Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Madara Peipiņa: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

1,139 views

Published on

Madara Peipiņa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore | Sociālās uzņēmējdarbības forums http://sefriga.lv/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Madara Peipiņa: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

  1. 1. KOPĀ VARAM VAIRĀK! Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris
  2. 2. MĒRĶIS - veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris
  3. 3. DIBINĀTĀJI Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris
  4. 4. ASOCIĀCIJAS GALVENĀS DARBĪBAS JOMAS ● Līdzdalība sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izveidē ● Sociālās uzņēmējdarbības “ekosistēmas” veidošana - radīt labu un piemērotu vidi esošo sociālo uzņēmumu stiprināšanai un jaunu veidošanai Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris
  5. 5. BIEDRI Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Asociācijas mērķus un ir gatava līdzdarboties to sasniegšanā. Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris
  6. 6. PALDIES! @Soc_uznemeji facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV www.socialauznemejdarbiba.lv madara.peipina@gmail.com Madara Peipiņa / Rīga / 2015.gada 27.decembris

×