Successfully reported this slideshow.

Papg Ppt Hvt 11 01 2010

896 views

Published on

ytuyuyhuj

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Papg Ppt Hvt 11 01 2010

 1. 1. Social Digital Trends in de Nederlandse politiek<br />Een onderzoek van<br /> Public Affairs<br />
 2. 2. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we al?<br /><ul><li>42% van de politici in Nederland het gebruik van sociale media ziet als een goede aanvulling op de traditionele manier van campagnevoeren
 3. 3. Slechts 4% van de burgers gebruikt de kanalen van sociale media om zich voor te bereiden op de verkiezingen van 3 maart
 4. 4. Het aantal politici dat twitterde, steeg vanaf januari in de aanloop naar de verkiezingen explosief: van 800 naar 2200
 5. 5. Het aantal tweets nam sterk toe: van gemiddeld tweeduizend per dag in januari naar 9247 berichten op de verkiezingsdag 3 maart</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Het aantal politici dat twitterde, steeg vanaf januari in de aanloop naar de verkiezingen explosief: van 800 naar 2200<br />5000<br />4500<br />4000<br />3500<br />3000<br />2500<br />2000<br />1500<br />1000<br />500<br />0<br />maart<br />2010<br />februari<br />2010<br />Januari<br />2010<br />december 2009<br />november 2009<br />oktober 2009<br />september 2009<br />Kiezer<br />
 6. 6. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat gaat gebeuren?<br />5000<br />4500<br />4000<br />3500<br />3000<br />2500<br />2000<br />?<br />1500<br />1000<br />500<br />0<br />maart<br />2010<br />februari<br />2010<br />Januari<br />2010<br />december 2009<br />november 2009<br />oktober 2009<br />september 2009<br />
 7. 7. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we nog niet?<br />De kiezer<br /><ul><li>Wie volgt politici op social media?
 8. 8. Is de burger enthousiast om een gesprek aan te gaan met politici via social media?
 9. 9. Wat verwacht de kiezer van politieke communicatie?
 10. 10. Hoe kan social media ingezet worden om de kiezer beter te bereiken?
 11. 11. Wanneer en hoe wil de kiezer communiceren? Wil de kiezer politieke dialoog, informatie of infotainment? </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we nog niet?<br />Politieke communicatie en social media<br /><ul><li>Welke zijn de vormen van politieke communicatie en voor welke is sociale media het meest geschikt?
 12. 12. Wat zijn de eigenschappen van social media die het een succesvol communicatiemiddel maken voor de politiek?
 13. 13. Wat is de rol van de traditionele media in politieke communicatie?
 14. 14. Kan social media de kloof tussen burger en politiek verkleinen?</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Wat weten we nog niet?<br />De politicus<br /><ul><li>Wat zijn de grootste fouten die politici maken bij het gebruik van social media?
 15. 15. Op welk doelgroep richten politici hun boodschap en waarom?
 16. 16. Kunnen politici een bredere groep kiezers bereiken via social media?
 17. 17. Is en dialoog met de burger mogelijk via social media?
 18. 18. Welke social media moet een politicus gebruiken, hoe en wanneer? </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: het onderzoek<br />In aanloop en na de verkiezingen heeft Fleishman-Hillard onderzoek gedaan om deze vragen te beantwoorden. Door middel van interviews met social media specialisten, bekende campagne adviseurs en politici zelf, heeft Fleishman-Hillard de rol van sociale media onderzocht in politieke communicatie. <br />Dit onderzoek heeft ook als doel praktische aanbevelingen te genereeren voor het gebruik van social media voor politieke communicatie.<br />
 19. 19. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Social Digital Trends: het onderzoek<br /><ul><li>Methodologie
 20. 20. Resultaten
 21. 21. Conclusies en aanbevelingen</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Methodologie<br /><ul><li>Kwantitatief onderzoek: 1-10februari 2010
 22. 22. Een online enquête
 23. 23. 529 respondenten
 24. 24. Meet hoe de kiezer social media gebruikt voor politieke doeleinden
