VDK analýza aplikace

213 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VDK analýza aplikace

 1. 1. 1 Národní knihovna ČR Analýza požadavků na funkční vlastnosti aplikace pro budování a správu konzervačních knihoven Výstup projektu DF12P01OVV007 „Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů“ Praha, srpen 2012
 2. 2. 2 Obsah: Úvod Popis agend včetně náčrtů procesních modulů Provozní schéma Schéma pořadí nároku na dokumenty jednotlivých součástí Depozitní knihovny
 3. 3. 3 Úvod: Aplikace bude sestávat z několika agend: Agendy kontroly počtu exemplářů Nabídkové agendy Poptávkové agendy Agendy doplňování konzervačních sbírek z VDK/RF Agendy likvidace nevyužitelných exemplářů, evidovaných v RF/VDK Příklad využití Agendy virtuálního knihkupectví VDK a internetové aukce Agendy účastníků VDK Každá agenda představuje soubor funkcí podporujících různé knihovnické činnosti, které byly dosud vykonávány nekoordinovaně a s nízkou mírou automatizace. Cílem vytvoření aplikace je poskytnout SW nástroj konzervačním knihovnám pro operace s velkým množstvím dat, jako je zjišťování počtu dochovaných exemplářů v systému vybraných knihoven, automatizované zpracování nabídkových seznamů knih vyřazovaných veřejnými knihovnami, doplňování konzervačních sbírek pomocí automatizovaného vyhledávání titulů v bázi Virtuální depozitní knihovny atd. Významnou roli by měla sehrát i Virtuální depozitní knihovna budovaná z rezervních fondů zúčastněných knihoven. Agenda virtuálního knihkupectví a virtuálních aukcí je plánovaná mimo rámec projektu a nemusí být realizovaná v případě, že nebudou dostačovat finanční prostředky nebo lidské zdroje. Vývoj aplikace navazuje na předcházející vývojové aktivity, zejména vývoj nástroje PROKOP, který bude zajišťovat harvesty velkých objemů katalogizačních záznamů. Hromadné operace s daty umožnilo také zavedení čísla České národní bibliografie, které je jedinečným identifikátorem fyzického dokumentu. Aplikace bude využívat HW prostředky Registru digitalizace. Tím se eliminují příp. investiční nároky na technické prostředky a jejich správu, což výrazným způsobem šetří finanční prostředky.
 4. 4. 4 Příklad využití Agendy kontroly počtu exemplářů Agenda kontroly počtu exemplářů zajišťuje shromažďování záznamů zúčastněných knihoven. Výsledkem provozu agendy je souborná báze obsahující záznamy bohemikálních dokumentů NK ČR, MZK, VKOL a VDK. Báze poskytne rozhraní, které umožní prohlížet záznamy uspořádané podle počtu dochovaných exemplářů (sestupně nebo vzestupně) a to buď v jedné knihovně, nebo najednou ve všech zúčastněných podle sbírek. Předem bude možné navolit počet zobrazených záznamů (vše, prvních 100, prvních 500, prvních 1000, zadat počet ručně). Uvnitř příslušné skupiny budou záznamy řazeny abecedně. Např.: NKF Celkem Záznam 1 0 1 Záznam 2 0 1 Záznam 3 1 3 Záznam 4 2 5 Nebo 1. Agenda kontroly počtu exemplářů Harvest dat definovaného zdroje Aktualizace dat ve VDK Porovnání počtu exemplářů Výpis unikátních exemplářů Nastavení filtrů (počet exemplářů, jednotlivé knihovny…) Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Zobrazení výsledku - Uložení, stažení nebo tisk výsledku Zpracování požadavku Přihlášení do systému -Zadání identifikačních údajů dokumentu nebo naimportované dávky - Zadání báze, ve které se má kontrola provést (vše, NKF, UKF, MZK, VKOL) - Zobrazení počtu výpůjček Zobrazení počtu výpůjček
