Sce No2 2012 Web

1,110 views

Published on

Supply chain effect – relevant and valuable reading for supply chain professionals.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sce No2 2012 Web

 1. 1. F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER Chain Effect 2/2012 1 Supply UTVECKLING
 2. 2. Vågar du ocksåutmana det etablerade?Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana detgamla. Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik ochsupply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundensbästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbartbetalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetenskommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller.Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i närings-livet. Det är vi också ensamma om. Sonat är en ledande Outsourcing utvecklingspartner inom supply chain FREIGHT & management. Vår SUPPLY CHAIN LOGISTICS RETAIL affärsidé är att skapa MANAGEMENT MANAGEMENT ökad konkurrens- kraft åt våra kunder genom att driva och Business Development utveckla försörj- ningskedjan medKraftsamling kring tre affärsområden kostnadseffektivitet,Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management, reaktionssnabbhetFreight & Logistics Management och Retail. och förändringskraft Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbju- i världsklass. Sonatdanden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort har ca 65 anställdaantal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och och kontor i Stock-entreprenad samt offentlig verksamhet. holm, Örebro och Norrköping.Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden. www.sonat.se
 3. 3. Ta kontrollen över dina inkommande varuflöden Har du kontroll? Kontroll över inkommande leveranser är en av de mest kraft- fulla, ännu outnyttjade verktygen för att uppnå både betydande Kontakta oss på kostnadsbesparingar och visibilitet i din supply chain. Memnon 08-729 88 50 Apport Inbound är en modul framtagen för att hjälpa våra kun-så berättar vi mer! Modulen är lätt att både implementera och administrera. Dess- utom vet vi att du kommer sänka dina kostnader och avsevärt förbättra leveransprecisionen på dina inkommande transporter. www.memnonnetworks.com/inbound Memnon Networks AB grundades 1997 och är Nordens marknadsledande aktör inom Transportadminstration (TA). Företaget erbjuder det webbaserade TA-systemet Memnon Apport, som samlar all transportadministration på en plats och därigenom gör det möjligt för både transportörer och transportköpare att effektivisera sin supply chain.
 4. 4. ledare Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med någraSupply chain tänkande av de främsta specialisterna, konsulterna och skribent- erna inom supply chain management.lyfter byggbranschen Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, professor Björn Axelsson, Kjell Rundqvist, vd i Sonat, Sven-OlofByggbranschen har liksom bland annat sjukvårdssektorn haft svårt att anamma ett mod- Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör iernt supply chain tänkande. Orsakerna är flera; bristande samordning, långt driven decen- Ikea och vVD i ICA, Johan Jemdahl, VP Supply Chaintralisering och inte minst brist på standardiserade arbetsprocesser och metoder. EMEA, Cisco, Jon Kihlman, advokat.I detta nummer av Supply Chain Effect uppmärksammar vi särskilt byggbranschens logis-tik och varuförsörjning i ett flertal artiklar. Helt klart är att branschen nu börjar utveckla Medarbetare iett flödestänkande av den typ som sedan länge finns i industri och handel. Effekterna kan detta nummer Stefan Björck, Peab och Per Lindahl, Lime, Michaelavläsas i mer standardiserat beteende, ordning och reda, ökad effektivitet och minskade Kvick formgivare, Hans Bergren, vd i PipeChain,kostnader för byggproduktion och därmed i förlängningen för oss som köper eller hyr fas- Mattias Norin, Sonat samt Ulrika Andersson.tigheter av olika slag. Enligt initierade källor brukar man halvt på skämt och halvt på allvarhävda att en byggarbetares produktivitet är 18 procent. Det vill säga knappt en femtedelav tiden ägnas åt att bygga, resten åt annat... Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får duBrist på standardisering, samordning och kompetens 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av detDet faktum att de stora byggföretagen ofta konkurreras ut av mindre lokala eller region- bästa av det senaste inom supply chain managementala byggföretag är ett bevis på att de skalfördelar som normalt återfinns i alla branscher – ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. Eninte tillvaratas i tillräcklig grad i byggbranschen. Initierade bedömare menar att det är just prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusivebristen på standardisering och samordning som är den stora boven, i kombination med en moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ettallt för låg kompetens inom inköp, logistik och industriellt produktionstänkande. mejl till: redaktionen@sceffect.seI kommande nummer ska vi återkomma till samma fråga, men då särskilt granska hursjukvården och den övriga offentliga sektorn misshushållar med skattemedel, genom att Annonserinte agera professionellt och samordnat i sin varuförsörjning. Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, Trevlig läsning och glad sommar! leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistik- strategier samt beslut om konsult- och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige Stefan Karlöf för bokning och mer information: Chefredaktör, Ronny Jarestrand, telefon: 031-340 18 10, e-post: stefan@sceffect.se mobil: 0708-36 31 60, e-post: ronny@sceffect.se Tryck Ineko Art Director Mia-Maria Karlöf Layout Michael Kvick Supply Chain Effect är logistikföreningen Plans officiella medlemstidning.4 Supply Chain Effect 2/2012
 5. 5. innehåll6-9 Ödmjukt kaxigt logistikkonglomerat Intervju med Logents Lars-Göran Ahlberger10-11 GENERAL GUS PAGONIS: SMART LOGISTIK SÄKRADE SMÅ FÖRLUSTER UNDER GULFKRIGET 12 ”Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar” 14-19 Tema: Bygglogistik Logistik i byggbranschen står inför genombrott – av Stefan Björck och Per Lindahl 20-21 Ikea skrotar träpallen 24-25 Sven-Olof Kulldorf om Supply chain och makten över detaljhandelskedjan 28-29 MATTIAS NORIN: Lyckas med Supply chain management i detaljhandeln 32-38 Tema: Varu- och lagerstyrning Intervjuer med Sven Axsäter, Nils Robertsson och Johanna Småros 40 BEAst: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard skapar förutsättningar för effektiv logistik 43 Nästa nummer! Supply Chain Effect 2/2012 5
 6. 6. Intervju Av Stefan Karlöf Ödmjuk kaxighet bakom snabbväxande Logent Det snabbväxande logistikföretaget Logent är en ganska okänd framgångssaga. Sedan företaget startades 2006 har det gått från noll till över en miljard i omsättning med konstant lönsamhet. Verksamheten är ett logistikkonglomerat med ett heltäckande utbud som består av bland annat konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenad- och sitelösningar, hamn- och terminalutveckling samt utbildning och IT-system. Ganska mycket med andra ord. »»6 Supply Chain Effect 2/2012
 7. 7. Intervju I Logent satsas medvetet på att rekrytera kvinnor till den mansdominerade logistikbranschen.Supply Chain Effect 2/2012 7