 25. 25. Kwalitatief onderzoek: 15 februari- 30 maart 2010
 26. 26. Interviews met 5 (social) media experts en journalisten en 9 politici van 5 partijen
 27. 27. Analyse van blogs, websites en Twitter accounts kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen
 28. 28. Geeft antwoord op de volgende vragen: (vragen moet ik nog pasten van mijn rapport)</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Politieke communicatie heeft drie doeleinden: <br />
 29. 29. Public Affairs<br />Public<br />Nederlandse politici en social media in aanloop naar de verkiezingen 2010<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Politieke communicatie is gericht op de volgende drie doelgroepen: <br />
 30. 30. Public Affairs<br />Public<br />Aanhangers<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />In Nederland wordt het (meestal) gecommuniceerd op de volgende manier: <br />
 31. 31. Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />De belangrijkste intermediairs tussen de besluitvormers en de burger zijn:<br />De media<br />Politieke partijen<br /><ul><li>Voor verstrekken van informatie
 32. 32. Aandragen van politieke keuzes </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Deze intermediairs spelen de rol van gatekeepers in de Nederlandse politiek:<br /><ul><li>De media bepaalt hoe politiek wordt gerepresenteerd aan de maatschappij
 33. 33. De politieke partijen “vertalen” de gecompliceerde besluitvormingsprocessen naar een bruikbare taal voor de burger, zodat hij beter in staat is om een keuze te maken tussen manieren van regering
 34. 34. De burger kan geen beslissingen nemen en betrokken zijn in de politiek zonder deze intermediairs
 35. 35. Burgers hebben de media en partijen nodig omdat ze relevante informatie voor hun filteren, zodat ze een “shortcut” kunnen vinden naar bronnen en met minder moeite een beslissing kunnen nemen </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Rol van de gatekeepers in politieke communicatie:<br />
 36. 36. Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Gatekeepers: De trend in Nederland <br /><ul><li>De media neemt over de politieke boodschap en “verkoopt” politiek als infotainment:</li></ul>“Journalisten bemoeien zich met debatten, politieke uiteenzettingen worden zijn verruild voor soundbytes…[..] infotainment veroorzaakt oppervlakkige politiek die nooit de duurzaam vertrouwen van het publiek kan krijgen.”<br /><ul><li>Politiek is een traag en taai proces, terwijl de media van het ene nieuws naar het andere zappen
 37. 37. De aandacht van de media, en dus van het politiek wordt steeds korter, terwijl de beleidsgang in de politiek niet echt versneld
 38. 38. Als gevolg kan de politiek niet voldoen aan de verwachtingen van de burger, die door de media worden beïnvloed </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Media heeft te veel invloed op de politiek<br />Hoe kan social media helpen?<br /><ul><li>Snelheid: het is snel en conversationeel en kan de burger van politieke communicatie voorzien zoals hij het verwacht tegenwoordig
 39. 39. Persoonlijk: social media helpt politici de intermediairs te overslaan en geeft meer controle over hun eigen boodschap
 40. 40. Laagdrempelig: social media biedt de burger de mogelijkheid voor feedback en reactie wat in andere media niet mogelijk is omdat de intermediair meer eisen stelt</li></ul>Media<br />Politiek<br />
 41. 41. Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Social media is het meest geschikt voor dialoog, maar het minst geschikt voor adverteren, omdat: <br /><ul><li>Door de intermediairs over te slaan, maakt het mogelijk voor politici hun boodschap te vormen naar de behoeftes van hun doelgroep, en vervolgens wordt deze relevanter -> blijft langer hangen
 42. 42. Is toegankelijker dan andere media waardoor de burger vaker durft in gesprek te gaan met politici
 43. 43. Social media heeft te weinig bereik in Nederland en daarom is het geen geschikt middel voor politieke campagnes
 44. 44. Voor adverteren is social media alleen effectief in combinatie met traditionele media
