Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Qualitat del Software Clínic

181 views

Published on

Activitat en àmbit sanitari:
Desenvolupament de sofware per a instruments analítics i reactius per al diagnostic in-vitro.
Gestió de flux de treball en laboratoris clínics i banc de sang.
Sistemes clínics hospitalaris per a la prevenció de diagnostic i teràpies de malalties cròniques.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×