Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről

FinTechZone
FinTechZoneFinTechZone
2018. május 3.
KADA ZSOLT
INFORMATIKAI ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓ
GIRO ZRT.
GIRO ZRT.
HELYZETJELENTÉS AZ AZONNALI
FIZETÉSI RENDSZERRŐL
A bankközi Zsíró Rendszer
megkezdi működését
1994 nov.
GIRO Zrt.
Magyarország Elszámolóháza
— Magyarország bankközi elszámolóháza.
— A GIRO Zrt. tevékenysége szinte minden magyar állampolgárt és vállalkozást érint.
— A Magyar Nemzeti Bank 100%-os tulajdona.
A Magyar Államkincstár
csatlakozik a klíringrendszerhez
1996 jan.
Csoportos átutalás és
beszedés elszámolása
1997 okt.
IG1 - Éjszakai platform megújítása2009 nov.
IG2 - Napon belüli elszámolás
2 óránként - 5 ciklussal
2012 júl.
Napon belüli elszámolás
óránként – 10 ciklussal
2015 szept.
GIROInstant – Azonnali
utalás bevezetése
2019 júl.
GIRO Zrt.
Elszámolásforgalmi rendszerek
103.000 milliárd Ft
A GIRO Zrt. 2017-ben 103 billió forint értékben
végzett elszámolást.
37
A Bankközi Klíring Rendszernek (BKR) jelenleg 37
közvetlen résztvevője (klíringtag) van.
350 millió darab
Az elszámolóház által 2017-ben lebonyolított
klíring tranzakciók száma meghaladta a 303
millió darabot.
~200
A klíringtagok mellett – azok levelezettjeként
– további kb. 200 résztvevő is belföldi pénzfor-
galmi szolgáltatónak minősül. Ezek többsége
takarék- és hitelszövetkezet.
─ A belföldi fizetések elszámolását a Bankközi Klíring Rendszer (BKR) végzi két platformon:
─ InterGIRO 1 (IG1) – éjszakai platform
─ InterGIRO 2 (IG2) – napközbeni platform 10 ciklussal
─ Egyéb szolgáltatások: GIRODirect, GIRinfO, GIROLock, GIROHáló, GIROBankváltás
GIRO Zrt.
Elszámolásforgalmi rendszerek
0
50
100
150
200
250
300
350
0
16
31
47
63
79
94
110
Volumen(milliódarab)
Érték(billióForint)
2004 2005 2006 2007 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volumen (millió darab) Érték (billió Forint)
GIRO Zrt.
Azonnali elszámolási infrastruktúra létrehozója
─ Az azonnali fizetési rendszerben az átutalások folyamatos, azonnali elszámolását és kiegyenlítését
végző szolgáltatás (GIROInstant) létrehozásáért, majd működtetéséért a GIRO Zrt. a felelős.
─ Szabályozási kereteit a Magyar Nemzeti Bank adja.
─ Az azonnali fizetés, mint fizetési mód, rendelkezik minden olyan alapvető tulajdonsággal,
ami a készpénzes fizetést jellemzi.
─ Az azonnali fizetés tehát nem más, mint a „készpénz nélküli készpénz”.
─ A GIROInstant pedig ahhoz teremti meg a hátteret és az alapokat, hogy az azonnali fizetés a költségek
és díjak szempontjából is versenyképes alternatívája lehessen a készpénz használatának.
GIROInstant
Azonnali Elszámolási Rendszer
GIROInstant
Azonnali fizetés
A GIROInstant IT rendszer/platform biztosítja az egyes
szolgáltatók/szereplők közötti pénzforgalmi
kommunikáció áramlását.
Ennek funkciója:
A tranzakciók (azonnali forintátutalás, fizetési kérelem
vagy másodlagos azonosítóval megadott megbízás által)
feldolgozása, továbbítása, elszámolása és kiegyenlítése.
─ A GIROInstant platform
szolgáltatásai:
─ Azonnali forintátutalás
─ Kiegészítő szolgáltatások:
─ Másodlagos
számlaazonosítók
─ Fizetési kérelem
─ A pénzforgalmi szolgáltatók
mindhárom szolgáltatást
igénybe vehetik
─ Nem pénzforgalmi
szolgáltatók (kereskedők,
állami intézmények, közüzemi
szolgáltatók) számára
a fizetési kérelem érhető el
GIROInstant
Azonnali fizetés – Azonnali forintátutalás
─ Kizárólag egyedi üzenetek kezelése.
─ 24/7/365-ös folyamatos működés: A rendszer működni fog az év minden napján 24 órában,