 8. 8. Intervju Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på andra geografiska marknader. Lars Göran Ahlberger, Logent – Att vi inte är så kända beror på att vi medvetet Det vi hela tiden strävar efter är att våra kunder ska se har valt att flyga lite under radarn, säger Lars Göran nyttan av att använda oss för logistiska helhetslösning- Ahlberger, som är en av Logents grundare samt vd och ar, säger Lars Göran Ahlberger. huvudägare. Kärnan och huvudorsaken bakom den vrålsnabba ex- Idén till bolaget fick han när han gått i väggen och pansionen är trots allt tillväxten inom bemanning och tillbringade mycket tid i skogen. outsourcing. Drivkrafter bakom den utvecklingen är Han snackade med kollegan Peter Fräjdin som redan förstås näringslivets generella behov av allt mer flexibil- jobbade med bemanning inom logistikområdet. Tillsam- itet, fokus på sin kärna och kostnadstryck. mans beslöt de båda entreprenörerna att bilda ett före- tag som både erbjöd att bemanna och utveckla lager– IKEA förvärvade 37 procent och logistikanläggningar. I slutet av mars blev det officiellt att IKEA Investment – Vi gick in och synade lagren och upprättade en lista AB förvärvade ca 37% av aktierna i Logent. Grundar- med hundra förbättringsmöjligheter. Vi konstaterade na och huvudägarna, Lars–Göran Ahlberger och Peter att vi kunde hjälpa kunden att åtgärda alltsammans om Fräjdin, behöll en majoritetspost i företaget och har vi fick ta över driften av anläggningen. därmed även fortsättningsvis ett avgörande inflytande Lars Göran Ahlberger poängterar att den faktabas i bolaget. Hur stor köpeskillingen var är inte offentlig- och kunskap som konsultarbetet ger skapar en trygg- gjort, men helt klart är att den nya delägaren Ikea är het i att därefter ta över driften. Vanliga förbättringar ett bevis på Logents lyskraft och de förhoppningar som som ger Logent lönsamhet i uppdragen är att utveckla finns kopplade till bolaget och branschens utveckling. smartare bemanningslösningar, bättre IT–system, att Ett flertal företag inbjöds att investera i Logent, men effektivisera lokalernas användning och se till att rätt valet föll slutligen på IKEA Investments eftersom de truckar och annan utrustning används. har en företagskultur som anses likna Logents och en – Det finns stora synergier inom alla våra områden. förståelse för vad som krävs för en fortsatt lönsam och8 Supply Chain Effect 2/2012
 9. 9. IntervjuLars Göran Ahlberger, en av Logents grundare samt vd och huvudägare.långsiktig tillväxt. Lars Göran Ahlberg är mycket nöjd som lyckas riktigt, riktigt bra erbjuds delägarskap, någotmed den nya delägaren. som hittills 17 chefer och specialister har tackat ja till. – Inter IKEA Investments kompletterar Logent på enrad viktiga områden och har visat stor förståelse för de Växa vidare österutspeciella krav som finns i vår bransch. Dessutom får vi Målsättningen är att växa vidare österut och söderut.nu tillgång till en ny dimension av kompetens när det I första hand i Finland och Baltikum men även i östragäller bland annat bolagsstyrning, förvärv av komplet- Europa.terande bolag och finansiering. – Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på”Ödmjukt kaxiga” andra geografiska marknader.Vad är då framgångsreceptet bakom Logents tillväxt. Med den nya delägaren Ikea Investments AB ökarLars Göran Ahlberger menar ett en viktig faktor finns möjligheterna för en framgångsrik expansion särskiltatt hitta i den ”ödmjukt kaxiga” företagskulturen. för att genomföra affärer som kräver större resurser. I korthet handlar det om att vi fokuserar på att leve- Vilka är då riskerna i den fortsatta expansionen? Larsrera resultat åt våra kunder. Göran Ahlberger ser i första hand risker som är förknipp- Först när vi har lyckats med det så kan vi brösta upp ade med misslyckade förvärv och att de egna verksam-oss lite, säger han med ett skratt. heterna börjar konkurrera med varandra. Men, hellre än Exempel på den resultatorienterade kulturen är att att tala om riskerna framhåller han de nya delägarna,cheferna lönas med bonus om de överträffar sina mål den starka företagsledningen och personalen som fakt-och att lönerna i hög grad är prestationsbaserade. De orer som talar för fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Supply Chain Effect 2/2012 9
 10. 10. Logistik GENERAL GUS PAGON S För logistiker är det väl känt att ämnesområdet har sina rötter i militär verksamhet. Att den militära logistiken fortfarande är spännande, men ganska väsensskild från den kommersiella, gav trestjärniga generalen Gus Pagonis många exempel på i samband med Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg. I den militära världen har vi alltid använt ordet förödande för Irak. Att kriget blev kort beror till viss logistik. I näringslivet pratade man först om fy- del på Pagonis och hans kollegors förmåga att hantera sisk distribution, sedan om logistik. Nu heter det sup- logistiken. ply chain, säger Gus Pagonis fryntligt. – För oss gällde det att snabbt få in 140 000 i öknen Han är en liten, smal man med ett ganska varda- bakom fiendens linjer. Det blev möjligt genom att vi gligt utseende. Klädd i blå skjorta och ljusa chinos. skickade in material och förnödenheter innan solda- Hans framtoning stämmer inte överens med bilden av terna kom på plats. På så vis fanns det en färdig in- en amerikansk general när han står där på scenen på frastruktur som väntade. Vår plan var att spränga vårt Chalmers i Göteborg. Men det ska snart visa sig att material om vi drabbades av överraskningsattacker under den timida ytan finns en tuffing. från Irakierna, berättar Pagonis. Den viktigaste förnödenheten var helt enkelt vapen, Logistikansvarig vid Gulfkriget 1990 ammunition, flygplan och tanks. Genom att skicka in Pagonis största logistiska bravad var när han tillsam- detta innan soldaterna, så kunde hela logistiken un- mans med den legendariske generalen Schwartzkopf derlättas enormt och förlusterna minimeras. Totalt genomförde den omtalat effektiva invasionen av Irak, forslade Pagonis och hans organisation in fyra gånger i samband med Gulfkriget 1991. så mycket ammunition som senare behövdes. Kriget inleddes med en beslutsam offensiv av USA En annan framgångsfaktor var att Irakierna för- stött av FN-trupper. Den militära strategin var att först litade sig för mycket på medierna. anfalla massivt från luften och därefter sätta in mark- – I alla globala massmedier som CNN och BBC så trupper. förutspåddes att vi skulle anfalla från havet och inte Alltsammans skulle ta 6 dagar, men det gick på via öknen. Saddam och hans generaler satsade på endast 4. Förlusterna blev små för USA och FN, men samma kort, vilket blev förödande.10 Supply Chain Effect 2/2012
 11. 11. Logistik Gus Pagonis, trestjärnig general på Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg Pagonis berättar att irakiernas stridsledningscentral militära banan?var ett förhållandevis litet rum försett med massor av Jo, han berättar att något av det allra viktigasteteveapparater som hela tiden sände ut västliga ny- var insikten om att du som hög chef måste vara uti ihetssändningar. verksamheten och förstå vad som händer. – Det gäller att se vad som sker i skyttegravarna,Ansvarig för supply chain i Sears säger han, och berättar att han tillbringade ungefärEfter kriget blev Pagonis en hyllad general. Hans ens- halva sitt arbetsår ute i Sears verksamheter, lager, ter-taka generalsstjärna kompletterades med två till och minaler, butiker och varuhus.livet kom allt mer att handla om föredrag och resor En annan sak som han tog med sig från den militäraomgiven av ett team av livvakter. världen var outsourcing. Allt enligt principen att du Så småningom lockades Gus Pagonis av erbjudand- ska göra det du är bäst på.en från näringslivet och han tog jobbet som logistik- Under Gulfkriget outsorcade vi allt som inte varansvarig i varuhuskedjan Sears. I den befattningen direkt militärt. Matlagning, underhåll av fartyg ochblev han ansvarig för all logistik och varuförsörjning mycket annat. När jag senare kom till Sears påbörjadeför sisådär 2 400 butiker. vi en omfattande outsourcing av lager, transporter, Vad tog han då med sig in i näringslivet från den säkerhet och en hel del annat. Supply Chain Effect 2/2012 11
 12. 12. IT kompetens gör skillnad Magnus Grönvik, Comactivity ”Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar” Kunderna har över tiden bli- till låg risk, förklarar han, och erbjuda ledtider, analysera hur lång tid proces- vit allt mer otåliga och kritiskt en balans mellan hög kundnytta, kort serna tar och sedan granska om dessa inställda till IT-investeringar projekttid och låg totalkostnad. uppgifter kan utföras snabbare och med luddiga målsättningar och – För att bli bäst måste man helt med färre personer inblandade. evighetslånga implementerings- enkelt förbättra sig. Framgångsrika Att göra detta på ett effektivt sätt tider. Detta är något som pro- företag strävarständigt efter nya sätt är akilleshälen för många företaga. gramvaru- och konsultföretaget att förbättra sig och använder olika Vad det handlar om att få en ”align- Comactivity har tagit fasta på. filosofier, verktyg och metoder för att ment mellan IT och verksamheten”. Det driva förbättringsarbete. Problemet gäller att se till att medarbetarna kan Enligt bolagets försäljningschef för de flesta är dessa ändringar bör gå genomföra en hel arbetsuppgift snabbt Magnus Grönvik är målsättningen att fort. Då behövs system som tillåter det och enkelt utan att behöva delegera. leverera verktyg inom supply chain eller ett IT stöd som möjliggör dessa Sammantaget gör en minskning av management som ger snabba resultat. förändringar, berättar Grönvik. ledtider, snabbare processer och bättre – Det handlar om att tillhandahålla precision i planering att du får en bät- verktyg som ger snabba resultat genom IT-stödet måste möta en tre kontroll över verksamheten. ett användarvänligt gränssnitt som är hög förändringstakt Magnus Grönvik berättar att Comac- optimerat efter kundens behov och Han tillägger att det är viktigt att säk- tivity grundades 2001, omsätter 25 verksamhet, säger han och tillägger erställa att IT stödet verkligen klarar av Mkr och i dagsläget har 22 anställda. att lösningarna som erbjuds kunderna förändringstakten, samt kunna utveck- Grunden för verksamheten är Comflow måste utvecklas parallellt med själva las och förnyas med jämna mellanrum. – ett systemstöd för affärsprocesser förändringsarbetet. För att lyckas behöver ofta arbetsupp- inom supply chain som omfattar hela Målet är att snabbt och varaktigt gifter automatiseras och information flödet från kundförfrågan till fakture- åstadkomma verksamhetsförbättringar visualiseras. Detta innebär att minska ring.12 Supply Chain Effect 2/2012
