Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Çanakkale 1915

1,021 views

Published on

Yakamoz canakkale 1915

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Çanakkale 1915

  1. 1. Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu  Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz  ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti  konumundaki İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele  geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent  İstanbul′u zaptetmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı  bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale  Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda  kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar  vermiştir. ÇANAKKALE 1915
  2. 2. “Ben size taarruzu emretmiyorum,  ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye  kadar geçecek zaman zarfında  yerimize başka kuvvetler gelir, başka  komutanlar hâkim olabilir”                    25 Nisan 1915 Conkbayırı.
  3. 3. “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan  çağının en ileri tekniğine sahip güçler  karşısına adeta bir kale gibi  dikilmişlerdir.”                                      Churchill .
  4. 4. “Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.” General Fahri BELEN
  5. 5. “Çanakkale Savaşları, savaşa İngiliz bayrağı altında katılan Yeni Zelanda’nın uluslaşma sürecine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1915 te Yeni Zelandalılar, kimliklerini İngiliz İmparatorluğu içerisinde tanımlamaktaydılar ve bağımsızlık kazanmak gibi istekleri yoktu.” Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER
  6. 6. “Ordunun yardımı olmaksızın Filonun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. İngiliz Başbakanı Asquith .
  7. 7. Kaynak : Müzik : Sarı Zeybek – Fahir Atakoğlu

×