Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

7,906 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

 1. 1. Ska alla barn kunna få en brabarnförsäkring?Vad har vi lärt av Freja?2011-09-01Daniel ErikssonProduktdirektör
 2. 2. Kunderna äger Folksam• Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder• Vår drivkraft är att skapa nytta för våra kunder, inte vinst till aktieägare
 3. 3. Freja gav oss insikt
 4. 4. Kunder och experter involverades• Är villkoren för att få köpa barnförsäkring rimliga?• Finns det brister i riskbedömningen?
 5. 5. Dagens seminarium• Folksams barnförsäkring• Köpa barnförsäkring i Folksam• Vad vill Folksam åstadkomma?• Hur löser Folksam detta?• Vad händer nu?
 6. 6. Det är viktigt att ha barnförsäkringPå kort sikt På lång sikt• Skydd mot plötsliga • Ekonomisk trygghet vid extrakostnader funktionsnedsättning - Kostnader för läkemedel - Bestående kroppsskada och hjälpmedel - Nedsatt arbetsförmåga• Möjlighet att få vara med barnet - Ersättning vid vårdbidrag - Ersättning vid kritisk sjukdom
 7. 7. Folksams barnförsäkring finns i tvåvarianter
 8. 8. Barnförsäkringen ger ersättningbåde till barnet och föräldrarnaERSÄTTNING TILL BARNET ERSÄTTNING TILL FÖRÄLDRARNA• Medicinsk invaliditet • Läke- och resekostnader ersätts med ett engångsbelopp • Akutersättning vid sjukvård över natt (invaliditetsgrad och försäkringsbelopp) • Sjukhusvistelse och vård i hemmet• Ekonomisk invaliditet • Invaliditetshjälpmedel ersätts med ett engångsbelopp • Tandskadekostnader (arbetsoförmåga och försäkringsbelopp) • Skadade kläder och glasögon• Vissa kritiska sjukdomar • Fritidsaktivitet ersätts med ett engångsbelopp, • Krisbehandling t.ex. cancer och MS • Vårdkostnader vid vårdnadsbidrag och• Ärrersättning tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn • Dödsfall
 9. 9. Försäkring – Trygghet i framtiden Oförsäkrad: Benbrott gerOlycksfalls-försäkring ingen ersättning Försäkrad: Knäskada ger ersättning Köper försäkring Oförsäkrad: Astma ger ingenförsäkring ersättning Försäkrad: Cancer ger ersättning Sjuk-
 10. 10. Dagens seminarium• Folksams barnförsäkring• Köpa barnförsäkring i Folksam• Vad vill Folksam åstadkomma?• Hur löser Folksam detta?• Vad händer nu?
 11. 11. 10 % har inte fått en ordinarie barnförsäkring Ordinarie 90% barnförsäkring Enkel risk- Utökad risk- Barnförsäkring 5% bedömning bedömning med klausul 15% Avslag 5% 11
 12. 12. Debatt och känslor ”Ja e så glad att ja hann teckna en barnförsäkring innan min dotter föddes. Hon föddes nämligen me en liten avvikelse så d hade blivit omöjligt att göra de annars. D känns ju ändå tryggt att d finns en försäkring i fall att nått skulle hände d blir ju som en liten trygghet.”
 13. 13. Den vanligaste orsaken till avslag ärför tidig födsel Orsaker till avslag vid ansökan om barnförsäkring 47% Samtliga avslag 2010 – 2011, totalt ca 250 st per år 19% 12% 9% 7% 3% 3% För tidig Medfödda Vikt Bokstavs- Astma Sen tal- Övrigt födsel besvär diagnos & utveckling allergi
 14. 14. Köp barnförsäkring tidigt3500 16%3000 14% 12%2500 10%2000 8%1500 6%1000 4% Antal ansökningar per ålder 500 Andel avslag per ålder 2% 0 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 15. 15. Dagens seminarium• Folksams barnförsäkring• Köpa barnförsäkring i Folksam• Vad vill Folksam åstadkomma?• Hur löser Folksam detta?• Vad händer nu?
