Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi<br />Projektipäällikkö Ville Meloni – Forum Virium He...
Hankkeen yhteenveto<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />2<br />”Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkie...
Aikataulu, toteutus, rahoitus<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />3<br />Hankkeen kesto <br />2010-2012 (pilotti...
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Sitra</li></ul>Valtiovarainministeriöltä yhteistoiminta avustusta.<br />Toteuttajat<br /><ul><li>Rahoittajien muodostama o...
Helsingin kaupungin tietokeskus
Forum Virium Helsinki</li></ul>Laajaa yhteistyötä tiedon avaamiseksi mm. muiden Helsingin seudun kuntien, kuntaorganisaati...
Tavoiteltavat hyödyt<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />4<br />Hallinnon sisäinen tehokkuus<br /><ul><li>Edistä...
Datan jalostaminen ja soveltaminen osana bisnestä</li></ul>Innovaatiot, tutkimus<br /><ul><li>Madaltunut kynnys käyttää ja...
Lisää kansalaisten ymmärrystä, osallistaa päätöksentekoon, edistää vuorovaikutusta hallinnon kanssa</li></li></ul><li>Mit...
HRI-toimintamalli<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />6<br />HELSINKI REGION INFOSHARE<br /><ul><li>Kriteerit ja...
Avaamisen apuvälineet
Palautetta datasta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Julkinen Data_ Helsinki Region Infoshare

1,007 views

Published on

HRI esittely Julkinen Data seminaari 07042011

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Julkinen Data_ Helsinki Region Infoshare

