SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Vurdering av næringsinnhold i fire
  middagsretter fra Fjordland
Kort bakgrunn

Vi ønsket å få klarhet i hva som skjer med næringsstoffene i våre produkter når de
varmebehandles

Analyser gjennomført av Norsk Institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) i
perioden 2007/2008

   • Prøveuttak 1 – høst 2007
   • Prøveuttak 2 – vår 2008
   • Prøveuttak 3 – sommer 2008

Hver pose i hver rett er analysert for seg

   • resultatene per rett er lagt sammen til en hel porsjon
Spørsmål vi ønsker svar på

• Kan man spise middag fra Fjordland hver dag?

• Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken?

• Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold?

• Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat?

• Hvordan er det med årstidsvariasjoner?
Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken?

• Analyser høsten 2007 viser at det kun er små forskjeller mellom avkjølte og
 oppvarmede produkter

    - Unntak for vitamin C hvor det er noe tap ved oppvarming for
    enkelte komponenter

• Produktene ble varmet opp i henhold til beskrivelsen som er gitt på
 Fjordlandpakken

• Forskjellene er av liten ernæringsmessig betydning

    - Produktene er i utgangspunktet ikke gode kilder til vitamin C
Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet
innhold?


• Stor grad av overensstemmelse mellom analysert og beregnet innhold

  - Spesielt for energigivende næringsstoffer (inkl. fiber)

• Analysert innhold noe lavere for enkelte vitaminer og mineraler

  - Beregninger gjennomført med stor grad av rå/fryste (ikke varmebehandlede)
   råvarer. Er derfor forventet å være en liten forskjell.
  - Har liten ernæringsmessig betydning i det totale kostholdet

• Beregnet næringsinnholdet basert på verdier fra Matvaretabellen 2006 (rå/fryst
 vare).
Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet
innhold?


• Mer nøyaktige beregninger kan gjøres ved hjelp av verdier på kokt matvare
 fra datablader eller fra Matvaretabellen

• Alltid analyseusikkerheter

    - (metode, matriks, deteksjonsgrenser etc.)

• Næringsdeklarasjoner

    - Antall desimaler på verdiene som oppgis på næringsdeklarasjonen bør
    vurderes nøye for ikke å gi inntrykk av høyere grad av nøyaktighet enn det
    som er tilfelle
Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for
hjemmelaget mat?


• Ikke vesentlig forskjell mellom innholdet av næringsstoffer i Fjordlandmiddagen
 sammenliknet med det man forventer at en hjemmelaget middag skal gi

   - Unntak for vitamin C i enkelte retter
   - Friske/rå grønnsaker anbefales derfor til måltidet, eller i løpet av dagen

• Mindre fett og litt mye salt

   - Fjordlandmiddagen inneholder mindre fett enn tilsvarende hjemmelagde retter
   - Generelt litt høyt innhold av salt, men ikke nødvendigvis mer salt enn
    tilsvarende hjemmelaget mat*
  *Innholdet av salt i Fjordlandmiddagen er redusert siden disse analysene ble utført. Vi har også laget en rekke retter med
  mindre salt.
Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for
hjemmelaget mat?


• Verdier for hjemmelaget mat er basert på beregninger av retten gjennom
 dataprogrammet Mat på data/Matvaretabellen.

• Det ble brukt standard oppskrifter og ingredienser.

     - Valg av andre oppskrifter og ingredienser kan gi et annet resultat
Kan jeg spise middag fra Fjordland hver dag?

• Ja,

• Som en del av et ellers sunt kosthold

   - Inkluder grovt brød, tre porsjoner magre meieriprodukter, fem porsjoner frukt
    og grønnsaker og velg matvarer uten for høyt innhold av salt og mettet fett

• I tråd med gjeldende anbefalinger bør det:

   - Varieres mellom ulike retter
   - Velges fiskeretter minst to ganger per uke

• Våre analyser og beregninger viser at middag fra Fjordland gir de næringsstoffene
 det forventes at en middag skal gi

•  Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter
Oppsummert…

• Middag fra Fjordland er tilberedt slik at de fleste næringsstoffene beholdes i
 maten på samme nivå som for hjemmelaget middag.

• Middag fra Fjordland gir de næringsstoffene det forventes at en middag skal
 gi.

• Du kan gjerne spise middag fra Fjordland hver dag. Fjordlands mange
 middagsretter gir mulighet for variasjon i tråd med gjeldende anbefalinger.

• Middagsmat fra Fjordland inneholder ikke friske/rå grønnsaker. Dette bør
 det kompenseres for i det øvrige kostholdet.

• Velg retter med et lavt saltinnhold. Velg gjerne nøkkelhullsmerkede
 produkter.
Oppsummert…

• Fjordland jobber med å redusere saltinnhold og innholdet av salt er
 redusert i en rekke av middagene våre siden disse analysene ble
 gjennomført.

• Enkelte av analyseresultatene varierte avhengig av årstiden for
 prøveuttaket. Dersom analyser skal brukes som et grunnlag for beregning av
 næringsdeklarasjoner bør det inkluderes analyseresultater fra ulike tider på
 året for de ingrediensene der det kan være relevant.

• Ved bearbeiding av mat, må man forvente et visst tap av
 næringsstoffer, spesielt gjelder dette de vannløselige vitaminene. Tapet er
 avhengig av metode. Oppvarming i henhold til beskrivelsen på
 Fjordlandpakken gir minimalt med tap av næringsstoffer, med unntak av
 vitamin C som i større grad tapes ved oppvarming.
Ta gjerne kontakt


• Har du spørsmål til noen av punktene, ønsker å ta en nærmere titt på
 analyseresultatene eller bare lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt
 med oss.

