Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Former president Joseph “Erap” Estrada <br />By: Prades, Vina<br />
Talambuhay<br />Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganaksaTondo, angisasamgamahihirapnabahagingMaynila. Siya ay anakni Emil...
Bilangisangaktor at direktor<br />Humintosapag-aaralsi Estrada sa kolehiyo upangpumasoksalaranganngpelikulang Pilipino sae...
Ilangmgapelikula<br />
Bilangpulitiko<br />Pinasokni Estrada anglaranganngpulitikanoong  1967 nangmahalalsiyabilangAlkaldeng San Juan, KalakhangM...
Bilangpangulo (1998-2001)<br />Noong 1998, nanalosi Estrada sahalalansailalimngpartidong LabanngMakabayangMasang Pilipino ...
Angpaglabasngkatotohanan<br />SumuboangbahonuongOktobre 9, 2000, nangnaghayagsi ‘Chavit’ Luis Singson, governadorngIlocos ...
Angpaglabasngkatotohanan<br />Tumanggap daw si Estrada ng 8.5 milyon suhol mulasamganagpapasugal<br />Kumarakot daw si Est...
Impeachment<br />Lalongnaniwalaangmaramingtaona may mgakasalanansi Estrada nangtumestigosi Clarissa Ocampo, vice president...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erap estrada, prades