 5. 5. 5 NKF UKF MZK VKOL VDK Celkem Záznam 1 0 0 0 1 0 1 Záznam 2 0 1 0 0 0 1 Záznam 3 1 0 1 0 1 3 Záznam 4 1 0 1 1 2 5 Záznamy bude možné vybírat a označovat. Z označených záznamů bude možné vytvořit seznam a uložit v aplikaci, exportovat na lokální stanici, nebo vytisknout. Agenda umožní také zjišťovat počet exemplářů automatizovaně s podporou aplikace. Pracovník konzervační knihovny se přihlásí do systému, vyplní identifikační údaje dokumentu nebo importuje připravenou dávku, zadá porovnání, příp. zatrhne zobrazení počtu výpůjček (?). Po zobrazení výsledku a letmé kontrole bude možné výsledek uložit v rámci aplikace, stáhnout na lokální stanici nebo vytisknout. 1. Prohlížení záznamů podle počtu exemplářů a. Přihlášení do systému Uživatel b. Volba sbírky (sbírek) Uživatel c. Volba nastavení (od nejméně exemplářů x od nejvíce exemplářů) Uživatel d. Volba počtu zobrazených záznamů Uživatel e. Označování záznamů Uživatel f. Vytvoření seznamu Systém g. Uložení, export nebo tisk seznamu Uživatel 2. Zjištění počtu konkrétních exemplářů v systému (strukturovaně – NKF, UKF, MZK, VKOL, RF/VDK) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Zadání rešeršního dotazu Uživatel c. Zadání báze (celkem, NKF, UKF, MZK, VKOL) Uživatel d. Zpracování požadavku Systém e. Zobrazení výsledku Systém f. Uložení, stažení nebo tisk výsledku Uživatel Možné problémy: Dokumenty, které dosud neprošly retrokonverzí. Vyřešit nahrazování chybějících dokumentů xerokopiemi – praxe VKOL (samostatný svazek v Alephu)
 6. 6. 6 Příklady užití Nabídkové agendy 2. Nabídková agenda Nabídka vyřazených knih Vyhodnocení nabídkového seznamu Distribuce dílčích nabídek „konzervačním“ knihovnám Odpovědi „konzervačních“ knihoven Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Upload pomocí xls formuláře, xml, automatický import Zjištění deziderát Vyhodnocení odpovědí Veřejná nabídka ostatním knihovnám Odpovědi veřejných knihoven Distribuce knih Oznámení o vypršení lhůty a likvidaci knih Sledování lhůt na vyhodnocení Odpovědi veřejných knihoven Konečná lhůta, uzamčení, uložení či zneviditelnění seznamu Přihlášení se do systému - Otevření modulu - Vyplnění údajů o knihách x Import připravené dávky – Kontrola úplnosti seznamu - Uložení seznamu Přihlášení se do systému - Zobrazení souboru – Volba celkového nastavení (vše přijmoutxodmítnout) - Ověření jednotlivých položek (KATIF, lístkový katalog) - Potvrzení nebo odmítnutí položek seznamu vč. přiřazení atributu fondu - Uložení zpracovaného seznamu Možnost uložení souboru (stažení + tisk); Možnost „označit“ všechny položky souboru; Možnost označit položku po položce (včetně označení typu fondu NKF, UKF, RF/VDK, DD) Otevření webové aplikace - Otevření nabídky - Označení požadovaných knih - Vyplnění identifikačních a kontaktních údajů knihovny - Uložení seznamu Přihlášení se do systému - Otevření zpracované nabídky - Rozdělení knih jednotlivých knihovnám - Vyhotovení předávacích protokolů (vč. doplnění časového rozpětí a místa, kde budou knihy k dispozici) - Uložení údajů (seznamu) - Automatické rozeslání výzev k převzetí knih – Automatická urgence v případě, že knihovna nereaguje - Uzavření a deaktivace seznamu (manuálně x automaticky po vypršení předdefinované lhůty) – Informace dalším zájemcům, že knihovna nereagovala a že jsou knihy k dispozici (individuální kontakt) - Fyzické předání knih a likvidace nevyzvednutých Generování předávacích protokolů, automatické rozesílání výzev a urgencí, automatická deaktivace seznamu
 7. 7. 7 Nabídková agenda by měla sloužit pro snadné vytváření seznamů vyřazované literatury knihovnami, které mají povinnost tyto knihy nabízet. Současně by měla umožnit automatizované prověřování nabízených knih, z hlediska jejich zastoupení v konzervačních sbírkách hlavních knihoven. Po přihlášení a otevření příslušného modulu bude možné, aby pracovník knihovny vyřazující knihy mohl vytvářet seznamy záznamů na vyřazované dokumenty po jednotlivých položkách nebo dávkou. V seznamu je třeba označit seriálové tituly, které se budou ověřovat manuálně. Pak následuje automatické zpracování nabídkového seznamu (dávky) aplikací, během kterého se zjistí, které dokumenty chybí v jednotlivých sbírkách. Aplikace označí výsledky porovnání v seznamu a poskytne ho příslušným knihovnám. Další postup sestává ze dvou kroků. V prvním pracovník konzervační knihovny po přihlášení do systému obdrží zpracovaný