a vállalt rendelkezésre állás biztosítása mellett.
─ 99,9 %-os havi rendelkezésre állás.
─ Gyors tranzakció feldolgozás (500 tps).
─ HCT Inst séma szerinti működés (SCT Inst alapján)
─ A klíringtagok egyenlegének folyamatos nyomon követése.
─ Riportok a klíringtagok egyenlegéről és a tranzakciókról.
─ Automatikus likviditáskezelés.
GIROInstant
Kiegészítő szolgáltatások
Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás
Fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók is
(GIROInstant szereplőknek kötelező)
Fizetési kérelem szolgáltatás
GIROHáló végponttal rendelkező jogi személyek
(nem csak pénzforgalmi szolgáltatók)
GIROInstant
Másodlagos számlaazonosítók
Kezdetben háromféle azonosító
─ mobiltelefonszám, országkódot tartalmazó előtaggal (pl. 0036)
─ e-mail cím
─ adóazonosító jel vagy adószám , országkódot tartalmazó előtaggal (HU)
Csak „1 x n”-es kapcsolat – egy IBAN-hoz tartozhat több azonosító, fordítva nem.
Másodlagos azonosító használata a fizetési műveletekben
─ keresés a másodlagos azonosító alapján
─ azonnali utalás vagy fizetési kérelem IBAN-nal és a számlatulajdonos
nevével, az üzenetben a másodlagos azonosító feltüntetésével
GIROInstant
Másodlagos számlaazonosítók
Központi adatbázis, folyamatos elérés 24/7/365
Fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók funkciói
─ Regisztráció
─ Törlés
─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján)
─ Lekérdezés (számlaszám alapján)
Fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók funkciója
─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján)
Válaszidők
─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján) < 1 sec
─ Regisztráció, Törlés, Lekérdezés (számlaszám alapján) < 5 sec
GIROInstant
Fizetési kérelem
— A kérelmet a kedvezményezett indítja
— A fizetési művelet indításához szükséges adatok küldhetők el
— összeg módosítható-e
— fizetési határidő (max 2 hónap)
— Fizető fél jóváhagyása/elutasítása szükséges
— Átutalásban hivatkozás a fizetési kérelemüzenet azonosítójára és jelzés,
hogy ez egy fizetési kérelemre válasz
— A GIROInstant központi rendszer nem párosít és nem ellenőriz az összegre
GIROInstant
Az Azonnali Elszámolási Rendszer létrehozásának
előkészítése
MNB GIRO
2016 április 26.
[MNB-PST] elfogadja az azonnali fizetési
szolgáltatás magyarországi
megvalósításának koncepcióját
2016 nyár
banki konzultáció a koncepcióról
2016 december 13.
[MNB – PST] jóváhagyja az azonnali
fizetési szolgáltatás magyarországi
megvalósításának modelljét
2017 március 24.
[MNB – IG] kijelölésre kerül a GIRO Zrt.,
mint az azonnali fizetési rendszer központi
infrastruktúrájának létrehozója
2017 április 28.
[GIRO – IG] a GIRO által készített komplex
esettanulmány alapján az azonnali fizetési
rendszer létrehozását a GIRO
igazgatósága jóváhagyja
2016 április – december
[GIRO] részvétel a koncepció
kidolgozásában és a banki konzultációkon
2016 május 31.
[GIRO] Azonnali Fizetési Szolgáltatás -
előkészítő projekt
2017 június 19.
[GIRO] Azonnali Fizetési Szolgáltatás
Bevezetése - projekt
GIROInstant
Azonnali Fizetési Szolgáltatás
(előkészítő projekt)
— Részvétel az MNB koncepciójának véglegesítésében
— Nemzetközi és hazai beszállítói megoldások megismerése,
tudásbázis építése, konferenciákon való részvétel
— Külső szakértő bevonása (azonnali rendszerrel kapcsolatos
ismeretek átvételére)
— Azonnali rendszerrel kapcsolatos stratégiai szintű dokumentumok,
