Ken je rechten!

1,630 views

Published on

Presentatie van juriste Uschi De Neve van het Kunstenloket voor het 4e bootcamp van Flanders DC en De Invasie.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
701
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ken je rechten!

 1. 1. 15-6-2012Mijn werk! En hoe het te beschermen 13 juni 2012
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Kunnen dergelijke creatiesworden beschermd? Zo ja, welk soort bescherming is er voorhanden? 7
 8. 8. → intellectuele (eigendoms)rechten (↔ materiële eigendomsrechten)→ 2 grote categorieën: • artistieke of literaire eigendom : auteursrecht en naburige rechten • industriële eigendom : octrooien, merken, geografische aanduidingen, tekeningen en modellen 8
 9. 9. Intellectuele (eigendoms-) rechten Industriële Artistieke eigendomsrechten eigendomsrechten Octrooirecht Tekeningen- en MerkenrechtAuteursrechten Naburige modellenrecht Rechten 9
 10. 10. I. AuteursrechtenII. Tekeningen en modellenIII. Merken 10
 11. 11. I. AUTEURSRECHTEN1. wettelijk kader2. beschermde werken3. de auteur4. beschermingsduur5. rechten van de auteur6. auteurscontracten7. beheer van rechten8. handhaving 11
 12. 12. I. AUTEURSRECHTEN1. wettelijk kader a. op Belgisch niveau • Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten (hierna “AW”) ... b. op Europees niveau c. op Internationaal niveau
 13. 13. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken• Werk van letterkunde en kunst Muzikale werken (compositie, ...), literaire werken (boek, speech, personage, scenario, ...), beeldende kunstwerken (schilderij, architecturaal werk, fotografisch werk, ...), audiovisuele werken (film, ...), computerprogramma’s, databanken,• Voorwaarden: ü Vormgeving ü Oorspronkelijkheid 13
 14. 14. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken – vormgeving • werk moet in een welbepaalde vorm zijn gegoten, doch vastlegging is niet vereist (artikel 8 §1 AW) • ideeën, principes, theorieën, systemen en methodes worden niet beschermd, want behoren tot het openbaar domein 14
 15. 15. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken – oorspronkelijkheid • subjectief element • geen wettelijke definitie, behalve aanwijzing in artikel 2 §5 AW Ø « ….foto’s die oorspronkelijk zijn, in de zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de auteur zijn» • definiëring door rechtspraak en rechtsleer Ø eigen intellectuele schepping van de auteur: creatie van de menselijke geest Ø persoonlijke stempel van de auteur: eigen inbreng auteur moet terug te vinden zijn in het werk 15
 16. 16. I. AUTEURSRECHTEN2. Beschermde werken – geen formaliteit • Het auteursrecht bestaat vanaf creatie, zonder dat aan enige formaliteit dient te zijn voldaan • Wel mogelijkheid tot: Ø i-depot Ø© Ø Aangifte bij beheersvennootschap Ø Registratie door notaris 16
 17. 17. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur• Basisprincipe: auteur = natuurlijke persoon die auteursrechtelijke creatie daadwerkelijk tot stand brengt of bracht => dus: geen rechtspersonen! Rechtspersonen kunnen de rechten wel verkrijgen via overdracht of licentie 17
 18. 18. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur • vermoeden van houderschap (artikel 6, lid 2 AW): “eenieder wordt als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk, een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld.” 18
 19. 19. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur • werken in samenwerkingsverband (co-auteurschap) • werken op bestelling/in opdracht/ikv WN-WG relatie • audiovisuele werken (hoofdregisseur + personen die tot het werk hebben bijgedragen: scenarioschrijver, de bewerker, tekstschrijver, grafisch ontwerper, auteur van muziekwerken • anonieme/pseudonieme/postume werken 19
 20. 20. Co-auteurschap Samenwerking bij de creatie Deelbare of Ondeelbare werken splitsbare werken Samenwerkingsok SamenwerkingsokAfzonderlijke exploitatie Veto 20
 21. 21. I. AUTEURSRECHTEN3. De auteur • “afgeleide” rechthebbende: Ø Erfgenamen Ø Beheersvennootschap Ø andere rechtverkrijgenden 21
 22. 22. I. AUTEURSRECHTEN4. De beschermingsduur • bescherming ontstaat van rechtswege • bescherming tot 70 jaar na overlijden van de auteur ↓ nadien publiek domein Ø bijzondere regels voor: ü anonieme/pseudonieme werken (op geoorloofde wijze toegankelijk voor publiek, art. 2§3 AW) ü audiovisuele werken (langstlevende, art. 2 §2 AW) ü werken in samenwerkingsverband (langstlevende, art. 2 §2 AW) 22