 45. 45. Voor adverteren, het overslaan van de intermediair maakt het eigenlijk moeilijker voor social media om een bredere groep te bereiken </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />Politieke communicatie en social media<br />Social media en de kloof tussen de burger en de politiek:<br /><ul><li>Social media helpt de kloof niet te verkleinen, omdat:</li></ul> De kloof bestaat niet: interesse en betrokkenheid zijn twee aparte dingen en burgers zijn alleen betrokken in politiek wanneer het hun eigen behoeftes direct betreft <br />2. “Geinteresseerd” in de politiek zijn maar liefst 4% van de Nederlandse bevolking: dat zijn politici, journalisten en een aantal opinie leiders. Mensen die zeggen geinteresseerd te zijn geven een sociaalwenselijk antwoord.<br />3. Politici gebruiken niet social media om de “kloof” te verkleinen. Ze denken dat deze afstand is juist nodig omdat een “een burger die zich veel bemoeid met politiek vertrouwt ons niet om ons werk te doen.” <br />
 46. 46. Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />De kiezer<br />De 4% van Nederlanders: de Twitter elite <br /><ul><li>Hoog opgeleid
 47. 47. Jong, progressief en twijfelt tussen partijen als D66 en Groenlinks
 48. 48. Heel actief op social media
 49. 49. Politici, kandidaat-raadsleden, journalisten, muzikanten, marketeers, social media experts, opinie leiders </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />De kiezer<br />De andere 96 %<br /><ul><li>Is niet enthousiast over het feit dat politici gebruiken social media: hij denkt dat ze zich moeten focussen op de politiek, in plaats van experimenteren met social media
 50. 50. Heeft een verkeerde beeld van de politiek en vertrouwt politici niet. Daarom wil hij ook geen dialoog aangaan
 51. 51. De burger kan bereikt worden op social media platformen waar hij al aanwezig is: en dat zijn social netwerken (Hyves). Maar sociale netwerken als deze hebben geen waarde voor politieke communicatie.
 52. 52. Gebruikt social media voor entertainment en privé doeleinden. Daarom waardeert hij communicatie via social media die een mix is van politiek en prive.</li></ul>“Femke Halsema die met haar buurvrouw bij een wijntje de naar nieuws smachtende twitteraars van rake commentaren voorzag, kreeg er duizenden followers bij.” (Joop.nl) <br />
 53. 53. Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />De Nederlandse politicus en social media <br /><ul><li>Probeert een “ zo breed mogelijk groep te bereiken via verschillende social media kanalen”
 54. 54. Het lukt hem niet omdat hij niet op zoek gaat naar mensen die geinteresseerd zijn in zijn boodschap en zijn boodschap niet interessant probeert te maken
 55. 55. Gebuikt social media (blogs) al lang met de overtuiging om transparant te zijn voor zijn huidige en potentiële kiezers
 56. 56. Gebruikt Twitter vooral omdat iedereen het gebruikt en daarom is hij daar nog in een experimentele fase
 57. 57. Is vergeten hoe belangrijk is om vindbaar te zijn en heeft zijn standpunten niet eens zichtbaar op zijn website
 58. 58. Is enthousiast over de mogelijkheid om een dialoog aan te gaan via social media, maar beseft dat televisie nog steeds het belangrijkste middel is tijdens campagnes</li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />De Nederlandse politicus en social media: grootse fouten <br /><ul><li> Blogs en social media accounts worden niet bijgehouden: “confusingpresencewithparticipation”
 59. 59. Zenden in plaats van luisteren (niet proactief zoeken naar relevante mensen/groepen om te volgen)
 60. 60. Volgen alleen journalisten en andere politici
 61. 61. Niet doorlinken naar hun eigen blog van Twitter of naar interessante artikelen in kranten in andere social media
 62. 62. Pasten van “partij programma’s” op Twitter
 63. 63. Niet genoeg persoonlijke content op de blog & Twitter
 64. 64. Te veel privé content op Twitter </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Resultaten<br />De Nederlandse politicus en social media: grootse fouten <br /><ul><li>Niet zelf hun tweets en posts schrijven
