Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finn-ID: case Valio & RFID

1,144 views

Published on

Esitys Pakkaus 2012 -messuilla 27.9.2012, myyntipäällikkö Antti Ahonen, Finn-ID Oy

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Finn-ID: case Valio & RFID

 1. 1. RFID tehostaa Valionhillotehdasta Antti Ahonen, 27.9.2012
 2. 2. Agenda• Finn-ID - yrityksemme• Tiedon reaaliaikaisuuden merkitys tuotantologistiikassa• Valion hillokonttien seurannan haaste – tavoitetila• Finn-ID:n ratkaisu• Ratkaisun hyödyt
 3. 3. YrityksemmeFinn-ID Oy tuottaa automaattiseen tunnistukseenperustuvia logistiikan toiminnanohjausratkaisuja,joilla yhdistetään tieto ja tapahtuma.
 4. 4. Asiantuntija ja kumppani• Tuntee asiakkaansa – toimialakohtainen perehtyminen ja osaaminen, n. 80 prosessien kartoitusta vuodessa – n. 8000 asiakasta ja yli 1200 järjestelmätoimitusta vuodesta 1986 – nykyisellään n. 100 mobiilijärjestelmää vuodessa• Ottaa asiakkaan logistiset ongelmat omaksi haasteekseen• Etsii parhaat mahdolliset ratkaisut joko jalostamalla olemassa olevia toimintamalleja tai kehittämällä kokonaan uusia ideoita.
 5. 5. Muuta meistä(1/2012) Finn-ID 53 Baltia 12 Venäjä 15 • Liikevaihto yhteensä noin 12 M euroa (Suomessa reilu 9 M euroa) • Huomioimme kestävän kehityksen vaatimukset kaikessa toiminnassamme. • ”Suomen Parhaat Työpaikat 2011”: 15 palkitun joukossa pienten yritysten sarjassa.
 6. 6. Finn-ID:n ratkaisut Elintarviketeollisuudelle Raaka-aineen Valmistuote- ja välivaraston hallintaratkaisut ratkaisut Tuotannon ratkaisut Lähettämön ratkaisutKunnossapidon jaKunnossapitovarastonratkaisut Jakelu- ja kenttätiedonkeruu ratkaisut
 7. 7. Tiedon reaaliaikaisuuden merkitystuotantologistiikassa Jos yksikin tuotannon komponentti puuttuu tai on vajaa (pakkausmerkinnät), varastossa ei ole myytävää tuotetta tai henkilöstön resurssi ei riitä!  kuluja yritykselle  huonontaa tulosta
 8. 8. Valion hillokonttien seurannanhaaste – tavoitetila • Valion Suonenjoen hillotehtaan tuotantologistiikan tehostus aloitettiin 2007 • Tuotannon läpikulun häiriöitä monista eri syistä – prosessin tarkastelu – infrastruktuurin parannus – lisätilojen rakentaminen
 9. 9. Valion hillokonttien seurannanhaaste – tavoitetila • Huomattiin, etteivät tiedot hillokonttien määrästä ja olinpaikasta olleet riittävällä tasolla  pahimmillaan tuotannon häiriöitä • Lisätilojen rakennus ja tuotantotilojen uudelleen järjestely • Tiedot hillokonteista ajan tasalle • Hillokonttien seurantaan haluttiin käyttäjälle mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu
 10. 10. Finn-ID:n ratkaisu • Prosessien kartoitus hillokonttien logistiikasta ja siihen liittyvästä tiedonkeruusta ja hallinnasta • Tunnistusteknolo- giaksi valittiin RFID
 11. 11. Finn-ID:n ratkaisu • RFID-käytettävyys- selvitys: suunnitellaan lukupisteet ja valitaan käytettävät komponentit – RFID-antennit ja portit – RFID-tunnistetägit • ATTUNE Pro –ohjelmisto tiedonvälitykseen • Asennus- ja käyttöönottopalvelut
 12. 12. Finn-ID:n ratkaisu - RFID lukijat• Lukijaksi valittiin Sirit Infinity 510 lukijat, joihin voidaan liittää tarvittaessa jopa 8 antennia.• Tässä tapauksessa riitti 2 antennia.
 13. 13. Finn-ID:n ratkaisu - RFID antennitja lukuportit• Antenneiksi valittiin AV2122, lineaarinen polarisaatio (Aerial Oy)• Portit rakennettiin lastaus- ja purkulaitureiden ulkopuolelle. Tällä varmennetaan, että vain lähtevät/saapuvat kontit luetaan (ns. turva-alue).
 14. 14. Finn-ID:n ratkaisu - RFID tagit• Käyttöympäristön lämpötilavaihtelut suuria, kontit pestään, fyysinen rasitus kovaa Confidex Ironside
 15. 15. Finn-ID:n ratkaisu – ATTUNE Protiedonvälitysohjelmisto • Luettujen konttien tunnistetiedot välitettiin Access- tietokantaan. • Tiedonsiirron hallintaan tehtiin ohjelmisto, jolla voidaan helposti lisätä lukupisteitä tulevaisuudessa • Tagien tietosisältö Valion standardien mukaiseksi (EPC – GRAI)
 16. 16. Ratkaisun hyödyt• tiedonkulun ja toiminnan nopeutuminen• tuotantologistiikan tehostuminen• omaisuuden seurannan parantuminen• virheiden vähentyminen• tuotannon- ja työnsuunnittelun parempi toimivuus• jäljitettävyyden ja seurannan parantuminenHUOM! Hyödyt realisoituvat vasta, kun lähes kaikkiseurattavat yksiköt on merkattu. Tämä on huomioitavaprojektin suunnittelussa. Tässä casessa merkintään menireilu vuosi.
 17. 17. Mitä yrityksellenne merkitsee… n i tuste TilapäistyövoimanToim isuus? nopea sisäänajo? llo ik e e Tietojen ja raportoi nn oikeellis inToimiva u u s?jäljitettävyys? s La skutu l la viiko aksi? m aiem Käyttäjien motivaatio ja oikea ajankäyttö?

×