Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fbr pp på svenska

504 views

Published on

Beskrivning av Folkbildningsrådet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fbr pp på svenska

 1. 1. <ul><li>FOLKBILDNING I SVERIGE </li></ul><ul><li>Idéer och pedagogik </li></ul><ul><li>Organisation och finansiering </li></ul><ul><li>Verksamhet </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Idéer och pedagogik </li></ul><ul><li>Folkbildningens idé </li></ul><ul><li>Livslångt lärande </li></ul><ul><li>Minskade utbildningsklyftor </li></ul><ul><li>Icke-formell utbildning </li></ul><ul><li>Frivilligt att delta </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Idéer och pedagogik </li></ul><ul><li>Folkbildningens pedagogik </li></ul><ul><li>Olika förutsättningar – lika villkor </li></ul><ul><li>Deltagarstyrd </li></ul><ul><li>Dialog och reflektion </li></ul><ul><li>Praktik och teori </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Organisation, finansiering, styrning </li></ul><ul><li>Studieförbund </li></ul><ul><li>Olika profil och inriktning </li></ul><ul><li>Starka band till den civila sektorn – 320 medlems- och samarbetsorganisationer </li></ul><ul><li>Finns över hela Sverige – 370 lokala enheter </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Organisation, finansiering, styrning </li></ul><ul><li>Folkhögskolor </li></ul><ul><li>Olika profil och inriktning </li></ul><ul><li>Huvudmän: ideella organisationer, landsting eller regioner </li></ul><ul><li>Internat – externat </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Organisation, finansiering, styrning </li></ul><ul><li>Finansiering </li></ul><ul><li>Offentligt stöd </li></ul><ul><li>Statligt bidrag 2008: 3,1 miljarder kronor </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Organisation, finansiering, styrning </li></ul><ul><li>Styrning </li></ul><ul><li>Staten anger syften – folkhögskolor och studieförbund formulerar egna mål </li></ul><ul><li>Statens syften: </li></ul><ul><li>– Stärka och utveckla demokratin </li></ul><ul><li>– Påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen </li></ul><ul><li>– Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån </li></ul><ul><li>– Öka intresse för och delaktigheten i kulturlivet </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Organisation, finansiering, styrning </li></ul><ul><li>Folkbildningsrådet </li></ul><ul><li>Fördelar statligt bidrag </li></ul><ul><li>Uppföljning och utvärdering </li></ul><ul><li>Tre medlemmar </li></ul><ul><li>Medlemsuppdrag </li></ul><ul><li>Kansli i Stockholm med drygt 20 anställda </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Verksamhet och deltagare </li></ul><ul><li>Folkhögskolor </li></ul><ul><li>Långa kurser 1-3 år </li></ul><ul><li>- 26 500 deltagare per termin (2008) </li></ul><ul><li>Korta kurser </li></ul><ul><li>- 80 000 deltagare per termin (2008) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Verksamhet och deltagare </li></ul><ul><li>Folkhögskolor – några exempel </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Verksamhet och deltagare </li></ul><ul><li>Studieförbund </li></ul><ul><li>Studiecirklar </li></ul><ul><li>- 285 000 studiecirklar med </li></ul><ul><li>2 miljoner deltagare </li></ul><ul><li>Kulturprogram </li></ul><ul><li>- 250 000 kulturprogram med 15 miljoner deltagare </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Folkbildning i Sverige: Verksamhet och deltagare </li></ul><ul><li>Studiecirklar – några exempel </li></ul>

×