SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Disusun Oleh : 
 Belinda Alifa 
 Desi Rohmaeni 
 Ferita 
 Firda Mawaddah Aulia 
 Nur Afifah 
 Nurul Aulia Tammah 
 Syifa
Struktur atom 
• merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan 
elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. 
• Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan 
neutron yang bermuatan netral (terkecuali pada Hidrogen-1 yang tidak 
memiliki neutron). 
• Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya 
elektromagnetik. 
• Sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lainnya membentuk sebuah 
molekul. 
• Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat 
netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang 
berbeda bersifat positif atau negatif dan merupakan ion.
• Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti 
atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom 
tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. 
• Istilah atom berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat 
dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. 
• Jadi, pengertian atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat 
dibagi bagi lagi. 
• Relatif terhadap pengamatan sehari-hari, atom merupakan objek yang 
sangat kecil dengan massa yang sama kecilnya pula. 
• Atom hanya dapat dipantau menggunakan peralatan khusus seperti 
mikroskop penerowongan payaran. 
• Elektron pada atom menentukan sifat-sifat kimiawi sebuah unsur dan 
memengaruhi sifat-sifat magnetis atom tersebut.
John 
Dalton 
J.J 
Thomson 
Ernest 
Rutherford 
Niels Bohr 
Mekanika 
Kuantum
Teori Atom Dalton 
 Dalton menggambarkan model atom seperti 
bola pejal. Menurut Dalton, setiap unsur 
tersusun atas partikel – partikel terkecil yang 
tidak dapat dibagi bagi lagi
Kelebihan Teori Atom Dalton: 
 Dapat menerangkan Hukum Kekekalan Massa 
(Hukum Lavoisier) 
 Dapat menerangkan Hukum Perbandingan Tetap 
(Hukum Proust) 
Kelemahan Teori Atom Dalton: 
 Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. 
 Tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling 
berikatan. 
 Model atom Dalton tidak dapat menjelaskan 
perbedaan antara atom unsur yang satu dengan 
unsur yang lain
Teori Atom Thomson 
Atom menurut Thomson terdiri dari partikel 
bermuatan positif dan terdapat elektron – 
elektron yang tersebar secara merata (seperti 
roti kismis) sehingga atom bersifat netral
Kelebihan Teori Atom Thomson: 
 membuktikan adanya partikel lain yang 
bermuatan negatif dalam atom. berarti atom 
bukan bagian terkecil dari suatu unsur. 
Kelemahan Teori Atom Thomson: 
 Model Thomson ini tidak dapat menjelaskan 
susunan muatan positif dan negatif dalam bola 
atom tersebut.
Teori Atom Rutherford 
Rutherford menggambarkan atom seperti tata 
surya dimana atom terdiri dari inti atom yang 
sangat kecil dan bermuatan positif, sikelilingi 
oleh elektron yang bermuatan negatif
Kelebihan Atom Rutherford: 
 membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari 
inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. 
Kelemahan Atom Rutherford: 
 tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak 
jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori 
fisika, gerakan elektron mengitari inti ini 
disertai pemancaran energi sehingga lama – 
kelamaan energi elektron akan berkurang dan 
lintasannya makin lama akan mendekati inti dan 
jatuh ke dalam inti
Teori Atom Bohr 
Bohr menyatakan bahwa elektron – elektron 
mengelilingi inti atom pada lintasan – lintasan 
tertentu yang disebut kulit elektron
Kelebihan Teori Atom Bohr: 
• Bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk 
tempat berpindahnya elektron 
Kekurangan Teori Atom Bohr: 
• Tidak dapat menjelaskan spekrum warna dari 
atom berelektron banyak. Sehingga diperlukan 
model atom yang lebih sempurna dari model 
atom Bohr.
Teori Mekanika Kuantum 
Model atom mekanika kuantum mirip dengan 
model atom Bohr, tetapi kedudukan elektron 
berada di daerah sekitar inti, yaitu awan 
elektron yang disebut orbital. Letak elektron 
tidak dapat ditentukan dengan pasti.
Triade Dobereiner 
Teori Oktaf Newlands 
Sistem Periodik Mendeleev 
Sistem Periodik Modern
Triade Dobereiner 
Bila unsur-unsur dikelompokan berdasarkan 
kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, 
maka di setiap kelompok terdapat tiga unsur 
dimana massa unsur yang di tengah merupakan 
rata-rata dari massa unsur yang di tepi
Tabel Unsur Triade Dobereiner 
Massa atom Li=3 dan K=19 maka massa atom
Teori Oktaf Newlands 
Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan 
massa atom, maka sifat unsur tersebut akan 
berulang setelah unsur kedelapan
Tabel Unsur Oktaf Newlands 
Sifat Li mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb, Ag, dan Cs. 
Sifat Be mirip dengan sifat Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, dan Hg
Sistem Periodik Mendeleev 
Disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan 
kemiripan sifat. Dari susunan tersebut 
didapatkan hukum periodik, dimana sifat unsur 
merupakan fungsi periodik dari massa atom. 
Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan 
kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan 
berulang secara periodik
Tabel Unsur Sistem Periodik Mendeleev
Kelemahan Sistem Periodik Mendeleev 
• Panjang periode tidak sama 
• Beberapa unsur tersusun dengan urutan massa 
atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun 
• Unsur golongan Lantanida yang jumlahnya 14 
ditempatkan dalam satu golongan (satu kotak 
berisi lebih dari satu unsur)
Sistem Periodik Modern 
Keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa 
atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau 
muatan inti. 
Bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan 
nomor atom maka sifat unsur akan berulang secara 
periodik. 
Disebut juga sebagai sistem periodik bentuk 
panjang, dimana terdapat lajur mendatar disebut 
periode, dan lajur tegak diebut golongan.
Tabel Sistem Periodik Modern
Golongan A (Golongan Utama) 
IA : Alkali VA : Nitrogen-Fosfor 
IIA : Alkali Tanah VIA : Oksigen-Belerang 
IIIA : Boron-Aluminium VIIA : Halogen 
IVA : Karbon VIIIA : Gas Mulia 
Golongan B (Golongan Transisi) 
IIIB : Transisi VII B : Transisi 
IV B : Transisi VIII B: Transisi 
V B : Transisi I B : Transisi 
VI B : Transisi II B : Transisi

