Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intercanvi d'informació entre organitzacions

324 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intercanvi d'informació entre organitzacions

 1. 1. Intercanvi de informació entre organitzacions en models de treball cooperatiu: El projecte Doc@Hand Bárbara Vallespín Unitat d’Innovació Tecnològica Departament de Sistemes de Informació Hospital Clínic, Barcelona
 2. 2. Agenda Objectius Característiques principals Plataforma Aplicació Escenari Procés ResultatsFòrumCIS 2006, Barcelona
 3. 3. Objectius Proporcionar als professionals sanitaris una eina flexible: Recopilar, organitzar i mostrar informació i coneixement dispers Adaptable al rol i les preferències de l’usuari Rellevant per a l’activitat que s’està desenvolupant Suport dels models de provisió d’assistència emergents que promouen la cooperació entre organitzacions.FòrumCIS 2006, Barcelona
 4. 4. Característiques principals Doc@Hand, una plataforma per a la construcció d’aplicacions personalitzades permetent: Accés transparent a bases de dades heterogènies i geogràficament disperses que pertanyen a organitzacions diferents però que cooperen entre elles Mecanismes proactius de cerca d’informació i presentació optimitzada dels resultats Rellevant al context i al perfil de l’usuariFòrumCIS 2006, Barcelona Explotació d’un domini dontologia Utilització de tecnologies “push” com a complement a l’opció “pull” tradicional
 5. 5. Plataforma Servidor DH Vistes d’usuari Personalitzades Interfície usuari Serveis i Col·laboració Ontologia Personalitzades Agent d’usuari Subsistema semàntic Infrastructura Interfície InterfícieFòrumCIS 2006, Barcelona BD Websites SIH SIH Local referència Xarxa HCPB Primària Fonts externes
 6. 6. FòrumCIS 2006, Barcelona Aplicació
 7. 7. FòrumCIS 2006, Barcelona Aplicació: Interfície SIH
 8. 8. FòrumCIS 2006, Barcelona Aplicació: contingut “pushed”
 9. 9. Escenari per el Càncer de Colon • 2370 nous casos/any homes • 2900 nous casos/any donesFòrumCIS 2006, Barcelona • 2048 morts
 10. 10. FòrumCIS 2006, Barcelona Escenari per al Càncer de Colon
 11. 11. FòrumCIS 2006, Barcelona Escenari per al Càncer de Colon
 12. 12. Escenari per al Càncer de Colon Coordinació del sector de la sanitat pública per assegurar la gestió adequada de pacients amb càncer Assegurar uns procediments ràpids de diagnòstic en casos de sospita a nivell de primària Reforçar la sistemàtica i ordenacióFòrumCIS 2006, Barcelona dels processos assistencials. Objectiu del programa: temps inferior a 30 dies entre la primera visita al hospital i l’inici del tractament
 13. 13. Procés Sospita Diagnòstic Tractament H. Clínic Quiròfan Radioter. Quimioter. Criteris H. Vall d’Hebrón H. Clínic H. Clínic H. Clínic H. Sagrat Cor H. Vall d’H H. Vall d’H H. Vall d’H H. Dos de maig H. Mar H.Sant Pau H. Mar H. Sant PauFòrumCIS 2006, Barcelona H. Sagrat H. Sagrat Clínica Plató Primària H. Maig H. Maig H. Sant Rafael H.Sant Pau H.Sant Pau
 14. 14. Procés Sospita Diagnòstic Tractament H. Clínic Quiròfan Radioter. Quimioter. Criteris H. Vall d’Hebrón H. Clínic H. Clínic H. Clínic H. Sagrat Cor H. Vall d’H H. Vall d’H H. Vall d’H H. Dos de maig H. Mar H.Sant Pau H. Mar H. Sant PauFòrumCIS 2006, Barcelona H. Sagrat H. Sagrat Clínica Plató H. Maig H. Maig Primària H. Sant Rafael H.Sant Pau H.Sant Pau
 15. 15. Procés Temps P Dona de 43 anys. Sense hàbits tòxics. Consulta per augment de la Primària sensació de fatiga en els últims GP tres mesos. Història familiar no sospitosa. Sense altres símptomes digestius. No medicació. Cicle 4-5/28. Abdomen tou, lleugerament dilatat, no dolorós amb sonsFòrumCIS 2006, Barcelona Hospital intestinals actius. Pal·lidesa cutània i de mucosa. Pes 65 kg. Tercer nivell Orientació com anèmia ferropènica.
 16. 16. Procés Temps P Dona de 43 anys. Sense hàbits tòxics. Consulta per augment de la Primària sensació de fatiga en els últims GP tres mesos. Història familiar no sospitosa. Sense altres símptomes digestius. No medicació. Cicle 4-5/28. Abdomen tou, lleugerament dilatat, no dolorós amb sonsFòrumCIS 2006, Barcelona Hospital intestinals actius. Pal·lidesa cutània i de mucosa. Pes 65 kg. Tercer nivell Orientació com anèmia ferropènica.
 17. 17. Procés Temps P Accions preses Ordres: • Hemoglobina Primària GP • VCM • Ferritina • Test de sang oculta a femta (STOB) • Una visita de seguiment es programada en 3 setmanes.FòrumCIS 2006, Barcelona Hospital Tercer nivell
 18. 18. Procés Temps P P …. Sense canvis en la sensació de fatiga. El pacient refereix dolor Primària abdominal esporàdic durant les GP GP últimes dues setmanes. Pal·lidesa persistent i mucosa. Pèrdua de pes 62 kg. Resultats Laboratori: • hemoglobina 10 g/dl (>13) • VCM 70 fl (>76)FòrumCIS 2006, Barcelona Hospital • Ferritina 10 µg/dl (>15). Tercer nivell • Sang oculta a femta: negativa. Diagnòstic: Anèmia ferropènica versus càncer de colon
 19. 19. Procés Temps P P …. Sense canvis en la sensació de fatiga. El pacient refereix dolor Primària abdominal esporàdic durant les GP GP últimes dues setmanes. Pal·lidesa persistent i mucosa. Pèrdua de pes 62 kg. Resultats Laboratori: • hemoglobina 10 g/dl (>13) • VCM 70 fl (>76)FòrumCIS 2006, Barcelona Hospital • Ferritina 10 µg/dl (>15). Tercer nivell • Sang oculta a femta: negativa. Diagnòstic: Anèmia ferropènica versus càncer de colon
 20. 20. Procés Temps P P Accions preses • Derivació a l’especialista per a la realització de Primària colonoscòpia GP GP • Es genera l’imprès de derivació • Es genera informació al pacient sobre la colonoscòpia i l’anèmia ferropènica • Es prescriu suplementFòrumCIS 2006, Barcelona Hospital S oral de ferro. Tercer nivell
 21. 21. Procés Temps P P P Primària GP GP GP GPFòrumCIS 2006, Barcelona Hospital S S S Tercer nivell
 22. 22. Resultats Instal·lat en l’hospital terciari (HCPB), encara no s’ha finalitzat en l’àmbit de primària. Objectius: DH podria ajudar en un 80% de situacions de treball. Promoure una millor presa de decisions a partir de la disponibilitat de més informació rellevant.FòrumCIS 2006, Barcelona Ser exhaustius en l’exploració a nivell de població reduint el errors per manca de dades. Fomentar un entorn cooperatiu en el maneig del pacient entre nivells assistencials.

×