elemzések elkészítése, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése,
vezetői döntések előkészítése
— GIRO javaslati anyag a központi infrastruktúra megvalósítására
— Azonnali fizetési szolgáltatás projektterjedelem és out-of-scope
elemek kidolgozása, validálása
— Magas szintű folyamatok és követelmények összeállítása,
validálása
Összesen:
1250embernap
Átfutási idő:
384nap
GIROInstant
Azonnali Fizetési
Szolgáltatás Bevezetése
(projekt)
2019.07.01.
Indulás
2019
Banki tesztek
2018
Implementáció
2017
Előkészítés
A projekt felépítése
Szponzor (Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt)
Operatív szponzor (Kada Zsolt)
Projektvezető (Dr. Iszály Mónika)
Üzleti szakmai vezető (Pataki Tamara)
IT szakmai vezető (Boros Zoltán)
Core team (100%-ban delegált munkatársak)
Szakértők (részfeladatokra delegált munkatársak)
GIROInstant
Azonnali Fizetési
Szolgáltatás Bevezetése
(projekt)
A projekt kapcsolódása az országos projekthez
Banki Csatlakozási Munkacsoport (Dr. Iszály Mónika)
— Üzleti almunkacsoport (Pataki Tamara)
— Likviditáskezelési almunkacsoport (Mayer Győző)
— IT infrastruktúra almunkacsoport (Borbély János)
— IT biztonsági almunkacsoport (Perger Zoltán)
— Tesztelési almunkacsoport (Dányi Attila)
GIROInstant
Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt)
Elvégzett feladatok
Nemzetközi tender
lefolytatása
Szállító kiválasztása
Szerződés megkötése Kiegészítő infrastruktúra
beszerzése
GAP elemzés
elvégzése
Szükséges szatellit rendszerek
fejlesztésének felmérése
GIROInstant
Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt)
Előttünk álló feladatok 2018. 07.
Azonnali elszámolási szoftver első verziójának implementálása
2018. 07-10.
Belső kapcsolódó rendszerek integrálása
2018. 07-10.
Külső kapcsolódó rendszerek integrálása (pl.: VIBER)
2018.10
Belső tesztek megkezdése
2018.10-12.
Technikai banki csatlakozási tesztek
2019.01 – 06.
Banki csatlakozási tesztek
2019.07.01.
Éles indulás
BANKI CSATLAKOZÁSI
MUNKACSOPORT
GIROInstant
Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt)
Minden ülésről emlékeztetőt
készítünk
Minden almunkacsoportban
7-9 különböző bank delegáltjai
vesznek részt
Minden ülésről hangfelvételt
készítünk
3 hetente minden
almunkacsoport ülést tart
Minden kérdést
megválaszolunk és publikálunk
Minden emlékeztetőt
publikálunk minden klíringtag
részére
Minden felmerült és beküldött
kérdést összegyűjtünk
Minden beérkező, releváns
szállítói dokumentumot
publikálunk
BANKI CSATLAKOZÁSI
MUNKACSOPORT STATISZTIKÁK
GIROInstant
Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt)
Almunkacsoport ülések
20 almunkacsoport ülés
39 delegált bank
39 óra megbeszélés
100 embernap ráfordítás
131 oldal publikált emlékeztető
320 oldal publikált prezentáció
Publikált szakmai dokumentumok
Átlagos letöltésszámok
Emlkeztetők, prezentációk: 40
Szakmai dokumentumok: 60
— HCT Inst Szabálykönyv
— HCT Inst Rulebook
— HCT Inst Üzenet Implementációs Útmutató
— Fizetési kérelem szabálykönyv
— Fizetési kérelem Üzenet Implementációs Útmutató
— Request to Pay scheme Rulebook
— Másodlagos azonosító szabálykönyv
— Másodlagos azonosítók Üzenet Implementációs Útmutató
— Proxy identifier scheme Rulebook
— Technikai Csatlakozási Útmutató
— Üzleti AMCS nyitott kérdések listája
— IT infrastruktúra AMCS nyitott kérdések listája
> 15 000
sor
táblázat
12
szakmai
dokumentum
306
oldal
dokumentum
Köszönöm
a figyelmet!
ELŐADÓ
Kada Zsolt
DESIGN
Halmai Diána J.
GIRO ZRT.
info@mail.giro.hu
1 of 22