• Vi kan nås på følgende kanaler:

    E-post: firmapost@fjordland.no
    Nettsider: www.fjordland.no
    Facebook: www.facebook.no/fjordland
    Telefon: 22 97 49 00
Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager
Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager
Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager

 • 1. Vurdering av næringsinnhold i fire middagsretter fra Fjordland
 • 2. Kort bakgrunn Vi ønsket å få klarhet i hva som skjer med næringsstoffene i våre produkter når de varmebehandles Analyser gjennomført av Norsk Institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) i perioden 2007/2008 • Prøveuttak 1 – høst 2007 • Prøveuttak 2 – vår 2008 • Prøveuttak 3 – sommer 2008 Hver pose i hver rett er analysert for seg • resultatene per rett er lagt sammen til en hel porsjon
 • 3. Spørsmål vi ønsker svar på • Kan man spise middag fra Fjordland hver dag? • Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken? • Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Hvordan er det med årstidsvariasjoner?
 • 4. Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken? • Analyser høsten 2007 viser at det kun er små forskjeller mellom avkjølte og oppvarmede produkter - Unntak for vitamin C hvor det er noe tap ved oppvarming for enkelte komponenter • Produktene ble varmet opp i henhold til beskrivelsen som er gitt på Fjordlandpakken • Forskjellene er av liten ernæringsmessig betydning - Produktene er i utgangspunktet ikke gode kilder til vitamin C
 • 5. Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Stor grad av overensstemmelse mellom analysert og beregnet innhold - Spesielt for energigivende næringsstoffer (inkl. fiber) • Analysert innhold noe lavere for enkelte vitaminer og mineraler - Beregninger gjennomført med stor grad av rå/fryste (ikke varmebehandlede) råvarer. Er derfor forventet å være en liten forskjell. - Har liten ernæringsmessig betydning i det totale kostholdet • Beregnet næringsinnholdet basert på verdier fra Matvaretabellen 2006 (rå/fryst vare).
 • 6. Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Mer nøyaktige beregninger kan gjøres ved hjelp av verdier på kokt matvare fra datablader eller fra Matvaretabellen • Alltid analyseusikkerheter - (metode, matriks, deteksjonsgrenser etc.) • Næringsdeklarasjoner - Antall desimaler på verdiene som oppgis på næringsdeklarasjonen bør vurderes nøye for ikke å gi inntrykk av høyere grad av nøyaktighet enn det som er tilfelle
 • 7. Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Ikke vesentlig forskjell mellom innholdet av næringsstoffer i Fjordlandmiddagen sammenliknet med det man forventer at en hjemmelaget middag skal gi - Unntak for vitamin C i enkelte retter - Friske/rå grønnsaker anbefales derfor til måltidet, eller i løpet av dagen • Mindre fett og litt mye salt - Fjordlandmiddagen inneholder mindre fett enn tilsvarende hjemmelagde retter - Generelt litt høyt innhold av salt, men ikke nødvendigvis mer salt enn tilsvarende hjemmelaget mat* *Innholdet av salt i Fjordlandmiddagen er redusert siden disse analysene ble utført. Vi har også laget en rekke retter med mindre salt.
 • 8. Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Verdier for hjemmelaget mat er basert på beregninger av retten gjennom dataprogrammet Mat på data/Matvaretabellen. • Det ble brukt standard oppskrifter og ingredienser. - Valg av andre oppskrifter og ingredienser kan gi et annet resultat
 • 9. Kan jeg spise middag fra Fjordland hver dag? • Ja, • Som en del av et ellers sunt kosthold - Inkluder grovt brød, tre porsjoner magre meieriprodukter, fem porsjoner frukt og grønnsaker og velg matvarer uten for høyt innhold av salt og mettet fett • I tråd med gjeldende anbefalinger bør det: - Varieres mellom ulike retter - Velges fiskeretter minst to ganger per uke • Våre analyser og beregninger viser at middag fra Fjordland gir de næringsstoffene det forventes at en middag skal gi • Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter
 • 10. Oppsummert… • Middag fra Fjordland er tilberedt slik at de fleste næringsstoffene beholdes i maten på samme nivå som for hjemmelaget middag. • Middag fra Fjordland gir de næringsstoffene det forventes at en middag skal gi. • Du kan gjerne spise middag fra Fjordland hver dag. Fjordlands mange middagsretter gir mulighet for variasjon i tråd med gjeldende anbefalinger. • Middagsmat fra Fjordland inneholder ikke friske/rå grønnsaker. Dette bør det kompenseres for i det øvrige kostholdet. • Velg retter med et lavt saltinnhold. Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter.
 • 11. Oppsummert… • Fjordland jobber med å redusere saltinnhold og innholdet av salt er redusert i en rekke av middagene våre siden disse analysene ble gjennomført. • Enkelte av analyseresultatene varierte avhengig av årstiden for prøveuttaket. Dersom analyser skal brukes som et grunnlag for beregning av næringsdeklarasjoner bør det inkluderes analyseresultater fra ulike tider på året for de ingrediensene der det kan være relevant. • Ved bearbeiding av mat, må man forvente et visst tap av næringsstoffer, spesielt gjelder dette de vannløselige vitaminene. Tapet er avhengig av metode. Oppvarming i henhold til beskrivelsen på Fjordlandpakken gir minimalt med tap av næringsstoffer, med unntak av vitamin C som i større grad tapes ved oppvarming.
 • 12. Ta gjerne kontakt • Har du spørsmål til noen av punktene, ønsker å ta en nærmere titt på analyseresultatene eller bare lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss. • Vi kan nås på følgende kanaler: E-post: firmapost@fjordland.no Nettsider: www.fjordland.no Facebook: www.facebook.no/fjordland Telefon: 22 97 49 00