More Related Content

What's hot

Isotop, isobar dan isoton
Isotop, isobar dan isotonIsotop, isobar dan isoton
Isotop, isobar dan isotonABINUL HAKIM
 
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docx
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docxLkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docx
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docxmonggaviranita
 
Kimia unsur golongan 1A & 2A
Kimia unsur golongan 1A & 2AKimia unsur golongan 1A & 2A
Kimia unsur golongan 1A & 2AJoko Nugroho
 
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxWhenyDwiRatnawati
 
senyawa turunan alkana
senyawa turunan alkanasenyawa turunan alkana
senyawa turunan alkanamfebri26
 
100 soal kimia karbon
100 soal kimia karbon 100 soal kimia karbon
100 soal kimia karbon Pakardan Tea
 
S T O I K I O M E T R I
S T O I K I O M E T R IS T O I K I O M E T R I
S T O I K I O M E T R IIwan Setiawan
 
Ppt sifat keperiodikan unsur
Ppt sifat keperiodikan unsurPpt sifat keperiodikan unsur
Ppt sifat keperiodikan unsurNakashima Taiki
 
Ppt hidrokarbon
Ppt hidrokarbonPpt hidrokarbon
Ppt hidrokarbonsari_sari
 
SISTEM PERIODIK UNSUR
SISTEM PERIODIK UNSURSISTEM PERIODIK UNSUR
SISTEM PERIODIK UNSURDZUL FAHMI
 
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )Dwi Andriani
 
Konfigurasi Elektron dan Bilangan Kuantum
Konfigurasi Elektron dan Bilangan KuantumKonfigurasi Elektron dan Bilangan Kuantum
Konfigurasi Elektron dan Bilangan KuantumUIN Walisongo Semarang
 
kimia hijau.pptx
kimia hijau.pptxkimia hijau.pptx
kimia hijau.pptxpuput645968
 
Sifat unsur transisi periode ke empat
Sifat unsur transisi periode ke empatSifat unsur transisi periode ke empat
Sifat unsur transisi periode ke empatWina Fajriatin
 

