Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikationsplan mall

6,434 views

Published on

 • Login to see the comments

Kommunikationsplan mall

 1. 1. Kommunikationsplan
 2. 2. Varför en kommunikationsplan? <ul><li>God planering bidrar till att uppnå syften </li></ul><ul><li>Samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt </li></ul><ul><li>Planen tjänar även som ett internt diskussions- och förankringsunderlag </li></ul>Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 3. 3. Grundläggande begrepp <ul><li>Information är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap </li></ul><ul><li>Kommunikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som ska leda till attityder eller förhållningssätt </li></ul><ul><li>Relationen är ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som leder till handling och resultat. </li></ul>Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 4. 4. Bakgrund Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 5. 5. Nulägesbeskrivning/nulägesanalys Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 6. 6. Definitioner Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 7. 7. Avgränsningar Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 8. 8. Syfte med kommunikationen Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 9. 9. Mål för kommunikationen Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 10. 10. Strategi för kommunikationen Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 11. 11. Budskap Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 12. 12. Målgrupper/aktörer Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 13. 13. Kanal/medieval Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 14. 14. Styrtal, mätning och uppföljning av informations- och kommunikationsinsatser Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 15. 15. Ansvarsfördelning Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 16. 16. Tid- och aktivitetsplan Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 17. 17. Kommunikationsbudget Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 18. 18. Kontaktpersoner Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 19. 19. Bilagor Kommunikationsplan, mall V. febr2011
 20. 20. Kommunikationsplan, mall V. febr2011 S Styrkor/ Strengths W Svagheter/ Weaknesses O Möjligheter/ Opportunities T Hot/ Threats Hjälper att nå målen Hindrar att nå målen Interna egenskaper Externa företeelser
 21. 21. Tid- och aktivitetsplan Kommunikationsplan, mall V. febr2011 Datum Kommunikationsinsats, aktör/målgrupp Budskap Kanal Ansvarig

×