Recommended

Zátonyi János (GIRO): GIROInstant by
Zátonyi János (GIRO): GIROInstantZátonyi János (GIRO): GIROInstant
Zátonyi János (GIRO): GIROInstantFinTechZone
158 views17 slides
Németh Monika: API alapok a PSD2 és az RTS tükrében by
Németh Monika: API alapok a PSD2 és az RTS tükrébenNémeth Monika: API alapok a PSD2 és az RTS tükrében
Németh Monika: API alapok a PSD2 és az RTS tükrébenFinTechZone
5.2K views19 slides
BIG FISH Payment Gateway 2018 by
BIG FISH Payment Gateway 2018BIG FISH Payment Gateway 2018
BIG FISH Payment Gateway 2018Attila Horváth
76 views27 slides
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ... by
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...FinTechZone
7.6K views15 slides
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ... by
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...
Bartha Lajos: Visszatekintés a jövőből! Így néz ki az új pénzügyi közvetítői ...FinTechZone
98 views15 slides
Gabler Gergely: A fintech és a kriptovaluták világa az MNB szemszögéből by
Gabler Gergely: A fintech és a kriptovaluták világa az MNB szemszögébőlGabler Gergely: A fintech és a kriptovaluták világa az MNB szemszögéből
Gabler Gergely: A fintech és a kriptovaluták világa az MNB szemszögébőlFinTechZone
3.9K views26 slides

More Related Content

Similar to Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről

Gk by
GkGk
GkFMKIK
37 views14 slides
Gk adatszolgaltatas3 by
Gk adatszolgaltatas3Gk adatszolgaltatas3
Gk adatszolgaltatas3FMKIK
83 views14 slides
Adózási alapú bűnelkövetések költség-haszon elemzése by
Adózási alapú bűnelkövetések költség-haszon elemzéseAdózási alapú bűnelkövetések költség-haszon elemzése
Adózási alapú bűnelkövetések költség-haszon elemzéseMJE FSZ Pénzügyi és Adójogi Szakosztály
98 views12 slides
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes by
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzesA koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzesSystem Media Kft.
797 views62 slides
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-től by
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-tőlAz elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-től
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-tőlSystem Media Kft.
928 views15 slides
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZ by
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZFinanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZ
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZCSMKIK
366 views13 slides

Similar to Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről(7)

Gk by FMKIK
GkGk
Gk
FMKIK37 views
Gk adatszolgaltatas3 by FMKIK
Gk adatszolgaltatas3Gk adatszolgaltatas3
Gk adatszolgaltatas3
FMKIK83 views
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes by System Media Kft.
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzesA koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes
System Media Kft.797 views
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-től by System Media Kft.
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-tőlAz elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-től
Az elektronikus számlázás - változások 2015. július 1-től
System Media Kft.928 views
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZ by CSMKIK
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZFinanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZ
Finanszírozási lehetőségek - Pataki Andrea, KISOSZ
CSMKIK366 views

More from FinTechZone

Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképe by
Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképeJelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképe
Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképeFinTechZone
170 views9 slides
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo) by
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)FinTechZone
1.3K views18 slides
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec) by
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)FinTechZone
236 views23 slides
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID) by
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)FinTechZone
134 views33 slides
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets) by
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)FinTechZone
299 views14 slides
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr... by
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...FinTechZone
337 views25 slides

More from FinTechZone(20)

Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképe by FinTechZone
Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképeJelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképe
Jelasity Radován: A magyar bankszektor kiforrott digitális jövőképe
FinTechZone170 views
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo) by FinTechZone
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)
A máltai blockchain törvény - dr. Antal Ágnes (Caledo)
FinTechZone1.3K views
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec) by FinTechZone
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)
A sosem látott ügyfél - Paulik Tamás (Microsec)
FinTechZone236 views
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID) by FinTechZone
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)
Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt! - Szabó Tamás (GoodID)
FinTechZone134 views
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets) by FinTechZone
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)
Hol van az üzleti haszon az azonnali fizetésben? - Paul Walvik-Joynt (Nets)
FinTechZone299 views
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr... by FinTechZone
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente (Digitális Jólét Pr...
FinTechZone337 views
"Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt" - Szabó Tamás, GoodID @FinTechShow by FinTechZone
"Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt" - Szabó Tamás, GoodID @FinTechShow"Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt" - Szabó Tamás, GoodID @FinTechShow
"Ismerd meg az ügyfeled 1 perc alatt" - Szabó Tamás, GoodID @FinTechShow
FinTechZone2.5K views
Next Level in Digital Banking and Payments - Lola Adebanji, Citi by FinTechZone
Next Level in Digital Banking and Payments - Lola Adebanji, CitiNext Level in Digital Banking and Payments - Lola Adebanji, Citi
Next Level in Digital Banking and Payments - Lola Adebanji, Citi
FinTechZone161 views
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr... by FinTechZone
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
FinTechZone1.4K views
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai by FinTechZone
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalataiJiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
FinTechZone2.1K views
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14. by FinTechZone
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
FinTechZone413 views
Aggreg8.io - Financial data aggregátor by FinTechZone
Aggreg8.io - Financial data aggregátorAggreg8.io - Financial data aggregátor
Aggreg8.io - Financial data aggregátor
FinTechZone2.3K views
Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi... by FinTechZone
Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi...Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi...
Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi...
FinTechZone1.2K views
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés by FinTechZone
MaxDom: Biztosítási kárbejelentésMaxDom: Biztosítási kárbejelentés
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés
FinTechZone147 views
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori by FinTechZone
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztoriBíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
FinTechZone146 views
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte... by FinTechZone
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
FinTechZone993 views
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID by FinTechZone
Némethi Balázs (Taqanu): The power of IDNémethi Balázs (Taqanu): The power of ID
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID
FinTechZone129 views
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák? by FinTechZone
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
FinTechZone131 views

Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről

 • 1. 2018. május 3. KADA ZSOLT INFORMATIKAI ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ GIRO ZRT. GIRO ZRT. HELYZETJELENTÉS AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZERRŐL
 • 2. A bankközi Zsíró Rendszer megkezdi működését 1994 nov. GIRO Zrt. Magyarország Elszámolóháza — Magyarország bankközi elszámolóháza. — A GIRO Zrt. tevékenysége szinte minden magyar állampolgárt és vállalkozást érint. — A Magyar Nemzeti Bank 100%-os tulajdona. A Magyar Államkincstár csatlakozik a klíringrendszerhez 1996 jan. Csoportos átutalás és beszedés elszámolása 1997 okt.
 • 3. IG1 - Éjszakai platform megújítása2009 nov. IG2 - Napon belüli elszámolás 2 óránként - 5 ciklussal 2012 júl. Napon belüli elszámolás óránként – 10 ciklussal 2015 szept. GIROInstant – Azonnali utalás bevezetése 2019 júl.
 • 4. GIRO Zrt. Elszámolásforgalmi rendszerek 103.000 milliárd Ft A GIRO Zrt. 2017-ben 103 billió forint értékben végzett elszámolást. 37 A Bankközi Klíring Rendszernek (BKR) jelenleg 37 közvetlen résztvevője (klíringtag) van. 350 millió darab Az elszámolóház által 2017-ben lebonyolított klíring tranzakciók száma meghaladta a 303 millió darabot. ~200 A klíringtagok mellett – azok levelezettjeként – további kb. 200 résztvevő is belföldi pénzfor- galmi szolgáltatónak minősül. Ezek többsége takarék- és hitelszövetkezet. ─ A belföldi fizetések elszámolását a Bankközi Klíring Rendszer (BKR) végzi két platformon: ─ InterGIRO 1 (IG1) – éjszakai platform ─ InterGIRO 2 (IG2) – napközbeni platform 10 ciklussal ─ Egyéb szolgáltatások: GIRODirect, GIRinfO, GIROLock, GIROHáló, GIROBankváltás
 • 5. GIRO Zrt. Elszámolásforgalmi rendszerek 0 50 100 150 200 250 300 350 0 16 31 47 63 79 94 110 Volumen(milliódarab) Érték(billióForint) 2004 2005 2006 2007 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Volumen (millió darab) Érték (billió Forint)
 • 6. GIRO Zrt. Azonnali elszámolási infrastruktúra létrehozója ─ Az azonnali fizetési rendszerben az átutalások folyamatos, azonnali elszámolását és kiegyenlítését végző szolgáltatás (GIROInstant) létrehozásáért, majd működtetéséért a GIRO Zrt. a felelős. ─ Szabályozási kereteit a Magyar Nemzeti Bank adja. ─ Az azonnali fizetés, mint fizetési mód, rendelkezik minden olyan alapvető tulajdonsággal, ami a készpénzes fizetést jellemzi. ─ Az azonnali fizetés tehát nem más, mint a „készpénz nélküli készpénz”. ─ A GIROInstant pedig ahhoz teremti meg a hátteret és az alapokat, hogy az azonnali fizetés a költségek és díjak szempontjából is versenyképes alternatívája lehessen a készpénz használatának.
 • 8. GIROInstant Azonnali fizetés A GIROInstant IT rendszer/platform biztosítja az egyes szolgáltatók/szereplők közötti pénzforgalmi kommunikáció áramlását. Ennek funkciója: A tranzakciók (azonnali forintátutalás, fizetési kérelem vagy másodlagos azonosítóval megadott megbízás által) feldolgozása, továbbítása, elszámolása és kiegyenlítése. ─ A GIROInstant platform szolgáltatásai: ─ Azonnali forintátutalás ─ Kiegészítő szolgáltatások: ─ Másodlagos számlaazonosítók ─ Fizetési kérelem ─ A pénzforgalmi szolgáltatók mindhárom szolgáltatást igénybe vehetik ─ Nem pénzforgalmi szolgáltatók (kereskedők, állami intézmények, közüzemi szolgáltatók) számára a fizetési kérelem érhető el
