Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pag aalsa ni maniago

44,267 views

Published on

Tinalakay sa nakaraang modyul ang mga instrumentong kolonyalng mga
Kastila sa Pilipinas. Ito ay ang Kristiyanisasyon, reducción, tributo at polo. Ang
mga ito ay naging dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino, lalo na ang tributo at
polo. Mayroon ding mga Pilipinongnag-alsa dahilayaw nilang iwanan ang mga
sinaunang paniniwala na matagal nang nakaugat sa sariling kultura. Ang
pagkamkam ng mga prayleng Espanyolsa mga lupain ng mga Pilipino ay isa pang
dahilan ng mga pag-aalsa, lalo na sa mga Tagalog na lalawigan sa Luzon.
Tatalakayin sa modyul na ito ang mga pag-aalsa nina Tamblot sa Bohol
(1621-1622), Maniago sa Pampanga(1660), at ang mga agraryong pag-aalsa sa
mga probinsya ngLuzon(1745). Ang magkakahiwalay na mga pag-aalsang ito ay
isinalaysay ng mga pariat matataas na opisyal naKastila sa kanilang mga sinulat.
Ang mga primaryang sanggunian ay nagbibigay liwanag tungkol sa hinaing ng
mga Pilipino sa ilalim ng Espanya at mahihinuha mula sa mga dokumentongito
ang epekto at kahalagahan ng mga pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Pag aalsa ni maniago