 65. 65. Gebruiken fimpjes wanneer het niet nodig is
 66. 66. Gebruiken social media alleen anderen het gebruiken
 67. 67. Zijn standpunten zijn niet vindbaar
 68. 68. Maakt geen gebruik van cross-media
 69. 69. Inhoud op de blog is niet interessant voor de lokale pers of televisie </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Conclusies<br />De rol van social media voor politieke communicatie in Nederland<br /><ul><li> Social media heeft een corrigerende werking op de manier waarop politiek in Nederland wordt gerepresenteerd door traditionele media
 70. 70. Social media is persoonlijk en daarom biedt veel mogelijkheden voor een dialoog tussen de politicus en de burger, maar alleen als de burger daar interesse in heeft
 71. 71. Social media kan de “honger” van de Nederlandse burger voor sensatie en snelheid in de politiek verzadigen
 72. 72. Social media is laagdrempelig, wat mogelijk maakt dat veel meer burgers feedback, opinie en suggesties kunnen geven over de werkwijze van een politicus
 73. 73. Social media is nog in een experimentele fase in Nederland en politici weten nog niet hoe ze het effectief moeten gebruiken</li></li></ul><li>Conclusies<br />De rol van social media voor politieke communicatie in Nederland<br /><ul><li> De gemiddelde burger is niet enthousiast over het feit dat politici zich bezig houden met social media in plaats van zich te richten op hun werkzaamheden in de gemeente/Tweede kamer
 74. 74. Social media geeft een “gezicht” van de politicus omdat hij zich makkelijker kan profileren door het gebruik van social media platformen
 75. 75. Politiek in Nederland wordt steeds persoonlijker: mensen stemmen meer op personen dan partijen, wat een toekomst biedt voor social media </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Conclusies<br />Social media: bereik en effect <br /><ul><li> Social media kan de kloof tussen politiek en de burger niet verkleinen, omdat “de kloof” geen negatieve betekenis heeft voor de Nederlandse politicus
 76. 76. Politici gebruiken social media met de overtuiging dat ze zoveel mensen via zoveel middelen willen bereiken om te laten zien waarmee ze bezig zijn in de politiek. Maar met “zoveel mogelijk mensen” bedoelen ze hun huidige en potentiële kiezers (aanhangers van de partij)
 77. 77. Social media bereikt de burger weinig omdat: </li></ul>Politici doen geen moeite om hun boodschap interessant en relevant te maken voor de burger<br />Politici zich profileren op platformen waar weinig van hun achterbaan aanwezig is (Twitter)<br />Social media het meest geschikt is als een middel voor het aangaan van dialoog, wat vereist dat de burger al interesse heeft, en dat is maar een klein deel van de bevolking (of een klein deel van de aanhangers van een partij) <br />
 78. 78. Public Affairs<br />Public<br />Conclusies<br />Social media en traditionele media <br /><ul><li> Voor politieke campagnes, is social media alleen effectief als het gebruikt wordt in combinatie met traditionele media
 79. 79. Social media heeft een dubbele werking: het is een alternatief en zelfstandig platform, maar op hetzelfde moment maakt de wisselwerking mogelijk en sneller tussen de maatschappij en de traditionele media
 80. 80. Het succes van social media wordt bepaald door zijn vermogen om online discussies en conversaties op offline platformen te zetten en andersom: geen thema is belangrijk als het alleen online wordt gediscuteerd
 81. 81. Social media zijn op dit moment een handige en leuke aanvulling op traditionele media
 82. 82. Televisie is nog steeds het belangrijkste medium voor politieke communicatie, ook als het gaat om debat, en social media heeft daar een goede aanvullende functie </li></li></ul><li>Public Affairs<br />Public<br />Aanbevelingen<br />
 83. 83. Contact<br />Werner van Bastelaar, Director Public Affairs<br />Fleishman-Hillard Amsterdam<br />Prof. W.H. Keesomlaan 4 <br />Postbus 546<br />1180 AM Amstelveen<br />+31 (0)20-4065930<br />Werner.vanbastelaar@fleishman.com<br />

×