Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NCE Tourism og FOU

816 views

Published on

Her er presentasjonen fra workshoppen med fokus på FOU sin rolle i NCE Tourism.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NCE Tourism og FOU

 1. 1. NCE Tourism – Fjord NorwayFoU og Reiseliv<br />
 2. 2. Tre sentrale utfordringer <br />i norsk reiseliv<br /> Mangelen på helhetlig reiselivsutviklingfra produkt til marked – ingen kobling! <br />Ferieform er viktigere en feriested, nye typer målgrupper med nye typer behov – større fokus på tema! <br />Markedsføring og salgskanaler endrer seg fra push til pull – nye medier står sentralt! <br />NCE TOURISM – Fjord Norway<br />
 3. 3. NCE Tourism – <br />Fjord Norway skal:<br />Etablere metoder for å utvikle et helhetlig reiseliv som kobler produkt og markedsutvikling <br />Implementere metodene innenfor tematurisme – det området vi har størst potensial for å styrke vår posisjon, sikre konkurransekraften og skape fremtidig vekst <br />Utvikle regionenes kommunikasjons-formgjennom nye medier for å møte kravene til fremtidens kunde<br />NCE TOURISM – Fjord Norway<br />
 4. 4. Vi oppnår<br /><ul><li> Bedre kapasitetsutnyttelse </li></ul> - Spredning av trafikk<br /> - Sesongutvidelse / helårsturisme<br /> - Økt Oppholdstid<br /><ul><li> Flere lønnsomme kunder
 5. 5. Regionale synergier</li></ul>NCE TOURISM – Fjord Norway<br />
 6. 6. Visjon<br />NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme <br />NCE TOURISM – Fjord Norway<br />
 7. 7.
 8. 8. Ski Fjord Norway<br />Art and Culture<br />Hike Fjord Norway<br />Outdoor Adventure<br />NCE TOURISM – Fjord Norway<br />
 9. 9. PRODUKTUTVIKLING<br />MARKEDSKOMMUNIKASJON MED FOKUS PÅ NYE MEDIER<br />KLYNGEUTVIKLING MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG SAMARBEID<br />
 10. 10. Hvordan vet vi om vi lykkes?<br />Omdømme og nyskaping<br />Lønnsomhet og kapasitetsutnyttelse<br />Synlighet og konvertering<br />Miljø<br /> <br />
 11. 11. FoU i NCE<br />3 hensyn (Triple bottom line):<br /><ul><li>Økonomiske (Verdiskaping)
 12. 12. Sosiologiske (Kultur og samfunn)
 13. 13. Miljømessige (Bærekraft)</li></ul>3 premissgivere (Triple helix):<br /><ul><li>Privat sektor (næring)
 14. 14. Offentlig sektor (samfunn)
 15. 15. FoU-miljøene (ny kunnskap)</li></li></ul><li>Forskning PÅ (institusjonsstyrt), FOR (oppdrag) og I (aksjonsforsking)<br />Forskning = ny kunnskap(kritisk, etterprøvbar og offentlig)<br />Konsulentoppdrag = formidling og foredling av ”kjent” kunnskap<br />Stor usikkerhet og lite kunnskap = behov for forsking<br />Behov:bådePÅ, FOR og I<br />Utfordring:økonomi<br />Mange små aktører - avhengig av offentlige FoU-midler<br />FoU PÅ er ofte forutsetning for FoU FOR<br />
 16. 16. FoU i NCE<br />Eksisterende vs. ny kunnskap:<br />Foredling og bruk av kjent kunnskap<br />Utfordring:tilpasning, formidling (innsalg) og bruk<br />Ny kunnskap<br />Utfordring: valg av strategiske forskningsområder<br />
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Produktutvikling<br />Produktutvikling og innovasjon<br />Senter for tjenesteinnovasjon, NHH<br />Internasjonale markeds- og etterspørseltrender<br />UiSog NHH<br />Bærekraftig reiselivsutvikling<br />UiSog VF/HSF<br />Regional utvikling: kulturarv/historie og landskap<br />Forskningsgruppe, UIB<br />Avdeling for kulturfag <br />Høgskulen i Volda <br />Kystbasert reiseliv basert på sjømat<br />Norsk Sjømatsenter<br /> <br />
 23. 23. Markedskommunikasjon<br /><ul><li>Brandmanagement
 24. 24. Markedsgruppen, NHH
 25. 25. Teknologiutvikling
 26. 26. Reaktor, Tellus, Travel
 27. 27. Søkemotoroptimalisering
 28. 28. Synlighet
 29. 29. Teknologi- og programutvikling innen informasjons- og mobilløsninger
 30. 30. HIB</li></li></ul><li>Klyngeutvikling<br />Regional utvikling <br />Forskningsgruppe, UiB<br />Næringsklynger <br />Forskningsgruppe, NHH<br />Erfaringsutveksling fra NCE Subsea, videreutvikling av tripplehelix- samarbeid gjennom VRI og aksjonsforskningsprosjekter <br />Senter for nyskaping, HIB)<br />Generell reiselivskompetanse <br />UiS, VF/HSF, HVO)<br />

×