 13. 13. Vi gör A till Öi en branschsom mest Intelligent logistikhandlar om Kombiterminal Lagring/Crossdocking DistributionA till B.Logent är Nordeuropas främsta logistikföretag och kanerbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan.Kanske behöver du hjälp med bemanning, tull, utbildning,hamn och terminaldrift eller kvalificerat konsultstöd?Kontakta oss så berättar vi mer.www.logent.se08 - 410 031 61info@logent.se www.scandsc.se www.alwex.se Vi lovar guld och gröna skogar Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, är för oss givet. Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits. G ÖTE BO RG | I NTE R N ATI O N A L | LO G I S TI C S | S TO CK H O LM www.fraktpartner.se
 14. 14. TEMA Bygglogistik Av Stefan Björck, Inköpschef Peab & Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Lime Logistik i byggbranschen står inför ett genombrott Konsultföretaget Lime har under några år arbetat för att utveckla materialförsörjningen till byggarbetsplatser, tillsammans med bygg- företaget Peab. För Peab handlar det om långsiktig utveckling av effektivitet och konkurrenskraft men också om kvalitet och ansvar för arbetsmiljön, där logistiken ofta har en stor påverkan. För Lime handlar det om att få förmånen att arbeta med både strategisk och operativ utveckling, tillsammans med en stark och entreprenörsdriven aktör som verkligen kan påverka hela branschens utveckling. Logistik inom byggbranschen är ett hett ämne och under många år har det arbetats med att öka effektiviteten i varuflödena på olika sätt. Vi uppskattar att de direkta besparingspotentialerna i logistiken, i termer av minskade kostnader, frigjord tid och lägre inköpspriser, fortfarande är mycket stora. Men ännu vik- tigare är logistikens bidrag till möjligheten att korta byggtiderna, genom att utveckla mer standardlösningar och skapa en hög tillförlitlighet i försörjnings- systemen och därmed bättre förutsättningar att arbeta annorlunda med planer- ingen av olika aktiviteter! Förväntningarna på utveckling är höga i branschen, många aktörer drar hårt i rätt riktning nu och flera viktiga pusselbitar finns på plats. Stora prestigebygg- en som t ex den nya nationalarenan har satt logistikfrågorna i rampljuset. Men frågorna finns också på samma sätt i det mer traditionella byggandet av bostäder och kontor. Därför tror vi att byggbranschen står inför ett genombrott vad gäller utvecklingen av en effektivare logistik. Men för ett riktigt genombrott är det inte främst nya idéer som behövs. Det är inte datasystem, tekniska lös- ningar eller streckkoder på pallar, som är den verkliga utmaningen, även om det också är viktiga frågor. Vi tror mer att det handlar om ett paradigmskifte i hur14 Supply Chain Effect 2/2012
 15. 15. Bygglogistik TEMAman ser på logistikens utvecklingsfrågor - integration mellan parter, men ocksåroller, standards och gemensamma funktioner i respektive företag.Integration ett nyckelordByggbranschen och hela den värdeskapande processen i byggandet är fragmen- • Många aktörer ärtiserad. Det är en stafett att skapa ett hus från det första penndraget till slutbe- inblandade och alla harsiktning, när olika specialistkunskaper och resurser engageras. Många aktörer ärinblandade och alla har ett starkt beroende till andra i det arbete som utförs. Den ett starkt beroende tillsom beställer material eller tillverkar fönster är beroende av hur arkitektens un- andra i det arbetederlag ser ut. Den som ska lossa och köra in en leverans av kök är beroende av när som utförs.transporten kommer, hur godset är lastat och hur det är märkt. Den som ska lever-era godset är beroende av hur arbetsplatsen är skyltad och hur godsmottagningenär organiserad. När vi förlorar i effektivitet händer det ofta just i gränssnittet mel-lan olika aktörer och om det ofta är nya aktörer som möter varandra när projektenvarierar, så blir det svårare att skapa hållbar utveckling. Eftersom utveckling av flöden till stor del handlar om integration, tar vi fastapå detta – Logistikeffektiviteten ska byggas utifrån en effektiv integration mellan Supply Chain Effect 2/2012 15
 16. 16. TEMA Bygglogistik önika olika aktörer i flödet. Det i sin tur, kan bara åstadkommas genom att utveckla processen som en helhet - det vi kallar Industrialisering eller i logistiksamman- hang, Supply Chain Management. Personlig kunskap vs Industrialisering och standards För att resa ett hus krävs mycket direkt byggrelaterad kunskap men också myck- et kunskap om hur man organiserar arbetet och arbetsplatsen, hur man planerar leveranser på bästa sätt eller hur man kommunicerar med leverantörer. Ju mind- re vi har standardiserat sådant arbete, desto mer kommer duktiga och angelägna medarbetare att utveckla egna lösningar och metoder för olika situationer. ”Så här brukar vi göra och det brukar fungera bra”. Det goda entreprenörskapet han- dlar om att ta ansvar, lösa problem och leverera en kvalitetsprodukt till kunden. Samtidigt leder det här till variationer i hur man organiserar arbetet, rollfördeln- ing, planering mm. Det ena behöver inte vara sämre än det andra, resultatet blir oftast bra. Men ett individuellt arbetssätt blir lätt ett hinder mot den industri- alisering som är branschens mål, eftersom det blir svårt att utveckla system och lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet. I skogsnäring, elektronik, jordbruk, bilindustri, handel och många andra branscher är effekten av en pågående konsolideringen tydlig. Stora företag är väsentligt effektivare än små företag därför att de investerar i gemensam ut- veckling och får ut skalfördelar. Resultatet för konsumenten blir billigare och bättre produkter. Detta är också nyckeln till en mer kostnadseffektiv bygglogistik – effektivitet genom gemensam utveckling, skalfördelar och en högre grad av standardiserade processer. Den utvecklingen kräver ett stort mått av strategi och långsiktighet i logistikarbetet. Det är vår övertygelse att ett tydligt helhetsperspektiv är nyckeln till ett ge- nombrott för logistiken i byggbranschen. Perspektivet behöver omfatta hela flödet, från arkitekter och tillverkare till underentreprenörer, transportörer och byggarbetsplats. Det handlar om att utveckla gemensamma lösningar, standards och stödfunktioner som gör logistiken effektivare genom att den utnyttjar skalfördelar, tar bort beslutspunkter, felkällor och arbetsmoment och gör pro- cessen robustare, snabbare, bättre kontrollerad och mer kostnadseffektiv. 4 Några grundprinciper för logistiken För att kunna arbeta med utvecklingsfrågan strategiskt och inte tappa bort hel- hetsperspektivet, är det viktigt att hålla fokus på de frågor som är väsentliga för att åstadkomma det man vill. De frågorna kan formuleras som ”Bärande principer”. De bärande principerna håller kompasskursen när detaljfrågor och prioriteringar gör att bilden blir suddig. Nedan ett antal bärande principer för logistikutvecklingen byggbranschen. Princip 1: Specialisering, Skalfördelar och Integration LOGISTIK PRINCIPER I ett industrialiserat system är specialisering ett nyckelord, arbete ska utföras av specialister. Logistik och materialstyrning är ett specifikt kompetensområde och skall således skötas av specialister. För den operativa styrningen behövs då • Specialisering, nya viktiga roller och funktioner, t ex Logistikplanering, som måste finnas för skalfördelar och att samspelet mellan leverantörer och byggarbetsplatser ska fungera. Befintlig integration kompetens behöver således kompletteras med ny specialistkompetens. • Standards Med logistiken samlad kan vi bättre ta tillvara de skalfördelar som finns för ett • Uppföljning/mätning stort byggföretag med många pågående projekt. Det handlar både om att logis- • Operativ effektivitet16 Supply Chain Effect 2/2012