What's hot (20)

Isotop, isobar dan isoton
Isotop, isobar dan isotonIsotop, isobar dan isoton
Isotop, isobar dan isoton
 
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docx
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docxLkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docx
Lkpd ppl ikatan kimia pertemuan 1 (mg)docx
 
Kimia unsur golongan 1A & 2A
Kimia unsur golongan 1A & 2AKimia unsur golongan 1A & 2A
Kimia unsur golongan 1A & 2A
 
Ikatan kimia ppt
Ikatan kimia pptIkatan kimia ppt
Ikatan kimia ppt
 
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docxATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
ATP fase E - kimia kelas x kurikulum merdeka.docx
 
senyawa turunan alkana
senyawa turunan alkanasenyawa turunan alkana
senyawa turunan alkana
 
Unsur – unsur transisi
Unsur – unsur transisiUnsur – unsur transisi
Unsur – unsur transisi
 
100 soal kimia karbon
100 soal kimia karbon 100 soal kimia karbon
100 soal kimia karbon
 
S T O I K I O M E T R I
S T O I K I O M E T R IS T O I K I O M E T R I
S T O I K I O M E T R I
 
Ppt sifat keperiodikan unsur
Ppt sifat keperiodikan unsurPpt sifat keperiodikan unsur
Ppt sifat keperiodikan unsur
 
Ppt hidrokarbon
Ppt hidrokarbonPpt hidrokarbon
Ppt hidrokarbon
 
Kimia unsur ppt
Kimia unsur pptKimia unsur ppt
Kimia unsur ppt
 
SISTEM PERIODIK UNSUR
SISTEM PERIODIK UNSURSISTEM PERIODIK UNSUR
SISTEM PERIODIK UNSUR
 
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )
Ppt kimia ( unsur unsur transisi perioda 4 )
 
Stereokimia tep thp
Stereokimia tep thpStereokimia tep thp
Stereokimia tep thp
 
Konfigurasi Elektron dan Bilangan Kuantum
Konfigurasi Elektron dan Bilangan KuantumKonfigurasi Elektron dan Bilangan Kuantum
Konfigurasi Elektron dan Bilangan Kuantum
 
kimia hijau.pptx
kimia hijau.pptxkimia hijau.pptx
kimia hijau.pptx
 
Bab 1 Kimia kelas X
Bab 1 Kimia kelas XBab 1 Kimia kelas X
Bab 1 Kimia kelas X
 
Aldehid
AldehidAldehid
Aldehid
 
Sifat unsur transisi periode ke empat
Sifat unsur transisi periode ke empatSifat unsur transisi periode ke empat
Sifat unsur transisi periode ke empat
 

Viewers also liked

Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaFirda Mawaddah Aulia
 
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)shigate
 
Skenario fitri karlina
Skenario fitri karlinaSkenario fitri karlina
Skenario fitri karlinafitrikarlina
 
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Hanarsp
 

Viewers also liked (8)

Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
 
Struktur atom
Struktur atomStruktur atom
Struktur atom
 
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
 
Skenario fitri karlina
Skenario fitri karlinaSkenario fitri karlina
Skenario fitri karlina
 
Soal teori atom
Soal teori atomSoal teori atom
Soal teori atom
 
Fisika - Teori Atom
Fisika - Teori AtomFisika - Teori Atom
Fisika - Teori Atom
 
Fisika atom sma kelas 12
Fisika atom sma kelas 12Fisika atom sma kelas 12
Fisika atom sma kelas 12
 
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
 

Similar to Perkembangan model atom

MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptx
MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptxMATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptx
MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptxMirDais
 
1. sistem periodik & struktur atom
1. sistem periodik & struktur atom1. sistem periodik & struktur atom
1. sistem periodik & struktur atomIsnandaNuriskasari1
 
Perkembangan Model Atom
Perkembangan Model AtomPerkembangan Model Atom
Perkembangan Model AtomDaniel Moses
 