 23. 23. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur • morele rechten • vermogensrechten 23
 24. 24. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten • artikel 1 §2 AW • bestaansreden (verbonden aan de persoon van de auteur om de persoonlijke band die de auteur met zijn werk heeft te waarborgen) • soorten: Ø Recht op bekendmaking/divulgatie Ø Recht op vaderschap/naamvermelding Ø Recht op eerbied/integriteit • bijzondere regels voor audiovisuele werken (artikel 15 en 24 16 AW)
 25. 25. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten • kenmerken: Ø In principe onvervreemdbaar Ø globale afstand voor toekomstige uitoefening is nietig: § wel beperkte afstand § wel mogelijkheid tot globale afstand a posteriori 25
 26. 26. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten• recht op bekendmaking - recht om werk bekend te maken of niet (quid contractuele aansprakelijkheid) - niet-bekendgemaakte werken mogen niet in beslag worden genomen 26
 27. 27. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten • bijzondere regels voor audiovisuele werken: Øauteur die weigert/niet bij machte om zijn bijdrage af te werken : geen verzet tegen gebruik van bijdrage met oog op voltooiing werk (art. 15 AW) Ø morele rechten laten gelden na voltooiing werk (art.16 AW) 27
 28. 28. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten • recht op vaderschap - recht om vaderschap op te eisen of te weigeren - +/-: recht op anonimiteit/pseudoniem - ghost-writing - conflict met materieel eigendomsrecht 28
 29. 29. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – morele rechten• recht op eerbied - verzet tegen elke wijziging van werk - afstand mogelijk, doch steeds harde kern (ongeacht afstand, auteur zal zich steeds kunnen verzetten tegen elke misvorming/ verminking/andere wijziging/andere aantasting die zijn eer/reputatie kunnen schaden;artikel 1 §2, laatste lid AW) - mogelijk conflict met materieel eigendomsrecht: • verzet tegen wijziging mogelijk, behalve – indien technische behoefte of behoefte vanuit gebruiks- of levensomstandigheden • verzet tegen vernietiging (AR vs rechtsmisbruik) 29
 30. 30. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten • artikel 1 §1 AW • kenmerken: – exclusieve aard + uitzonderingen – vervreemdbaar (geheel of gedeeltelijk) via overdracht of licentie + overdracht via erfopvolging • traditioneel 2 soorten (reproductie + mededeling aan het publiek) 30
 31. 31. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten • systematiek van vermogensrechten: • exclusieve rechten • vergoedingsrechten – geen toestemming van auteur vereist – recht op vergoeding • zuivere uitzonderingen – exhaustieve lijst – restrictieve interpretatie (“gesloten” systeem van uitzonderingen) 31
 32. 32. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten • reproductierecht Ø in de enge zin van het woord: – tastbare reprodukties – direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, geheel of gedeeltelijk • verveelvoudigen of laten verveelvoudigen Ø in de brede zin van het woord: – adaptatie en vertaling – bestemming – distributie – verhuur en uitlening 32
 33. 33. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten • recht op mededeling aan het publiek • traditioneel: – in het openbaar aan het publiek een werk kenbaar maken, het laten zien, het laten horen – efemere vorm – niet tastbaar, niet duurzaam karakter • maar ook: – Kabeldoorgifte – uitzending via satelliet – on-demand 33
 34. 34. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten – uitzonderingen – uitzonderingen op de vermogensrechten – AW: gesloten systeem van uitzonderingen – restrictieve interpretatie – dwingend recht: • men kan de uitzonderingen niet wegcontracteren • tenzij contracten in online-omgeving (sinds 2005) – werk moet op geoorloofde wijze bekend zijn gemaakt 34
 35. 35. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten – uitzonderingen • vergoedingsrechten (uitzondering + compensatie) a. privé-kopie (geluids- en audiovisuele werken) b. reprografie c. onderwijs/wetenschappelijk onderzoek d. openbare uitlening e. bloemlezing van overleden auteur 35