 1. 1. Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi<br />Projektipäällikkö Ville Meloni – Forum Virium Helsinki<br />ProjektipäällikköPekkaVuori – Helsinginkaupungintietokeskus<br />7.4.2011<br />
 2. 2. Hankkeen yhteenveto<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />2<br />”Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi”<br />Kehitetään tiedontuottajien ja omistajien verkostoa joka tuottaa, ylläpitää ja jakaa tietoja yhdessä sovituin pelisäännöin<br />Rakennetaan verkkopalvelu jonka avulla tieto on helposti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä<br />Tietoa julkaistaan numeerisena, ”koneluettavana datana” jolloin sitä on helpompi hyödyntää eri sovelluksissa ja web-palveluissa<br />Pilotoidaan avoimen tiedon toimintamallia ja jaetaan opit muille<br />
 3. 3. Aikataulu, toteutus, rahoitus<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />3<br />Hankkeen kesto <br />2010-2012 (pilottivaihe)<br />2012- (jatkuva toiminto)<br />Rahoittajat<br /><ul><li>Helsinki
 4. 4. Espoo
 5. 5. Vantaa
 6. 6. Kauniainen
 7. 7. Sitra</li></ul>Valtiovarainministeriöltä yhteistoiminta avustusta.<br />Toteuttajat<br /><ul><li>Rahoittajien muodostama ohjausryhmä
 8. 8. Helsingin kaupungin tietokeskus
 9. 9. Forum Virium Helsinki</li></ul>Laajaa yhteistyötä tiedon avaamiseksi mm. muiden Helsingin seudun kuntien, kuntaorganisaatioiden ja valtion kanssa.<br />Vuorovaikutus tiedon loppukäyttäjien ja kehittäjäyhteisön kanssa!<br />
 10. 10. Tavoiteltavat hyödyt<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />4<br />Hallinnon sisäinen tehokkuus<br /><ul><li>Edistää yhteistyötä eri virastojen välillä</li></ul>Säästää aikaa ja vaivaa kaikilta osapuolilta!<br />Liiketoiminnan edistäminen<br /><ul><li>Datan soveltaminen päätöksentekoon
 11. 11. Datan jalostaminen ja soveltaminen osana bisnestä</li></ul>Innovaatiot, tutkimus<br /><ul><li>Madaltunut kynnys käyttää ja kokeilla dataa eri tavoin + uudet käyttäjäryhmät jotka soveltavat dataa uudesta näkökulmasta </li></ul>Hyödyllisiä palveluja<br /><ul><li>Kaupunkilaisten arkipäivää hyödyttävät sovellukset ja palvelut</li></ul>Kansalaisosallistuminen<br /><ul><li>Datan avaaminen tuo läpinäkyvyyttä hallinnon toimintaan
 12. 12. Lisää kansalaisten ymmärrystä, osallistaa päätöksentekoon, edistää vuorovaikutusta hallinnon kanssa</li></li></ul><li>Mitä tietoaineistoja avataan ?<br />Tilastot ja ennusteet<br />Kaupunki-ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Paikkatietopohjaisuus: kunta, osa-alue, ruututaso –tarkkuus.<br />Karttapohjainen aineisto<br />Esim. kaupunkien osa-alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjalla <br />Muut aineistot<br />Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, infrastruktuuridataa, jne.<br />6.4.2011<br />5<br />
 13. 13. HRI-toimintamalli<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />6<br />HELSINKI REGION INFOSHARE<br /><ul><li>Kriteerit ja ohjeet
 14. 14. Avaamisen apuvälineet
 15. 15. Palautetta datasta
 16. 16. Palautetta datasta
 17. 17. Toiveita datasta</li></ul>”Helsin-gin seudun data-katalogi”<br />”Datan meta-tieto-rekisteri”<br />CLEARING HOUSE<br />LOPPU-KÄYTTÄJÄT<br />TIEDON JAKELIJA<br />JULKISEN TIEDON TUOTTAJAT / LÄHTEET<br /><ul><li>Dataa, metadataa
 18. 18. Dataa
 19. 19. Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta
 20. 20. Ylläpitää metatietorekisteriä
 21. 21. Kerää käyttäjäpalautetta datasta
 22. 22. Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista
 23. 23. Kerää muuta käyttäjäpalautetta
 24. 24. Priorisoi mitä tietoja avataan
 25. 25. Kriteerit ja ohjeet
 26. 26. Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa
 27. 27. Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun
 28. 28. Tuottavat alkuperäistä tietoa
 29. 29. Ylläpitävät omaa tietoaan
 30. 30. Osallistuvat tiedon avaamiseen
 31. 31. Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearinghouselle</li></ul>Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne.<br /><ul><li>Hyväksyvät käyttöehdot
 32. 32. Lataavat ja hyödyntävät tietoja
 33. 33. Palautetta ja toiveita datasta</li></ul>HYÖDYNTÄMINEN <br />JAKAMINEN <br />AVAAMINEN<br />TIEDON TUOTTAMINEN<br />
 34. 34. ”Helpottaaavoimen tiedon löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä”<br />Tietoaineistojen metatietojen ylläpito. Varsinainen aineistodata ylläpidetään muualla.<br />Auttaa keräämään palautetta ja toiveita datasta ja sen soveltamisesta. Ohjaa tiedon avaamista.<br />Tuo näkyvyyttä jo olemassa oleviin tietovarantoihin ja kannustaa niiden hyödyntämiseen<br />Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.<br />www.hri.fi -verkkopalvelu<br />
 35. 35. www.hri.fi -verkkopalvelu<br />
 36. 36. Keskeinen tilastotiedon varasto ja sovellus: Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokanta www.aluesarjat.fi<br />
 37. 37. Aluesarjat-datan avaaminen”Avointa” jo nyt – PcAxis, Excel, Csv …<br />LinkedOpen Data – rdf –pilotti<br />Tavoitteena tutkia isojen tilastoaineistojen saattamista nykyistä monikäyttöisempään muotoon, käyttötarpeita:<br />Karttapohjaiset tilastoesitykset <br />Tilastojen ja muiden tietojen haku kartalta<br />Visualisoinnit irti Aluesarjat –tietokannasta<br />Tilastotietojen yhdistäminen verkon muihin tietoihin<br />Tuoda rajapinta kenelle tahansa mihin tahansa käyttötarpeeseen, jossa tilastodataa tarvitaan.<br />
 38. 38. Aluesarjat.fi lähdedatan visualisointia Google motion chartilla<br />http://www.floapps.com/lab/tieke/bigchart.php<br />Sovellusesimerkkejä<br />
 39. 39. Sovellusesimerkkejä<br />Pääkaupunkiseudun aluejakokartat vektorimuodossa (KML) olevana aineistona<br />
 40. 40. 6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />13<br />Aluesarjat.fi – linked open data<br />Pilotointi<br />Tietoaineistojen yhteiskäytön edistäminen<br />Merkityksen luominen tietoon<br />“Älykkäät” haut<br />“Mitä alueella on?” -sovellukset<br />
 41. 41. Painopistealueita 2011<br />HRI-verkkopalvelun toiminnallisuuksien jatkokehittäminen<br />HRI-toiminnon (clearinghouse + verkkopalvelu) vakiinnuttaminen ja HRI-ohjeistuksen (ml. tietoaineistojen käyttöehdot) tuottaminen tiedon omistajille<br />Tietoaineistojen määrän ja skoupin laajentaminen sekä eri tietoaineistojen yhteentoimivuuden edistäminen<br />Tietoaineistojen hyödyntäminen omalla pilotoinnilla mutta erityisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, hyödyntämiseen kannustaminen, sovelluskilpailut jne.<br />Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö koskien avoimen tiedon käytäntöjä ja toimintamalleja (ml. käyttöehdot ja tekniset asiat)<br />6.4.2011<br />Forum Virium Helsinki<br />14<br />
 42. 42. Kiitos !<br />www.hri.fi<br />Tervetuloakokeilemaan !<br />Ville Meloni<br />Forum Virium Helsinki<br />Helsinki Region Infoshare<br />ville.meloni@forumvirium.fi<br />www.forumvirium.fi<br />PekkaVuori<br />Helsinginkaupungintietokeskus<br />Pekka.vuori@hel.fi<br />www.hel.fi/tietokeskus<br />

×