 1. 1. Welcome, Students! To Araling Panlipunan Grade VII Francis Osias G. Silao M.Ed Social Studies
 2. 2. Bago Tayo mag simula subukan nating panooring intong maiikling movie clip
 3. 3. MODYUL 1 Gawain 2 • Pag-aalsa Laban sa Pang-aabuso
 4. 4. Pag-aalsa niManiago, 1660 Paglalahad • Ibanamang uri ng pag-aalsa ang aaralin sa gawaing ito. Sumali sa • ibang grupo at basahin ang salaysay ukol sa pag- aalsa ni Maniago sa Pampanga • 1660. Pansinin na sa sipi ng unang gawain lang nakatukoy ang bahaging tungkol • saaktor, sanhi, atbp. Dito at sa susunod na gawain,ikaw na ang maghahanap ng • konteksto, aktor atbp. sa sipi. Habang binabasa ang salaysay, isaalang-alang ang • balangkassa pagsusuri.
 5. 5. Mula kayPadre Diaz, Conquest of the Philippine Islands In the early days of October 1660, the loyal population of Pampanga made their first rebellious movements –the people being exasperated against the overseers of the wood-cutting who had been ill-treating them. Setting fire to the huts in which they lodged, they declared by the light of the fierce flames, their rash intention; as leader of their revolt appointed an Indian chief named Francisco Maniago, a native of the village of Mexico, who was master-of-camp for his Majesty…. the revolt was in one of the most warlike nations of these islands….they presented themselves, armed in the village of Lubao under the command of the above-named Don Francisco Maniago…. Others gathered in a strong force in the village of Bacolor, closing the mouths of rivers with stakes, in order to hinder the commerce of that province with Manila; and they wrote letters to the provinces of Pangasinan and Ilocos, urging them to follow their example and throw off the heavy yoke of the Spaniards and to kill all thelatter who might be in those provinces.
 6. 6. Mula kayPadre Diaz, Conquest of the Philippine Islands … the chief promoters of the rebellion, finding the courage of their followers so weakened, began to search for paths for their own safety. They despatched our father Fray Andres de Salazar with a letter to [Governor- General] Don Sabiniano [Manrique de Lara], in which they alleged, as an excuse for the disturbance, the arrears of pay which were due them for their services, together with the loans of their commodities which had been taken to Manila for the support of the paid soldiers…. In view of this, the governor offered them 14,000 pesos, on account of what was due them, which amounted to more than 200,000 pesos. For this he sent his secretary… to authorize two other commanders… to establish peace and publish the general amnesty for the past…. When the writ of amnesty was drawn up, and the words were repeated to them in their own language…, in reading to them these words, “in the name of his Majesty I grant pardon, for the sake of avoiding all bloodshed,” he altered the sense of this sentence, telling them the very opposite…. and from this resulted fresh disturbances. Casimiaro Diaz, sa Blair at Robertson38: 143-145, 149-151.
 7. 7. Glosari Alter –baguhin Arrear –atraso sa bayad Allege –magpahayag daw Commerce – kalakalan Exasperate –manggalilt Fierce –malakas Lodge –tirahan Overseer –tagapamahala Rash intention –hindi pinag-isipan Stake –tulos Writ of amnesty –utos ng pagpapatawad Yoke –pananakop
 8. 8. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Anong impormasyon ang makukuha at mahihinuha mo mula sa sipi? Kadalasan o dami ng pag- aalsa Impormasyong nakuha at nahinuha mula sa sipi
 9. 9. KONTEKSTO PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Suriin ang sipi gamit ang concept map AKTOR PAGKILOS EPEKTOSANHI
 10. 10. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 KONTEKSTO. Kabuuang kalagayan ng panahon, lugar at komunidad, kasama ang kultura nito AKTOR. Sino ang kumilos at ang kanyang personal na background, hangarin at interes. PAGKILOS. Mga ginawa ng historikal na aktor na nagbigay-daan o nagdulot ng epekto o resulta SANHI. Dahilan ng pagkilos EPEKTO. Resulta o kinahinatnan ng pagkilos
 11. 11. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 KONTEKSTO
 12. 12. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 AKTOR
 13. 13. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 SANHI
 14. 14. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 PAGKILOS
 15. 15. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 EPEKTO
 16. 16. Pagbubuod
 17. 17. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Bakit nag-alsa si Maniago?
 18. 18. Paglalapat
 19. 19. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Ano ang iyong magiging saloobin kung pipilitin kang maglingkod sa gobyerno gaya ng polo?
 20. 20. Pagtataya
 21. 21. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 1. Pagsusuri sa sipi at punan ng impormasyon o ibuod ang salaysay gamit ang table. KONTEKSTO AKTOR KILOS DAHILAN EPEKTO
 22. 22. Takdang - Aralin
 23. 23. Anu – ano ang mga pag-aalsang sa mga Tagalog na Probinsya? Pag-aralan:
 24. 24. KEY ANSWERS
 25. 25. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Anong impormasyon ang makukuha at mahihinuha mo mula sa sipi? Kadalasan o dami ng pag- aalsa Mula 1521 hanggang 1765, halos lahat ng mga lalawigan ay nag-alsa Impormasyong nakuha at nahinuha mula sa sipi • Masasabing hindi naging mapayapa ang proseso ng kolonisasyon. Nagkaroon ng malakas at maraming pagtututol ang mga Pilipino. • Hindi pinansin ang dahilan ng mga Pilipino sa pagaalsa. Bagkus ay lalo pang pinaigting ng mga Espanyol ang kanilang pagsupil sa pamamagitan ngpagtaas ng tributo. X
 26. 26. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 KONTEKSTO Naganap ang pag-aalsa sa Pampanga noong Oktubre 1660. Mahalaga ang papel ng Pampanga sa kalakalan sa pagitan ng Maynila at Pampanga. X
 27. 27. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 AKTOR Si Francisco Maniago na tubo ng Mexico, Pampanga, na siyang pinuno ng lugar at kinatawan ng hari ng Espanya, ang lider ng pag- aalsa. Kasama niya ang kanyang mga kababayan. X
 28. 28. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 SANHI • Nag-alsa ang mga naglalagari ng kahoy dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanila. Halimbawa, hindi sila binabayaran ng sahod. • Samakatuwid, ang sanhi ng pag- aalsa ay ang polo. X
 29. 29. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 PAGKILOS • Sinunog ng mga rebelde ang kanilang mga tirahan at hinarang ang daloy ng ilog upang pigilan ang kalakalan sa pagitan ng Maynila at Pampanga. • Sumulat sila sa mga lalawigan ng Pangasinan at Ilocos upang hikayatin ang mga ito na mag-alsa laban sa Espanya at patayin ang mga Espanyol sa kani-kanilang mga lalawigan. X
 30. 30. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 EPEKTO • Humiling ng amnestiya ang mga nag-alsa sa pamamagitan ni Padre Andres de Salazar. Ibinigay ni Gobernador-Heneral Manrique de Lara ang amnestiya at nag-alok ng bahagi ng bayad na hinihingi ng mga rebelde. • Ngunit noong isinalin sa wikang katutubo ang amnestiya ay ibinaliktad ang mga salita at binago ang nilalaman; kaya’t nag-alsa muli ang mga rebelde. X
 31. 31. SANGGUNIAN www.google.com/images Learner’s Module, Q2, pp. 1-6 Teaching Guide, Q2, pp. 46-48 www.slideshare.net/jaredram55
 32. 32. DOWNLOAD LINK www.slideshare.net/Fogs0621 Email: francissilao@gmail.com
 33. 33. Babag National High School Community Francis Osias G. Silao, M.Ed Social Studies
 34. 34. Inihanda ni: Francis Osias G. Silao Teacher I, Araling Panlipunan III August 10, 2012
 35. 35. Let’s Have a Great Year!

×