2,178 views

Published on

Published in: News & Politics, Education

Erap estrada, prades

  1. 1. Former president Joseph “Erap” Estrada <br />By: Prades, Vina<br />
  2. 2. Talambuhay<br />Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganaksaTondo, angisasamgamahihirapnabahagingMaynila. Siya ay anakni Emilio Ejército, Sr (1898-1977), isangmaliitnasweldongpamahalaankontratista, at María Marcelo (1905-2009), isangmaybahay. Siyaangikawalosasampungmagkakapatid. Angkanyangmgakapatid ay sina Antonio Ejercito (1932-2005), Emilio Ejercito, Jr (George Estregan) (1939-1988), Dr. PilaricaEjercito, abogadoPaulinoEjercito, Petrocinia E. de Guzman, Marita , at Jesse Ejercito.<br />Asawaniya (ang dating Doktor at unangginangngbansananaporma-senador) nasi Luisa Pimentel at nagkaroonngtatlonganak: Jose Ejercito, Jr. (masmahusaynakilalabilang "Jinggoy Estrada"; dating Alkaldeng San Juan napormasenador / kasalkayPrecyVitug), Jackie Ejercito (kasalkay Beaver Lopez), at Jude Ejercito (kasalkayWengOcampo). Joseph Estrada matugunanangkanyangasawaLoisa Pimentel habangnagtatrabahobilangisangkatulongsa National Center for Mental Health (NMCH) saMandaluyong City.<br />Siyarin ay may mgaanakmulasaapatnasalabasngmatrimonyorelasyon, kasama Joseph Victor "JV" Ejercito (mulasamgataongtanyagsalipunanGuiaGómez) nagumawarinngpangalanparasakanyangsarilisapulitikasaparasumusunodsamgayapakngkanyangamabilangkasalukuyangalkaldeng San Juan City . Pagsanjan, Laguna Mayor Emilio Ramon P. Ejercito III, nakilalasa Philippine Showbiz nasi George Estregan, Jr, o ay Ejercito, ay angkanyangpamangkinglalaki.<br />Sa panahonng 2000 pagtataluwalagsapamamaraan, nagkaroonsi Estrada ngmaramingpanlabasngrelasyon at mgaanak.<br />
  3. 3. Bilangisangaktor at direktor<br />Humintosapag-aaralsi Estrada sa kolehiyo upangpumasoksalaranganngpelikulang Pilipino saedadna 21. Nakagawa siyangmgahumigitkumulangna 120 pelikula, karamihansamgaito ay nauurina action-comedy kung saansiyaangbidanaginaganapanangmgapapelngmgataongmahirap o mgamababangantasnglipunan. NapagwagianniyaangilansapinakamataasnaGantimpala at GawadsaPag-arte at pagigingDirektorngPelikula.<br />
  4. 4. Ilangmgapelikula<br />
  5. 5. Bilangpulitiko<br />Pinasokni Estrada anglaranganngpulitikanoong  1967 nangmahalalsiyabilangAlkaldeng San Juan, KalakhangMaynila. Noong 1971, pinarangalansiyabilang "Outstanding Mayor and Foremost Nationalist" ng Inter-Provincial Information Service at ngsumunodnataonbilang "Most Outstanding Metro Manila Mayor" ng Philippines Princetone Poll.<br />Kabilangsiyasamgaalkaldenasapilitanginalisnanghumalilisi Corazon C. Aquino bilangpangulongPilipinaspagkaraangnapatalsik Ferdinand E. Marcos sapwestonoong Pebrero 25, 1986 sapamamagitanng People Power Revolution.<br />Tumakbosi Estrada sailalimngpartidong Grand Alliance for Democracy at matagumpaynanahalalsa SenadongPilipinas (Ika-walongKongreso). Nahirangsiyabilang Chairman of the committees on Cultural, Rural Development, and Public Works. Siyarin ay naging Vice Chairman of the Committees on Health, Natural Resources and Urban Planning. Kabilangsamgapanukalangbatasnaisinulongnya ay yaongukolsaagrikultura, mgaproyektongirigasyonsapagsasaka at pagpapalawig at pag-protektasakalabaw. Noong 1989, tinanghalsiyang Philippine Free Press bilangisasa “Three Outstanding Senators of the Year”. Isa si Estrada samgasenadornatumangging sang-ayunanangbagongtratadong US Military Bases napapalitsanasa 1947 Military Bases Agreement nanakatakdangmagwakasnoong 1992.<br />NakatulongnangmalakisapagkakapanaloniyabilangBisePanguloangkaniyangpopularidadbilangaktornoonghalalanngPanguluhan at PangalawangPanguluhannoong 1992, bagama'tsiya ay tumatakbosahiwalaynatiketng noon ay nanalongPangulo, Fidel Ramos. BilangPangalawangPangulo, pinamahalaanni Estrada angKomisyonLabansaKrimen (Presidential Anti Crime Commission) mula 1992 hanggang 1997.<br />
  6. 6. Bilangpangulo (1998-2001)<br />Noong 1998, nanalosi Estrada sahalalansailalimngpartidong LabanngMakabayangMasang Pilipino (LAMMP). Nakakuhasiyang 10,956,610 boto o 39.6% nglahatngboto. "Erap Para saMahirap" angkaniyangislogansapangangampanya.<br />
  7. 7. Angpaglabasngkatotohanan<br />SumuboangbahonuongOktobre 9, 2000, nangnaghayagsi ‘Chavit’ Luis Singson, governadorngIlocos Sur at kainumanni Estrada, na “nilagyan” niyasi Estrada ng 8 milyondolyarnasuholmulasamganagpapasugalngjueteng, at mahigit 2 milyongdolyarnakurakotmulasabuwissatabako. Mabilisangmgasumunodnapangyayari. Pagkaraanng 5 araw, nagbitiwangPangalawa [vice president] ni Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo, satungkulinbilangkalihimng Social Welfare and Development at sumamasa opposition. Wala pang 10 arawpagkahayagni Governador Singson, nuongOktobre 18, 2000, sinimulangusisainng house of representativesng BatasangBayan [Philippine Congress] angmgaulatngsuhol at pagkaltassabuwis. Sa kalagitnaanngpag-uusisa, nuongNobyembre 2, 2000, tumiwalagangmaramingkinatawan [congressmen] at mgapinunongBatasanmulasapangkat pampolitica ni Estrada, ang PMP o PwersangMasang Pilipino [Power of the Filipino Masses] at nagbitiwsatungkulinang 6 kasapisakanyang cabinete. IsangbuwanlamangmulanangmagsuplongsiSingson, nuongNobyembre 13, 2000, naglabasangmgakinatawanngBatasanng impeachment o paratangkay Estrada upangalisinsiyamulasapagka-pangulo.<br />
  8. 8. Angpaglabasngkatotohanan<br />Tumanggap daw si Estrada ng 8.5 milyon suhol mulasamganagpapasugal<br />Kumarakot daw si Estrada ng 2.7 milyonmulasabuwissatabako. Hinuwad pa raw angpahayagniyangkita, upangmakadayasapagbayadngpansarilingbuwis<br />Hinadlangan daw ni Estrada angpag-usigsakaibiganniyang Securities and Exchange Commission sasalangpandarayasa stock market<br />Bawalsa KasulatanngKatauhanngBayan [constitution] angmagpayamanhabangnanunungkulan, ngunit nagpayaman daw si Estrada habangpangulongPilipinasnangsumalisiyasapagkakalakalnglupangpamilyaniya<br />
  9. 9. Impeachment<br />Lalongnaniwalaangmaramingtaona may mgakasalanansi Estrada nangtumestigosi Clarissa Ocampo, vice president ng Equitable-PCI Bank nalumagdasi Estrada sapangalang Jose Velarde samgadokumentong 10 milyonpisongpautang. NuongDisyembre 20, 2000, nagbitiwngtungkulinsi George Go bilangpangulong PCI Bank. Kasamasamgadokumentomulasa PCI ay isangsobre [envelop] nanaisbuksanng 10 kinatawanngBatasan [House representatives] natagapag-usig [prosecutor] sa impeachment. Magpapatunay daw namahigit 63 milyondolyarangnaiponni Jose Velarde saiba’tibangdepositosa PCI.<br />

×