Successfully reported this slideshow.

Dossier fleshouder 2011_02_01

517 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier fleshouder 2011_02_01

 1. 1. Flessenhouder Globaal dossier Studiegebied: Gezondheidszorg Opleiding: Bachelor Ergotherapie Academiejaar: 2010-2011 Fockenoy Girzie en Messiaen SharonHowest, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk
 2. 2. 1 InhoudsopgaveOmschrijving van de taak als ergotherapeut tijdens dit project .................... 31 Overzicht van de cliënt .......................................................................... 4 1.1 Gekregen informatie over het project ................................................ 4 1.2 Globaal overzicht van de cliënt. ........................................................ 4 1.2.1 Mogelijkheden van de cliënt. ...................................................... 5 1.3 Overzicht van het huidige hulpmiddel .............................................. 6 1.3.1 Omschrijving van het huidige hulpmiddel :................................. 6 1.3.2 Mogelijkheden van het huidige hulpmiddel : ............................... 6 1.3.3 Beperkingen van het huidige middel: .......................................... 6 1.3.4 Visuele voorstelling van het huidige hulpmiddel. ........................ 62 Hulpvraag van de cliënt......................................................................... 7 2.1 De hulpvraag: .................................................................................. 7 2.2 Eisen van de cliënt naar het nieuwe hulpmiddel toe. ........................ 7 2.2.1 Eisen van de cliënt i.v.m. het nieuwe hulpmiddel: ...................... 73 Uitwerking van het nieuwe hulpmiddel. ................................................. 8 3.1.1 Voorstellen om een functioneel hulpmiddel te creëren ................ 8 3.1.2 Leefregels en gewrichtsbeschermingsprincipes: .......................... 84 Assessement. ...................................................................................... 10 4.1 Gestelde vragen ( zie vragen bij hoofdstuk 5) .................................. 10 4.2 Verwerking via tevredenheidbalk .................................................... 10 4.2.1 Uitleg van de balk .................................................................... 10 4.2.2 Visualisatie van de balk ........................................................... 10 4.2.3 Interpretatie van de balk door de cliënt .................................... 10 4.3 Combinatie van deze balk met het wellness wiel assessment .......... 105 Uitwerking assessment bij de hulvrager. ............................................. 11 5.1 Vragen per aspect van het wiel. ...................................................... 11 5.1.1 Mentaal aspect (hoofdgevoel) .................................................... 11 5.1.2 Spiritueel aspect (hartgevoel) .................................................... 11 5.1.3 Fysiek aspect ........................................................................... 11 5.1.4 Emotioneel aspect ( buikgevoel) ................................................ 11 5.2 Tevredenheid van het huidige hulpmiddel ...................................... 12 5.2.1 Besluit van de tevredenheid over het huidige hulpmiddel.......... 13
 3. 3. 2 5.3 Tevredenheid van het vernieuwde hulpmiddel ................................ 14 5.3.1 Besluit van de tevredenheid over het vernieuwde hulpmiddel ... 156 SWOT –analyse ................................................................................... 16 6.1 Analyse van het oude hulpmiddel................................................... 16 6.1.1 Sterktes ................................................................................... 16 6.1.2 Zwaktes ................................................................................... 16 6.1.3 Kansen .................................................................................... 16 6.1.4 Bedreigingen ............................................................................ 16 6.2 SWOT analyse van het nieuwe hulpmiddel ..................................... 177 Bijlagen............................................................................................... 18 7.1 Gestelde vragen aan hulpverlener .................................................. 18
 4. 4. 3Omschrijving van de taak als ergotherapeut tijdens ditproject.Als ergotherapeut is het onze taak om de wensen van de cliënt na te streven.We gaan de cliënt vanuit ons beroep holistisch gaan benaderen want elkemens is uniek en geeft recht op een behandeling op maat.Veel mensen krijgen een hulpmiddel aangeboden dat voor de standaardpersonen goed functioneert. Maar dit is niet voor elke individu vantoepassing.Onze opdracht is om de moeilijkheden te detecteren en oplossingen tevinden. Daarom gaan we de persoon zelf gaan bevragen over het huidigehulpmiddel.Het ondervragen gebeurt aan de hand van een assessment over detevredenheid van het hulpmiddel. Dit assessment is terug te vinden inhoofdstuk 4 van deze bundel.De onderwerpen of handelingen die laag score, zijn onze werkpunten.Na het observeren en analyseren van de moeilijkheden die de persoonondervindt met het huidige hulpmiddel, gaan we opzoek naar alternatieven.We stellen een volledige bundel samen over het hulpmiddel en de hulpvrager.Wat aanbod komt in deze bundel is terug te vinden in de inhoudsopgave.
