FOLKUNIVERSITETET UPPSALA
RAPPORT
PILOTAKTIVITETER I
PROJEKTET
Kompetensuppbyggnad för
invandrarföreningar
Yevgeniya Averh...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
1
Innehåll
SAMMANSTÄLLNING AV PILOTAKTI...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
2
SAMMANSTÄLLNING AV PILOTAKTIVTETER
Pi...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
3
BESKRIVNING AV RESULTAT
Deltagarna i ...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
4
projektet att engagera 50 % män och 5...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
5
och kontakter med lokala myndigheter ...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
6
egna handlingsplaner och CV utifrån d...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
7
Tabell 4. Zero measurement före pilot...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
8
Tabell 5. Zero measurement efter pilo...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
9
Tabeller visar utvecklingen som delta...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
10
Tabell 7. Zero measurement efter pil...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
11
REKOMMENDATIONER
På basis av resulta...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
12
BILAGOR
Bilaga 1. Pilotaktiviteter h...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
13
23-01-2014 Personliga brev
30-01-201...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
14
Bilaga 4. Somaliska Diaspora och kul...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
15
17-12-2013 Planera smart
24-12-2013 ...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
16
08-11-2013 Nyckelkompetenser
15-11-2...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
17
14-03-2014 Kartläggning
21-03-2014 S...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
18
Bilaga 7. Zero measurement formulär
...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
19
Vara nöjd med dig själv lätt -1 2 3 ...
”Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slutrapport pilotaktiviteter kompetensuppbuggnad för invandraföreningar

341 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slutrapport pilotaktiviteter kompetensuppbuggnad för invandraföreningar

 1. 1. FOLKUNIVERSITETET UPPSALA RAPPORT PILOTAKTIVITETER I PROJEKTET Kompetensuppbyggnad för invandrarföreningar Yevgeniya Averhed och Ali Rashidi 2014-05-30 Diarienummer: 2012–3011247 ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden”
 2. 2. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 1 Innehåll SAMMANSTÄLLNING AV PILOTAKTIVTETER............................................................................................ 2 BESKRIVNING AV RESULTAT.................................................................................................................... 3 REKOMMENDATIONER.......................................................................................................................... 11 BILAGOR ................................................................................................................................................ 12 Bilaga 1. Pilotaktiviteter hos ABF Västmanland ................................................................................ 12 Bilaga 2. Centrum mot rasism och diskriminering i Sundsvall och Kompass Guiden i Sundsvall...... 12 Bilaga 3. Internationella föreningen i Sundsvall................................................................................ 13 Bilaga 4. Somaliska Diaspora och kulturförening i Sundsvall............................................................ 14 Bilaga 5. Somaliska ungdomsförening i Västerås.............................................................................. 14 Bilaga 6. Somaliska i Uppsala och Somaliska ungdomsförning i Uppsala ......................................... 15 Bilaga 7. Zero measurement formulär .............................................................................................. 18