Ppt struktur atom spu ikatan kimia
Ppt struktur atom spu ikatan kimiaPpt struktur atom spu ikatan kimia
Ppt struktur atom spu ikatan kimiafkipkimia11
 
atom kimia universitas
atom kimia universitasatom kimia universitas
atom kimia universitasRudi Wicaksana
 
Presentasi kimia fisika
Presentasi kimia fisikaPresentasi kimia fisika
Presentasi kimia fisikaMarten Gesti
 
Presentasi hukum dasar kimia
Presentasi hukum dasar kimiaPresentasi hukum dasar kimia
Presentasi hukum dasar kimiaMuhammad Ridwan
 
Teori dan Model Atom
Teori dan Model AtomTeori dan Model Atom
Teori dan Model Atomhelmyshin1
 
Struktur Atom - RNS.pptx
Struktur Atom - RNS.pptxStruktur Atom - RNS.pptx
Struktur Atom - RNS.pptxRantiNilamSari
 
Stokiometri
Stokiometri Stokiometri
Stokiometri Ana Lia
 
Struktur Atom-OK.ppt
Struktur Atom-OK.pptStruktur Atom-OK.ppt
Struktur Atom-OK.pptNovInda1
 
Tugas model atom bohr siti nurojiyah
Tugas model atom bohr siti nurojiyahTugas model atom bohr siti nurojiyah
Tugas model atom bohr siti nurojiyahsmanptb
 
Struktur atom-dan-spu1
Struktur atom-dan-spu1Struktur atom-dan-spu1
Struktur atom-dan-spu1Sabila Izzati
 

Similar to Perkembangan model atom (20)

MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptx
MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptxMATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptx
MATERI TENTANG TEORI ATOM0101010101.pptx
 
Struktur atom
Struktur atomStruktur atom
Struktur atom
 
Bab2 struktur atom
Bab2 struktur atom Bab2 struktur atom
Bab2 struktur atom
 
1. sistem periodik & struktur atom
1. sistem periodik & struktur atom1. sistem periodik & struktur atom
1. sistem periodik & struktur atom
 
Perkembangan Model Atom
Perkembangan Model AtomPerkembangan Model Atom
Perkembangan Model Atom
 
Ppt struktur atom spu ikatan kimia
Ppt struktur atom spu ikatan kimiaPpt struktur atom spu ikatan kimia
Ppt struktur atom spu ikatan kimia
 
atom kimia universitas
atom kimia universitasatom kimia universitas
atom kimia universitas
 
Presentasi kimia fisika
Presentasi kimia fisikaPresentasi kimia fisika
Presentasi kimia fisika
 
X: Perkembangan Teori Atom
X: Perkembangan Teori AtomX: Perkembangan Teori Atom
X: Perkembangan Teori Atom
 
Presentasi hukum dasar kimia
Presentasi hukum dasar kimiaPresentasi hukum dasar kimia
Presentasi hukum dasar kimia
 
Teori dan Model Atom
Teori dan Model AtomTeori dan Model Atom
Teori dan Model Atom
 
Struktur Atom - RNS.pptx
Struktur Atom - RNS.pptxStruktur Atom - RNS.pptx
Struktur Atom - RNS.pptx
 
Perkembangan teori atom
Perkembangan teori atomPerkembangan teori atom
Perkembangan teori atom
 
Stokiometri
Stokiometri Stokiometri
Stokiometri
 
kimia-teori atom
kimia-teori atomkimia-teori atom
kimia-teori atom
 
Struktur Atom-OK.ppt
Struktur Atom-OK.pptStruktur Atom-OK.ppt
Struktur Atom-OK.ppt
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Tugas model atom bohr siti nurojiyah
Tugas model atom bohr siti nurojiyahTugas model atom bohr siti nurojiyah
Tugas model atom bohr siti nurojiyah
 
Laporan kimia smster 1
Laporan kimia smster 1Laporan kimia smster 1
Laporan kimia smster 1
 
Struktur atom-dan-spu1
Struktur atom-dan-spu1Struktur atom-dan-spu1
Struktur atom-dan-spu1
 