seznam a postupně může ověřit chybějící dokumenty v lístkovém katalogu nebo prostřednictvím KATIFu. Během ověření je třeba potvrdit nebo odmítnout nabízené knihy. Proto bude možné využít inverze defaultního nastavení (všechno přijmout x všechno odmítnout) a označit pouze ty dokumenty, kterých je menší množství. Seznam bude také možné uspořádat podle institucí, aby nabízená deziderata dané instituce byla pohromadě. Pokud dokument chybí ve více sbírkách, bude se doplňovat v následujícím pořadí: NKF, UKF, MZK, VKOL, VDK, DD (nutno dohodnout). Aplikace musí umožnit různé pohledy na soubory dat a možnosti filtrování. Ve druhém kroku se zveřejní zbývající nabízené dokumenty všem ostatním knihovnám prostřednictvím webového rozhraní aplikace. Zájemci o dokumenty budou moci označovat ty, které chtějí získat pro svou sbírku. Po té vyplní identifikační a kontaktní údaje své instituce a seznam uloží. Označit nabízenou knihu bude možné pouze jednou (prvním zájemcem). Konečné zpracování seznamu bude provádět s podporou aplikace knihovna, která seznam vytvořila. Nejprve je třeba vyplnit údaje o místě a lhůtě převzetí knih. Po té aplikace vygeneruje předávací protokoly, odešle výzvy k převzetí knih a seznam uloží. Po skončení uvedených operací se seznam deaktivuje manuálně nebo automaticky (po vypršení lhůty). Pokud vyřazující knihovna neprovede finální zpracování, obdrží upozornění a pokud ani pak nereaguje, seznam se deaktivuje a knihovny obdrží upozornění, že mají knihovnu individuálně kontaktovat. 1. Nabídka vyřazovaných knih manuálně (vyřazující knihovnou) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Otevření nabídkového modulu Uživatel c. Vyplňování údajů o knihách včetně typů dokumentů (seriály) Uživatel d. Kontrola seznamu Uživatel e.. Uložení seznamu Uživatel 2. Nabídka vyřazovaných knih manuálně (vyřazující knihovnou) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Otevření nabídkového modulu Uživatel c. Import připravené dávky Uživatel d. Kontrola seznamu Uživatel e.. Uložení seznamu Uživatel
 8. 8. 8 3. Kontrola vyřazovaných knih nabídnutých systémem jako deziderata (konzervační knihovnou) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Zobrazení souboru Uživatel c. Volba celkového nastavení Uživatel d. Ověřování jednotlivých položek v KATIFu (nebo lístkovém katalogu) Mimo systém e. Potvrzení nebo odmítnutí po položkách (včetně označení NKF, UKF, MZK, VKOL, VDK/RF, DD Uživatel f. Uložení zpracovaného seznamu Uživatel g. Vyhodnocení pořadí dle priorit Systém h. Posunutí do dalšího kroku Systém 4. Kontrola vyřazovaných knih nabídnutých systémem veřejně (nekonzervační knihovnou) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Zobrazení souboru (možnost uložení, stažení nebo tisku) Uživatel c. Volba celkového nastavení Uživatel d. Ověřování jednotlivých položek v lístkovém katalogu Mimo systém e. Potvrzení nebo odmítnutí po položkách Uživatel f. Uložení zpracovaného seznamu Uživatel g. Posunutí do dalšího kroku Systém 5. Finální zpracování nabídkového seznamu (vyřazující knihovnou) a. Přihlášení do systému Uživatel b. Otevření zpracované nabídky Uživatel c. Vytištění předávacích protokolů Systém d. Vyplnění času a místa, kdy bude možné knihy převzít Uživatel e. Rozeslání výzev k převzetí knih Systém f. Urgování knihovny v případě nečinnosti Systém g. Uzavření a deaktivace seznamu (manuálně uživatelem, nebo automaticky) Uživatel/systém h. Informace o nečinnosti knihovny a výzva k individuálnímu kontaktování systém i. Fyzické předání knih a likvidace nevyzvednutých Mimo systém Podklad pro programování: Možné problémy: Možnost zahlcení systému velkým počtem nabídkových seznamů na počátku provozu. Lhůty na prověření knih v lístkových katalozích a KATIFu Typy dokumentů Nutné upravit algoritmus rozdělování do jednotlivých sbírek, nastavitelnost lhůt pro vyřízení
