Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reservipäivät 2017 kokemuksia uusien taajuuoshjatun käyttöreservin (fcr n) vaatimusten testaamisesta (id 52505)

157 views

Published on

Reservipäivät 17.5.2017, Fingrid Oyj

Published in: Technology
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/1QyAaU ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Reservipäivät 2017 kokemuksia uusien taajuuoshjatun käyttöreservin (fcr n) vaatimusten testaamisesta (id 52505)

 1. 1. Kokemuksia uusien taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) vaatimusten testaamisesta Reservipäivät 17-18.5.2017 Pia Ruokolainen
 2. 2. Yleistä testeistä • Osana FCP-projektia tehtiin "Proof of Concept" –testejä vesivoimalaitoksilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa • Tavoitteena kerätä käytännön kokemuksia koneistojen kyvystä täyttää uudet vaatimukset ja testausprosessin toimivuudesta • Testin aikana koneisto on synkronoitu ja turbiinisäätäjän ohjaussignaali korvataan testisignaalilla, joka generoidaan ensisijaisesti erillisellä signaaligeneraattorilla • Testataan suurimmalla ja pienimmällä tehoasetuksella, jolla resurssi osallistuu markkinoille • Mikäli käytössä on useita statiikka-asetteluita, testataan niistä suurin ja pienin Reservipäivät 17-18.5.20172
 3. 3. Kokemuksia testausprosessista • Taajuusohjatun käyttöreservin testaus vaatii melko paljon aikaa, koska siihen kuuluu useita testejä ja siniaaltotesteissä pitkien jaksonaikojen testaus on melko hidasta • Mitataan jaksonajasta riippuen 5 tai 3 jaksoa, kun vaste on stabiloitunut • Testien kestoon vaikuttaa oleellisesti se, kuinka pian sopiva viritys löytyy • Kokemusten perusteella kannattanee varata ainakin kaksi päivää (kytkentöjen tekeminen ja testit) • Testaukseen voi olla hyvä varata aiempaa enemmän henkilöresursseja etenkin alkuvaiheessa (esim. 2 hlö), jotta testausprosessi olisi mahdollisimman sujuva • testisignaalien generointi • tulosten analysointi, tulkinta ja parametrien viritys • dokumentointi: mitä parametreja on jo testattu ja millaisin tuloksin yms Reservipäivät 17-18.5.20173
 4. 4. Esimerkkitulokset maksimitehotasolla • Vaatimukset täytetty! • Alustavan silmämääräisen mittausdatan tulkinnan perusteella näytti siltä että ei täyttäisi... • Haasteena täyttää samanaikaisesti suorituskykyvaatimus pidemmillä ja stabiiliusvaatimus lyhyillä jaksonajoilla Reservipäivät 17-18.5.20174
 5. 5. Esimerkkitulokset maksimitehotasolla Reservipäivät 17-18.5.20175 stabiilius suorituskyky
 6. 6. Esimerkkitulokset minimitehotasolla • Vaatimukset täytetty! • Marginaalia on selvästi enemmän kuin maksimiteholla • Koneiston käyttäytyminen voi vaihdella paljonkin tehosta riippuen, mikä saattaa tehdä sopivan virityksen löytämisestä haasteellisempaa Reservipäivät 17-18.5.20176
 7. 7. Esimerkkitulokset minimitehotasolla Reservipäivät 17-18.5.20177 stabiilius suorituskyky
 8. 8. Askelvastetesti • Askelvastetestillä määritetään reservikapasiteetti ja FCR-vektorin normalisointi • Suomessa testatuilla koneistoilla kapasiteettia on saatu saman verran kuin nykyisillä vaatimuksilla • Tärkeää odottaa riittävän kauan, jotta vaste saavuttaa lopullisen arvonsa Reservipäivät 17-18.5.20178 n. 7 min
 9. 9. Vinkkejä • Nykyiset vaatimukset täyttäviin turbiinisäätäjän parametreihin nähden todennäköisesti tarvitaan selvästi lisää vahvistusta (Kp) mutta integrointiaikaa voidaan pidentää huomattavastikin • Näistäkin voi olla joskus hyötyä: • Servonsäätöpiirin virittäminen • Kaplan-turbiineilla juoksupyörän rinnakkainen ohjaus johtopyörän kanssa ja/tai kombinoinnin muokkaus Reservipäivät 17-18.5.20179
 10. 10. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196 Kiitos!

×