 16. 16. Folksams gravidförsäkringskunder…• …tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att alla barn ska kunna få en prisvärd barnförsäkring 97% barn som redan råkat illa ut kan få försäkring för andra svåra/kritiska sjukdomar eller skador än de som redan 96% uppstått snabbt får besked om när försäkringen börjar gälla 93% det är lätt att köpa försäkringen 82% barn som redan fått en sjukdom eller skada får lägreersättning för följdsjukdomar än de barn som inte hade 13% tidigare sjukdomar
 17. 17. Vi engagerar oss i det som du bryr dig om och därför ska alla barn ha rätt till en bra barnförsäkring
 18. 18. Dagens seminarium• Folksams barnförsäkring• Köpa barnförsäkring i Folksam• Vad vill Folksam åstadkomma?• Hur löser Folksam detta?• Vad händer nu?
 19. 19. Nu kan alla barn få en bra barnförsäkring Förr Ordinarie barnförsäkring Enkel risk- Utökad risk- Barnförsäkring bedömning bedömning med klausul Avslag
 20. 20. Nu kan alla barn få en bra barnförsäkring Från och med idag Ordinarie barnförsäkring Enkel risk- Utökad risk- Barnförsäkring bedömning bedömning med klausul Avslag Barnförsäkring med kvalificeringstid
 21. 21. Tydlighet i vilka sjukdomar som ersätts Under denna tid gäller försäkringen fullt ut för olycksfall, samt för läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbehandling som följer av sjukdom 6 månaders kvalificeringstidförsäkring Oförsäkrad Försäkrad Sjuk- De sjukdomar som uppkommer efter kvalificeringstiden ersätts Köper försäkring
 22. 22. Vad innebär detta?• Alla barn får en riktigt bra barnförsäkring hos Folksam• Ingen väntetid eller krångel för att få besked från riskbedömningen• Samma rätt till ersättning för både friska och redan sjuka barn• Smidigt att köpa på Folksams hemsida• Riktigt prisvärt för både friska och redan insjuknade barn• De som vill får fortfarande köpa en vanlig olycksfallsförsäkring
 23. 23. Hur kan det gå ihop sig?• Förmån genom att vara kund i Folksam - vi vill att de försäkrade också har en boendeförsäkring i Folksam• Sjukdomar som inträffar efter 6 månaders kvalificeringstid ersätts• Barnförsäkring med kvalificeringstid kostar 35 kr mer i månaden för samma skydd
 24. 24. Vad kostar barnförsäkringen? Ordinarie Barnförsäkring med barnförsäkring 20pbb kvalificeringstid 20 pbb 0-5 år 93 kr/månad 128 kr/månad 6 år 98 kr/månad 133 kr/månadBarnets ålder 7 år 102 kr/månad 137 kr/månad 8 år 107 kr/månad 142 kr/månad 9-15år 112 kr/månad 147 kr/månad 16-25 år 116 kr/månad 151 kr/månad
 25. 25. Dagens seminarium• Folksams barnförsäkring• Köpa barnförsäkring i Folksam• Vad vill Folksam åstadkomma?• Hur löser Folksam detta?• Vad händer nu?
 26. 26. Alla barn har rätt till en bra försäkring• Den nya barnförsäkringen, som bara Folksam erbjuder, finns tillgänglig från och med idag• De föräldrar som tidigare fått avslag är välkomna att kontakta oss för att få den nya barnförsäkringen
 27. 27. Vårt råd till alla föräldrar• Skaffa en bra gravidförsäkring• Köp barnförsäkring så fort det är möjligt• Byt inte bolag för din barnförsäkring
 28. 28. Skillnader mellan villkoren• För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbehandling gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader för barnet.2011-09-02 29

×