Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestió de la informació en seguretat clínica

370 views

Published on

Gestió de la informació en seguretat clínica: de la notificació a la resolució d’incidències en un hospital de tercer nivell.
M. Peñalba Novo

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestió de la informació en seguretat clínica

 1. 1. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Gestió de la informació en seguretat clínica: de la notificació a la resolució d’incidències en un hospital de tercer nivell Peñalba M.C., Picas J.M., Álvarez M., Garriga J., Martinez C., Navarro L. i Comissió d’incidències de l’Hospital de la Santa Creu i Sant PauHospital de la Santa Creu i Sant Pau Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona– 24 i 25 març 2011 1
 2. 2. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Índex • L’Hospital • Evolució activitat assistencial • La Seguretat Clínica • Gestió de la informació • Objectius • Model de gestió • Workflow • Tipus d’incidènciaHospital de la Santa Creu i Sant Pau • Matriu de riscos • Característiques • Estratègia d’Implantació • Resultats • Conclusions 2
 3. 3. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) L’Hospital ►La Missió de l’Hospital és ser un hospital de referència, obert a la societat i al seu entorn sanitari, centrat en les persones. ►L’Hospital té tres vessants d’activitat: > Com a hospital comunitari i d’alta complexitat dóna servei a una àrea d’influència amb uns 450.000 habitants. > Com a hospital universitari docent lligat a la Universitat Autònoma de Barcelona,. > Com a centre de recerca és un dels centres amb major producció científica de nivell (tercer hospital pel que fa a l’Estat espanyol).Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ÀREA D’INFLUÈNCIA (HOSPITAL COMUNITARI I TERCIARI) 450.000 habitants PRODUCTES D’ALTA COMPLEXITAT (HOSPITAL TERCIARI) ÀREA DE REFERÈNCIA (HOSPITAL TERCIARI)
 4. 4. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Evolució activitat assistencial 2009 2010 Variació % Altes dhospital 33.859 35.705 1.846 5,5% Estada mitjana 8,0 7,6 -0,4 -5,0% Cirurgia major (total) 23.206 24.196 990 4,3% Cirurgia sense ingrés (CMA) 7.893 8.599 706 8,9% Parts 1.692 1.954 262 15,5%Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Urgències / dia 418 403 -15 -3,6% Sessions dHospital de dia diàries 301 317 16 5,3% (247 dies) Personal contractat (sense MIR) 3.206
 5. 5. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) La Seguretat Clínica • PRIMUN, NON NOCERE La seguretat clínica busca prevenir i reduir riscos associats a l’atenció sanitària, tant per pacients com per treballadors, i es considera un aspecte clau relacionat amb la qualitat assistencial • En les darreres dècades s’ha estès la gestió de la seguretat a partir de sistemes de notificació desdeveniments adversos d’acord amb les recomanacions de la majoria d’institucions internacionals (World Alliance for Patient Safety, National Health Service anglès, AustralianHospital de la Santa Creu i Sant Pau Patient Safety Foundation i la Joint Commission)
 6. 6. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) La Seguretat Clínica • La seguretat clínica busca prevenir i reduir riscos associats a l’atenció sanitària, tant per pacients com per treballadors, i es considera un aspecte clau relacionat amb la qualitat assistencial • En les darreres dècades s’ha estès la gestió de la seguretat a partir de sistemes de notificació desdeveniments adversos d’acord amb les recomanacions de la majoria d’institucions internacionals (World Alliance for Patient Safety, National Health Service anglès, AustralianHospital de la Santa Creu i Sant Pau Patient Safety Foundation i la Joint Commission)
 7. 7. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) “Equivocar-se és humà. Ocultar els errors és una estupidesa. No aprendre d’ells, imperdonable.”Hospital de la Santa Creu i Sant Pau L. Donaldson Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient , OMS.
 8. 8. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Gestió de la informació
 9. 9. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Objectius • Implantar un model de gestió de la informació en seguretat per reduir els riscos de l’atenció sanitària en pacients/treballadors: • Resolent les incidències quan es produeixin de manera ràpida i efectiva. • Aprendre i prevenir perquè no tornin a aparèixer en el futur. • Promoure la cultura de seguretat clínica a l’hospital.Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Millorar la Qualitat Assistencial
 10. 10. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Model de gestió
 11. 11. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Direcció Gestor 2 Gestor 1 Comissió Notificant Workflow Notificació
 12. 12. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Tipus d’incidència (International Patient Safety Event Classification, IPSEC) 1. Incidents o riscos laborals 2. Incidents d’administració clínica 3. Incident de procés/procediment clínic 4. Incident de documentació 5. Infecció nosocomial 6. Medicació/Fluids EV full específic 7. Incidents amb sang/productes sanguinis/proteïnes plasmàtiques 8. Nutrició 9. Oxigen/Gas/Vapor 10.Aparell/equip/immoble mèdicHospital de la Santa Creu i Sant Pau 11.Incidents de conducta del pacient 11.1 Agressions del pacient/familiars/acompanyants al treballador full específic 12.Accidents del pacient 12.1 Caigudes full específic 13.Infraestructura/Arquitectura/Components fixes 14.Recursos / Gestió de l’organització
