Successfully reported this slideshow.

Veu Edat Evolució i Classificacio Vocal

0

Share

Upcoming SlideShare
Voz y Publicidad
Voz y Publicidad
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Veu Edat Evolució i Classificacio Vocal

 1. 1. Veu i edat. Evolució i classificació de la veu. Montserrat Bonet Doctora en Medicina, especialista en ORL i Foniatria Logopeda Professora d’ORL i Foniatria. Facultat Medicina. Universitat de Barcelona Professora de Pedagogia de la veu a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
 2. 2. Situació laringe i edat La laringe s’abaixa respecte a la columna al llarg de la vida Wind J:On the phylogeny and the ontogeny of the human larynx. Gröningen, 1970
 3. 3. Dimensions de cordes vocals Infancia Pubertat Dona Home (mm) (mm) (mm) (mm) longitud 6-8 12-15 12,5-17 17-23 ample màxim glotis 6 12 13 19 diàmetre subglotis 5-7 15 17 25 Aronson: Clinical voice disorders. Thieme Inc. New York. 1985
 4. 4. Evolució F0 al llarg de la vida
 5. 5. Muda de la veu (Pahn) femení 13- 17anys masculí la4 mi4 re4 do4 la3 do4 sol3 mi3 fa3 do3 do3 la2 fa2 do2 primer any infants puber jovent adult Wendler und Seidner: Lehrbuch der Phoniatrie. Thieme. Leipzig, 1977
 6. 6. Pubertat masculina/femenina home Premuda Pèl – dura de 1 a 2 anys – es perden aguts en cantar Muda – dura de 3 a 6 mesos Testosterona – veu inestable, galls fa crèixer la nou espermatogènesi Postmuda – dura 2 a 4 anys – la veu s’agrava progressivament dona Dona: la 1a regla...creixement laringi moderat Estrògens-progestàgens, ovulació
 7. 7. Freqüència fonamental mitjana a la veu parlada (Hollien) Edat (anys) Homes (Hz) Dones (Hz) 20-29 120 227 30-39 112 214 40-49 107 214 50-59 118 214 60-69 112 209 70-79 132 206 80-89 146 197 s’aguditza senectud s’agreuja Aronson: Clinical Voice Disorders. Thieme-Verlag. New York.1985
 8. 8. >60 anys, cantaire coral F0 mitjana+ aguda en l’home: 123 Hz (N=109) F0 + greu en la dona: 175 Hz (N=193) Diferencia femenina/masculina en l’extensió vocal només de 6 st (N=12) F0 tendeix a convergir en la senectut major perturbació de la freqüència: jitter CASADEVALL, S (1998): La voz en la vejez. A: Lenguaje y envejecimiento. Editorial Masson.
 9. 9. Fonetograma Pedersen MF: A multivariate statistical analysis of voice phenomens related to puberty in choir boys. Folia phoniatr 1985;37:271-278
 10. 10. Rang vocal fisiològic/musical Hz Diferències entre la tessitura musical i el rang vocal fisiològic al llarg de 2a edat infància i de l’adolescència Tessitura musical: ratllat Rang vocal fisològic: sombrejat Oordt, Drost: Development of the frequency of the voice in children. Folia Phoniatr 1963.
 11. 11. Classificació veu Infants Adolescents Adults Tercera edat
 12. 12. Qüestions professors de música Puc fer cantar a nens borinots? Perquè alguns nens els costa cantar a tons aguts? Els perjudica o beneficia cantar? Quan és necessari que visitin al metge foniatra? Poden cantar durant la muda de la veu?
 13. 13. Estudi: Classificació veu cantada Objectiu: discernir entre nens normovocals i disfònics a través d’una metodologia simple i fiable Descriure un mètode per a ser aplicat pels professors de música determinar tessitura a través d’uns exercicis: estudiar el To més agut (TM) i To més greu (Tm) i definir el rang vocal en semitons i l’àmbit (octava de comoditat vocal) Estudi de 99 nens cantaires (M:40; F:59) pertanyents a l’ACM. Bonet M, Casan P: Evaluation of disphonia in a children’s choir. Folia phoniatr logop 1994
 14. 14. Exercicis vocals per estudiar rang vocal als infants To més greu/ to més agut / àmbit vocal Segarra I: La veu del noi cantor. Amalgama edicions. Berga, 1997
 15. 15. Ambit veu del to +greu de l’octava predominant en nens/nenes no disfònics 16 14 sopranos edat contralts 14 12 2 13 10 1 12 8 11 6 10 9 4 8 2 0 ) z) ) 0) 2) ) ) ) ) ) ) 0) 49 94 33 47 77 11 92 15 0H 37 26 3 (3 (2 (2 2 (3 2 (3 (4 (3 3( 3( 3( 22 2( 3 #2 i3 #3 #3 l3 3 fa # do re si l# 2( m so la fa do re so la
 16. 16. Cor infants masculí (escolania Escorial) N:53 (9-14 a) classificació vocal, grau disfonia i laringoscòpia comparar patologia si muda 9-11 anys 12-14 anys 70 70 60 53 38 50 47 40 62 30 30 20 10 nòduls edemes 0 normals disfònics
 17. 17. Cors infantils mixtes escola vocalment ben entrenats (IPSI) N:61, 7-14anys cantaires predomini 78,7 80 femení 70 5 60 50 35 40 55 30 21,3 20 10 0 nòduls edemes pat cong normals disfònics
 18. 18. Perquè alt percentatge disfonia? en cors infants amb tècnica vocal adequada higiene vocal acurada directors preocupats pel tema nous casos detectats enviats al foniatra s’aplica el tractament vocal encertat respostes - els nens criden, forcen la veu en cantar - els pares envien els nens amb disfonia latent a cantar per millorar el rendiment vocal - alguns directors descuiden la tècnica vocal - no haver encertat el tractament proposat
 19. 19. Mostra àmplia població escolar a l’atzar Observar si el mètode descrit de classificació de la veu es pot aplicar a la població infantil en general estudi 182 (a l’atzar)/1500 alumnes escola IPSI entre 6-15 anys (M:80, F:102) comparar cor de la mateixa escola (N:61)
 20. 20. El to + greu disminueix amb l’edat entre els 6 i els 14 anys a raó de: Freq (Hz) = 321 - 8 x edat nenes Freq (Hz) = 338 - 10 x edat (anys) nens No diferències significatives 300 Hz – Sexe 6 anys 250 14 anys – Edat 200 – disfonia 150 100 Nenes: 8 Hz/anuals 50 0 Nens: 10 Hz/anuals
 21. 21. Tessitura/disfuncions vocals N:180 N:182 N alumnes semitons p<0,000001 Disfonia: <18 semitons, 24’5%
 22. 22. Regla d’or tessitura/disfonia N:182 classificació Wendler com a patró disfonia: RBS Disfonia Rang vocal < 18 semitons 52 a 13 b 65 ≥ 18 semitons 3c 114 d 117 Sensibilitat: a/a+c=95% 55 127 especificitat: d/b+d=90% valor predictiu (+): a/a+b= 80% valor predictiu (-)d/c+d=97%
 23. 23. % Prevalencia disfonia- Discussió 80 80 Comparació entre diferents poblacions 70 64 60 50 47 50 45 40 40 35 33 30 30 30 % 25 24 20 21 20 20 15 9 10 6 10 5 0 0 Disfonia Disfonia cor nois cor nens cor ACM cor IPSI ind atzar nois 14 a opera CH mestres adults atzar nens atzar
 24. 24. Patologia detectada infants N:182 61,8 %
 25. 25. Conclusions després d’estudiar +600 nens /nenes No diferències significatives entre la prevalencia de disfonia observada en els cors del mateix grup poblacional i a l’atzar Mètode classificació veu serveix tant per a nens entrenats vocalment com per no entrenats. Mètode molt fiable. Fàcil d’aplicar en 10 minuts per prof. música Prevalència de disfonia en la població infantil (24%) Tessitura > 18 semitons permet predir un 97% probabilitats normalitat vocal.
 26. 26. Resum Classificar la veu alumnes de cant, cantaires d’un cor, alumnes de música – permet fer cantar en la tessitura adequada a cada individu depenent de l’edat i el sexe – ajustar la tessitura durant la muda o la senectud – ajuda a orientar els nens amb problemes (borinots) – pot despistar patologia. Val la pena no cantar ni forçar la veu del cantaire amb problemes fins a millorar la patologia causal extensió vocal de 18 semitons frontera entre normalitat/disfonia
 27. 27. Bibliografia Aronson: Clinical Voice Disorders. Thieme-Verlag. New York.1985 Oordt, Drost: Development of the frequency of the voice in children. Folia Phoniatr 1963 Casadevall, S (1998): La voz en la vejez. A: Lenguaje y envejecimiento. Editorial Masson Bonet M, Casan P: Evaluation of disphonia in a children’s choir. Folia phoniatr logop 1994 Wilson DK: Voice problems of children. William and Wilkins. Baltimore 1979 Revista del SCIC: Com gestionar la muda de la muda de la veu? Barcelona 2007 Moltes gràcies per la vostra atenció montserrat.bonet@foniatriabonet.cat