 9. 9. 9 3. Poptávková agenda Vytvoření poptávkového seznamu Zveřejnění nebo distribuce seznamu Zpětné nabídky Potvrzení nabídek Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Výstupy z báze – seznam členěný dle priorit, provenience, počtu exemplářů atd. Realizace nabídek Předdefinované volby: dar x nákup x zapůjčení k digitalizaci x zapůjčení pro vytvoření bibliografického záznamu Kontaktní formulář, dohoda o převzetí, navázání na fin. systém, fakturace Přihlášení se do systému - Otevření agendy - Otevření formuláře pro vložení seznamu - Vyplnění nebo zkopírování záznamů/Vyplnění identifikačních údajů pro automatický import (odkud-kam) - Uložení do báze/Vlastní import do báze - KontrolaMusí umožňovat manuální i automatický import Otevření webové stránky - Otevření báze deziderat - vyhledání a označení nabízené knihy – Volba způsobu poskytnutí (prodej, dar, zápůjčka pro digitalizaci - Vyplnění identifikačních a kontaktních údajů – Volba termínu dodání knih - Uložení seznamu Dodání knih v označeném termínu – Podpis připravené dohody či převzetí peněz a podpis stvrzenky nebo převzetí potvrzení o zápůjčce - Zpětné převzetí knih a potvrzení o vrácení Příklady užití Poptávkové agendy Poptávková agenda by měla umožnit konzervačním knihovnám adresně získávat dokumenty, které je knihovna příp. i ochotna zaplatit. Využití pro nabízení knih se předpokládá pro antikvariáty, soukromé osoby, nebo instituce, které nemají při vyřazování povinnost knihy nabízet, výjimečně i pro knihovny. Základním nástrojem pro poptávky je lokální báze deziderat. Pokud některá konzervační knihovna poptává konkrétní knihy, může označit záznam v bázi statusem „poptávka“ nebo importovat dávku se záznamy (status se změní automaticky). Při označení nebo importu se ke každému záznamu připojí identifikátor poptávací instituce. V případě, že se záznam na knihu v bázi nevyskytuje, vyplní formulář. Poptávková agenda by měla umožnit prohlížení knih v bázi s příznakem „poptávka“ utříděných podle knih nebo podle institucí. Soukromá osoba, pracovník knihovny nebo jiné instituce, které nabízejí
 10. 10. 10 konkrétní knihu, se přihlásí do systému, příp. zaregistrují (uvedou identifikační a kontaktní údaje), otevřou příslušnou agendu a zvolí způsob prohlížení (po knihách nebo po institucích) a označují knihy, které nabízejí a příp. i způsob poskytnutí (dar, prodej, zápůjčka, DD, s možností akceptovat vybraný způsob poskytnutí). Po skončení se z označených knih vytvoří seznam, který bude obsahovat záznamy nabízených knih a identifikační a kontaktní údaje. Po té se seznam(y) zobrazí pracovníkovi(ům) příslušných knihoven, kteří potvrdí nebo odmítnou nabízené knihy a spustí vygenerování příslušných dohod, zvolí se způsob platby a vytvoří stvrzenka. U záznamů získaných knih se změní status. Dořešit!!! 1. Doplnění báze deziderat o poptávané knihy a. Přihlášení do systému uživatel b. Otevření agendy uživatel c. Označení vyhledaného záznamu, import dávky nebo vyplnění formuláře uživatel d. Uložení do báze uživatel 2. Zjištění nabízených knih v bázi deziderat (pro veřejné uživatele, ne konzervační knihovny) a. Otevření webové stránky Uživatel b. Otevření báze deziderat Uživatel c. Vyplnění identifikačních a kontaktních údajů Uživatel d. Vyhledání a označení nabízení knihy Uživatel e. Volba způsobu poskytnutí – prodej, dar, zápůjčka pro digitalizaci Uživatel f. Volba termínu dodání knihy Uživatel g. Ukončení akce Uživatel h. Zaslání zprávy knihovně Systém i. Dodání knihy v uvedeném termínu Mimo systém j. Podpis dohody, platba, převzetí potvrzení o zápůjčce Mimo systém k. Vrácení zapůjčených knih a podpis potvrzení o vrácení Mimo systém Možné problémy: Co nastane, pokud jednu poptávanou knihu nabízí více institucí? Jak řešit vícenásobnou poptávku (identický titul poptává více knihoven)? Co se stane, pokud poptávající knihovna na nabídku nereaguje? Jak řešit aktualizaci báze deziderat, pokud budou knihy doplňovány i jinými mechanizmy?
