Successfully reported this slideshow.

Disfonies infantils

0

Share

Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Disfonies infantils

 1. 1. Disfonies infantils Dra. Montserrat Bonet Núria Bonet Doctora en Medicina Pedagoga Especialista en Otorrinolaringologia i Foniatria. Professora de música primària i secundària Logopeda colegiada. Màster de logopeda Professora associada Profesora associada. Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona Professora de Pedagogia de la veu. ESMUC (Escola superior de Música de Catalunya). FoniatriaBonet www.foniatriabonet.cat www.foniatriabonet.cat
 2. 2. La disfonía símptoma comú moc en malalties banals febre nasal infeccions respiratories de vies altes esput grip odinofagia malestar laringe general disfagia dispnea falses rutes Recén nascut lactant alimentaries crònica
 3. 3. Grip, refredat, al.lèrgia, … L’escola: espai convivència estreta
 4. 4. Problemes veu infantils etiología causa congènita causa orgànica mal ús de la veu causa funcional factors que hi contribueixen al.lèrgia infeccions respiratòries...
 5. 5. Etiologia Causa funcional Causa congènita Disfonia funcional quist, sulcus, sinèquia D. Hipocinètica Causa inflamatoria D. hipercinètica Laringitis aguda D. Psicògena D. Endocrinològica Laringitis crónica • muda al.lèrgia D. Espástica Causa tumoral •nòduls Parèssia corda vocal Pseudotumors •pòlips Paràlisis recurrencial Tumors benignes Reflux GastroEsofágic Tumors Malignes Wilson, K: Problemas de la voz en los niños. Ed Panamericana, 1973
 6. 6. Història crit Ús de la veu, cor, teatre, escola disfonia de repetició.... crònica antecedents familiars de disfonia infeccions del tracte respiratori i al.lèrgia bronquitis, faringitis, amigdalitis, rinitis, otitis, asma problemes psicològics, auditius Hàbits alimentaris (vòmits, reflux, hidratació) alteracions de l’alçada tonal: greu, agut alteracions de la sonoritat: fort, fluix alteracions de la qualitat vocal: rudesa, rinolàlia, farfulleig, problemes d’articulació
 7. 7. drenatges mastoiditis Otitis aguda Otitis crònica
 8. 8. Exploració visual Faringoscòpia Otoscòpia Rinoscòpia Laringoestroboscopia Digital Altres exploracions audiometria impedanciometria
 9. 9. Nen de 4 anys que fa logopedia Des de fa un any fa logopedia per DISLALIA Nota disfonia, avisa als pares, el porten a consulta Té 4 anys i un mes Antecedents otitis Rinitis Amigdalitis Sigmatisme en tractament, rotacisme resolt Diagnòstic: Nòduls vocals Es proposa tractament Foniàtric
 10. 10. Al.lèrgia respiratoria: edemes Amígdales grans, Gola cordes vocals, pòlip seca, moc que cau de rinofaringe Otitis seromucosa Carnots ++
 11. 11. Amigdalitis / hipertrofia amigdalar
 12. 12. Diagn. visual: Laringoscopia visió estàtica de la laringe / hipofaringe forma, color, simetría, mobilitat, sobresforç vestíbul laringe Laringoscopia indirecta > 3 anys hipofaringoscopi de cable continu 70º Laringoestroboscopia DIGITAL Laringoscopia directa < 3 anestèssia general microscopi
 13. 13. Exploració acústica Estudia l’evolució pre/postractament. Anàlisi subjectiu: GRBAS grau, rudesa, bufada, astènica, estressada, 0=normal, 1=lleuger, 2=moderat, 3=greu Anàlisi objectiu Fonetograma: extensió veu/amplitut gravació i anàlisi amb Software epecialitzat /a/ llarga, cançó veu Anomenar dies de la setmana, parla espontània parla llenguatge Lectura i expressió oral
 14. 14. MDVP GRBAS:22310 Presa so en càmara insonoritzada. Micròfon de qualitat+ amplificador +gravació digital sorolls l’espectre, Veu amb molts galls,