 5. 5. 41 Overzicht van de cliënt1.1 Gekregen informatie over het project  Via onderstaande link kom je op de website waar de flessenhouder nog een stuk duidelijker is:  http://www.huis-en-comfort.nl/Keuken/Serveren- bereiden/dmc_mb3_productlist_pi1.31460.offset/9/group/765794/L/ 3/NL-Produktuebersicht.a830.0.html1.2 Globaal overzicht van de cliënt.  Naam: N.V.  Geslacht: V  Leeftijd: 63  Beroep: huisvrouw  Aandoening: artrose in combinatie met reuma sinds enkele jaren. o zware artrose in het interphalangiale gewricht van de beide duimen. o Er is ook nog een lichte vorm van ankylosering van de MCP- gewrichten waar te nemen. Hier is dit vooral merkbaar in het duimgewricht. o Er is al een licht uitval in de overige vingergewrichten. o Soms onverwachte verkrampingen van de handen.  Gezinssituatie: alleenstaand  Woonsituatie: woont sinds eind 2009 in een appartement. De cliënt heeft gekozen om te verhuizen naar een appartement om het huishouden en onderhoud van de woning nog zelfstandig te kunnen uitvoeren.  Hulpmiddelen buiten de flessenhouder: o Flessenopener o (nog) geen andere hulpmiddelen nodig.  Heeft u extra hulp in het huishouden? o Momenteel nog niet
 6. 6. 5  Ondervindt u bij andere huishoudelijke taken nog last? o geregeld  Zoja bij welke activiteit en welke moeilijkheden ondervindt U?  beperking lasten dragen (bvb emmer 10l is te zwaar); grijpfunctie beperkend bvb uitwringen vaatdoek/zeemvel/dweil, strijkijzer.  Moet je behandelingen volgen voor de artrose in de handen? Bvb kinesitherapie zoja hoe frequent o kinesitherapie omtrent mobiliteitsproblematiek, heel lokaal bij opstoten. Bvb medicatie o Bij opstoten: tijdelijk cortisone  Hoe staat de cliënt tegenover het project: o Ze staat er positief tegenover omdat ze opzoek is naar een nieuw hulpmiddel en ze stelde dit voor aan haar zoon die haar door verwees naar de verantwoordelijken van onderzoeksdesign.  Wat zijn de verwachtingen van het project o Positieve samenwerking, handige oplossing voor hulpmiddel  Welk gevoel had u toen u uw huidige flessenopener voor de eerste maal zag? o Hoopvol  Is uw huidige flessenopener praktisch genoeg o Materieelkeuze?  Licht o Uitzicht?  +/- OK o Makkelijk te gebruiken?  Verwachtte er meer van o Stevigheid?  Kan veel beter  Hoe vaak gebruikt u deze opener per dag? o meermaals1.2.1 Mogelijkheden van de cliënt.  De cliënt is mobiel maar heeft last bij het betreden van de trap, grote wandelafstanden.  Heeft geen cognitieve belemmeringen.  Is nog instaat om de cilindergreep uit te voeren.  De duim is voldoende functioneel bij korte inspanningen.