 3. 3. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 2 SAMMANSTÄLLNING AV PILOTAKTIVTETER Pilotaktiviteterna organiserades hos 8 föreningar på 4 orter i Sverige, nämligen Uppsala, Sundsvall, Sollefteå och Västerås under perioden från den 1 september 2013 till den 30 maj 2014. Alla föreningar jobbade i sin takt enligt deltagarnas behov och önskemål. Tabellen nedan är en sammanställning av aktiviteterna och statistiken per förening. Tabell 1. Sammanställning pilotaktiviteter i projektet Namn Antal träffar Deltagare Antal män Antal Kvinnor Agenda Tema Startdatum Slutdatum ABF Västmanland 6 ggr 9 personer 5 4 Bilaga 1 2013-09-14 2013-10-19 Centrum mot rasism och diskriminering i Sundsvall och Kompass Guiden i Sundsvall 10 ggr 10 personer 6 4 Bilaga 2 2013-11-28 2014-02-27 Internationella föreningen i Sundsvall 10 ggr 5 personer 4 1 Bilaga 3 2013-09-01 2013-11-03 Somaliska Diaspora och kulturförening i Sundsvall 10 ggr 10 personer 7 3 Bilaga 4 2013-11-21 2014-02-24 Somaliska ungdomsförening i Västerås 13 ggr 10 personer 4 6 Bilaga 5 2013-09-10 2014-02-20 Somaliska i Uppsala och Somaliska ungdomsförning i Uppsala 42 ggr 15 personer 6 9 Bilaga 6 2013-09-13 2014-05-17 Totalt 91 träffar 59 personer 32 27 2013-09-01 2014-05-30
 4. 4. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 3 BESKRIVNING AV RESULTAT Deltagarna i pilotaktiviteter Av 150 personer som deltog i pilotaktiviteterna hos 8 föreningar under projektets gång var det 59 deltagare som gick genom aktiviteterna från början till slut. Anledningen till att deltagandet var oregelbundet ligger i själva konceptet folkbildning som är grunden för projektet ”Kompetensuppbyggnad för invandrarföreningar”. Till skillnad från den formella utbildningen är folkbildningen frivillig och byggs på motivation samt ärlig engagemang från deltagares sida. Studiecirkelledare (eller mentorer i detta projekt) skapade en miljö när deltagare kunde välja vilka cirklar passade deras behov. Mentorerna ville undvika så kallade disciplinerande studiecirklar där deltagare skulle fostras för att integrera sig. Istället var fokus i projektet på att ge rätt information i rätt tid samt etablera kontakt med relevanta myndigheter som jobbar med olika delar av integrationsprocessen på respektive orter. Deltagares behov, förutsättningar och potentiella hinder var i centrum för varje aktivitet som utgick ifrån individuella handlingsplaner. Målet var att stärka individens egenmakt så att de själva tar ansvar för egen integration. Tabell 2. Deltagande i pilotaktiviteter Av de 59 personer som slutförde alla aktiviteterna var det 32 män och 27 kvinnor vilket motsvarar 54,2 % män och 45,8 % kvinnor. Ursprungligen var målet med 39% 61% Deltagande i pilotaktiviteter Personer som deltog i alla aktiviteter Personer som deltog i vissa aktiviteter
 5. 5. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 4 projektet att engagera 50 % män och 50 % kvinnor men i verkligheten var det många faktorer som föreningar skulle ta hänsyn till vid rekrytering av deltagare. För det första, var det fler män än kvinnor som anmälde sig till aktiviteterna hos de deltagande föreningarna. Förutom Somaliska förening i Uppsala fick de övriga föreningarna aktivt rekrytera kvinnor för att balansera grupper för att nå jämställda grupper. En anledning kan det vara att dessa förningar hade tidigare organiserat aktiviteter som tilltalade mera män än kvinnor, såsom idrottsevenemang. Andra faktorer som förhindrade kvinnor var de traditionella som till exempel vård av barn och hemsysslor. Studiecirklar ordnades på kvällar och helger så fler deltagare kunde vara med. Vissa föreningar upprepade samma studiecirkel två kvällar i rad för att ge både mammor och pappor möjlighet att delta i en av dem. Tabell 3. Antal kvinnor och män i utbildning Mentorer Projektet utbildade ca 30 mentorer som i sin tur utbildade styrelsemedlemmar vilket omfattade cirka 120 personer på 10 föreningar. Två utav åtta föreningar kunde inte avsluta pilotaktiviteter på grund av privata orsaker som sjukdom och skulder. Utbildade mentorer på invandrarföreningar startade pilotaktiviteter för medlemmar med överväldigande samma etniska bakgrund. Mentorerna fick materialet, utbildning Antal kvinnor och män i utbildning Kvinnor Män