Perkembangan model atom

 • 1. Disusun Oleh :  Belinda Alifa  Desi Rohmaeni  Ferita  Firda Mawaddah Aulia  Nur Afifah  Nurul Aulia Tammah  Syifa
 • 2. Struktur atom • merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. • Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral (terkecuali pada Hidrogen-1 yang tidak memiliki neutron). • Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. • Sekumpulan atom dapat berikatan satu sama lainnya membentuk sebuah molekul. • Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan merupakan ion.
 • 3. • Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. • Istilah atom berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. • Jadi, pengertian atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi. • Relatif terhadap pengamatan sehari-hari, atom merupakan objek yang sangat kecil dengan massa yang sama kecilnya pula. • Atom hanya dapat dipantau menggunakan peralatan khusus seperti mikroskop penerowongan payaran. • Elektron pada atom menentukan sifat-sifat kimiawi sebuah unsur dan memengaruhi sifat-sifat magnetis atom tersebut.
 • 4. John Dalton J.J Thomson Ernest Rutherford Niels Bohr Mekanika Kuantum
 • 5. Teori Atom Dalton  Dalton menggambarkan model atom seperti bola pejal. Menurut Dalton, setiap unsur tersusun atas partikel – partikel terkecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi
 • 6. Kelebihan Teori Atom Dalton:  Dapat menerangkan Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier)  Dapat menerangkan Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust) Kelemahan Teori Atom Dalton:  Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi.  Tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan.  Model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain
 • 7. Teori Atom Thomson Atom menurut Thomson terdiri dari partikel bermuatan positif dan terdapat elektron – elektron yang tersebar secara merata (seperti roti kismis) sehingga atom bersifat netral
 • 8. Kelebihan Teori Atom Thomson:  membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahan Teori Atom Thomson:  Model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut.
 • 9. Teori Atom Rutherford Rutherford menggambarkan atom seperti tata surya dimana atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, sikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif
 • 10. Kelebihan Atom Rutherford:  membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan Atom Rutherford:  tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga lama – kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti
 • 11. Teori Atom Bohr Bohr menyatakan bahwa elektron – elektron mengelilingi inti atom pada lintasan – lintasan tertentu yang disebut kulit elektron
 • 12. Kelebihan Teori Atom Bohr: • Bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron Kekurangan Teori Atom Bohr: • Tidak dapat menjelaskan spekrum warna dari atom berelektron banyak. Sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr.
 • 13. Teori Mekanika Kuantum Model atom mekanika kuantum mirip dengan model atom Bohr, tetapi kedudukan elektron berada di daerah sekitar inti, yaitu awan elektron yang disebut orbital. Letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti.
 • 14. Triade Dobereiner Teori Oktaf Newlands Sistem Periodik Mendeleev Sistem Periodik Modern
 • 15. Triade Dobereiner Bila unsur-unsur dikelompokan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat tiga unsur dimana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi
 • 16. Tabel Unsur Triade Dobereiner Massa atom Li=3 dan K=19 maka massa atom
 • 17. Teori Oktaf Newlands Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur kedelapan
 • 18. Tabel Unsur Oktaf Newlands Sifat Li mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb, Ag, dan Cs. Sifat Be mirip dengan sifat Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, dan Hg
 • 19. Sistem Periodik Mendeleev Disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari susunan tersebut didapatkan hukum periodik, dimana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik
 • 20. Tabel Unsur Sistem Periodik Mendeleev
 • 21. Kelemahan Sistem Periodik Mendeleev • Panjang periode tidak sama • Beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun • Unsur golongan Lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan (satu kotak berisi lebih dari satu unsur)
 • 22. Sistem Periodik Modern Keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Disebut juga sebagai sistem periodik bentuk panjang, dimana terdapat lajur mendatar disebut periode, dan lajur tegak diebut golongan.
 • 24. Golongan A (Golongan Utama) IA : Alkali VA : Nitrogen-Fosfor IIA : Alkali Tanah VIA : Oksigen-Belerang IIIA : Boron-Aluminium VIIA : Halogen IVA : Karbon VIIIA : Gas Mulia Golongan B (Golongan Transisi) IIIB : Transisi VII B : Transisi IV B : Transisi VIII B: Transisi V B : Transisi I B : Transisi VI B : Transisi II B : Transisi