Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VII Jornada de Salut

El potencial de les tecnologies de la informació en la pràctica assistencial

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

VII Jornada de Salut

  1. 1. 08401 Granollers Jornada de Salut El potencial de les tecnologies de la informació en la pràctica assistencial 25 de febrer de 2011 · Museu de Granollers Anselm Clavé, 40 · 08401 Granollers
  2. 2. El potencial de les Programatecnologies de la informació 11.00 h INAUGURACIÓ Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers ien la pràctica assistencial president del Patronat de l’Hospital General de GranollersPRESENTACIÓ I OBJECTIUS: Sra. Aurora Dueñas, directora dels sectorsPer setè any consecutiu l’Hospital General de Granollers sanitaris Vallès Oriental i Maresme (RSB)organitza la Jornada de Salut amb l’objectiu de fomentarel debat sobre aspectes rellevants en l’àmbit sanitari entre Dr. Rafael Lledó, director general de l’Hospitalels professionals dels proveïdors de la comarca del Vallès General de GranollersOriental. 11.15 h TAULA RODONA Moderadora: Sra. Anna Benavent, directoraEn aquesta edició el tema central són les tecnologies de d’Organització i Sistemes d’Informació dela informació com a element estratègic en la millora de l’Hospital General de Granollers.la qualitat assistencial, la seguretat de l’assistència i 11.30 h Dr. Joan Guanyabens i Calvet, conseller delegatl’eficiència dels serveis de salut. de l’Agencia d’Informació, Avaluació i QualitatEns centrem en el repte dels sistemes de salut per en Salut. Coordinador general de les TIC delcompartir informació entre els professionals i centres Departament de Salut de la Generalitat desanitaris, per poder coordinar amb major facilitat els Catalunya. - Les TIC al servei de la salut: de la e-salut a larecursos disponibles, reduir la duplicitat d’actuacions, i personalització.oferir una millor gestió clínica i econòmica. I també en elrepte de fer arribar la informació al ciutadà per 11.50 h Dr. Xavier Pastor, cap del Servei d’Informàticacorresponsabilitzar-se en major mesura de la seva salut. Mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona. - El projecte SICCEB: un sistema d’interoperabilitat clínica entre proveïdorsINFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: sanitaris diversos de l’àrea de Barcelona-comunicacio@fhag.es Esquerra.COORDINACIÓ DE LA JORNADA: 12.10 h Dra. Susana Curos Torres, directora EAP Calella Corporació de Salut del Maresme i la Selva.Sra. Anna Benavent - Carpeta Personal de Salut: la teva salut aDra. Eva Martín un clik.Sra. Victòria Remedios 12.30 h Dr. Fèlix Badia Pujol, director d’Atenció a l’Usuari i Sistemes d’Informació d’Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa - La recepta electrònica a l’atenció especialitzada. 12.50 h Dr. Xavier Pruna, director del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital General de Granollers - Desplegament de la Imatge Digital al Vallès Oriental. TORN OBERT DE PARAULES 13.30 h CLOENDA

×