 17. 17. Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel Nordisk lösning för logistikkrävande plock och transport, tillsammans med IT-stöd produkter – med 24-timmarsleverans! för styrning och visualisering av flödet. MEDICAL LOG POINT tillhandahåller logistik- Vi eftersträvar alltid en gemensam syn med lösningar som tredje part (3PL) och är speciali- våra kunder på hur mervärde skapas i leveran- serade på tidskritiska och direkta leveranser till serna till slutförbrukare. Med denna utgångs- våra uppdragsgivares kunder runt om i Norden. punkt driver vi kostnader ur försörjningskedjan Vi erbjuder tjänster som omfattar traditionell och skapar konkurrensfördelar och merförsälj- och temperaturkontrollerad lagerhållning, ning för våra kunder. Medical Log Point AB är ett nytt oberoende företag med betydande historiska meriter vunna under tiden som del av Tamro och OneMed. Vi är specialister på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. www.medicallogpoint.comtikplaneringsarbetet blir effektivare när man arbetar med många projekt och om • Med logistiken samladföretagets möjligheter till transportsamordning och färre leveranser. Samord- kan vi bättre ta tillvara deningen kan också skapa möjligheter för byggföretaget att bli en mer professio- skalfördelar som finns förnell kund till sina leverantörer, genom att ha full kontroll på sina samlade behov. ett stort byggföretag medAtt agera på ett sådant sätt att vi inte driver kostnader för våra leverantörer är många pågående projekt.en viktig fråga, eftersom slutprodukten, bostaden eller huset, bara kan bli bil-ligare om vi kan sänka kostnaderna i hela flödet. Med specialiseringen följer också en högre grad av standardiserad informa-tion och kommunikation och gemensamma gränssnitt. Det i sin tur skapar bätt-re möjligheter till integration mellan olika aktörer som möts i ständigt nya pro-jekt. Specialisering är alltså en förutsättning för effektivare integration.Princip 2: StandardI samma anda behöver vi öka användningen av gemensamma arbetsmodeller ibranschen, relationer, tekniker, system etc. Inom logistiken kan det t ex handlaom en standard för hur gods ska märkas och packas, hur en leveransplan ska seut eller hur godsmottagning ska ske. Gemensamma standards, hur tråkigt det änlåter, är en nyckel till effektivitetsutveckling. Först när vi enas om ett arbetssätt,kan vi utveckla stöd för det, utbilda, mäta osv. Vi kan också bygga vidare mednästa process så att systemet som helhet fungerar så bra som möjligt. Till exem-pel kan ett genomslag för elektronisk fakturering spara stora kostnader, men detkräver standardutveckling i processen. Supply Chain Effect 2/2012 17
 18. 18. TEMA Bygglogistik Det är viktigt att förstå att standards inte står i motsats till att skapa spän- nande hus, standardiserade logistikprocesser begränsar inte husets design. Det är faktiskt tvärt om! Standardisering är en förutsättning för flexibilitet så att huset på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna anpassas till olika kundkrav och önskemål. Även till unika hus behöver material komma i rätt tid och vara rätt • Det gäller att se på märkt men logistiken kommer aldrig att stå i vägen för ett marknads- och kund- drivet byggande. leveransprocesserna på samma sätt som vi ser Princip 3: Uppföljning, mätning på byggproduktionen, att I branscher med väl utvecklad logistik är prestationsmätning ett viktigt verktyg. ständigt kunna bli bättre. Fortlöpande mäts leveransprecision, leveranstider, information mm. Mätningar- nas viktigaste syfte är att driva på utvecklingen, att ständigt bli lite bättre. Både den egna och kunders och leverantörers prestationer måste mätas. Här behöver vi förbättra oss i byggbranschen. Det räcker inte med att lever- anserna kommer och att vi reklamerar eventuella transportskador. Okey är inte tillräckligt bra! Det gäller att se på leveransprocesserna på samma sätt som vi ser på byggproduktionen, att ständigt kunna bli bättre. Och det går bara om vi systematiskt mäter prestationen från leverantörer och transportörer. Leverans i rätt tid, rätt aviserat, rätt packat, märkt och emballerat. Mätningarna blir bränsle till det gemensamma utvecklingsarbetet mellan parterna – vad behöver vi bli bättre på, hur ska vi göra då? Princip 4: Operativ effektivitet ”Grundkonditionen” är alltid lika viktig, det är som att aldrig släppa bollen med blicken. Det talas mycket ”lean” idag och egentligen handlar det om samma sak, lite roligare förpackning bara – att inte slösa med några resurser. Varje gång vi • Förutom effektivitetsfrågan måste vänta på en leverans, leta efter material eller flytta på något som lever- är den operativa erats för tidigt och står i vägen, uppstår det en kostnad, även om vi inte kan logistiken också en mäta den. På en byggarbetsplats där många företag och yrkeskategorier samsas viktig arbetsmiljöfråga är det extra viktigt att inte skapa merarbete för varandra, t ex genom att någons material står där någon annan ska utföra arbete. Här är logistiken återigen en nyckelfråga. Förutom effektivitetsfrågan är den operativa logistiken också en viktig arbets- miljöfråga. Tunga och dåliga lyft, bristfällig lastsäkring och en hög stressbelast- ning är inte ovanliga i byggbranschen. För Peab som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare är det här viktiga frågor även ur ett personalperspektiv. Genom att involvera montörer och arbetsledare i projektet har vi fått viktiga synpunkter på till exempel lasting av tunga dörrar och fönster, för att skapa en bättre arbetssituation. På ett glädjande sätt ser vi att det som är effektivt i ett logistikperspektiv också är positivt för ergonomi och arbetsmiljö. Här prövar vi bl a principen att gods i första hand alltid ska kunna köras på pall direkt till inbyggnadsstället, istället för att pallar bryts utanför och godset bärs in i bygg- naden. Det innebär mer planering av leveransen men vi har igen det i ett effek- tivare och skonsammare arbete.18 Supply Chain Effect 2/2012
 19. 19. För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla hela branschen mot gemensamma standarder.Utvecklingsarbete ger resultatSom en del i Peabs logistikprojekt har vi sedan knappt 3 år också involveratflera ledande leverantörer. I en process präglad av förtroende och ömsesidigaansträngningar har vi förutsättningslöst analyserat och utvecklat logistiken uti-från ett flödesperspektiv. Arbetet har för alla parter varit överraskande positivt.Vi kan konstatera att bara genom att beskriva verkligheten, blir det tydligt attparterna ibland brister i förståelse för hur den andra parten arbetar och vadsom är viktigt för denne i sin process. Beställningsunderlag, packningsplanering,godsmärkning och distributionstjänster är några frågor som vi har arbetat medi projektet och vi ser redan resultatet av detta arbete. Våra försök visar att baragenom att bättre packa och märka fönster och dörrar och planera för hur kollinska lossas och köras in, så kan vi genomföra lossning OCH montage på halva dentid det normalt tar. För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla helabranschen mot gemensamma standarder. Där är t ex BEAst ett bra forum för vis-sa frågor. I BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, möts många avbranschens viktigaste aktörer för att diskutera bland annat standardutveckling.Sammanfattning Stefan Björck, Inköpschef PeabDe grundläggande tankarna i Supply Chain Management gäller alltså likamycket i byggbranschen som i andra verksamheter med stora fysiska flöden.Det handlar inte om ”rocket science” men det är samtidigt mycket mer än bara”ordning och reda och billigare transporter”. Den största utmaningen handlarinte om att enskilda individer ska bli bättre på något, de flesta är duktiga på detdom gör. Istället gäller det att få delarna att passa ihop bättre, det är nyckeln tillden industrialisering byggbranschen söker. Att ta ansvar för ett helhetsperspek-tiv och hitta nya specialistroller och en ny rollfördelning mellan gemensammafunktioner och lokala byggplatser. För branschen innebär det något av ett para-digmskifte att komplettera den lokala produktionen med mer av standards ochgemensamma lösningar för materialförsörjningen. På så sätt går det att medspecialistkunskap i logistik minska inköpskostnader och med störningsfria ochpålitliga leveranser frigöra tid på byggena. Detta är i sin tur viktiga förutsättning-ar för kortare byggtider, vilket är den största potentialen av alla. Pilotprojekten som Peab har arbetat med under de senaste åren visar att entydlig logistikstrategi och operativ utveckling ger resultat. Men det är självklartnödvändigt att anpassa lösningar till branschens förutsättningar. Och det gälleratt vara uthållig. Det går inte att kopiera industriföretag rakt av och få ome- Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Limedelbara effekter. Bil- och verkstadsindustrin har arbetat med denna utvecklingi decennier, i byggbranschen har vi bara sett början. Men nu flyttar vi fram pos-itionerna! Supply Chain Effect 2/2012 19
