Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähkömarkkinapäivä 2015 - Jukka Ruusunen, Fingrid - Fingrid markkinoiden toimivuuden edistäjänä

642 views

Published on

Sähkömarkkinapäivä 2015

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sähkömarkkinapäivä 2015 - Jukka Ruusunen, Fingrid - Fingrid markkinoiden toimivuuden edistäjänä

 1. 1. Fingrid markkinoiden toimivuuden edistäjänä Sähkömarkkinapäivä 28.4.2015 Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
 2. 2. Miksi? Fyysisen sähkökaupan toimivuus riippuu ratkaisevasti kantaverkko-operaattoreiden toimista! Yhtiön perustamisen lähtökohta! Sähkömarkkinalaki: "Kantaverkonhaltijan kehitettävä toimintojaan siten, että edellytykset tehokkaille markkinoille turvataan."
 3. 3. Eurooppalaiset vaatimukset kantaverkko-operaattoreille Eriytettyjä sähkön tuotannosta ja myynnistä Edistettävä markkinoita Tehtävä tiivistä keskinäistä yhteistyötä: siirtokapasiteetin laskennassa ja allokoinnissa, pullonkaulojen hallinnassa, tasehallinnassa, reservikaupassa, markkinatiedon julkaisussa jne. Suunniteltava yhdessä sähköverkkoa markkinoiden tarpeiden mukaan Luotava ja ylläpidettävä sähköpörssien kanssa markkinapaikkoja Noudatettava näissä asioissa yksityiskohtaisia yhteisiä verkkosääntöjä! Kuuluttava ENTSO-E:hen
 4. 4. Fingrid luo puitteita markkinoiden tehokkaalle toiminnalle Investoinnit • rajajohdot ja maan sisäiset yhteydet • tuotannon ja kulutuksen liittyminen markkinoille Markkinaoperointi • siirtokapasiteetin anto markkinoille • pullonkaulojen hallinta ja siirtokeskeytysten ajoitus • tasepalvelu • markkinatiedon julkaiseminen • tiedonvaihto ja DataHub Sähkömarkkinoiden kehittäminen • markkinamekanismin tehostaminen • alueellinen integrointi • pelisääntöjen kansainvälinen harmonisointi • pörssiyhteistyö
 5. 5. Tasapainoilua! Käyttövarmuus vs. markkinat "Käyttövarmuus on parempi, jos markkinoille tarjotaan vähemmän siirtokapasiteettia." Kansalliset intressit "Miksi rakentaisin lisää siirtokapasiteettia maahan, jossa on korkeampi sähkön hinta?" Asiakkaiden ristiriitaiset odotukset Sähkön käyttäjät: "Hinta alas." Tuottajat: "Riittävä hinta investointinäkökulmasta." Yhtiö vs. yhteiskunta Negatiivinen kannuste: pullonkaulatulot kantaverkkoyhtiön tuloja. Markkinoiden edistämisestä aiheutuu kustannuksia.
 6. 6. Markkinanäkökulman toteutus vaatii vahvaa ohjausta!
 7. 7. VOIMA- JÄRJES- TELMÄN KÄYTTÖ MARKKI- NAT ICT HENKI- LÖSTÖ JA VIES- TINTÄ Henkilöstö ja osaaminen Fingrid Oyj Siirtokapasiteetin varmistaminen Käyttövarmuuden hallinta Sähkömarkkinoiden edistäminen Talous ja liiketoiminnan kehitys Asiakkaat KANTA- VERKKO- PALVELUT JA SUUNNIT- TELU OMAISUU -DEN HALLINTA TALOUS JA RAHOITUS Organisaatiomalli ...
 8. 8. ... sekä mittaaminen ja palkitseminen Strategiset mittarit – osa jokaisen fingridiläisen palkitsemista!
 9. 9. Fingrid hyötyy markkinoiden tehokkaasta toiminnasta Markkinoiden "näkymätön käsi" tekee työtä Fingridin puolesta: • kysynnän ja tarjonnan tasapaino • rajajohtojen tehokas käyttö Hankinnat monikansallisilta markkinoilta markkinahintaan • häviösähkö • säätösähkö ja reservit
 10. 10. Tulevaisuus Mikä on Fingridin rooli tukkumarkkinoiden toimivuuden edistäjänä? Mikä on Fingridin rooli vähittäismarkkinoiden toimivuuden edistäjänä? Mitäpä, jos "näkymätön käsi" ei tulevaisuudessa kykene tasapainottamaan markkinoita?

×