 6. 6. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 5 och kontakter med lokala myndigheter som ansvarar för integration på respektive ort. Mentorernas feedback på materialet samlades in genom intervjuer och interna utvärderingar under pilotaktiviteterna. Generellt sett var mentorernas feedback till materialet och utbildning i DLM positiva. Utbildningen hjälpte dem att strukturera sitt arbete med integration via invandrarföreningar. Innan utbildningen saknade de verktyg och metoder för att jobba målmedvetet utifrån individens behov. Enligt mentorerna är DLM lämplig och effektiv metod för integration både via invandrarföreningar samt lotsar som jobbar på uppdrag av arbetsförmedlingen. Materialet som utvecklades på basis av DLM-metoden ansågs vara lättanvänt och pedagogiskt. Materialet reviderades under projektets gång enligt kommentarer och förslag från mentorerna. Utbildningsmaterial i DLM Mentorerna på alla föreningar gick igenom studiematerialet som handlar om att: a) Stödja deltagarna genom ökad självförtroende b) ge kunskap om det nya samhället c) ge information och underlätta kontakter med lokala myndigheter som är ansvariga för olika steg i integrationsprocessen Därutöver omfattade studiematerialet metoder för kartläggning av individer enligt DLM där mentoren lär sig att identifierar mål, styrkor och hinder i integrationsprocessen för varje individ. Resultatet av kartläggningar presenterades för de lokala AF-kontoren och kommuner för en så kallad varm överföring. Varm överföring är ett steg när individen ska slussas i aktivitet eller program som är RELEVANTA för dennes behov utifrån målsättningar och hinder. Deltagarnas svårigheter Enligt deltagare det svåraste i integrationsprocessen är att komma i kontakt med myndigheter och svårtigheten att förstå olika myndigheters ansvarsområden och uppdrag. Dessutom är det svårt att berätta vissa saker till myndighetspersoner både när det gäller önskemål och hinder. De ansåg att det är lättare att gå genom mentorerna på invandrarföreningar. En orsak kan det vara tidigare negativa erfarenheter av myndigheter från hemlandet samt bristande kunskap om vad olika myndigheter i Sverige ansvarar för. Deltagarna var positiva till projektet eftersom många formella diplom/certifikat men erfarenhet som kan mätas i form av icke- formella och informella kompetenser. Mentorerna bistod deltagarna att utveckla
 7. 7. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 6 egna handlingsplaner och CV utifrån deltagares behov och önskemål som en ingångspunkt för arbetsförmedlingens jobb. Alla föreningar försökte att koppla deltagare till nästa steg (utbildning, praktik, jobb) som en direkt följd av pilotaktiviteterna. Målet med pilotaktiviteterna var att komma ett steg närmare arbetsmarknaden genom att ge deltagarna en bättre överblick över det svenska samhällssystemet för att veta vilka steg är nödvändiga för ett inträde på den svenska arbetsmarknaden. Att få rätt information om olika myndigheter är en förutsättning för deltagarna att uppnå fetta mål. Mätning av framsteg För att mäta deltagares framsteg i pilotaktiviteterna användes två typer av utvärderingar i projektet, intern uppföljning och extern utvärdering. Den externa utvärderingen fokuserade på kvalitativ analys via intervjuer med mentorer och deltagare. Denna rapport beskriver resultatet av den interna uppföljningen som genomfördes med hjälp av ”zero measurement method”. Metoden går ut på att deltagare går genom en kartläggning med samma indikatorer två gånger, en gång vid start av aktiviteter och en gång efter avslutade pilotaktiviteter. Kartläggningen bygger på självskattningsformulär med följande områden (Bilaga 7):  Avstånd till arbetsmarknaden  Tankar och känslor (hantera oro, våga tro på framtiden, osv.)  Arbetsförmåga (koncentrera sig, passa tider, själv planera uppgifter, osv.)  Jobbidentitet (jobbalternativ, acceptera att det inte finns en perfekt arbetsplats, osv.) Följande tabeller ger en jämförande analys av deltagares kartläggning före och efter pilotaktiviteterna.