 20. 20. Logistik Ikea skrotar träpallen – Att ta bort träpallen ur flödena är talet transporter med mellan 50 000 och 100 000 lastbilar per år vilket naturligtvis reducerar både utsläpp och kost- något väldigt konkret och lätt att förstå. nader. Men i praktiken blev det något Ersätts av pallar i papp betydligt mer komplext än man kan tro. Den gamla träpallen har på Ikea ersatts av en ny pall gjord Det som vi trodde skulle bli ett endaste av papper. Träpallen är dyrare än de nya papperspallar som Ikea för närvarande fasar in sina flöden. De nya papperspall- projekt blev åtta stycken, berättar arna är tillräckligt starka, tar lite plats, kräver mindre råvaru- Cecilia Johansson – som arbetar med resurser vid tillverkning och kan dessutom recyclas direkt på strategisk, global förpackningsutveckling plats vid varuhusen till skillnad mot träpallen som kräver en ganska omständlig returhantering. på Ikea – i samband med att hon drar Våra totala kostnader har sjunkit samtidigt som vi har ökat en presentation av arbetet på Nordic fyllnadsgraderna, minskat vikten och därmed koldioxidut- släppen, säger Cecilia Johansson. Supply Chain Meeting i Göteborg. Andra positiva effekter av projekten är att svinnet och transportskadorna har minskat avsevärt liksom själva han- Återigen visar Ikea att företag ser en stor potential i att ar- teringsarbetet med pallarna. beta med miljö– och resursfrågor. Sedan en tid bedrivs ett brett arbete med fokus på att helt ta bort träpallen ur Ikeas Mängder av utmaningar globala logistikflöden. Cecilia Johansson förklarar att de allra största utmaningarna – Effekterna är fler bland annat kommer vi att minska an- i arbetet har varit att överhuvudtaget få fram en papperspall20 Supply Chain Effect 2/2012
 21. 21. Bygglogistik Logistik Effekterna är fler bland annat kommer vi att minska antalet transporter med mellan 50 000 och 100 000 lastbilar per år vilket naturligtvis reducerar både utsläpp och kostnader. Cecilia Johansson, Ikeasom håller rätt kvalitet, som fungerar med hanteringsutrust- träpallen och infasning av de nya pallarna av papp. Jag trorning och som kan återvinnas. Dessutom har vi arbetat med att vi kommer att få leva med träpallen inom vissa områdenatt utbilda personalen i den nya hantering som blir följden av kanske i ytterligare ett par år, men sen är målet att dom ärpapperspallen, att lära dom att lasta rätt och mycket annat. helt utfasade. En till synes enkel åtgärd som att byta ut träpallar motpapperspallar har alltså för med sig en rad olika följdprojekt Framgångsfaktorer?och problem som har behövt lösas. En stor del av arbetet har Viktigaste förutsättningar för att ha lyckats med arbetet såbestått i att hitta leverantörer som kan leverera rätt råvaror här lång är enligt Cecilia Johansson att Ikea lyckats få kon-till pallarna, rätt typ av hanteringsutrustning och metoder troll över hela kedjan, och därmed självständigt kan fattaför att lagra och hantera de nya pallarna. beslut om att byta pall. Övriga aktörer i kedjan har med andra – Vi fick jobba hårt med att rulla ut det nya till våra lever- ord fått anpassa sig på olika sätt. Hon framhåller även attantörer och koordinera alltsammans samt montera ner vår den nya pallen/lastbäraren har varit en central fråga i arbetet.nuvarande, ganska omfattande organisation för träpallar och Så snart det fanns en optimal pall och tillhörande lastlisterutveckla nya typer av lastenheter och förpackningslösningar framme så kunde övergången till det nya ta fart på riktigt.och framtida utbud av hanteringsmaterial. – Vi hade i grunden ett positivt business case, det vill säga I ett första steg har den nya pallen börjat implementeras vi visste att vi skulle tjäna massor på detta. Vi var målmed-i Ikeas tradingverksamhet, det vill säga i gränssnittet mot vetna och beslutsamma i att vi ska lyckas med detta ochleverantörerna samt i varuhusen, retailing. uthålliga. Framgångarna i detta projekt har lett till att vi kan Enligt Cecilia Johansson påverkar det nya säkert hälften börja titta på flera nya logistiska initiativ kopplade till för-Ikeas alla anställda på något sätt i deras arbete. packningsområdet, säger Cecilia Johansson. – Det har varit en krokig resa, sammanfattar Cecilia Jo-hansson men har vi kommit ganska långt i utfasning av Supply Chain Effect 2/2012 21
 22. 22. Lean dahl Lean och just-in-time för effektivare byggprocess Byggföretaget Arcona Lean Construction arbetar sedan flera år med just-in-time metoder för att utveckla sin logistik. Tillsammans med logistikexperter har Arcona utvecklat en metodik som syftar till att säkerställa att alla leveranser sker i rätt tid, på rätt plats och i rätt mängd. I samband med flera aktuella ombyggnadsprojekt i Stock- holms innerstad – där de logistiska förutsättningarna är svåra – ar- betar Arcona Lean Construction med olika lösningar som innebär att byggmaterialet samlas på en depå utanför staden och därefter avropas vartefter det behövs. Avropen görs i allmänhet med ett par dagars framförhållning. På depån paketeras och lastas det material som behövs så att det kan levereras enligt principen för just-in-time, med en lastbil åt gången och leverans samt inbärning till anvisade platser på byggplatsen. Fördelarna är att Arcona slipper att lagerhålla på byggarbetsplat- sen och byggarbetarna kan ägna sig till hundra procent åt att bygga, inte åt logistik och materialhantering. Arbetssättet bidrar till en bät- tre arbetseffektivitet, renare och bättre arbetsplats, mindre svinn och ökad leveranskvalitet. Ambitionen är på sikt att Arcona ska tillämpa Peter Carlsson, fabrikschef Toyota Material Handlings i Mjölby är en av talarna på den nya logistiklösningen på de flesta byggprojekt. Lean-seminariet. ”Framgång nås när Byggföretaget JM arbetar med SmartLog Lean tillämpas i SmartLog är namnet på byggföretaget JM Entreprenads projekt för hela verksamheten” att utveckla logistikcenters och skapa en bättre logistisk samordning mellan olika byggen. Målsättningen med att införa logistikcenters Det finns många nätverk här i världen. Ett av dessa har kort är att minska antalet anläggningstransporter och spara 1 800 ton och gott namnet ”Nätverket” och är en sammanslutning av koldioxid per år (vilket motsvarar ca 10 000 resor mellan Stockholm företag som alla arbetare för att effektivisera logistikproces- och Malmö!). ser utifrån Lean-tänkande. Medlemmar i Nätverket är Skan- Eftersom transporterna kostar mycket så blir en bieffekt av ska Fastigheter, Acando, Contractor, Schenker Consulting och satsningen att JM Entreprenad sparar pengar. Företagets egen Toyota Material Handling (fd BT). bedömning är att projektet under en första försöksperiod sparar/re- Vi hjälper varandra och våra kunder att skapa värde ge- ducerar cirka 300 ton koldioxid på ett år. Rent praktiskt består själva nom att ha ett brett perspektiv på hela logistikprocessen och lösningen i att JM har upprättat lokala logistikcenter som fungerar tillsammans arbeta för ökad effektivitet och minskat slöseri, som mellanlager från vilka transporter sker till och från byggplats- förklarar Gunnar Arveståhl, logistikkonsult inom Acando er. Tidigare har exempelvis schaktmassor fraktats långa sträckor till med lång erfarenhet av Lean. några få mottagningsställen. Den 11-12 oktober genomför Nätverket för tredje året i rad De nya logistikcentren ligger i den första pilotfasen på vissa ut- ett Lean-seminarium hos Toyota Material Handling i Mjölby. valda platser i Stockholmsområdet. Till dessa centers skickas framför Målgruppen är beslutsfattare hos medlemmarnas befintliga allt schaktmassor och råberg från JMs närbelägna byggprojekt. Ma- och potentiella kunderg. Under seminariet kommer Toyota terialet tas emot på logistikcentret, sorteras och återvinns för an- Material Handling, Scania och Försäkringskassan berätta om vändning i ett annat närbeläget JM-projekt. På så sätt effektiviseras hur de har nått framgångar genom att arbeta med Lean i transporterna och utsläppen minskar. Dessutom ökas återvinningen hela sin verksamhet. av material som annars skulle köras till deponi. Den stora utmaningen idag är att låta Lean-tänkande JM första logistikcenter ligger i Värmdö kommun strax utanför genomsyra hela verksamheten, inte enbart en enskild pro- Stockholm. Denna yta kommer även samordnas med det närliggan- cess, säger Gunnar Arveståhl och tillägger att det är roligt de projektet Ekobacken där cirka 2,5 miljoner ton bergmaterial och att kunna presentera Lean-case från världsmästaren Toyota, jordmassor tas om hand och återvinns. Målet är att hitta fler platser Sverigemästaren Scania och den offensiva tjänsteverksam- som är lämpliga för den här typen av transportsamordning runt om heten Försäkringskassan. i Stockholmsområdet.22 Supply Chain Effect 2/2012