Editor's Notes

 • Avui els parlaré de la relació entre la veu i l’edat.
 • Em vaig decidir a estudiar una mostra àmplia de població escolar i a l’atzar per a Observar si el mètde descrit de classificació de la veu es podia aplicar a la població infantil en general, no sols als qui canten Vaig estudiar 182 nens i nenes a l’atzar, d’entre 1500 alumnes d’una escola entre 6 i 15 anys, 80 nois i 102 noies. Més noies que nois en una proporció igual a la del cor de la mateixa escola i així poder balancejar-ne els resultats i poder-ne comparar els resultats amb el cor de la mateixa escola (N.61)
 • Com a conclusions i després d’estudiar a més de 600 nens i nenes no es troben diferències significatives entre la disfonia observada es un mateix grup poblacional, sigui o no coral o vocalment més entrenat. El mètode de classificació de la veu serveix tant per a nens entrenats vocalment com per a no entrenats i resulta molt fiable. Es fàcil d’aplicar en 10 minuts, per un professor de música La prevalencia de disfonia en la població infantil és del 24% I que si un nen o nena presenta una tessitura vocal igual o major de 18 semitons podem predir que té el 97% de probabilitats de tenir una veu normal.
 • En resum: Classificar la veu dels cantaires en cor, escola, alumnes de música permet fer cantar en la tessitura adequada a cada individu depenent de l’edat i el sexe permet ajustar la tessitura durant la muda o la senectud ajuda a orientar els nens amb problemes (borinots) pot despistar patologia. I si es demostra que en té, val la pena no cantar ni forçar la veu del cantaire amb problemes fins a millorar la patologia causal extensió vocal de 18 semitons frontera entre normalitat/disfonia
 • ×