Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’estructura de la terra

La Terra per dins és una presentació de les capes de la Terra, les diferents classificació d'aquestes i els seus mètodes d'estudi.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

L’estructura de la terra

 1. 1. LA TERRA PER DINS Marta Morales i Flors Moreno
 2. 2. LA TERRA ÉS.... Una enorme esfera sòlida de 6370Km de profunditat però...  Com podem saber com és per dintre? En quines capes dividim l’interior de la tera?
 3. 3. L’ESTUDI DE L’INTERIOR TERRESTRE:  ELS MÈTODES DIRECTES Es basen en l’estudi dels materials volcànics i de les mostres obtingudes de perforacions i sondejos.  ELS MÈTODES INDIRECTES  L’estudi dels meteorits.  L’estudi de la propagació de les ones sísmiques.  L’estudi de la calor interna de la Terra.  L’estudi del magnetisme.  L’estudi de la densitat.
 4. 4.  Les capes de la Terra les podem classificar segons dos criteris: la composició química dels materials o la composició física.  LES DISCONTINUÏTATS SÍSMIQUES A més podem distingir-hi les que anomenem DISCONTINUÏTATS que són punts que marquen el límit entre plaques i en aquests punts la velocitat de les ones sísmiques varia considerablement: L’ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA
 5. 5. SEGONS LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS MATERIALS
 6. 6. ESCORÇA, MATELL I NUCLI
 7. 7. CAPES DE LA TERRA ESCORÇA CONTINENT AL DE 35-80 km GRANIT OCEÀNIC A 10 Km màxim Basalt MANTELL (Peridotita) SUPERIOR INFERIOR NUCLI EXTERN FERRO I NÍQUEL INTERN FERRO
 8. 8. SEGONS EL COMPORTAMENT FÍSIC DELS MATERIALS
 9. 9. LITOSFERA  És la capa que trepitgem  Està fragmentada en PLAQUES LITOSFÈRIQUES  Comprèn l’escorça i la part superior del mantell  Es divideix en LITOSFERA CONTINENTAL de 100 a 200km LITOSFERA OCEÀNICA De 50 a 100Km
 10. 10. ASTENOSFERA  Està situada sota la litosfera fins als 670 km de profunditat.  Els materials d’aquesta capa es comporten com un fluid degut a les altes temperatures i formen CORRENTS DE CONVECCIÓ que és el que provoca el moviment de les plaques litosfèriques.

×