 23. 23. Varje dag är full av logistiska utmaningar... Kan ett krångligt undantag idag bli en lönsam intäktskanal imorgon? Hur kan ett lagerflöde vara effektivt och flexibelt samtidigt? Kantig konfigurering eller styrning med spets? Med Astro WMS faller bitarna på plats. Idag och imorgon. www.consafelogistics.se/astrowms Din resa är vårt mål. För dig ska resan bara vara en enkel detalj. När resan bara är Industri-Matematik jobbar med fram- gångsrika företag där en förstklassig en bisats. logistikapparat är ett måste för att vara marknadsledande. Företag vars varor vi vågar påstå att du handlar dagligen. Vi bidrar till att logistiken sker smidigt och effektivt. Våra kunder vittnar gärna om hur vår logistiklösning underlättar deras ar- bete och hur vi frigör tid till deras affär. Läs om vilka företag som vet att deras logistik är i världsklass och om hur ni kan bli ett av dem. www.cdcsoftware.se Industri-Matematik harC O O L I T N O W. S E funnits sedan 1967 och ingår i CDC Software
 24. 24. Inköp Av Stefan Karlöf Supply chain och makten över detaljhandelskedjan Logistik och supply chain management handlar ju i filosofisk mening om att samarbeta med partners på ett sätt som är rationellt, effektivt och värdeska- pande för hela försörjningskedjan och därmed för slutkunden. Det handlar med andra ord om samarbete. Och det handlar även om makt. Särskilt tydlig är detta i detaljhandeln, där konsumenternas företag som har höga ambitioner och de andra som är lite makt gradvis har ökat under decennier samtidigt som graden mer nöjda och mätta. De med höga ambitioner och aldrig är av samarbete ökar för varje år. Makten har även generellt sett riktigt nöjda är de som både överlever, frodas och växer. förskjutits från tillverkarna till detaljisterna. Men bilden är - IKEA är ett välkänt exempel. Ingvar Kamprad är aldrig inte entydig. I samband med Logistik & Transport i Göteborg nöjd och det smittar hela kulturen. När vi för första gången avhandlades saken vid seminariet Logistiken och makten i de- hade gjort en miljard i vinst sa han att vi kunder vara nöjda i taljhandelskedjan. en minut. Därefter fick vi fortsätta att sträva mot nya, ännu djärvare mål, säger han med ett stort skratt. ”Affärer är inget sällskapsspel” Styrelseproffset Sven-Olof Kulldorff inledde seminariet med Makt är en förutsättning för framgång tyngd. Kulldorff är en nestor i dessa sammanhang. Som I dagligvaruhandeln har grossister och detaljister tagit faj- mångårig inköpsdirektör i IKEA och därefter chef för ICAs ten med producenterna och vunnit allt mer makt. I andra sortiment och varuförsörjning har han lärt sig vad samarbete branscher – exempelvis hemelektronik och vitvaror – är situ- och makt innebär i praktiken. ationen mer komplex och producenterna har fortfarande en – Jag har lärt mig den långa vägen. Med 35 års erfarenhet i betydande makt i kedjan. Sven-Olof Kulldorff konstaterar att näringslivet kan jag konstatera att jag har varit för naiv. Med makt är en naturlig ingrediens i affärslivet, där alla vill få ut den kunskap jag har idag så vet jag att affärer i en global så mycket som möjligt, i alla fall långsiktigt. miljö inte är något sällskapsspel. Det är heller inte krig, men – Jag har ännu aldrig träffat en inköpare som inte vill nästan. Jag brukar säga att det är som att spela schack, poker sänka priset eller en säljare som vill få mer betalt! Det är en eller bryta arm, konstaterar Sven-Olof Kulldorff. grundläggande drivkraft i affärslivet. De som får de bästa Han menar att det finns en tydlig vattendelare mellan de maktpositionerna är de företag som behärskar en så stor del24 Supply Chain Effect 2/2012
 25. 25. Inköp Sven-Olof Kulldorffsom möjligt av hela värdekedjan. Apple är väl det tydligaste makten. Genom ett fokuserat samarbete som tog sin bör-exemplet på detta just nu. jan kring millenieskiftet hade IKEA fyra år senare reducerat Att ha makt är inget fult, utan en förutsättning för att sina produktionskostnader med cirka 35-40 procent, ökatlyckas och få en ”fair share av kakan” menar Sven-Olof Kull- produktionskvaliteten samtidigt som leverantörerna var merdorff. Och på samma sätt är samarbete en självklarhet. Att nöjda. Kort sagt: makt och samarbete går hand i hand och ärsamarbeta skapar ett ökat värde och gör kakan ännu större ingen motsättning. Hur makten och samarbetet ser ut vari-för alla inblandade aktörer. Det är en förutsättning i ett glo- erar däremot oerhört mycket mellan olika sektorer/branscherbalt affärsliv som allt mer präglas av att värdekedjor möter inom detaljhandeln.varandra i en mördande konkurrens. – Det mer samarbetsorienterade sättet att arbeta på ställer ökade krav på en genomtänkt och väl utvecklad logistik ochSamarbete är som ett äktenskap supply chain. Vinsterna av att få ihop sina flöden, integrera,– Samarbeten som funkar riktigt bra präglas av att parter- samordna och skapa värde och service är dock mycket stora.na delar gemensamma värderingar. Det är som i ett äkten- I detaljhandeln syns detta tydligt i minskad kapitalbindning,skap. Det behövs öppenhet, tillit, långsiktighet och tydliga reducerade genomförsäljningskostnader och andelen artiklarspelregler, säger Kulldorff. som kan säljas till fullpris, konstaterar Sven-Olof Kulldorff. Men det behövs även någon part i kedjan som tar ledarska-pet. En supply chain leader. Kulldorff berättar om hur IKEA numera samverkar myck-et nära med sina leverantörer och har gått vidare från dengamla förhandlingskulturen där ”prutandet” domineradediskussionerna. Trots samarbetsandan är det inget snackom vem som är ledare och vem som sitter på den största Supply Chain Effect 2/2012 25
 26. 26. IT Verktyg för logistikanalys optimerar Tarketts trucktransporter Golvfabrikanten Tarketts fabriksområde Information från Logistikanalys kommer att utgöra besluts- underlag för Tarketts Mikael Pettersson och ska användas i vid Ronneby hamn har fattat beslut om syfte att minska antal trucktrafikkilometer, öka antal last- att införa ett nytt kundanpassat logistik- nings- och lossningstillfällen, öka nyttjandet av dragarna samt minska antalet truckar i verksamheten. system som ska optimera trucktrafiken - Med Logistikanalys kommer vi att kunna stämma av på området. trucktrafiken en gång per dygn, vilket gör det betydligt en- klare att analysera verksamheten så att vi utnyttjar de resurs- Systemet levereras av Karlskronaföretaget Visual Units och er vi har på bästa sätt, säger Mikael Pettersson. tas i drift i oktober 2012. – Logistikanalys ger oss möjlighet att öka lönsamheten ge- Trimmar internlogistiken nom att vi kan optimera våra interna transporter. I dagsläget Logistikanalys är en helt ny paketering av Visual Units se- summerar vi bara en gång per månad, hur många antal me- dan tidigare befintliga system, som främst inriktats på att ter varje truck kör per tillverkad kvadratmeter golvmatta. De trimma internlogistiken hos transportföretag med distribu- långa intervallerna gör det svårt att i efterhand analysera till tion av gods. Logistikanalys visar nulägesbilder och historiska exempel vilken typ av transporter som kräver mycket tid, eller bilder av fordonsflottan, med trucktrafikmönster, antal stopp om vi har rätt grejer på rätt lager, säger Mikael Pettersson, vid hämtnings- och lämningsplatserna presenterat på kartor, logistikansvarig på Tarketts anläggning i Ronneby. samt statistik om nyttjandet av fordonen som visas i ned- laddningsbara Excelfiler. Optimering av begränsade ytor - Vi har tagit fram flera specialanpassade funktioner i sa- Möjligheterna att bygga ut Tarketts fabriksområde i Ronneby marbete med Tarkett för att kunna möta deras behov av att är begränsade då det till stor del omges av östersjöns vatten optimera sin internlogistik. Logistikanalys öppnar dörren till – ett faktum som gör det extra viktigt att optimera det redan en ny och global marknad, i och med att tjänsten fokuserar befintliga lager- och transportsystemet. Tio truckar och två på tillverkningsindustri med stora materialflöden som har sin dragare står för transporterna av framförallt spillprodukter internlogistik förlagd utomhus, säger Veronica Håård som är som återvinns i fabrikstillverkningen, men även råvaror och vd i Visual Units. halvfabrikat ska transporteras från de olika lagren som ligger utspridda på området. Längsta avståndet mellan lager och Ulrika Andersson fabrik är 800 meter.26 Supply Chain Effect 2/2012
