Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Final agenda 23.05

206 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Final agenda 23.05

  1. 1. Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiskaintegrationsfonden TID: 23 MAJ KL. 10.00 – 16.00 PLATS: VÄSTRA ÅGATAN 14, UPPSALA SPRÅK: SVENSKA FÖRANMÄLAN TILL: YEVGENIYA.AVERHED@FOLKUNIVERSITETET.SE Folkbildningen har unika möjligheter att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund. Dessa mötesplatser bidrar inte bara till förbättrade språkkunskaper utan även ger möjlighet till en ökad insikt och förståelse om andra kulturer. Dessa mötesplatser är nödvändiga för att förebygga och motverka rasism och diskriminering samt främja integration. Invandrarföreningar kan vara en viktig resurs i denna process och kan utgöra den plattform som behövs för förståelse och utbyte mellan olika kulturer. PROGRAM: Ali Rashidi, chef för utlandsavdelningen på Folkuniversitetet Uppsala presenterar talarna 10.00 – 10.15: Ingmar Paulsson, chef för regional enhet för svenska ESF-rådet i Stockholm, hälsar välkomna. 10.15 – 11.00: Ali Osman, forskare på Mälardalen högskola som har jobbat med statliga utredningar om invandrarföreningar och folkbildning Förutsättningar och hinder för ett effektivt sammarbete mellan studieförbunden och invandrarföreningar 11.00 – 11.30: Roger van de Winkel, direktör för Revalento organisation i Tilburg, Holland (på engelska) Distans till Arbetsmarknad, en metod för effektivare integration - lärdomar från pilotprojektet i Luleå 11.30 – 12.00: Yevgeniya Averhed, projektledare på Folkuniversitetet Uppsala och Zahra Dalal, Somaliska förening i Uppsala.
  2. 2. Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiskaintegrationsfonden Projektet ”Kompetensuppbyggnad för Invandrarföreningar” - ny metod för invandrarföreningar som jobbar med integration 12.00 – 12.30: Karolina Larfors, sekreterare i utredning ”Ett starkt och självständigt civilsamhälle” Ett stärkt och självständigt civilsamhälle - presentation av pågående utredning 12.30 – 13.40: LUNCH 13.40 – 14.00: Helene Elvstrand, lektor på Linköpings universitet. Lärdomar från projektet ”Kompetensuppbyggnad för invandrarföreningar” 14.00 – 15.15: Paneldebatt om invandrarföreningar, integration och folkbildning, moderator Kristina Hultman journalist och författare. Deltagare:  Åsa Stenbäck Holmér, integrationssamordnare, Länsstyrelsen Skåne  Aleksandra Ålund, Ph.d., professor vid REMESO, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet  Claudia Forsberg, handläggare integrationsfrågor, Länsstyrelsen Uppsala län  Yevgeniya Averhed, projektledare i integrationsprojekt, Folkuniversitetet Uppsala  Ali Osman, forskare på Mälardalen högskola  Dima Sarsour, projektkoordinator, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala  Mohammed Osman, ordförande, Somaliska Diaspora och Kulturförening i Sundsvall 15.15 – 15.30: Kafferast 15.30 – 16.00: Gunnar Danielson, rektor på Folkuniversitetet Uppsala Summering av seminariet

×