 8. 8. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 7 Tabell 4. Zero measurement före pilotaktiviteter Statistiksjälvskattningsformulär Område Frågor lätt svårt TOTALEN Avståndtillarbetsmarknaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 8 7 5 6 10 7 7 2 59 Tankarockkänslor Hantera oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 6 4 6 7 5 5 15 59 Engagera dig föratt få arbete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 5 9 7 4 6 13 9 3 59 Våga tro på framtiden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 5 7 6 3 12 11 1 3 2 59 Våga tro på andra föratt skaffa arbete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 6 14 13 6 7 5 3 59 Vara nöjd med dig själv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 14 3 16 4 6 4 59 Arbetsförmåga Gå till aktivitet varje dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 7 7 4 12 4 11 5 59 Passa tider 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 8 11 13 6 8 3 5 59 Koncentrera dig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 7 5 11 3 12 3 5 7 1 59 Ta in information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 9 12 7 6 8 8 59 Själv planera uppgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 15 4 4 17 8 2 2 1 59 Ta itu med nya uppgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 8 6 2 9 16 5 5 4 59 Arbetsmotivation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 10 6 2 7 11 8 59 Samarbeta och samverka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 9 8 8 6 6 4 2 59 Jobbidentitet Acceptera att det 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 finns möjliga alternativ 11 1 8 7 10 4 10 4 4 59 Acceptera att inte kunna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arbetsuppgifterna från början 14 4 4 3 3 17 4 5 5 59 Acceptera att det inte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 finns någon perfekt 15 7 13 1 3 6 4 4 6 59 arbetsplats
 9. 9. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 8 Tabell 5. Zero measurement efter pilotaktiviteter Statistik självskattningsformulär Område Frågor lätt svårt TOTALEN Avståndtillarbetsmarknaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 10 9 6 8 3 4 5 1 59 Tankarockkänslor Hantera oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 9 7 8 8 8 4 5 5 59 Engagera dig för att få arbete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 11 8 8 3 8 5 1 59 Våga tro på framtiden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 8 8 10 9 5 1 59 Våga tro på andra för att skaffa arbete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 6 14 13 6 7 5 3 59 Vara nöjd med dig själv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 7 8 17 10 7 3 2 59 Arbetsförmåga Gå till aktivitet varje dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 8 16 9 9 4 3 59 Passa tider 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 12 15 14 4 3 1 1 59 Koncentrera dig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 7 6 13 5 10 3 5 4 1 59 Ta in information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 17 4 5 11 6 7 59 Själv planera uppgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 14 2 7 15 6 4 2 59 Ta itu med nya uppgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 8 12 8 4 12 6 2 2 59 Arbetsmotivation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 4 10 7 8 7 3 1 59 Samarbeta och samverka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 13 8 9 2 2 1 1 59 Jobbidentitet Acceptera att det 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 finns möjliga alternativ 17 8 13 7 5 4 2 2 1 59 Acceptera att inte kunna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arbetsuppgifterna från början 15 5 4 5 8 16 3 2 1 59 Acceptera att det inte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 finns någon perfekt 15 10 17 1 4 4 2 2 4 59 arbetsplats
 10. 10. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 9 Tabeller visar utvecklingen som deltagare har gjort under projektets gång med tydliga framsteg på alla fyra områden. Svaren tyder på att deltagare känner att det är lättare att hantera oro och att de är mer nöjda med sig själva. Dessutom är det lättare för dem att passa tider och fokusera på egna mål samt sammarbeta med andra. Tabeller nedan visar att många deltagare upplever att avståndet till arbetsmarknaden känns kortare. Före pilotaktiviteterna svaren var jämnt fördelade på skalan från ”lätt att komma in på arbetsmarknaden” till ”svårt att komma in på arbetsmarknaden”. Efter pilotaktiviteterna är det fler svar på den vänstra sidan som visar på en tydlig positiv utveckling. Tabell 6. Zero measurement före pilotaktiviteter: avståndet till arbetsmarknaden 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Före pilotaktiviteter Avstånd till arbetsmarknaden