 36. 36. I. AUTEURSRECHTEN5. De rechten van een auteur – vermogensrechten - uitzonderingen • zuivere uitzonderingen: a. citaat b. actuele verslaggeving c. parodie d. … 36
 37. 37. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten – Vermogensrechten: overdraagbaar • roerende rechten • vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht – volledige overdracht of slechts voor 1 bepaalde exploitatiewijze – Morele rechten: in principe onoverdraagbaar • een welomschreven toestemming voor een afstand van een bepaalde (actuele) uitoefening van één van de morele rechten wel mogelijk • globale afstand nietig 37
 38. 38. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten – Overdracht: algemene term • gewone/niet-exclusieve of exclusieve licentie ~ huur • vervreemding of afstand ~ koop, buy-out 38
 39. 39. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten – Overdracht materiële drager (corpus mechanicum) => geen recht om werk te exploiteren + recht op toegang • ‘De overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, leidt niet tot het recht om het werk te exploiteren Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden’ – Bv. aankoop schilderij • geen overdracht intellectuele rechten • wel tentoonstellingsrecht 39
 40. 40. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten • Algemene regels • vereiste van schriftelijk bewijs ten aanzien van de auteur • restrictieve interpretatie: bij twijfel interpretatie in voordeel van auteur • expliciete vermeldingen: – per exploitatiewijze van: » duur » geografische reikwijdte » vergoeding 40
 41. 41. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten • Nietigheid i.v.m. “onbekende exploitatievormen” • Beperkte geldigheid i.v.m. “toekomstige werken” • Beperkte tijd • Bepaald genre • Exploitatieplicht 41
 42. 42. I. AUTEURSRECHTEN6. Auteurscontracten • specifieke regels • verstrenging (deze regels komen er bij) – uitgavecontract – opvoeringscontract – audiovisueel adaptatiecontract • versoepeling (deze regels krijgen voorrang indien conflict) – werken in uitvoering van arbeidsovereenkomst / statuut – werken in uitvoering van bestelling – audiovisueel productiecontract 42
 43. 43. I. AUTEURSRECHTEN7. Beheer van auteursrechten • eigen beheer • via beheersvennootschappen : • ratio: – de massa exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken kan door hen worden gecontroleerd, hetgeen voor de auteurs zelf onmogelijk is – het bekomen van een licentie door gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken wordt gecentraliseerd • taak: innen van de bij wet erkende rechten en verdelen onder rechthebbenden 43
 44. 44. I. AUTEURSRECHTEN7. Beheer van auteursrechten – beheersvenn • werking: doorgaans vrijwillige aansluiting • uitzondering: - kabeldistributie - vergoedingsrechten (soms zelfs door slechts 1 representatieve beheersvenootschap) • toezicht door: – vennoten – commissaris-revisor – ministeriële vertegenwoordiger – minister van Economische Zaken 44
 45. 45. I. AUTEURSRECHTEN7. Beheer van auteursrechten – beheersvenn • verschillende beheersvennootschappen: • SABAM, SACD/SCAM, SOFAM, REPROBEL, PROCIBEL, AUVIBEL (auteurs) • SABAM, Librius, SEMU, REPROBEL (uitgevers) • BAVP, PROCIBEL, SIMIM, AUVIBEL (producenten fonogrammen en audiovisuele werken) • PlayRight, AUVIBEL (uitvoerende kunstenaars) 45
 46. 46. I. AUTEURSRECHTEN8. Handhaving• Wat te doen bij vaststelling inbreuk op het auteursrecht? – Ingebrekestelling, compromis, bemiddelingsprocedure – Strafrechtelijke procedure: bedrieglijk opzet of kwaadwillig oogmerk bewijzen – Burgerlijke procedure: • kort geding: spoedeisend karakter • stakingsvordering: procedure zoals in kort geding maar uitspraak ten gronde over inbreuk auteursrecht en bevel tot staken van vordering (evt met dwangsom) • procedure ten gronde: schadevergoeding 46
 47. 47. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. wettelijk kader2. algemeen3. beschermingsvoorwaarden4. beschermingsomvang5. titulariteit6. overdracht en licentie 43
 48. 48. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. wettelijk kader a. op Benelux niveau • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (hierna “BVIE”) • Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
