redundants Reduir els riscos associats amb l’ús de PolimedicacióSeguretat medicaments Fàrmacs desaconsellats > 75 anys Gastroprotecció AINEs > 65 anys Contraindicacions Interacciones medicamentàries Adhesió a les recomanacions de les GPC, Millorar el grau d’adequació de laEfectivitat Guia terapèutica, Comitè d’avaluació de prescripció nous medicaments..... Optimitzar els criteris que regeixen la Revisió receptes cròniques autoritzades prescripció crònica. Revisió de les pautes terapèutiquesOrganització .... Incrementar el registre vàlid de dades clíniques Sustitució de medicaments de marca per EFG Optimitzar l’ús dels medicaments mésEficiència Sustitució de medicaments pels seus cost-efectius equivalents terapèutics ..... La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 8. 8. Planificació del projecte de self-audit 2007 2008 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01-12 Anàlisi Disseny Construcció Implantació Funcionamentfuncional tècnic de l’eina @Informe @Informe seguretat duplicitats @Informe polimedicats @Informe @Informe eficiència excés de receptes La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 9. 9. Accés des de menú (prescripció) La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 10. 10. Accés des de l’agenda diària La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 11. 11. Pantalla principal de self-audit La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 12. 12. Resultats dels informes agregats per pacient Tractaments redundants Polimedicació La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 13. 13. Resolució incidències i gravació a eCAP La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 14. 14. Resolució incidències i gravació a eCAP La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 15. 15. Resolució incidències i gravació a eCAP La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 16. 16. Consulta dades clíniques La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 17. 17. Consulta dades clíniques La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 18. 18. Pacient “revisat” La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 19. 19. Visor farmàcia (administrador) L’administrador de self-audit permet configurar informes i monitoritzar l’utilització de l’eina i mesurar el seu impacte La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 20. 20. La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 21. 21. La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 22. 22. Self-audit de seguretatEvolució nº pacients revisats Duplicitats terapèutiques140000 127.579 Pacients inicials: 168.995 (incidencia:120000 2.9%) 109.436100000 Criteris de revisió molt clars i poc 85.220 discutibles 80000 66.642 Incentivat a la DPO amb ponderació 60000 del 2%, a nivell d’EAP i integrat a 40000 29.972 l’Acord de Gestió 20000 S’han revisats el 75.5% dels casos en 0 8 mesos (127.579 pacients) l S’ha decidit suspendre medicació en g e e e io br br ai br l ju m m m m 81.120 pacients (el 64% dels revisats) te ve se se no de Duplicitats S’han caducat 90.360 medicaments per valor de 793.643 € La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 23. 23. Qué s’ha suspès als pacients amb duplicitats? Informació en UNITATS16000 100% Benzodiacepines,14000 90% paracetamol, 80% AINEs i IBP12000 70% suposen el 63%10000 del total de medicaments 60%8000 50% caducats6000 40% Més de 2.000 30% pacients tenien4000 20% pautats 2 o més2000 ISRS 10% .... 0 0% HTA :A RA II O S TEO PO RO S I A NTIINFLA MA TO RIS A NTID EPRES S IUS IS RS A LTRES A NTID EPR ES S IUS ES TA TINES PA RA CETA MO L D IUR ETICS :S ULFONA MID ES B ENZ O D IA CEPINES PENICIL·LINES IECA S D IUR ETICS :TIA Z ID ES PRO TECTOR S G A S TRICS TRA CTA MENT Medicaments caducats Acumulat (%) La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 24. 24. Self-audit de seguretatEvolució nº pacients revisats Polimedicació140000 127.579 Pacients inicials: 155.357 (incidència:120000 109.436 2.6%)100000 85.220 88.458 Criteris de revisió menys explícits 80000 66.642 69.723 No incentivat globalment a la DPO 60000 42.756 S’han revisat el 57% dels casos en 6 40000 29.972 mesos 22.639 20000 S’ha modificat el tractament en 13.086 0 pacients (el 15% dels revisats). S’han caducat 27.200 medicaments l g e e e io br br ai br per valor de 277.787 € l ju m m m m te ve se se no de Duplicitats Polimedicats La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 25. 25. Self-audit de seguretatCaracterístiques deles pacients polimedicats 4.577; 4% Edat mitjana: 73 anys 36.106; El 65% són dones 30% El 21% presenten tractaments redundants (probablement fos 81.059; superior a l’inici) 66% >70 anys 51-70 31-50 Data lectura informe: 25_10_08 La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 26. 26. Depuració de registres ó seguretat clínica? El Self-audit contribueix S’estan nomès a la dispensant els depuració de medicaments prescrits a les les bases de Oficines de dades Farmàcia? generades per l’activitat assistencial o contribueix a millorar la seguretat del pacient i a l’eficiència del SNS? La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 27. 27. Impacte de de self-audit sobre la despesafarmacèutica A partir de la publicación de los 2 primeros infomes, des de self-audit se caducaron 125.550 medicaments en 38% 85.293 pacients El 62% dels medicaments caducats 62% s’havien retirat de les Oficines de Farmàcia l’últim any, sota la mateixa presentació farmacèutica i nom comercial que els suspesos La Despesa Farmacèutica Total evitada Retiraven medicaments de les Farmàcies va ser de 1.939.115 € en tan sols 8 No retiraven medicaments mesos de fuincionament de self-audit La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 28. 