Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Barn og yoghurt
Barn og yoghurt
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager

Download to read offline

Vi ønsket å få klarhet i hva som skjer med næringsstoffene i våre produkter når de varmebehandles

Analyser gjennomført av Norsk Institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) i perioden 2007/2008

Vi ønsket å få klarhet i hva som skjer med næringsstoffene i våre produkter når de varmebehandles

Analyser gjennomført av Norsk Institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) i perioden 2007/2008

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Slik er næringsinnholdet i Fjordland middager

 1. 1. Vurdering av næringsinnhold i fire middagsretter fra Fjordland
 2. 2. Kort bakgrunn Vi ønsket å få klarhet i hva som skjer med næringsstoffene i våre produkter når de varmebehandles Analyser gjennomført av Norsk Institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) i perioden 2007/2008 • Prøveuttak 1 – høst 2007 • Prøveuttak 2 – vår 2008 • Prøveuttak 3 – sommer 2008 Hver pose i hver rett er analysert for seg • resultatene per rett er lagt sammen til en hel porsjon
 3. 3. Spørsmål vi ønsker svar på • Kan man spise middag fra Fjordland hver dag? • Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken? • Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Hvordan er det med årstidsvariasjoner?
 4. 4. Mister maten næringsstoffer fra pakke til tallerken? • Analyser høsten 2007 viser at det kun er små forskjeller mellom avkjølte og oppvarmede produkter - Unntak for vitamin C hvor det er noe tap ved oppvarming for enkelte komponenter • Produktene ble varmet opp i henhold til beskrivelsen som er gitt på Fjordlandpakken • Forskjellene er av liten ernæringsmessig betydning - Produktene er i utgangspunktet ikke gode kilder til vitamin C
 5. 5. Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Stor grad av overensstemmelse mellom analysert og beregnet innhold - Spesielt for energigivende næringsstoffer (inkl. fiber) • Analysert innhold noe lavere for enkelte vitaminer og mineraler - Beregninger gjennomført med stor grad av rå/fryste (ikke varmebehandlede) råvarer. Er derfor forventet å være en liten forskjell. - Har liten ernæringsmessig betydning i det totale kostholdet • Beregnet næringsinnholdet basert på verdier fra Matvaretabellen 2006 (rå/fryst vare).
 6. 6. Er analysert innhold sammenlignbart med beregnet innhold? • Mer nøyaktige beregninger kan gjøres ved hjelp av verdier på kokt matvare fra datablader eller fra Matvaretabellen • Alltid analyseusikkerheter - (metode, matriks, deteksjonsgrenser etc.) • Næringsdeklarasjoner - Antall desimaler på verdiene som oppgis på næringsdeklarasjonen bør vurderes nøye for ikke å gi inntrykk av høyere grad av nøyaktighet enn det som er tilfelle
 7. 7. Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Ikke vesentlig forskjell mellom innholdet av næringsstoffer i Fjordlandmiddagen sammenliknet med det man forventer at en hjemmelaget middag skal gi - Unntak for vitamin C i enkelte retter - Friske/rå grønnsaker anbefales derfor til måltidet, eller i løpet av dagen • Mindre fett og litt mye salt - Fjordlandmiddagen inneholder mindre fett enn tilsvarende hjemmelagde retter - Generelt litt høyt innhold av salt, men ikke nødvendigvis mer salt enn tilsvarende hjemmelaget mat* *Innholdet av salt i Fjordlandmiddagen er redusert siden disse analysene ble utført. Vi har også laget en rekke retter med mindre salt.
 8. 8. Er analysert innhold sammenlignbart med verdier for hjemmelaget mat? • Verdier for hjemmelaget mat er basert på beregninger av retten gjennom dataprogrammet Mat på data/Matvaretabellen. • Det ble brukt standard oppskrifter og ingredienser. - Valg av andre oppskrifter og ingredienser kan gi et annet resultat
 9. 9. Kan jeg spise middag fra Fjordland hver dag? • Ja, • Som en del av et ellers sunt kosthold - Inkluder grovt brød, tre porsjoner magre meieriprodukter, fem porsjoner frukt og grønnsaker og velg matvarer uten for høyt innhold av salt og mettet fett • I tråd med gjeldende anbefalinger bør det: - Varieres mellom ulike retter - Velges fiskeretter minst to ganger per uke • Våre analyser og beregninger viser at middag fra Fjordland gir de næringsstoffene det forventes at en middag skal gi • Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter
 10. 10. Oppsummert… • Middag fra Fjordland er tilberedt slik at de fleste næringsstoffene beholdes i maten på samme nivå som for hjemmelaget middag. • Middag fra Fjordland gir de næringsstoffene det forventes at en middag skal gi. • Du kan gjerne spise middag fra Fjordland hver dag. Fjordlands mange middagsretter gir mulighet for variasjon i tråd med gjeldende anbefalinger. • Middagsmat fra Fjordland inneholder ikke friske/rå grønnsaker. Dette bør det kompenseres for i det øvrige kostholdet. • Velg retter med et lavt saltinnhold. Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter.
 11. 11. Oppsummert… • Fjordland jobber med å redusere saltinnhold og innholdet av salt er redusert i en rekke av middagene våre siden disse analysene ble gjennomført. • Enkelte av analyseresultatene varierte avhengig av årstiden for prøveuttaket. Dersom analyser skal brukes som et grunnlag for beregning av næringsdeklarasjoner bør det inkluderes analyseresultater fra ulike tider på året for de ingrediensene der det kan være relevant. • Ved bearbeiding av mat, må man forvente et visst tap av næringsstoffer, spesielt gjelder dette de vannløselige vitaminene. Tapet er avhengig av metode. Oppvarming i henhold til beskrivelsen på Fjordlandpakken gir minimalt med tap av næringsstoffer, med unntak av vitamin C som i større grad tapes ved oppvarming.
 12. 12. Ta gjerne kontakt • Har du spørsmål til noen av punktene, ønsker å ta en nærmere titt på analyseresultatene eller bare lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss. • Vi kan nås på følgende kanaler: E-post: firmapost@fjordland.no Nettsider: www.fjordland.no Facebook: www.facebook.no/fjordland Telefon: 22 97 49 00

×