Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acidi acetik (Etanoik)

 • Login to see the comments

Acidi acetik (Etanoik)

 1. 1. Acidi acetik (etanoik)
 2. 2. Përmbajtja: • • • • • • Acidi acetik (etanoik) Formulat Përfitimi Vetitë Fizike Vetitë Kimike Përdorimi
 3. 3. Acidi acetik (etanoik) Acidi acetik (etanoik) është një ndër acidet e para organike të njohura prej njeriut. Emri acetik rrjedh nga gjuha latine (acetum = uthull). Uthulla formohet vetvetiu nëse do të lihet vera hapur. Por ky proces ndodh në prani të oksigjenit. Formulat e Acidit acetik janë: Formula molekulare, strukturale dhe 3D.
 4. 4. Formulat Formula Molekulare Formula Strukturale Formula 3D
 5. 5. Përfitimi • Acidi acetik (etanoik) përfitohet me disa metoda: 1. Me oksidimin ose thartimin acetik të alkoolit të verës, i cili shndërrohet në acid acetik ose etanoik sipas reaksionit: 2. Me distilimin e thatë të drurit.
 6. 6. Përfitimi + 3. Me hidratimin e etinit
 7. 7. Vetitë Fizike • Acidi acetik është substancë e lëngët, me erë karakteristike të uthullës. Në temperatur mbi 16,7°C është në gjendje agregate të lëngët. Acidi acetik me përqëndrim (98-100%), në temperaturë më të ulët, shfaqet në gjendje agregate të ngurtë, në formë kristalore, prandaj edhe quhet acid acetik “glacial”. Acidi acetik vjen në treg me përqëndrim 80% dhe është helmues, prandaj për përgatitjen e melmesave përdoret tretësira me përqëndrim 4-9%.
 8. 8. Acidi acetik “glacial”(Foto)
 9. 9. Vetitë Kimike • Acidi etanoik radhitet ndër acidet e dobëta, sepse shumë pak shpërbashkohen në jone dhe është përques i dobët i rrymës elektrike. Acidet në tretësira ujore shpërbashkohen në jone hidrogjen ose hidronium dhe në mbetje acidike.
 10. 10. Vetitë Kimike + • Acidi etanoik bashkëvepron me hidroksidin e natriumit dhe formon etanoatin e natriumit dhe ujin sipas reaksionit:
 11. 11. Vetitë Kimike + • Acidi etanoik bashkëvepron aktivisht me metale, si p.sh me zinkun, duke formuar kripëra etanoate ose acetate, me ç`rast lirohet hidrogjeni në gjendje agregate të gaztë. • Acidi etanoik bashkëvepron me alkool, me ç`rast formon esteret përkatëse dhe lirohet uji.
 12. 12. Përdorimi • Acidi etanoik përdoret në industrinë ushqimore për konservimin e perimeve, në industrinë farmaceutike, për përfitimin e ngjyrave, të fijeve sintetike, të lëndëve plastike, në kozmetikë, si tretës etj.
 13. 13. Fleurat Govori

×