28. Informe d’eficiència: substitució a EFG L’informe identifica els pacients que tenen algun dels 60 medicaments candidats a ser canviats per un EFG per ser una alternativa terapèutica més cost-efectiva.ATC Descripció Grup DESCRIPCIÓ MEDICAMENT N02B EFFERALGAN 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTESA02B2 OPIREN 30MG 28 CAPSULAS EFFERALGAN 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES Antiulcerosos Analgèsics NORPRAMIN 20MG 28 CAPSULAS NOLOTIL 575MG 20 CAPSULASA10B DIANBEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA N02C IMIGRAN NEO 50MG 4 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Antidiabètics AMARYL 2MG 120 COMPRIMIDOS N03A TOPAMAX 100MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOSB01B Antiagregants DISGREN 300MG 50 CAPSULAS TOPAMAX 50MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOSB04A LIPLAT 20MG 28 COMPRIMIDOS TOPAMAX 25MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS LIPLAT 40MG 28 COMPRIMIDOS Antiepilèptics TOPAMAX 200MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Hipolipemiants ZOCOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS NEURONTIN 300MG 90 CAPSULAS ZOCOR FORTE 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS TRILEPTAL 600MG 100 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICC01D2 NORVAS 5MG 30 COMPRIMIDOS TEGRETOL 400MG 100 COMPRIMIDOS NORVAS 10MG 30 COMPRIMIDOS N05A RISPERDAL 3MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOSC02C1 CARDURAN NEO 4MG 28 COMPRIM LIB MODIFI N05B ORFIDAL WYETH 1MG 50 COMPRIMIDOSC02E COZAAR 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS IDALPREM 5MG 20 COMPRIMIDOS COZAAR 100MG 28 COMP RECUB Tranquilitzants TRANKIMAZIN 0,5MG 30 COMPRIMIDOS Antihipertensius RENITEC 20MG 28 COMPRIMIDOS TRANKIMAZIN 0,25MG 30 COMPRIMIDOSC02F2 CO-RENITEC 20/12,5MG 28 COMPRIMIDOS N05C2 NOCTAMID 2MG 20 COMPRIMIDOS RANURADOSC03A TERTENSIF RETARD 1,5MG 30 COMPRIMIDOS RECU NOCTAMID 1MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOSC03B SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS N06A3 VANDRAL RETARD 75MG 30 CAPSULAS SUTRIL 10MG 30 COMPRIMIDOS VANDRAL RETARD 150MG 30 CAPSULASG04B OMNIC 0,4MG 30 CAPSULAS SEROXAT 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA UNIBENESTAN 10MG 30 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLON MOTIVAN 20MG 56 COMPRIMIDOS Urològics BENESTAN RETARD 5MG 60 COMPRIMID LIBERA PROLONGADA REXER FLAS 15MG 30 COMPRIMIDOS RECUB BUCODISPERSAB PROSCAR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Antidepressius SEROXAT 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULAJ03B Quimioteràics TAVANIC 500MG 10 COMPRIMIDOS BESITRAN 50MG 30 COMPRIMIDOSL02A ARIMIDEX 1MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PELICULA BESITRAN 100MG 30 COMPRIMIDOS Hormono teràpics CASODEX 50 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICUL PROZAC 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLESM01A1 ESPIDIFEN 600MG/SOBRE 40 SOBRES GRANULADO PROZAC 20MG 28 CAPSULAS DURAS AINE DALSY 100MG/5ML 200ML SUSPENSION ORAL PRISDAL 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELI VOLTAREN 50MG 40 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES R05C2 Antigripàls FLUMIL FORTE 600MG 20 COMPRIMIDOS EFERVERCENTESM05A Bifosfonats FOSAMAX SEMANAL 70MG 4 COMPRIMIDOS R06A Antihistamínics EBASTEL FORTE 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB CON PELIC La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 29. 29. Informe d’eficiència: substitució a EFGPantalles Self Audit Se lec ció d’ altern ati ves m és c os t ef ec tive s– Sub stu ció pe r e qu iva len t d ’altern cos e fec R evi sat C IP Pacient Grup ter apèuti c Medicam ent H C 45323456 GA RC IA LO PE Z, J uan GrupT era _1 Pri ncipiAc tiu_1 Medic am ent _1 Canviar Gen èricE sco llit_1 GrupT era _1 Pri nci piac tiu _2 Medic am ent _2 Canviar H C 12432234 GA RC IA PE RE Z, M aría Seleccionar GrupT era _1 CIPA123456000 Pacient Cognom1 Canviar Cognom2 Gen èricE sco llit_1 PrincipiAc tiu _1 Medic am ent _1 Medicament a ser substituït per EFG - Preu (€) Medicament NO Genèric_1 4 ,13 € Sort ir Medicament genèric - Preu (€) Escollit - Preu(€) L’informe contempla MedicamentGenèric_1 3,05 MedicamentGenèric_1 3 ,05 MedicamentGenèric_2 3,05 l’estalvi econòmic que MedicamentGenèric_3 MedicamentGenèric_4 3,05 3,71 Nombre Estalvi suposa la substitució d’un ... pacients medicament per un EFG 1 1,08 € Canvi CIP Actual d’un pacient o de tots els 12 12,96 € Canvi TOTS els CIPs pacients que porten el Sortir medicament de marca. La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 30. 30. Autors del projecte self-audit Ester Amado Leonardo Galván Carme Aragó Antoni Guerrero Carme Batalla Guillermo Hoyos Francesc Borrell Lluis Martínez Alícia Franzi Valèria Pacheco Angels Pons Assumpta Puig-Pey Solució tecnològica: La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS
 31. 31. ConclusionsSelf-audit de prescripciófarmacèutica........ Ha estat ben rebut pels professionals Permet avançar cap a una revisió de medicació pactada amb els pacients Permet revisar la medicació d’una manera integral ( pacient, malaltia, medicament) i estandarditzar el seu abordatge Té un clar impacte sobre la salut, l’eficiència i la qualitat de les dades (important a @recepta) MOLTES GRÀCIES acatalanra@gencat.cat La prescripció farmacològica a l‘atenció primària de l‘ICS

×