 • 9. GIROInstant Azonnali fizetés – Azonnali forintátutalás ─ Kizárólag egyedi üzenetek kezelése. ─ 24/7/365-ös folyamatos működés: A rendszer működni fog az év minden napján 24 órában, a vállalt rendelkezésre állás biztosítása mellett. ─ 99,9 %-os havi rendelkezésre állás. ─ Gyors tranzakció feldolgozás (500 tps). ─ HCT Inst séma szerinti működés (SCT Inst alapján) ─ A klíringtagok egyenlegének folyamatos nyomon követése. ─ Riportok a klíringtagok egyenlegéről és a tranzakciókról. ─ Automatikus likviditáskezelés.
 • 10. GIROInstant Kiegészítő szolgáltatások Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás Fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók is (GIROInstant szereplőknek kötelező) Fizetési kérelem szolgáltatás GIROHáló végponttal rendelkező jogi személyek (nem csak pénzforgalmi szolgáltatók)
 • 11. GIROInstant Másodlagos számlaazonosítók Kezdetben háromféle azonosító ─ mobiltelefonszám, országkódot tartalmazó előtaggal (pl. 0036) ─ e-mail cím ─ adóazonosító jel vagy adószám , országkódot tartalmazó előtaggal (HU) Csak „1 x n”-es kapcsolat – egy IBAN-hoz tartozhat több azonosító, fordítva nem. Másodlagos azonosító használata a fizetési műveletekben ─ keresés a másodlagos azonosító alapján ─ azonnali utalás vagy fizetési kérelem IBAN-nal és a számlatulajdonos nevével, az üzenetben a másodlagos azonosító feltüntetésével
 • 12. GIROInstant Másodlagos számlaazonosítók Központi adatbázis, folyamatos elérés 24/7/365 Fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók funkciói ─ Regisztráció ─ Törlés ─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján) ─ Lekérdezés (számlaszám alapján) Fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók funkciója ─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján) Válaszidők ─ Keresés (másodlagos számlaazonosító alapján) < 1 sec ─ Regisztráció, Törlés, Lekérdezés (számlaszám alapján) < 5 sec
 • 13. GIROInstant Fizetési kérelem — A kérelmet a kedvezményezett indítja — A fizetési művelet indításához szükséges adatok küldhetők el — összeg módosítható-e — fizetési határidő (max 2 hónap) — Fizető fél jóváhagyása/elutasítása szükséges — Átutalásban hivatkozás a fizetési kérelemüzenet azonosítójára és jelzés, hogy ez egy fizetési kérelemre válasz — A GIROInstant központi rendszer nem párosít és nem ellenőriz az összegre
 • 14. GIROInstant Az Azonnali Elszámolási Rendszer létrehozásának előkészítése MNB GIRO 2016 április 26. [MNB-PST] elfogadja az azonnali fizetési szolgáltatás magyarországi megvalósításának koncepcióját 2016 nyár banki konzultáció a koncepcióról 2016 december 13. [MNB – PST] jóváhagyja az azonnali fizetési szolgáltatás magyarországi megvalósításának modelljét 2017 március 24. [MNB – IG] kijelölésre kerül a GIRO Zrt., mint az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúrájának létrehozója 2017 április 28. [GIRO – IG] a GIRO által készített komplex esettanulmány alapján az azonnali fizetési rendszer létrehozását a GIRO igazgatósága jóváhagyja 2016 április – december [GIRO] részvétel a koncepció kidolgozásában és a banki konzultációkon 2016 május 31. [GIRO] Azonnali Fizetési Szolgáltatás - előkészítő projekt 2017 június 19. [GIRO] Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése - projekt