 7. 7. 61.3 Overzicht van het huidige hulpmiddel1.3.1 Omschrijving van het huidige hulpmiddel :De flessenhouder werd aangekocht in een brochure met „hebbedingetjes‟.Is volledig vervaardigd uit plastiek. Heeft een bevesting voor de hals van defles en de buik. Het handvat bevindt zich tussen de tweebevestigingsstukken.1.3.2 Mogelijkheden van het huidige hulpmiddel :  Bestaat uit licht materieel  Functioneel vanaf halfvolle flessen  Tevreden over de combinatie fleshouder en flesopener  Uitzicht1.3.3 Beperkingen van het huidige middel:  Niet van toepassing bij volle flessengeen gevoel van zekerheid+ slipgevaar  Kliksysteem aan de hals is niet standaard voor alle flessen. Het grootste probleem speelt zich af op de verschillende diktes van de hals.  Sluitsysteem rond de buik van de fles is niet duurzaam en functioneel genoeg . bvb: de bevestingshaken zijn niet stevig genoeg, er was al één afgekraakt na één dag.  Vergt veel kracht om de halssluiting aan te brengen en te verwijderen  Het sluitsysteem is moeilijk hanteerbaar bij openen en sluiten. Het grootste probleem is de kracht en de precisie om dit te sluiten.1.3.4 Visuele voorstelling van het huidige hulpmiddel.Pijl blauw: haken kraken gemakkelijk af en bieden geen garantie opveiligheid.Pijl rood: hals is niet van toepassing voor elke petfles. Waardoor de veiligheidniet kan gegarandeerd worden
 8. 8. 72 Hulpvraag van de cliënt2.1 De hulpvraag:Een nieuwe flessenhouder ontwerpen die op iedere fles hanteerbaar enfunctioneel is. Zowel op gebied van stevigheid en veiligheid. Deze tweeaspecten zijn van belang om de fles te dragen en te bevestigen.2.2 Eisen van de cliënt naar het nieuwe hulpmiddel toe.2.2.1 Eisen van de cliënt i.v.m. het nieuwe hulpmiddel:  Licht materieel  Verhoogde vorm van veiligheid en zekerheid van de houder  Halssluiting moet op iedere fles passen  Nieuwe hefboom om flessen te openen  Uitzicht speelt weinig rol wegens gebruik in thuissituaties
 9. 9. 8 3 Uitwerking van het nieuwe hulpmiddel.3.1.1 Leefregels en gewrichtbeschermde principes:Als ergotherapeut geven wij volgende tips en advies mee aan de cliënt metReumatoïde artritis: 1. Rekening houden met pijn. 2. Evenwicht tussen werk en rust. 3. De gewrichten niet te lang in dezelfde houding laten. 4. Een goede rust- en uitgangspositie. 5. Gebruik maken van de sterkste en de minst aangetaste gewrichten. 6. Vermijden van houdingen die misvormingen stimuleren. 7. Gebruik elk gewricht in meest stabiele,anatomische en functionele houding. 8. Vermijd activiteiten die niet gestopt kunnen worden. 9. Onderhouden van spierkracht en gewrichtsbeweeglijkheid. 10. Planmatig en doordacht werken ( selectie maken van je activiteit). 11. Gebruik maken van hulpmiddelen,aanpassingen en spalken.3.1.2 Voorwaarden om een functioneel hulpmiddel te creëren.  De cliënt moet een veilig en zeker gevoel hebben als ze dit hulpmiddel hanteert.  Door een bodem te voorzien verkrijgen we een vorm van veiligheid: hierdoor kan de fes niet meer op de grond vallen.  De buikriem/bevestiging maken in een velcroband die aanpasbaar is aan alle flesmodellen. Deze optie vond die cliënt een minder goed idee naar hygiëne toe en afwasbaarheid.  De bevestiging aan de hals in een flexibel maar toch stevig en betrouwbaar materiaal maken zodanig dat cliënt niet zoveel kracht moet uitoefenen om dit te bevestigen of los te maken.(1)1  De bevestiging aan de hals moet toepasbaar zijn voor alle petflessen.  Het handvat over de ganse lengte van de drager plaatsen om een betere greep te creëren. De binnenzijde van het handvat in een antislip materiaal om terug het veiligheidsgevoel te creëren. Een verdikt handvat zou optimaal zijn.  De hefboom van de flessen opener moet horizontaal staan( deze stond nu verticaal waardoor de cliënt tegen de natuurlijke richting moet draaien dit leidt tot pijnlijke bewegingen) (1.3.6)21 Gelinkt naar de gewrichtbeschermende principes2 Zie voetnoot 1
 10. 10. 9 Dit is een flessenopener zonder hefboom dit is niet goed voor onze hulpvrager.Dit is een goede opener maar niet efficiëntvoor onze hulpvrager. De hefboom zou ooklanger mogen dan wat hier op de prent tezien is. Hoe langer het handvat hoe minderkracht je moet uitvoeren. Zoals je kunt zienis het een multifunctionele opener waadoorhet gewicht ook toeneemt. Het zou eenvariant moeten zijn in een lichter materiaal.De combinatie van deze 2 prenten zou de ideale flessenopener zijn voor onzehulpvrager. Deze opener zou moeten bevestigd worden aan de flessen dragenof er aan kunnen hangen zonder de cliënt te hinderen bij het dragen van deflessen.De ideale fleshouder voor onze hulvrager zou een combinatie moeten zijn vanvolgende prenten/foto‟s in combinatie met de aanpassingen die hierbovenzijn vermeld. Goede eigenschappen van deze houder - Bodem - Versteviging aan de buik - Licht materiaalGoede eigenschappen van het huidige hulpmiddel - Versteviging aan de hals en buik van de les - licht materiaalvoor visualisatie zie 1.3.4 pag 6.
