Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canal Salut

1,266 views

Published on

Cristina Ribas

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canal Salut

 1. 1. Canal SalutCristina RibasGENCAT.CATGeneralitat de Catalunyacristinaribas@gencat.cat
 2. 2. Dades TIC a Catalunya
 3. 3. Dades d’ús TIC a Catalunya• A Catalunya, un 48,1% de les llars tenen accés a Internet i un53,9% de la població utilitza habitualment aquest canal.• Gairebé el 40% dels usuaris d’Internet a Catalunya realitzatràmits o cerca informació sobre temes de salut.(INE 2006)• Augmenten els subjectes actius i informats que fan una millorgestió de la seva salut.• Aquest context social demanda més i nous serveis de salut alcanal digital per part del sector públic(PIC SALUT 2007)
 4. 4. Usuaris 2.0• La tercera activitat més realitzada a Internet és la visita de Webs de Serveis Públics (després de cercar informació en general i enviar correus electrònics)• Internautes actius: nombre de blocs, usuaris d’ebay, participació online (30% dels internautes)• Important ús d’Internet per potenciar projectes d’autonomia personal i col·lectiva (estudis UOC: emprenedors, cerca de feina, contrastar mitjans de comunicació, informació mèdica, etc.)• Gran maduresa de l’internauta mitjà: ja no navega “d’ofici”, visita webs en funció de: eines “push”, cercadors, newsletters, alertes, eines de sindicació de continguts (RSS, Atom, ...), podcasting
 5. 5. Societat 2.0
 6. 6. El projecte gencat
 7. 7. Reestructuració basada en la transparència i les eines web 2.0Enfocament principal i tipus de projecteRedefinició innovadora del concepte de portal de govern electrònic,reestructuració basada en una estratègia política orientada a lademanda ciutadana.El projecte Agents implicats1 milió de documents · 289 llocs Generalitat de Catalunyaweb relacionats · 200 serveis · 400 • Estructura: 15 departamentsxarxes socials amb 8.000 participants · 28 organismes autònoms 70 empreses públiques15.000 alertes RSS setmanals · carrerers de 53 consorcis (participació)945 municipis · informació de 12.000 • Funcionaris: 147.984organismes i 3.000 serveis · 300.000 SMS · 3 • Beneficiaris: 7,2 milionsmilions de trucades · qui és qui (7.100 •Territori: 32.107 km2entrades) · informació de política salarial dels càrrecs electes iexecutius.
 8. 8. Eixos del projecte Gencat DOCG on-line amb 11.000 plans urbanístics des de 1985 Sous d’ alts càrrecs i eventualsAccés transparent a la Pressupostos informació 1 milió de documents: nou cercador SMS tràmits de pre-inscripció escolar •Assistent virtual •Sistema de preguntes llenguatge natural Innovació •E-Catalunya Web 2.0 •BIG: Banc iconogràfic de la Generalitat •Atles virtual de Catalunya •El meu Gencat L’ escala és important. L’Objectiu últim dels serveis de govern electrònic és posicionar-se en termes de públic al Pensar en gran mateix nivell que els serveis de comunicació, financers o de lleure i entreteniment.
 9. 9. Problemes i obstacles PROBLEMES I OBSTACLES SOLUCIONS RESULTATS TRANSPARÈNCIA I SERVEI Assignació del lideratge en Model organitzatiu i la ordenació del web a l’organisme més proper a la comunicatiu orientat a la Organització • Més de 250 portals amb demanda, la Direcció demanda. complexa e informació complerta. General d’ Atenció Ciutadana. informació • Guies i protocols • Només 3 de cada 5 dispersa. usuaris aconsegueix la gencat (accessibilitat, Creació d’un Centre de informació desitjada disseny, imatge Serveis TIC compartits: corporativa, dominis). •Estableix estàndars i • Gestió eficaç, • Cada unitat orgànica ha protocols. economies d’ escala. Inexistència construït els seus portals •Assessora en el • Gestor de continguts de recursos segons els seus propis desenvolupament de corporatius. (30 webs). objectius. projectes. • Cercador. •Implanta solucions TIC • Eines push. corporatives (Centre de • Plataforma de serveis Competència TIC). multicanal.PARTICIPACIÓ E INTERACTIVITAT •Foment de les eines web 2.0 i les xarxes socials. • L’ administració •Col·laboració amb Relació N to N. Manca universitats i la comunitat d’interactivitat s’adreçava a la Els ciutadans tenen la real. ciutadania de manera de desenvolupadors (obrir paraula. unidireccional (1 to N). codi).
 10. 10. Assoliments e impactesTRANSPARÈNCIA I SERVEI Estàndars. Nova cultura Assessorament. organitzativa. Solucions tecnològiques Motivació:Estratègia • Creació d’ un centre de corporatives. creixement exponencial dels serveis compartits. projectes. Distribució integrada que afecta a 289 llocs web · 2,3 milions/any d’ alertes RSS · 145.788 subscripcions a butlletins 80 milions de visites. · Diari oficialAflorament de la informació Increment interanual completament electrònic· en visites: +20%.rellevant i millora de la qualitat Grau de compliment AAdels serveis. accessibilitat del 80%.PARTICIPACIÓ E INTERACTIVITAT Més de 400 comunitats Plataforma de xarxes i més de 8.000Creació d’una experiència pionera de socials que integra eines membres: mediadorsweb social: de participació (bloc, socials, advocats,•Iniciativa pública + UPC. wiki, foro, contenidor professionals de salut, d’ arxius, gestió docents, promotors•Oberta a col·lectius de professionals i d’ enquestes). culturals.ciutadans Projectes de SALUT•Codi lliure. Alliberament de codi.
 11. 11. eCatalunya: Assentant les bases del proper GencatModel web relacional basat en xarxes socials. Model web tradicional Model web relacional Generalitat Generalitat Departaments Departaments Espai web dels departaments Ciutadans
 12. 12. 35 portals, 400 comunitats, 8.100 usuaris(febrer de 2008)
 13. 13. Canal Gencat Salut Objectius generals• Garantir la coherència comunicativa de la Generalitat de Catalunya a Internet sobre els temes de salut, una de les seves principals competències.• Facilitar a la ciutadania l’accés a continguts i serveis de qualitat en aquest àmbit.• Assegurar l’accés als e-serveis de salut disponibles en cada moment.• Convertir-se en un referent per al sector professional de la salut• Impulsar economies d’escala, aprofitament de recursos i utilitats.
 14. 14. Mapa de webs Gencat-salut Departament Organismes Públics Especials / productes ICS, Cat-salut Eines i solucions corporatives Serveis i tràmits Webs de tramitacióGencat Salut Canal Salut Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3 Webs especials / productes La Salut a Catalunya: espai comú amb d’altres actors Comunitats relacionades amb la salut

×