 11. 11. 11 Příklady využití Agendy doplňování konzervačních sbírek z VDK/RF VDK bude primárně sloužit pro doplňování konzervačních sbírek. Pracovník konzervační knihovny vyhledá v bázi požadované dokumenty a označí. Z označených knih se vytvoří seznam, obsahující záznamy na vybrané knihy a identifikační údaje konzervační knihovny. Seznam se zobrazí pracovníkovi odpovědnému za provoz VDK. Tento pracovník vyexpeduje požadované knihy a připraví předávací protokol, který se automaticky vygeneruje ze seznamu. Do emailového formuláře vyplní lhůtu a místo pro předání knih a email odešle. Identifikační údaje předávacích protokolů se uloží v bázi. V záznamech předaných knih pracovník změní status. Seznam se deaktivuje manuálně po vyřízení, automaticky po uplynutí nastavené doby. 4. Agenda doplňování konzervačních sbírek z VDK Vytvoření dávky (seznamu) Zjištění exemplářů v RF nebo VDK Poslání žádosti správci RF/VDK o poskytnutí exemplářů Expedice a příprava dokumentů pro předání Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Propojení na agendu kontroly počtu exemplářů; zpracování výstupu??? Vytvoření průvodky (předávacího protokolu) Automaticky generovaný text? Změna statusu předaných exemplářů v záznamech Přihlášení do systému – Import dávky požadovaných dokumentů Zjištění exemplářů ve VDK/RF Potvrzení požadavku na vydání exemplářů z VDK/RF Přihlášení do systému - Otevření požadavku na vydání exemplářů z VDK/RF – Expedice požadovaných knih Změna statusu předaných exemplářů Vytvoření předávacího protokolu
 12. 12. 12 1. Doplnění konzervační sbírky z VDK/RF manuálně a. Přihlášení do systému Uživatel b. Vyhledání a označení knih Uživatel c. Vytvoření seznamu Systém 2. Doplnění konzervační sbírky z VDK/RF importem a. Přihlášení do systému Uživatel b. Import dávky požadovaných dokumentů Uživatel c. Zjištění exemplářů ve VDK/RF Systém d. Potvrzení požadavku na vydání exemplářů z VDK/RF Uživatel 3. Poskytnutí dokumentů z VDK/RF a. Přihlášení do systému Uživatel b. Otevření požadavku na vydání exemplářů z VDK/RF Uživatel c. Expedice požadovaných knih Mimo systém d. Vytvoření předávacího protokolu Systém e. Změna statusu předaných exemplářů v bázi NK ČR (MZK, VKOL?) Uživatel Možné problémy: Co když pracovník VDK v některé fázi nereaguje? Co když pracovník VDK neprovede změnu statusů exemplářů? Bude možné změny statusů provést automaticky?