 11. 11. 104 Assessement.4.1 Gestelde vragen ( zie vragen bij hoofdstuk 5)4.2 Verwerking via tevredenheidbalk4.2.1 Uitleg van de balkWe tonen de balk en geven een korte uitleg. Er zijn gradaties te vinden vandonker blauw naar donker paars. Donker blauw is volledig tevreden endonker paars is ontevreden. Deze kunnen ook anders geïnterpreteerd wordennaargelang de vragen veranderen. Bvb “ wat verwacht u van het project?” bijdeze vraag kan donkerblauw = veel en donker paars = weinig.Voor alles wat tussen donker blauw en donker paars valt moet de cliënt nogeen score op 10 plaatsenBvb donker blauw = 10/10 donkerpaars = 0/10 licht paars is voor de enecliënt 6/10 maar voor de andere 4/10De balk introduceren wij om de score plaatsing te vereenvoudigen en voor decliënt door visuele aspecten erbij te betrekken en een leidraad aan te bieden.4.2.2 Visualisatie van de balk4.2.3 Interpretatie van de balk door de cliëntDe cliënt heeft gekozen om donkerblauw een score van 0 te geven en donkerpars een score van 7. 0 wordt geïnterpreteerd als onvoldoende en 7 als zeertoepasbaar of tevreden. Daarom zullen we onze score aanpassen naar 7/7 inplaats van 10/10. 5 4 3 2 14.3 Combinatie van deze balk met het wellness wiel assessmente voorzien het wiel met dezelfde kleuren van de balk. Op deze manier is devergelijking zeer eenvoudig. mentaal Spiritueel Fysiek Emotioneel
 12. 12. 115 Uitwerking assessment bij de hulvrager.5.1 Vragen per aspect van het wiel.5.1.1 Mentaal aspect (hoofdgevoel)“Het bruikbaarheidsaspect van het hulpmiddel. Het doet wat het moet doen; het isgemakkelijk te gebruiken; er zijn geen overbodige toeters en bellen”  Hoe tevreden bent u in het algemeen over het hulpmiddel ?  In hoeverre voldoet het hulpmiddel aan uw vooropgestelde eisen?  Bent u tevreden over de optie(s) die het hulpmiddel aanbied?  In hoeverre vindt u het hulpmiddel praktisch genoeg?  In welke mate voldoet het hulmiddel aan wat het hoort te doen?5.1.2 Spiritueel aspect (hartgevoel)“Het zinvolheidsaspect van het hulpmiddel. Het helpt mij in mijn relatie met mezelf; metmijn omgeving; het geeft mijn leven meer betekenis; ik kan mij verder ontplooien”  Kan het hulpmiddel u in alle omstandigheden helpen?  Hoe voelt u zich bij het gebruiken van het hulpmiddel?  Hebt je door het hulpmiddel grotere mogelijkheden?  Bent je met dit hulpmiddel zelfstandiger dan wanneer je het hulpmiddel niet in bezit heeft.  Zou u het hulpmiddel nog kunnen missen?5.1.3 Fysiek aspect“Het fysieke aspect van het hulpmiddel. Het ziet eruit zoals ik het wou; de gebruiktematerialen”  Hoe tevreden bent u van de veiligheid en stevigheid van het hulpmiddel?  In hoeverre bent u tevreden over de materiaalkeuze?  Voldoet het hanteren van het hulpmiddel aan uw eisen?  Hoe tevreden bent u over de vorm?  Vind U alle bevestigingen aan de houder nuttig?5.1.4 Emotioneel aspect ( buikgevoel)“Het belevingsaspect van het hulpmiddel. Het voelt goed aan; het is een hebbeding; ik toonhet graag aan iedereen”  Wat is uw gevoel als u het hulpmiddel in publiek moet gebruiken?  Hoe was uw eerste indruk van het hulpmiddel?  Is uw zelfvertrouwen gegroeid?  Hoe tevreden bent u over de kleur?  Hoe tevreden was u over de vorm en grootte?
 13. 13. 12 5.2 Tevredenheid van het huidige hulpmiddel Mentaal Spiritueel Emotioneel FysiekOverzicht van de gegeven score.Menaal:25/50 = 2.5/5Spiritueel: 28/50 = 2.8/5Fysiek: 24/50 = 2.4/5Emotioneel: 38/50 = 3.8/5Dit is de som van alle scores peraspect.