 11. 11. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 10 Tabell 7. Zero measurement efter pilotaktiviteter: avståndet till arbetsmarknaden Under pilotaktiviteterna försökte alla mentorer göra en varm överföring till nästa organisation för nästa steg i integrationsprocessen såsom praktik, utbildning eller jobb enligt DLM-metoden. Den delen var mest utmanande för alla föreningar eftersom det var svårt att hitta samarbetsvägar med myndigheter. Samarbetet mellan föreningar och myndigheter är nyckel till effektivare integration enligt DLM. Projektet fokuserade målmedvetet på spridningsaktiviteter och förankring av projektresultat hos olika myndigheter. Syfte var att stärka hållbarhet och underlätta för invandrarföreningar att få tillstånd ett effektivare sammarbete med myndigheterna även om projektet inte hade det specifika målet. Vi, i sammarbete med invandrarföreningar, försökte skapa förutsättningar för VARM ÖVERFÖRING enligt DLM, vilket förutsätter ett starkt sammarbete myndigheter och föreningar. Även om projektet uppnådde ett bra resultat i detta avseende behövs det mer utbildning för den offentliga sektorn i hur de kan bygga broar för sammarbete med föreningar. Det mätbara resultatetet av pilotaktiviteter blev att 9 deltagare fick praktik och 7 började studera; 23 av 59 registrerades på arbetsförmedlingen. Föreningar i Sundsvall och Uppsala har påbörjat rekrytering för nästa grupp som ska jobba enligt DLM- modellen. 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Efter pilotaktivteter Avstånd till arbetsmarknaden
 12. 12. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 11 REKOMMENDATIONER På basis av resultat och erfarenheter av detta projekt, fyra rekommendationer för kommande projekt eller arbete med DLM-modellen för integration kan urskiljas: 1) Den första och mest fundamentalla lärdomen är att det är viktigt att organisera gemensamma utbildningar för relevanta myndigheter och invandrarföreningar före pilotaktiviteter. Det skapar förutsättningar för sammarbete, vilket är nyckeln för att en varm överföring ska ske. 2) Den andra lärdomen är att det finns invandrarföreningar som gärna vill representera målgruppen. Det är oftast resursstarka föreningar som har mer makt. Dessa föreningar kan till och med hämma integration genom att exkludera mindre föreningar från nätverket. Projektet hade som mål att arbeta med alla invandrarföreningar men specifikt försökte vi fokusera på mindre föreningar som vill lära sig att jobba med integration samt få nätverk och rätt kompetens. Ju fler föreningar jobbar aktivt desto fler individer får chans till snabbare integration. 3) Den tredje rekommendationen är att engagera studieförbund och utbilda ansvariga för studiecirkelverksamhet som omfattar invandrarföreningar. Det är viktigt för en lyckad verksamhet att sammarbetet mellan studieförbund och invandrarföreningar sker på lika villkor och föreningar får nödvändigt administrativt stöd för att jobba med DLM-studiecirklar. Lokaller och trivsam miljö betyder mycket i sådana sammanhang. 4) Sist men inte minst är det viktigt att följa folkbildnings principer i denna typ av utbildningen och verksamhet. Flexibilitet, möjlighet att påverka innehållet i utbildningen och lyhördhet till individens behov är huvudkriterier för studiecirkelverksamhet.
 13. 13. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 12 BILAGOR Bilaga 1. Pilotaktiviteter hos ABF Västmanland ABF Västmanland Datum Agenda 07-09-2013 Information om DLM 14-09-2013 Lära känna varandra 21-09-2013 Kunna presentera sig 28-10-2013 Vägen till drömjobb 05-10-2013 Presentation av CV 12-10-2013 Datakunskap Bilaga 2. Centrum mot rasism och diskriminering i Sundsvall och Kompass Guiden i Sundsvall Centrum Mot Rasism & Internationella föreningen i Sundsvall Datum Agenda 28-11-2013 DLM presentation 05-12-2013 Kunskapskarta 12-12-2013 Drömjobbet & vägen ditt 20-12-2013 Ditt CV & Personliga brev 09-01-2014 Nyckelkompetenser 16-01-2014 Planera smarta mål
 14. 14. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 13 23-01-2014 Personliga brev 30-01-2014 Smarta mål 20-02-2014 Ditt personliga brev 27-02-2014 Vägen till drömyrket Bilaga 3. Internationella föreningen i Sundsvall Internationella föreningen i Sundsvall Datum Agenda 01-09-2013 Hitta rätt information 08-09-2013 Odla och vårda självförtroende 15-09-2013 Att försörja sig och utvecklas 22-09-2013 Hur uppfattas man av andra 29-09-2013 DLM information 06-10-2013 Ditt personliga brev 13-10-2013 Nyckelkompetenser 20-10-2013 Kunskapskarta 27-10-2013 Vägen till drömyrket