 • 15. GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás (előkészítő projekt) — Részvétel az MNB koncepciójának véglegesítésében — Nemzetközi és hazai beszállítói megoldások megismerése, tudásbázis építése, konferenciákon való részvétel — Külső szakértő bevonása (azonnali rendszerrel kapcsolatos ismeretek átvételére) — Azonnali rendszerrel kapcsolatos stratégiai szintű dokumentumok, elemzések elkészítése, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, vezetői döntések előkészítése — GIRO javaslati anyag a központi infrastruktúra megvalósítására — Azonnali fizetési szolgáltatás projektterjedelem és out-of-scope elemek kidolgozása, validálása — Magas szintű folyamatok és követelmények összeállítása, validálása Összesen: 1250embernap Átfutási idő: 384nap
 • 17. A projekt felépítése Szponzor (Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt) Operatív szponzor (Kada Zsolt) Projektvezető (Dr. Iszály Mónika) Üzleti szakmai vezető (Pataki Tamara) IT szakmai vezető (Boros Zoltán) Core team (100%-ban delegált munkatársak) Szakértők (részfeladatokra delegált munkatársak) GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt) A projekt kapcsolódása az országos projekthez Banki Csatlakozási Munkacsoport (Dr. Iszály Mónika) — Üzleti almunkacsoport (Pataki Tamara) — Likviditáskezelési almunkacsoport (Mayer Győző) — IT infrastruktúra almunkacsoport (Borbély János) — IT biztonsági almunkacsoport (Perger Zoltán) — Tesztelési almunkacsoport (Dányi Attila)
 • 18. GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt) Elvégzett feladatok Nemzetközi tender lefolytatása Szállító kiválasztása Szerződés megkötése Kiegészítő infrastruktúra beszerzése GAP elemzés elvégzése Szükséges szatellit rendszerek fejlesztésének felmérése
 • 19. GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt) Előttünk álló feladatok 2018. 07. Azonnali elszámolási szoftver első verziójának implementálása 2018. 07-10. Belső kapcsolódó rendszerek integrálása 2018. 07-10. Külső kapcsolódó rendszerek integrálása (pl.: VIBER) 2018.10 Belső tesztek megkezdése 2018.10-12. Technikai banki csatlakozási tesztek 2019.01 – 06. Banki csatlakozási tesztek 2019.07.01. Éles indulás
 • 20. BANKI CSATLAKOZÁSI MUNKACSOPORT GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt) Minden ülésről emlékeztetőt készítünk Minden almunkacsoportban 7-9 különböző bank delegáltjai vesznek részt Minden ülésről hangfelvételt készítünk 3 hetente minden almunkacsoport ülést tart Minden kérdést megválaszolunk és publikálunk Minden emlékeztetőt publikálunk minden klíringtag részére Minden felmerült és beküldött kérdést összegyűjtünk Minden beérkező, releváns szállítói dokumentumot publikálunk
 • 21. BANKI CSATLAKOZÁSI MUNKACSOPORT STATISZTIKÁK GIROInstant Azonnali Fizetési Szolgáltatás Bevezetése (projekt) Almunkacsoport ülések 20 almunkacsoport ülés 39 delegált bank 39 óra megbeszélés 100 embernap ráfordítás 131 oldal publikált emlékeztető 320 oldal publikált prezentáció Publikált szakmai dokumentumok Átlagos letöltésszámok Emlkeztetők, prezentációk: 40 Szakmai dokumentumok: 60 — HCT Inst Szabálykönyv — HCT Inst Rulebook — HCT Inst Üzenet Implementációs Útmutató — Fizetési kérelem szabálykönyv — Fizetési kérelem Üzenet Implementációs Útmutató — Request to Pay scheme Rulebook — Másodlagos azonosító szabálykönyv — Másodlagos azonosítók Üzenet Implementációs Útmutató — Proxy identifier scheme Rulebook — Technikai Csatlakozási Útmutató — Üzleti AMCS nyitott kérdések listája — IT infrastruktúra AMCS nyitott kérdések listája > 15 000 sor táblázat 12 szakmai dokumentum 306 oldal dokumentum
 • 22. Köszönöm a figyelmet! ELŐADÓ Kada Zsolt DESIGN Halmai Diána J. GIRO ZRT. info@mail.giro.hu