 15. 15. Molts nens usen i abusen de la veu hiperactius, xerraires teatre, imitadors cantaires corals tímids, hipocinètics treball pares:fuster soroll estrès Personalitat de cada pacient
 16. 16. Tractament higiene vocal: hidratació, reducció factors afavoridors disfonia intervenció logopèdica ràpida i eficient. Control foniàtric. Coordinació professionals afins. informe Logopeda, Mestre, prof de Música, pediatra, ORL, metge Foniatra si patología inflamatoria: corticoides locals + espaiador, antihistamínics (Loratidina 2,5-5ml/24h) atenció a patologies associades, cal tractament específic al.lèrgies: àcars pols, animals domèstics, gramínies, fongs hormones: tiroidea, sexuals vòmits, reflux gastroesofàgic, psicológiques: ansietat, depresió, bulimia microcirurgia laríngea Si dispnea (sinèquia o tumor congènit) si pseudotumors o tumors, (10 anys, abans si vol cantar)
 17. 17. higiene vocal Conductes perjudicials Conductes beneficioses evitar afavorir
 18. 18. Jocs tranquils, on és més imnportant estar atent amb altres sentits
 19. 19. higiene vocal Conductes Conductes perjudicials beneficioses respirar amb.pols hidratar, vapor aigua xocolata begudes relaxants: tila estrès, crit gesticular ambient sorollós oci silenciós contaminació evitar pols, fred Tèc.V defectuosa aprendre Tèc. vocal evitar afavorir
 20. 20. S’aconsella ¿què fer per a callar comunicar? alternatives avisar • caminar picar de mans teléfono • gesticular tocar persona esports • picar oci •donar missatge assaig coral ambient sorollós
 21. 21. CONDUCTES BENEFICIOSES crit CALLAR PARLAR DESCANSAR LA VEU Cóm es concreten auqestes conductes beneficioses a cada pacient ... /...
 22. 22. Cas clínic: Nen 7 anys afonic i asmàtic Disfonia de 10 mesos d’evolució: dificultat cantar tons aguts Diagn: Nòdul vocal Trat. logopèdic: rehabilitació vocal 30 mesos Recuperació 3 mesos Al curs següent recau després de bronquitis tractament Pulmicort, Ventolin trist Als 2 mesos, en no recuperar, àfon tractament Flixotide (Fluticasona 50mcg/12h) Recupera veu en 20 dies: canta sensen problemes pediatra logopeda Coordinació Revisions professionals alergòleg periòdiques metge foniatra
 23. 23. Com fer la intervenció logopèdica 8-10 sessions (2 dies per setmana)/ repòs logopèdic/ 6-8 sessions record i control eficient: ús de feedback visuo-fono-auditiu coordinació fonorespiratòria: ritme parla vibració llavis/llengua, pràxies buco-fonatories vocalitzacions: variació de l’entonació contacte manual reforç positiu freqüent somriure paraules confiança contacte ocular ajuda psicològica: elevar l’autoestima Coordinació Consolidació de l’aprenentatge revisions freqüents escolar
 24. 24. Com rehabilitar? Feedback fono-audio-auditiu Treball postural Relaxació: Posició del cap: emissió i Extremitats ressonància Independència entre parts Esquena: respiració del cos Mandíbula, cavitat bucal Base (peus o cadera): suport Mètode accent Per coordinació fonorespiratòria /X/ fricativa sorda Pel treball amb glisandos per a l’entonació: / z,v,j, brrr, R/ Pràxies bucofonatòries. Afegir la parla Treball de veu cantada /V/ fricativa sonora
 25. 25. Salut veu TÈCNICA VOCAL HIGIENE Relaxació Respiració Positura Corporal Praxies Bucofonatories Impostació
 26. 26. preguntes? Moltes gràcies per la vostra atenció mbonet@ub.edu montserrat.bonet@foniatriabonet.cat nbonet@ub.edu nuria.bonet@foniatriabonet.cat

×