 14. 14. 135.2.1 Besluit van de tevredenheid over het huidige hulpmiddel.Uit de cirkel kunnen we afleiden dat de cliënt over het totaal concept relatieftevreden is. Het hulpmiddel is wel voor veel verbetering vatbaar. Het meestuit het oogspringende in ons wiel is de tevredenheid van het fysieke aspect.De cliënt herhaalde dat ze open stond voor het idee van de flessenhouder.Het theoretische aspect van het hulp middel sprak haar aan en had hogeverwachtingen. Maar de praktijk deed deze teniet. Want deze toonde aan dathet concept theoretisch goed onderbouwd is, maar dat het in werkelijkheidniet zo functioneel bruikbaar is.
 15. 15. 14 5.3 Tevredenheid van het vernieuwde hulpmiddel Dit kan pas worden afgenomen als het hulpmiddel voor handen is.Mentaal Emotioneel Emotioneel Fysiek
 16. 16. 155.3.1 Besluit van de tevredenheid over het vernieuwde hulpmiddelDit kan pas worden afgenomen als het hulpmiddel voor handen is.
 17. 17. 166 SWOT –analyse6.1 Analyse van het oude hulpmiddel6.1.1 Sterktes  Het hulpmiddel is vervaardig uit een licht materiaal waardoor de cliënt het zonder hinder kan opheffen en ronddragen.  Het is in een zeer neutrale kleur namelijk blauw wat bijdraagt tot het positiever bekijken van het hulpmiddel.6.1.2 Zwaktes  Is zeer breekbaar vooral de kleine bevestigingen.  Biedt geen gevoel van veiligheid.  Past niet op alle fles modellen.6.1.3 Kansen  Door de projecten die lopende zijn op de deelnemende scholen krijgt deze hulpvrager de kans om een nieuw hulpmiddel op eigen maat te verkrijgen.  Door het nieuwe hulpmiddel kan de cliënt met een geruster gevoel volle flessen hanteren.  Er wordt rekening gehouden met de problematiek van de cliënt bij de uitwerking van het nieuwe hulpmiddel.6.1.4 Bedreigingen  Wanneer geen enkele groep de flessenhouder kiest als opdracht , wordt er geen nieuw hulpmiddel uitgewerkt.  Door misse interpretatie van de lezers komen we niet tot het verwachte functionele model.  Ergotherapeuten en ontwerpers werken samen.
 18. 18. 176.2 SWOT analyse van het nieuwe hulpmiddelDit kan pas worden aangevuld wanneer het vernieuwde hulpmiddel isverkregen.
 19. 19. 187 Bijlagen7.1 Gestelde vragen aan hulpverlener Vragen aan de hulpvragerGeachte,Zou het eventueel mogelijk om de onderstaande vragen in te vullen te terugte mailen AUB. indien u vragen niet wil of kan beantwoorden is dit geenprobleem. Graag zouden we u graag willen melden dat u steeds inzage hebtin het dossier. Er wordt niet vermeld zonder uw toestemming.Alvast bedankt voor de medewerkingMet vriendelijke groetenFockenoy Grizie en Messiaen SharonDit document is opgemaakt op 28-12-10---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Naam: 2. Leeftijd: 3. Geslacht: 4. Problematiek/aandoening: 5. Sinds wanneer heeft u deze problemen? 6. Werkt u nog? a. Indien ja wat doet u van werk? 7. Gezinssituatie: 8. Woonsituatie: 9. Gebruikt u nog andere hulpmiddelen buiten de flessenhouder? 10. Heeft u extra hulp in het huishouden? 11. Ondervindt u bij andere huishoudelijke taken nog last? a. Zoja bij welke activiteit en welke moeilijkheden ondervindt U? 12. Moet je behandelingen volgen voor de artrose in de handen? a. Bvb kinesitherapie zoja hoe frequent b. Bvb medicatie 13. Hoe staat u tegenover het project? 14. Wat verwacht u van het project? 15. Welk gevoel had u toen u uw huidige flessenopener voor de 16. eerste maal zag?
 20. 20. 1917. Is uw huidige flessenopener praktisch genoeg? i. Materieelkeuze? ii. Uitzicht? iii. Makkelijk te gebruiken? iv. Stevigheid?18. Hoe vaak gebruikt u deze opener per dag?

×