 49. 49. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. wettelijk kader b. op Europees niveau • Verordening (EG) Nr 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen • Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen
 50. 50. II. TEKENINGEN EN MODELLEN1. wettelijk kader c. op Internationaal niveau • de Overeenkomst van ‘s Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 28 november 1960
 51. 51. II. TEKENINGEN EN MODELLEN2. algemeen a. definitie Ø tekening of model : het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan
 52. 52. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ voortbrengsel : elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van o.m. onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen
 53. 53. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ model : voortbrengsel met een 3-dimensionale vormØ voorbeelden : bureau-uitrusting, elektrische huishoudapparaten, meubels, wagens, verpakkingen, sanitair, speelgoed, vaatwerk …
 54. 54. II. TEKENINGEN EN MODELLENPanton chair Alessi
 55. 55. II. TEKENINGEN EN MODELLENwebsite oami (http://oami.europa.eu) : geregistreerdemodellen
 56. 56. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ tekening : voortbrengsel met 2- dimensionale vormØ voorbeelden : een “tekening” op behang, textiel, tegelvloer, vaatwerk, …
 57. 57. II. TEKENINGEN EN MODELLENLOUIS VUITTONgraphic symbols
 58. 58. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ combinatie tekening en model : tekening op een 3- dimensionaal gebruiksvoorwerpØ bijvoorbeeld : de decoratie van servies
 59. 59. II. TEKENINGEN EN MODELLENVilleroy & Boch
 60. 60. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ zijn uitgesloten van bescherming: – de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald – de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijk zijn om het met een ander product te kunnen verbinden – de uiterlijke kenmerken van delen van het product die niet zichtbaar zijn bij een normaal gebruik van het product – een tekening of model dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden – de uiterlijke kenmerken van een computerprogramma 60
 61. 61. II. TEKENINGEN EN MODELLENb. depot van een tekening of model Ø Benelux (BHIM) – www.boip.int (standaard kostprijs bedraagt 108 €) Ø Europese Gemeenschap (OHIM) : onderscheid geregistreerde of niet geregistreerde tekeningen of modellen – www.oami.europa.eu (standaard kostprijs GT of M bedraagt 350 €) Ø Internationaal (WIPO): bundel van nationale modellen dat in 1x wordt verkregen – www.wipo.int (standaard kostprijs bedraagt 330 €)
 62. 62. II. TEKENINGEN EN MODELLENØ recht van voorrang → eens u een eerste depot heeft verricht in een land dat lid is van het Verdrag van Parijs of van het TRIPS verdrag, beschikt men over een bepaalde periode beschikt om zonder verlies van rechten, ook in andere verdragslanden bescherming voor dezelfde T of M aan te vragen De termijn van het recht van voorrang bedraagt 6 maanden voor tekeningen en modellen 62
 63. 63. II. TEKENINGEN EN MODELLENc. Duur van de bescherming Ø 5 jaar, hernieuwing mogelijk : maximum 25 jaar Ø niet geregistreerde T of M : 3 jaar, met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap openbaar is gemaakt Ø indien T & M origineel is : tevens bescherming via het auteursrecht – 70 jaar post mortem auctoris
 64. 64. II. TEKENINGEN EN MODELLEN3. Beschermingsvoorwaarden a. nieuw : vóór de datum van depot mag geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar zijn gesteld
 65. 65. II. TEKENINGEN EN MODELLENb. eigen karakter : de algemene indruk die deze tekening of model bij de gebruiker wekt, moet verschillen van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor de datum van het depot voor het publiek beschikbaar zijn gesteld
 66. 66. II. TEKENINGEN EN MODELLEN! Vóór het deponeren van een tekening of model, nagaan of er geen eerdere creaties bestaan die de nieuwheid of het eigen karakter van de tekening of het model kunnen schaden [De registratieautoriteiten hebben niet de bevoegdheid na te gaan of de gedeponeerde T of M geldig zijn]→ Check hiervoor de registers voor tekeningen en modellen • het Benelux modellenregister staat nog niet online, maar is tegen betaling wel raadpleegbaar, neem contact op met het BBIE: www.boip.int • voor het Gemeenschapsmodellenregister: www.oami.europa.eu 66 • voor het Internationaal modellenregister: www.wipo.int
