Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva har vi lært av Innovativ Fjordturisme?

938 views

Published on

Her er Anders Waage Nilsen sin presentasjon fra NCE tourism sin generalforsamling. Den fokuserer på hva vi har lært av prosessen med Innovativ Fjordturisme, og noen innspill til det videre arbeidet med NCE Tourism.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva har vi lært av Innovativ Fjordturisme?

 1. 1. Hva har Innovativ Fjordturisme lært oss om klyngeprosjekter?
 2. 2. Konkrete prosjekter med stort kollektivt utbytte <ul><li>Vi må identifisere satsninger som har konkrete resultater for grupper av bedrifter. </li></ul><ul><li>Enten bedrifter med felles utfordringer, felles målgrupper – eller ulike leverandører i en felles verdikjede. </li></ul><ul><li>Fokus på produktkonsepter med høyt foredlings – og innovasjonspotensiale. Initiativene må komme nedenfra! </li></ul>
 3. 3. Fokus på bedre informasjonsflyt og effektive dialogarenaer <ul><li>Innovativ Fjordturisme skårer lavt på informasjonsarbeidet. Prosjektets arbeid og resultater bør frem i lyset! </li></ul><ul><li>NCE-prosjektet bør ha en proaktiv informasjonspolicy, med fokus på digitale nettverk, automatisert informasjonsflyt og transparent tilbakemelding. </li></ul>
 4. 4. Relevante møteplasser og kompetanseheving skaper resultater i seg selv . <ul><li>Mange prosesser i regi av næringen selv kan spores tilbake til møteplasser, kurs og studieturer i regi av Innovativ Fjordturisme. </li></ul><ul><li>Inspirasjon, nettverk og kunnskap bidrar til spennende initiativ med næringen selv i førersettet. Alt må ikke være i regi av prosjektet. </li></ul>
 5. 5. Lavthengende frukt og lange innovasjonsreiser. <ul><li>Prosjektet må levere tydelige og målbare resultater på kort sikt. </li></ul><ul><li>Samtidig bør prosjektet tørre å stille spørsmål ved strukturelle barrierer og utfordringer. </li></ul><ul><li>Alle konkrete prosjekter bør være forankret i en overordnet strategisk fremtidsvisjon. </li></ul>
 6. 6. Vi må tørre å fokusere. Og følge prosessene frem til ferdig resultat og evaluering. <ul><li>Å følge prosesser hele veien fra idemyldringer, konseptutvikling og ut i markedet og distribusjonssystemet, fungerer. </li></ul><ul><li>Vi må unngå å ville for mye på en gang. For mange parallelle prosesser reduserer sjansen for å levere. </li></ul>
 7. 7. Klyngeprosjektet skaper visjoner. Men kan ikke alltid finansiere dem. <ul><li>Det å formulere felles visjoner, strategier og prosjektplaner er en del NCE sitt arbeid. </li></ul><ul><li>Enkelte engasjement bør begrenses til tidlig fase. Der prosjekter har en naturlig adresse utenfor NCE, bør vi bidra til at de sikres finansiering gjennom andre virkemidler. </li></ul>
 8. 8. Regionale resultater må stå i fokus. Vi er i samme båt. <ul><li>Om alle blir voktere av sitt individuelle utbytte, svekkes det kollektive resultatet. </li></ul><ul><li>Klyngeprosjekter krever tillitt - til hverandres intensjoner og til prosjektledelsen. Uten tillitt forvitrer grunnlaget for suksess. </li></ul><ul><li>Vi må dyrke fram en kultur, som bygger på raushet, åpenhet og felles visjoner. Naboens suksess er din suksess! </li></ul>
 9. 9. Prosjektledelsen må være lyttende og operativt orientert. De må ha lov til å prioritere. <ul><li>Tilbakemeldingene fra Innovativ Fjordturisme tyder på at aktivt, hands-on prosjektlederarbeid er viktig. </li></ul><ul><li>Prosjektet kan ikke løse alt, for alle. Prosjektet må være bevisst sitt mandat, og tørre å prioritere. </li></ul><ul><li>Prosjektet skal skape løsninger, ikke drifte dem. Eierskapet ligger hos næringen, hos destinasjonene og hos Fjord Norge AS. </li></ul>
 10. 10. Prosjektet må peke på muligheter, ikke bare løse behov <ul><li>Prosjektet skal selvsagt bidra til å løse kjente behov i næringen. </li></ul><ul><li>Samtidig må prosjektet utforske en mulighetshorisont – både innenfor teknologi, trender og samhandlingsmodeller. </li></ul><ul><li>Vi må etablere rom for noen ”tenketanker” i tilknytning til prosjektet. </li></ul>
 11. 11. Takk for oppmerksomheten! Anders Waage Nilsen Telefon 918 14 356 [email_address] www.twitter.com/waagenilsen www.facebook.com/waagenilsen [email_address]

×