 15. 15. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 14 Bilaga 4. Somaliska Diaspora och kulturförening i Sundsvall Somaliska Diaspora i Sundsvall Datum Agenda 21-11-2013 DLM presentations 25-11-2013 Kunskapskarta 02-12-2013 Ta reda på färdigheter som krävs för att vara mamma/pappa Övning 1-1 05-12-2013 Ditt CV 09-12-2013 Ditt personliga brev 16-12-2013 Planera smart 06-01-2014 Smarta mål 13-01-2014 Nyckelkompetenser 17-02-2014 Drömjobbet 24-02-2014 Vägen till drömyrket Bilaga 5. Somaliska ungdomsförening i Västerås Somaliska (SUF)Västerås Datum Agenda 10-09-2013 DLM teknik 24-09-2013 Skitjobb 01-10-2013 Hitta rätt information 08-10-2013 Ditt personliga brev 17-10-2013 Ditt CV
 16. 16. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 15 17-12-2013 Planera smart 24-12-2013 Planera smart 31-12-2013 Vart tar tiden vägen? 07-01-2014 Självkänsla 21-01-2014 Använda tiden effektiv 28-01-2014 Hitta rätt information 13-02-2014 Odla och vårda självförtroende 20-02-2014 Utvärdering Bilaga 6. Somaliska i Uppsala och Somaliska ungdomsförning i Uppsala Somaliska förening i Uppsala Datum Agenda 13-09-2013 Introduktion 20-09-2013 Dröm jobb 27-09-2013 Vägen till drömyrket 04-10-2013 Ditt CV 11-10-2013 Ditt personliga brev 18-10-2013 Skitjobb 25-10-2013 Personliga brev 01-11-2013 Självskattning
 17. 17. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 16 08-11-2013 Nyckelkompetenser 15-11-2013 Självförtroende 22-11-2013 Odla, vårda ditt självförtroende 14-09-2014 Presentation av materialet 21-09-2014 Drömjobb 28-09-2014 Vägen till dröm yrket 05-10-2014 Ditt CV 12-10-2014 Ditt personliga brev 19-10-2014 Skitjobb 26-10-2014 Självskattning 02-11-2014 Hantera ditt självförtroende 09-11-2014 Checklistor för självförtroende 16-11-2014 Lära känna varandra 23-11-2014 Drömjobb 06-12-2014 Vägen till drömyrket 20-12-2014 Ditt CV 07-02-2014 Ditt personliga brev 14-02-2014 Självskattning 21-02-2014 Skitjobb 28-02-2014 Nyckelkompetenser 07-03-2014 Självförtroende
 18. 18. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 17 14-03-2014 Kartläggning 21-03-2014 Självkänsla, självförtroende 28-03-2014 Hantera självförtroende 11-04-2014 Var tar tiden vägen 12-04-2014 Använd tiden effektivt 19-04-2014 Planera smart 04-04-2014 Checklistor 05-04-2014 Hur uppfattas du av andra 12-04-2014 Kartläggning 19-04-2014 Värderingsövning 26-04-2014 Nyckelkompetenser 03-05-2014 Smarta mål 10-05-2014 Ditt CV 17-05-2014 Drömjobbet
 19. 19. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 18 Bilaga 7. Zero measurement formulär Projekt: ”Kompetensuppbyggnad hos invandrarföreningar” Diarienummer: 2012-3011247 Kurs ”Egenmakt för lyckad integration”, slutet av pilotaktiviteter: Självskattningsformulär Namn och efternamn: Datum: Avstånd till arbetsmarknaden På en skala från 1 till 10, markera med ett kryss var du anser att du befinner dig idag när det gäller hur långt du är från arbetsmarknaden/ett arbete? (1 = mycket nära och 10 = mycket långt ifrån) Avstånd mycket nära-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mycket långt ifrån Här nedan kommer frågor inom fyra områden: Sätt ett kryss för hur du uppfattar din situation idag (1 = lätt och 10 = svårt). Tankar och känslor Hantera oro lätt-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Engagera dig för att få arbete lätt-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Våga tro på framtiden lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Våga tro på andra för att skaffa arbete lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt
 20. 20. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 19 Vara nöjd med dig själv lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Kommentarer: Arbetsförmåga Gå till aktivitet varje dag lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Passa tider lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Koncentrera dig lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Ta in information lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Själv planera uppgifter lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Ta itu med nya uppgifter lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Arbetsmotivation låg -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hög Samarbeta och samverka lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Jobbidentitet Acceptera att det finns möjliga alternativ lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Acceptera att inte kunna arbetsuppgifterna från början lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt Acceptera att det inte finns någon perfekt arbetsplats lätt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 svårt
 21. 21. ”Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden” 20

×