 67. 67. II. TEKENINGEN EN MODELLEN4. Beschermingsomvang Ø de houder van een tekening of model heeft het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop de tekening of het model is toegepast Ø wanneer is er sprake van inbreuk ? • hetzij hetzelfde uiterlijk • hetzij geen andere algemene indruk - bij de geïnformeerde gebruiker (persoon met een verhoogde kennis van de modellen in bepaalde sector - rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper - totaalindruk is belangrijk …
 68. 68. II. TEKENINGEN EN MODELLENVz Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 februari 2009, KG ZA 08-1646,Euro-Stoel B.V. tegen Schaffenburg Office Furniture B.V. c.s. Gemeenschapsmodel Inbreuk
 69. 69. II. TEKENINGEN EN MODELLEN5. Titulariteit (!) Ø indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd Ø indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, diegene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd
 70. 70. II. TEKENINGEN EN MODELLEN6. Overdracht en licentie Ø T of M kan overgedragen (verplicht schriftelijk) of in licentie (niet noodzakelijk schriftelijk) gegeven worden aan 3e die dan nieuwe houder of licentienemer wordt Ø Opdat overdracht of licentie tegenstelbaar zouden zijn aan 3e moeten deze geregistreerd worden in het bevoegde register 70
 71. 71. III. MERKEN1. wettelijk kader2. algemeen3. beschermingsvoorwaarden4. beschermingsomvang5. beschermingsduur6. overdracht en licentie
 72. 72. III. MERKEN
 73. 73. III. MERKEN1. wettelijk kader a. op Benelux niveau • Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (BVIE)
 74. 74. III. MERKENb. op Europees niveau• de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten• de Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 207/2009)
 75. 75. III. MERKENc. op Internationaal niveau • het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 1883 (laatst herzien op 14 juli 1967) • de Overeenkomst van Madrid m.b.t. de internationale inschrijving van merken van april 1891 en het Madrid Protocol van 27 juni 1989
 76. 76. III. MERKEN• de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten• de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de Intellectuele eigendom (TRIP’s)• het Merken Verdrag van 27 oktober 1994
 77. 77. III. MERKENØ beginselen - merkrechten kunnen slechts in rechte worden ingeroepen nadat het merk is ingeschreven - territorialiteit : Benelux (kostprijs voor standaard depot is 240 €; duurtijd registratieprocedure +/- 4 maand), EU (kostprijs voor standaard depot is 900 € online appl. En 1050 € offline appl.), Internationaal (kostprijs voor standaard depot schommelt tussen 650 € - 1000 €) - specialiteit : producten of diensten in diverse klassen
 78. 78. III. MERKEN2. algemeen a. de bevoegde administratieve instanties : - het bureau voor Intellectuele Eigendom in Den Haag - OHIM in Alicante - WIPO in Genève b. na het depot : - onderzoek op absolute weigeringsgronden - een eventuele oppositie door belanghebbende derden - de inschrijving van het merk
 79. 79. III. MERKEN3. Beschermingsvoorwaarden als merken worden beschouwd, tekens die (i) vatbaar zijn voor een grafische voorstelling en (ii) die kunnen dienen om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van waren of diensten van een andere onderneming
 80. 80. III. MERKEN(i) alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling - visuele weergave van het teken, inzonderheid d.m.v. figuren, lijnen of lettertekens - de grafische voorstelling moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn
 81. 81. III. MERKENØ woordmerken: fictieve of bestaande woorden, persoonsnamen, afkortingen (letters), cijfers, slogans, … - adidas - BMW - Coca-Cola - 501
 82. 82. III. MERKENØ beeldmerken: logo’s, beelden, foto’s, tekeningen, …
 83. 83. III. MERKENØ complexe of samengestelde merken: bevatten woord - en beeldelementen:
 84. 84. III. MERKENØ kleurmerken:
 85. 85. III. MERKENØ vormmerken:
 86. 86. III. MERKENØ geur- of smaakmerken: “in geval van een olfactorisch teken voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster, noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling” • de geur van pas gemaaid gras…? • de geur van een rijpe aardbei ?