 27. 27. Who designedyour Supply Chain?The basic premise of an efficient supply chain is that it has been designed based on themarket requirements. Optilon has helped several of the largest companies within the Nordicregion with analysis in Supply Chain Design, answering:> What does it cost to serve > Where should production facilitiesa specific customer? and distribution centers be located?> How do mergers and acquisitions > How does the risk and variabilityimpact the supply chain? effect cost and service?Optilon creates sustainable business value through solutions based on leading Supply Chain applications.Our focus areas are Supply Chain Design, Service Optimization and Supply Chain Planning.Optilon operates globally from offices in Stockholm, Malmo and Helsinki. Our goal is that all customersbecome reference customers within 6 months after project closure. www.optilonsolutions.com Supply Chain Integration – fullt stöd för logistikrelaterade EDI-behov Kommunikation Konvertering Utleverans Lokal Leverantörs- Godsmottagning databehandling styrning Övervakning av Kombinera efter behov >> Lokalt eller som molntjänst >> Snabb spridning lager och flöden >> Fast månadsavgift >> Erfarna konsulter >> Oberoende av affärssystempipechain.se Flow on demand Supply Chain Effect 2/2012 27
 28. 28. Krönika Lyckas med Supply chain management i detaljhandeln! Av Mattias Norin, Chef för affärsområde Retail, Sonat AB Att logistik och varuförsörjning är en del av att bedriva detaljhandel är ganska självklart. Trots det, riktas mest fokus av tradition mot att utveckla sortimentet och göra inköp samt naturligtvis åt varumärkesfrågor och försäljning. Allt det som händer däremellan – försörjningsflödet – är många gånger nedprioriterat. I det flödet finns varustyrning, lager och hubbar, distribution och transport och inte minst logistik i butik. Uppgiften för logistik och supply chain man- agement är att säkra tillgänglighet till varor, vare sig de köps i butik eller på webben.28 Supply Chain Effect 2/2012
 29. 29. Det finns däremot en sak somutmärker de bästa. Alla de mestframgångsrika företagen har ettflödesperspektiv på sin verksamhet.Effektiviteten i supply chain måste alltid universalrecept för hur logistiken ska det krävs följande ingredienser för attmätas i butiken. Syftet är alltid att säk- designas, byggas och organiseras i de- lyckas med sin logistik och varuförsörj-erställa varornas tillgänglighet på ett så taljhandeln. Förutsättningarna är unika ning i detaljhandeln:effektivt sätt som möjligt, och därmed för varje detaljhandelsföretag och log-bidra till försäljning, kostnadseffektiv- istiken och varuförsörjningen måste ut- Mäta resultatet av supply chain iitet och lönsamhet. Av den anledningen vecklas därefter. Det gäller att hitta sin butiken, inte i transportkostnadergäller det att alltid börja i butiken. Att egen vinnande modell och tillämpa den En förståelse för varustyrningensgå rakt in i hjärtat av verksamheten och systematiskt och med uthållighet. intäktsskapande rollta kundperspektivet i den fysiska butik- Tydligt definierade butiksformat somen. En stor utmaning är nästan alltid att Flödesperspektiv på möjliggör en effektiv varustyrningminimera personalens logistikhantering verksamheten Spetskompetens inom SCM ochi butik, att frigöra säljtid och se till att Det finns däremot en sak som utmärker logistikrätt varor finns på plats i butiken. de bästa. Alla de mest framgångsrika Fokus från och en prioritering av företagen har ett flödesperspektiv på högsta ledningenDet gäller att hitta sin verksamhet. Från sortimentsutveck- Modet att utveckla sin egen modellsin egen modell ling och sourcing till kundmötet i butik. och tillämpa den konsekventEtt genomtänkt arbete med logistik- Det vill säga flödet blir styrande i stället Systematik, uthållighet och ständigaoch varuförsörjningsfrågor ger för det för den traditionella funktionsindelnin- förbättringar.mesta stora effekter på försäljning, gen, som ofta försvårar ett flödes- ochkostnader, lönsamhet och etablerings- processtänkande. Sammanfattningsvisförmåga/tillväxt. Men det finns inte ett menar jag och mina kollegor i Sonat att Supply Chain Effect 2/2012 29
 30. 30. Mässextra Foto: Adam Lundquist / Svenska mässan Logistik & Transport 2012 en besökarsuccé med utmaningar Årets Logistik & Transport blev En besvikelse var att mässans stora dragplåster, statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, prioriterade den största sedan starten 1996. bort mässan till förmån för det kungliga prinsess- Besökarantalet landade på 5 326 dopet. Många höjda ögonbryn syntes när detta faktum spreds på mässan. Som ersättare skickade unika mässdeltagare och tillsam- Näringsdepartementet statssekreteraren Carl von mans med RoRo och Truck- der Esch som övervarade mässan under femton minuter för att därefter bege sig tillbaks till hu- mässan landade evenemanget på vudstaden och byta jobb. Von der Esch hade näm- sammanlagt över 6 400 besökare. ligen i dagarna utsetts till statssekreterare i För- Antalet betalande deltagare på svarsdepartementet, en post som blivit vakant när Sven Tolgfors och dennes statssekreterare kastat konferensen var dock färre än in handduken. beräknat vilket gör att mässan Marknaden för mässor och konferenser är hårt konkurrensutsatt och för Logistik & Transport kommer att arbeta hårt för att gäller det att befästa positionen som inte enbart tänka om och tänka nytt inför den största, utan också den bästa mötesplatsen för logistik och supply chain management. kommande år. – Vi är väl medvetna om att vi måste konkur- rera med andra evenemang och skapa ett tydligt – Med tanke på högsommarvärmen så känns det värde för såväl utställare som mäss- och konfer- väldigt bra med så pass många mässdelatagare. ensdeltagare. Marknaden är tuff och det gäller Vad gäller konferensdelen så behöver vi definitivt att hela tiden ompröva och tänka nytt i nära sam- tänka nytt inför nästa år, säger Janne Nilsson, arbete med våra kunder och partners, förklarar L&T:s mångårige mässgeneral. Janne Nilsson.30 Supply Chain Effect 2/2012
 31. 31. ree Lo gG n nlpfa Gå in på st för at igheter.s ts e et able e ak tuella r ingslä gen EXAKT HÄR. NLP är Sveriges största specialist på logistikfastigheter med drygt 400 000 m2 byggbar mark. Alltid på bästa läge. Så kontakta oss och berätta hur du vill ha det och var du vill ha det. Vi fixar resten. Kontakta: Christian Berglund, 070 217 83 88, christian.berglund@nlpfastigheter.se
