Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Renāte Lukjanska - Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: pašvaldību loma

982 views

Published on

Renāte Lukjanska, Sociālās inovācijas centra Inovācijas eksperte | Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015 http://sefriga.lv/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Renāte Lukjanska - Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: pašvaldību loma

 1. 1. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: pašvaldību loma Renāte Lukjanska Sociālās inovācijas centrs www.socialinnovation.lv
 2. 2. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijas pašvaldībās 1
 3. 3. 64 pašvaldības sniedza savu viedokli
 4. 4. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā Iedzīvotāju skaits Mazāk nekā 4000 4 001-10 000 10 001-30 000 Vairāk nekā 30 000 Procentuālais sadalījums 20% 36% 24% 20%
 5. 5. Svarīgākie jautājumi Vai Jūsu pašvaldība jau pašlaik atbalsta sociālo uzņēmējdarbību (2014)? Jā 40% Nē 60%
 6. 6. Stratēģiskās plānošanas dokumenti 44% pašvaldību jau ir iekļāvušas
 7. 7. Resursi, lai atbalstītu Bezmaksas telpas vai atvieglotie nosacījumi to izmantošanai 27.4% Finansiālais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai (konkursu veidā) 10.3% Finansiālais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai (pastāvīgi pieejams) 2.6% Konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību un tās finansēšanas iespējam 11.1% Iedzīvotāju informēšana pašvaldības izdevumos 35.9% Apmācības par sociālo uzņēmējdarbību 6.8% Cits 6%
 8. 8. Kā jūs vērtējat savas pašvaldības atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai? 3.08/5
 9. 9. Svarīgākie jautājumi Vai Jūsu pašvaldība iedzīvotāji ir griezušies ar lūgumu atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību (2014)? Jā 26% Nē 74%
 10. 10. Izaicinošais jautājums Tiesības pašvaldībai dibināt sociālo uzņēmumu(2014)? Jā 75% Nē 18% Neitrāls 7%
 11. 11. Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” pētījums un ieteikumi pašvaldībām (2015) 2
 12. 12. 7 Baltijas jūras reģiona valstu apskati 7 fokus grupas (50 cilvēki) 97 sociālie uzņēmumi
 13. 13. Mīts Nr.1 Katrā (pētījuma) valstī sociālā uzņēmējdarbība attīstītas savādāk. Barjeras, kas kavē ir līdzīgas, mehānismu un kompetenču trūkums ir līdzīgs.
 14. 14. Mīts Nr.2 Likumdošana ir vissvarīgākais priekšnosacījums attīstībai Likumdošana atvieglo, bet nav bijusi iemesls sektora attīstībai. Pamats: atbildīgi (politiskie) līderi un apzinīgi sabiedrības locekļi
 15. 15. Rekomendācijas pašvaldībām ▪Sabiedrības informēšana (kampaņas, publikācijas, sižeti) ▪Pašvaldības darbinieku informētība, apmācība un savstarpējā sadarbība ▪Izglītība (formālā, neformālā) – visos līmeņos un vecuma grupās. ▪Stratēģiskā plānošana (iekļaušana attīstības dokumentos) ▪Atbalsta sistēmas izveide (t.sk. finansiāls atbalsts) ▪Vajadzību apzināšana un sadarbības veidošana (ar sociālajiem uzņēmumiem)
 16. 16. Pateicos! Jautājumi? renate.lukjanska@zinis.lv

×