 87. 87. III. MERKEN(ii) onderscheidend vermogen :Ø het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een merk moet ‘in concreto’ gebeuren, rekening houdend met : - de vraag of het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (herkomstfunctie van het merk)
 88. 88. III. MERKEN - de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt gevraagd en de vraag of de inschrijving niet indruist tegen het algemeen belang (ongerechtvaardigde beperking van de beschikbaarheid van het teken voor de andere marktdeelnemers)Ø een merk kan ook onderscheidend vermogen verwerven door“inburgering”
 89. 89. III. MERKENØ worden geweigerd : – tekens die elk onderscheidend vermogen missen = louter beschrijvende tekens (‘Baby-Dry’ voor pampers), gebruikelijk in normaal taalgebruik of bonafide handelsverkeer en aanduiding van soort, hoeveelheid, bestemming, etc. – tekens waarvan de vorm door de aard van de waar wordt bepaald of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen: – tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden (‘Bin Laden’ voor sportartikelen)
 90. 90. III. MERKEN4. Beschermingsomvang Ø eens een merk is ingeschreven : exclusief recht op het merk - bescherming tegen namaak : gebruik identiek teken voor identieke producten - indien niet bekend merk : bescherming tegen verwarringsgevaar - indien bekend merk : bescherming tegen verwateringsgevaar
 91. 91. III. MERKEN• niet bekende merken : beoordeling verwarringsgevaar - soortgelijke waren of diensten - bij de beoordeling van soortgelijkheid : rekening houden met alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval (de aard, de bestemming en gebruik van de producten of diensten, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan) - overeenstemming op auditief/fonetisch, visueel of begripsmatig vlak
 92. 92. III. MERKEN- de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk, rekening houdend met de dominerende en onderscheidende bestanddelen van het ouder merk
 93. 93. III. MERKEN- er is verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn- het verwarringsgevaar moet bestaan in hoofde van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten of diensten
 94. 94. III. MERKEN• bekende merken : beoordeling verwateringsgevaar - ook niet soortgelijke waren of diensten - overeenstemming : idem - relevant publiek moet een verband leggen tussen beide merken, geen verwarringsgevaar nodig - er wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk
 95. 95. III. MERKENmerkinbreuk
 96. 96. III. MERKENmerkinbreuk
 97. 97. III. MERKENgeen merkinbreuk
 98. 98. III. MERKEN5. Beschermingsduur Ø 10 jaar te rekenen vanaf depotdatum Ø met onbeperkt aantal periodes van 10 jaar verlengbaar Ø maw, in principe eeuwig beschermbaar 98
 99. 99. III. MERKEN6. Overdracht en licentie Ø merk kan overgedragen (verplicht schriftelijk) of in licentie (niet noodzakelijk schriftelijk) gegeven worden aan 3e die dan nieuwe houder of licentienemer wordt Ø opdat overdracht of licentie tegenstelbaar zouden zijn aan 3e moet deze geregistreerd worden in het bevoegde register 99
 100. 100. VRAGEN? 100
 101. 101. BEDANKT!info@kunstenloket.be of +32 2 204 08 00 101

×