 13. 13. 13 Příklad využití Agendy likvidace nevyužitelných exemplářů, evidovaných v RF/VDK Navržený proces musí respektovat pravidla pro vyřazování knih daná příslušnou legislativou. Pracovník VDK vyřazující knihy evidované ve VDK vytvoří dávku nebo seznam, které zveřejní prostřednictvím webového rozhraní aplikace. U seznamu je uvedena lhůta, do kdy bude možné v seznamu označit požadované knihy. Pracovník příslušné knihovny vyplní identifikační údaje a označí požadované knihy a seznam uloží (?). Označení nabízených knih bude možné pouze jednou, označením se zablokují pro případné další zájemce. Po uplynutí nastavené lhůty se seznam deaktivuje (zneviditelní?) pro veřejnost. Pracovník VDK vyplní údaje o lhůtě a místě předání vybraných knih. Prostřednictvím aplikace se vyhodnotí a připraví se předávací protokoly. Aplikace rozešle emaily na kontaktní adresy. Z knih, které nebyly označeny, se vytvoří seznam pro likvidaci. Identifikační údaje předávacích protokolů a seznamu pro likvidaci se uloží v bázi. Podepsané kopie předávacích seznamů a potvrzený seznam pro likvidaci se archivují. Likvidace nepotřebných svazků z VDK a. Vytvoření dávky Uživatel b. Zveřejnění nabídky knihovnám Uživatel c. Označení požadavků knihovnami a vyplnění identifikačních údajů Uživatel d. Zpracování označeného seznamu Systém e. Vytvoření předávacích protokolů Systém f. Předání knih knihovnám Mimo systém g. Vytvoření seznamu pro likvidaci Uživatel h. Fyzická likvidace Mimo systém i. Změna statusů exemplářů Uživatel 5. Agenda likvidace nevyužitelných exemplářů evidovaných v RF/VDK Vytvoření dávky nevyužitelných exemplářů k likvidaci Likvidace svazků Změny statusu exemplářů Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Vytvoření dávky - Zveřejnění nabídky knihovnám - Označení požadavků knihovnami - Zpracování označeného seznamu - Vytvoření předávacích protokolů - Předání knih knihovnám - Vytvoření seznamu pro likvidaci Likvidace knih (kontejner v Klementinu, CDH, Neratovicích Změna statusu exemplářů
 14. 14. 14 Možné problémy: Co když bude chtít jednu knihu více zájemců? Neměly by se další požadavky na danou knihu někde evidovat? Co když pracovník VDK neprovede popsané úkony? Co se stane, když knihovna, která si označila některé knihy, si je v dané lhůtě nevyzvedne?
 15. 15. 15 Příklad využití Agendy virtuálního knihkupectví VDK a internetové aukce 6. Agenda virtuálního knihkupectví VDK a internetové aukce Vytvoření dávky (seznamu) nadbytečných exemplářů RF/VDK Nabídka veřejným knihovnám Kontrola zbylých exemplářů Finanční ocenění knih Souslednost agend Požadavek na aplikaci Kdo provádí Popis činnosti Zveřejnění v „knihkupectví“ nebo „aukci“ Finanční toky Bude řešit jiný systém? Návaznost na Aukro, eBay atd. Návaznost na online antikvární systémy. Možnosti zpětných nákupů, výměn atd. Doplnění lokální báze knihkupectví - Označení knih zájemci - Doplnění identifikačních a kontaktních údajů - Zatržení způsobu převzetí a úhrady (na místě, dobírkou, ?) - Vygenerování informace kdy a kde budou knihy k vyzvednutí, nebo kdy budou zaslány - Vyzvednutí a úhrada knihy nebo odeslání knihy Zveřejnění dávky pro dražbu obsahující záznamy a vyvolávací cenu (příp. fotografii a popis stavu knihy) - Přihlášení zájemců do aukce - Dražba - Vygenerování výsledků dražby - Příprava vydražených dokumentů pro vyzvednutí a zaplacení (možnost odeslání dobírkou - vygenerování faktury) - Rozhodnutí o naložení s knihami, které nebyly vydraženy (knihkupectví, likvidace) Generování popisu či fotografií