 32. 32. TEMA Lagerstyrning ”Stora potentialer med bättre lagerstyrning” Lagerstyrning – eller på engelska Inventory Control – har blivit ett allt mer fokuserat område under senare år. En viss förvirring råder dock om vad som egentligen avses med begreppet. Exempelvis är det ganska vanligt att det förväxlas med ren operativ lagerdrift eller det mesta som har med lager att göra. Enligt nestorn på området, professor Sven Axsäter, hand- många forskningsprojekt i samarbete med industriföretag. lar det om att optimera materialstyrningen i verksamheter Men det är ofta trögt att implementera de nya lösningar genom att styra flödet från produktion via lager ut till som forskningsresultaten föreslår. Det kan vara svårt att slutkund och under den processen tillämpa olika besluts-, få gehör även om vi genom våra visualiseringar visat möj- beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra material- ligheter till stora besparingar, säger Sven Axsäter. flödet in och ut från lagren. Liksom många andra delområden inom logistik och varu- Utvecklade en ny metodik försörjning så har utvecklingen av lagerstyrning hämmats Axsäters eget intresse för lagerstyrning föddes kring 1970 av att beslutsfattare på högre nivåer varken haft tid eller när han som konsult på Esselte fick ansvar för att se över intresse för att sätta sig in i området. I takt med att det har kontorsvarutillverkarens materialflöden. På den tiden kommit allt fler effektiva IT-verktyg som har marknads- fanns inga persondatorer och ingen webb, i stället använ- förts och visualiserat effekterna så har de praktiska till- des hålkort och papperslappar för att kommunicera. Sven ämpningarna blivit allt fler ute i näringslivet. Axsäters stora bidrag till lagerstyrningsforskningen är den – Intresset för lagerstyrning har ökat och våra forskare metodik han utvecklat för att följa en enstaka enhet, och och doktorander här på Lunds Tekniska Högskola, institu- beräkna dess kostnader genom hela kedjan från produk- tionen för teknisk ekonomi och logistik har genomfört tion till konsument, istället för att fokusera på lagernivåer-32 Supply Chain Effect 2/2012
 33. 33. Lagerstyrning TEMA Vår utgångspunkt är att vi använder metoder och system som baseras på vetenskap. Sven AxsäterProfessor Sven Axsäternas fördelning vid kedjans olika enheter. Nils Robertsson. – Jag kom in med ett lite annat perspektiv, som många Enligt Nils Robertsson resulterar denna mer ”vetenskap-tagit till sig och använder idag. Det är kul att ha varit först liga lagerstyrning” ibland annat ökad leveransförmåga, ettmed detta och bidragit till en viss utveckling, säger han mer korrekt sortiment, en bättre servicegrad och inte minstblygsamt. i en förmåga att göra säkrare prognoser och fatta bättre beslut.Gryende marknad för lagerstyrningssystem – Fortfarande befinner vi oss på en marknad som är väl-Genom åren har Sven Axsäter, som konsult, varit med att digt ung och på många sätt en stor vit fläck. Att det kom-ta fram program och verktyg för lagerstyrning på uppdrag mer fler aktörer är därför inget hot, utan snarare någotav ett flertal olika företag. Ett av dessa är PromoSoft som som hjälper oss att få en acceptans för nyttan med lager-erbjuder systemstöd, konsulttjänster och helhetslösningar styrningssystem.för effektiv lagerstyrning. Nils Robertsson har arbetat med affärssystem större del- – Vår utgångspunkt är att vi använder metoder och en av sitt yrkesliv, bland annat hos företaget Pengvin. 2001system som baseras på vetenskap. Sven Axsäter har skrivit mitt under den allmänna IT-yran gick Pengvin i konkurs,alla algoritmer i vårt system och är en mycket framstående vilket blev startskottet för Nils Robertsson och två kollegorpionjär i vår bransch, berättar PromoSofts vd och grundare att starta PromoSoft. Supply Chain Effect 2/2012 33
 34. 34. TEMA Lagerstyrning – Vi började med att utveckla applikationer för det som numera heter Windows Mobile. Det blev en bra grund för att bygga vidare och efter enbart något år började vi samtala med Mekonomen om att utveckla deras lagerstyrning. Till- sammans med Sven Axsäter och ett företag som heter Net- work Logistics utvecklade vi en applikation för lagerstyrning och drog i gång med Mekonomen. Det blev väldigt lyckat och därefter har det rullat på. Stora varuflöden ger stor potential För PromoSoft och övriga branschkollegor är det främst inom PromoSofts vd och grundare Nils Robertsson. handel och detaljhandel som efterfrågan på lagerstyrnings- system har fått en skjuts under senare år. Det är ingen slump månader, att kapitalbindningen kan reduceras med 30 pro- att Mekonomen, Teknikmagasinet, Gallerix, Office Depot, Tura cent och att vi når 2 procent ökad lönsamhet genom en för- Scandinavia och butikskedjan Swedol är några av PromoSofts bättrad leveransförmåga. kundföretag och goda referenser förklarar Nils Robertsson. – När företagets kärnverksamhet är stora varuflöden – ”Beräkna i stället för att bedöma” varudistribution – så är våra lösningar som mest effektiva. Nils Robertsson berättar att det tidigare ofta har varit varje Då kommer vetenskapliga metoder för styrning och påfylln- butikschef som har fattat beslut om påfyllningen i butik. Nu- ing till sin rätt och bidrar till ökad leveransförmåga och lägre mera sker butikspåfyllningen centralt och styrs därifrån uti- kapitalbindning. På senare år har vi fått allt fler företag inom från helhetssyn, bättre beslutsunderlag och beräkningar om detaljhandel, vilket bland annat sammanhänger med att behov snarare än bedömningar. ansvaret för logistik och varuförsörjning blivit allt mer cen- – Studier från bland annat Chalmers visar att när du traliserat inom detaljhandeln. beräknar i stället för att bedöma din varupåfyllning minskar En utmaning för alla aktörer är att få upp frågan på vd:s du lagernivåerna med upp till 50-60 procent, vilket är enorma bord hos kundföretaget. Att få management attention och nivåer och i förlängningen stora belopp. Ju mer komplex din lyckas förmedla en förståelse för potentialer och den relativt logistik är, ju fler artiklar och lagerpunkter desto mer nödvän- snabba återbetalningstiden av en investering. digt och lönsamt är det att använda lagerstyrningsverktyg, – Jag vågar hävda att våra system återbetalar sig på tre menar Robertsson.34 Supply Chain Effect 2/2012
 35. 35. Logistikföretaget som gör mer Vi har kapacitet för de allra största uppdragen inom transport- och maskintjänster samtidigt som vi gärna tar oss an de mindre Studier från bland annat Chalmers visar att när du beräknar i stället för att bedöma din varupåfyllning minskar du lagernivåerna med upp till 50-60 procent… Nils Robertsson Trots den potentiellt stora nyttan är det fortfarande barade allra största detaljhandelsföretagen som har investerat ieffektiva lagerstyrningssystem baserade på matematiska al-goritmer och beslutsregler. Insikten om möjligheterna ökar,men ganska långsamt säger Nils Robertsson. En annan häm-mande faktor är att de stora globala systemen blir alldeles fördyra för lite mindre detaljistkedjor. Ombedd att sammanfattavad PromoSofts särart och styrka är svarar Nils Robertssonblixtsnabbt. – Vi erbjuder kompetens och paketerade verktyg baserad Västerås 021-81 81 00på vetenskapliga lagerstyrningsmetoder som passar skandi- Eskilstuna 016-16 19 00naviska medelstora bolag, säger Robertsson och tillägger attPromoSoft också har en förståelse för sina kunders verksam- Köping 0221-726 00het. Fagersta 0223-475 60Citaten av Sven Axsäter baseras på en intervjusom publicerats i webpublikationen Oh Wilson. Katrineholm 0150-783 00 mer på www.m4.se LäsLäs merpå www.m4.se
 36. 36. TEMA Lagerstyrning Johanna Småros, Relex36 Supply Chain Effect 2/2012
 37. 37. Lagerstyrning TEMAFinska Relex satsar påinternationell expansionmed varustyrningssystemI början 2012 deklarerade finska snabbväxaren RELEX att de har för avsikt attintensifiera sin försäljning i Sverige. För ett år sedan etablerades ett kontor iStockholm och företagets grundare och styrelseordförande Johanna Smårosgjorde nyligen något av en PR-turné i Sverige. RELEX levererar systemlösningarsom optimerar kundernas prognosticering och beställning av varor. Blandföretagets kunder kan nämnas K-Rauta, Plantagen, mobiloperatören 3 ochvvs-grossisten Onninen.– Som en följd av den forskning som jag och mina legorna Mikko Kärkkäinen och Michael Falck, samtligamedgrundare bedrev vid Helsingfors Tekniska Hög- med ett förflutet från Helsingfors Tekniska Högskola.skola har vårt fokus blivit kunder inom grossist– och Deras samlade forskning är idag grunden för RELEXdetaljhandelsverksamhet, företag som har stora varu- tjänster inom det som benämns Software as a serviceflöden och höga krav på att rätt varor finns tillgäng- (SaaS) och on–site–lösningar för varustyrning. RELEXliga i rätt tid. Enkelt uttryckt är vår affärsidé att göra växer snabbt och med god lönsamhet under alla år,kunderna mer lönsamma genom att öka deras varu- utom det första. I dagsläget har företaget ca 40 an-tillgänglighet och därmed försäljning, säger Johanna ställda vid kontoren i Helsingfors, Stockholm, LondonSmåros på rapp, men ändå lågmäld finlandssvenska. och Düsseldorf. 2011 hamnade RELEX på plats 66 på RELEX startades 2005 av Johanna Småros och kol- Deloittes lista över världens 500 snabbast växande Supply Chain Effect 2/2012 37

×