Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Starta Eget Bidrag

1,270 views

Published on

Tips och råd när du ska söka Starta Eget bidrag

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Starta Eget Bidrag

  1. 1. Starta-Eget-Bidrag Råd och tips för dig som ska söka ett Starta Eget bidrag
  2. 2. Vem kan få Starta Eget bidrag? <ul><li>Inskriven på arbetsförmedlingen </li></ul><ul><li>Vara eller riskera att bli arbetslös </li></ul><ul><li>25 år eller äldre (i vissa fall även yngre än 25 år – stäm av med din arbetsförmedling) </li></ul><ul><li>Har prövats mot arbetsmarknaden, dvs sökt ett antal jobb (din arbetsförmedling avgör hur många) </li></ul>
  3. 3. Hur söker man Starta Eget bidrag? <ul><li>Ansökan lämnas till arbetsförmedlingen i form av en Affärsplan </li></ul><ul><li>Affärsplanen bedöms av en extern konsult </li></ul><ul><li>Du kallas till intervju hos konsulten. Se intervjun som en affärsförhandling! </li></ul><ul><li>Konsulten ger utlåtande till AF om du bör få ett Starta Eget bidrag </li></ul>
  4. 4. Affärsplanen – Din väg till ett Starta Eget bidrag <ul><li>Lägg ner tid och kraft på att utforma en utförlig affärsplan </li></ul><ul><li>Visa att du kan din bransch, marknad och dina konkurrenter </li></ul><ul><li>Kom ihåg att det är du som är experten inom ditt område – agera och motivera då som en sådan också! </li></ul>
  5. 5. Mötet med konsulten <ul><li>Tänk på att det är i rollen som blivande företagsledare och VD du möter konsulten </li></ul><ul><li>Se mötet som din första, viktiga affärsförhandling </li></ul><ul><li>Beskriv din verksamhet som om den redan är igång </li></ul><ul><li>Inga “man kanske kan...” utan “jag gör så här...” </li></ul>
  6. 6. Mer om att söka och få ett Starta Eget bidrag <ul><li>Hur söka Starta Eget bidrag </li></ul><ul><li>Affärsplanen </li></ul><ul><li>Vad händer hos konsulten </li></ul><ul><li>Om du får avslag </li></ul><ul><li>Starta Eget </li></ul>

×