 16. 16. 16 Virtuální knihkupectví bude tvořit lokální báze, která se bude průběžně aktualizovat z vícenásobných multiplikátů VDK. Sestava knih určených pro prodej ve virtuálním knihkupectví, se musí nejprve nabídnout veřejným knihovnám prostřednictvím nabídkové agendy. Knihy, o které nebude zájem, se ocení a záznamy se importují do báze. Zájemci jednotlivé knihy označí a uvedou své kontaktní a identifikační údaje. Současně zatrhnou způsob převzetí knih a úhrady (osobně/dobírkou). Aplikace vygeneruje výzvu k převzetí knihy nebo informaci o zaslání. Virtuální aukce se budou realizovat v omezeném čase. Do aukce budou zahrnuty knihy, které prošly nabídkovým systémem a nebyl o ně zájem. Prostřednictvím webového rozhraní aplikace se zveřejní seznam dražených knih. Před dražbou se registrují zájemci, kteří uvedou kontaktní údaje a způsob převzetí a úhrady vydražených knih (osobně/dobírkou). Během definované doby proběhne dražba a po jejím ukončení vygenerování výsledků. Vydražené knihy budou připraveny k převzetí, nebo odeslány dobírkou. 1. Vytvoření sestavy dokumentů pro prodej 2. Prodej ve virtuálním knihkupectví a. Přihlášení do systému (registrace?) Uživatel b. Označení knih zájemcem Uživatel c. Doplnění kontaktních a identifikačních údajů Uživatel d. Označení způsobu převzetí a úhrady (na místě, dobírkou) Uživatel e. Vygenerování informace kdy a kde budou knihy k vyzvednutí nebo zaslány Systém f. Vyzvednutí a úhrada knih, nebo zaslání s fakturou Mimo systém 3. Prodej prostřednictvím virtuální aukce a. Vytvoření dávky pro dražbu (záznamy, cena, fotografie, popis stavu) Uživatel b. Přihlášení zájemců o aukci Uživatel c. Aukce Systém d. Generování výsledků aukce Systém e. Příprava vydražených dokumentů pro vyzvednutí, příp. odeslání (faktura) Mimo systém f. Rozhodnutí o zbývajících knihách (knihkupectví, likvidace) Mimo systém 4. Návaznost na aukční systém – aukro, ebay 5. Návaznost na antikvární systém http://www.en.zvab.com/index.do či případně další (české) antikvární zdroje a. Přihlášení do systému Uživatel b. Vytvoření dávky nadbytečných exemplářů (v Ag. kontroly počtu exemp.) Uživatel c. Realizace nabídky veřejným knihovnám Uživatel/Systém d. Kontrola zbývajících exemplářů Uživatel e. Finanční ocenění knih Uživatel f. Importovat do lokální báze knihkupectví Uživatel
 17. 17. 17 Příklad využití Agendy účastníků VDK V plném rozsahu mohou systém VDK využívat pouze konzervační knihovny kooperativního systému. Např. přednostní vyhodnocování nabídkových seznamů, zadávání poptávek do poptávkového systému, likvidace nepotřebných svazků z VDK, nabízení knih prostřednictvím virtuálního knihkupectví nebo aukcí. Ostatní uživatelé mohou vytvářet nabídkové seznamy, označovat v nabídkových seznamech požadované dokumenty, označovat v poptávkové bázi nabízené dokumenty, nakupovat knihy prostřednictví virtuálního knihkupectví a aukce. a. Registrace knihoven – členů kooperativního systému b. Registrace ostatních uživatelů
 18. 18. 18 Příklad využití komunikace s externími systémy Harvestovaná data ze tří konzervačních knihoven budou tvořit soubornou bázi doplněnou o exempláře rezervních fondů později Virtuální depozitní knihovny. Pokud se budou doplňovat knihy z VDK do některé z konzervačních sbírek musí se změna (výmaz jednotky) provést v katalogu příslušné knihovny (jak se pozná, ze které knihovny kniha pochází?). Následným harvestem se vymaže jednotka i z báze VDK. a. Průzkum fondů Přenesení údajů o unikátnosti do aplikace průzkumu Přenesení údajů o poškozených nebo neúplných exemplářích z aplikace průzkumu fondů do aplikace VDK z cílem získat náhradu b. ČDK VDK Průzkum fondů ČDK Katalogy / báze čČNB Další systémy Přeneseníúdajůounikátnosti Přeneseníúdajůopoškozených neboneúplnýchexemplářůs cílem získatnáhradu Přeneseníinformace oexistencidigitálního dokumentu Identifikátory Propojenínapř. naantikvářské systémy
 19. 19. 19 Přenesení informace o existenci digitálního dokumentu c. Katalogy / báze ČNB VDK může poskytovat přes web service souhrnnou informaci na základě identifikátoru (proklik na prohlížeč? – otázkou je autorizace uživatele) Návaznost na předávání (i fyzické) dokumentu d. K doplnění Antikvářské systémy
 20. 20. 20 Provozní schéma systému pro budování a správu konzervačních sbírek
 21. 21. 21 Pořadí nároku na dokumenty jednotlivých součástí Depozitní knihovny Pořadí nároku na dokumenty NKF VKOL Depozitní knihovna Rezervní fondy Destruktivní digitalizace Nabídka likvidovaných titulů dalším knihovnám MZK UKF

×