 13. 13. Matriu Risc-Prioritattítol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) PROBABILITAT GRAVETAT/IMPACTE 5-Freqüent 4-Probable 3-Ocasional 2-Improbable 1-Rara 5-Catastròfic L’incident va contribuir o causar discapacitat permanent o la mort a una o més persones 4-Crític Va contribuir o causar dany permanent, o va comprometre la vida de la persona per la qual cosa es va precisar intervenció per mantenir la seva vida 3-Moderat Va contribuir o causar dany temporal i va precisar o prolongar la hospitalització, oHospital de la Santa Creu i Sant Pau va precisar intervenció 2-Menor L’incident va arribar al pacient/treballador i no li va causar dany, però va precisar monitorització i/o intervenció per comprovar que no havia sofert dany 1-Mínim L’incident va arribar al pacient/treballador però no li va causar dany
 14. 14. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Workflow Notificació Gestió Anàlisi Resolució Verificació i Notificant tancament Metge referent Gestor 1 Gestor 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Comissió Direcció
 15. 15. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Característiques • Entorn web. • Accessible per a qualsevol professional de l’Hospital. • Disponible 24/7. • Facilitadora dels fluxos de treball i coordinació de les diferents persones que hi intervenen. • Redueix temps de gestió.Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Elaboració de reportings per fer una avaluació i seguiment global de les incidències.
 16. 16. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON)
 17. 17. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Pantalla inicial
 18. 18. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON)
 19. 19. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Estratègia d’Implantació • Estratègia d’implantació corporativa: – Sessions informatives i de sensibilització – Formació – Comunicació – Concurs intern de disseny d’un logotip – Suport als professionals. • Definició i implantació del model d’infermera referent de seguretatHospital de la Santa Creu i Sant Pau a cada unitat assistencial.
 20. 20. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Resultats 196 incidències notificades en 8 mesos (5,6 setmanals). Núm. Notificacions 35 Profesional que notifica 30 59% 25 20 15 0%Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 10 1% 24% 1% 1%2% 2% 10% 5 Auxiliars dinfermeria Infermeras, fisioterapeutes, treb.social 0Personal administratiu Facultativos Sanitari Tècnic Sanitari di ju ag se oc no en fe c- b- l-1 Personal de serveis Personal doficis p- o- t-1 e- v- 10 11 0 10 10 10 11 0 No consta
 21. 21. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Gravedat Resultats 1 23 1 110 41 El 14,3% de les incidències Discapacitat o permanent van provocar algun semipermanent mort Lesió tipus de lesió al pacient. permanent Lesió no Sense lesions LesióHospital de la Santa Creu i Sant Pau El temps de resposta i tancament de la incidència presenta una mediana de 6,9 dies Núm. incidències Núm. incidències Rang Mitja dies Mediana dies Vigents Tancades dies 22 154 18,8 6,9 0 – 149
 22. 22. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Resultats TIPUS DINCIDÈNCIES N % Accidents del pacient: Caigudes 84 42,86% Incidències de Medicació/Fluids endovenós 32 16,33% Incidències de procés/procediment clínic 14 7,14% Incidents o riscos laborals 12 6,12% Altres Incidències de conducta del pacient 8 4,08% Incidències d’infraestructura/Arquitectura/Components fixes 7 3,57% Altres incidents amb sang/productes sanguinis/proteïnes plasmàtiques 5 2,55% Incidències de conducta del pacient: Agressions del 4 2,04% pacient/familiars/acompanyants al treballadorHospital de la Santa Creu i Sant Pau Incidències de documentació 3 1,53% Incidències d’administració clínica: Errors en la identificació del pacient 3 1,53% Incidències per la gestió de recursos / Gestió de l’organització 2 1,02% Incidències d’aparell/equip/immoble mèdic 2 1,02% Incidències amb Oxigen/Gas/Vapor 1 0,51% Notificacions no procedents 19 9,69% Total 196 100,0 %
 23. 23. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Resultats: accions de millora
 24. 24. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) Conclusions • Fer extensiu el sistema de notificació a tot l’Hospital. • Enfortir i consolidar la cultura de seguretat de tots els professionals. • Procés de canvi a una nova eina: – Mòduls danàlisi d’incidentsHospital de la Santa Creu i Sant Pau – Generació automàtica informes, alertes, tendències,... – Integració amb la història clínica electrònica, bases de dades administratives, sistemes de missatgeria… – Facilitar procés de benchmarking entre unitats/àrees del mateix centre i amb altres centres
 25. 25. títol genèric: Arial 12 alineació dreta (EN PATRON) www.sant pau.cat “Mirar és una cosa. Veure el que sestà mirant és una altra. Entendre el que es veu, és encara una altra. Arribar a aprendre del que sentén, és una mica més. Però arribar a actuar sobre la base del que sha après, és tot el que realment importa”. Winston Churchill Moltes gràciesHospital de la Santa Creu i Sant Pau

×