Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reservipäivät 2017 automaattinen taajuudenhallintareservi (a frr) nyt ja tulevaisuudessa (id 52496)

193 views

Published on

Reservipäivät 18.5.2017, Fingrid Oyj

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reservipäivät 2017 automaattinen taajuudenhallintareservi (a frr) nyt ja tulevaisuudessa (id 52496)

  1. 1. aFRR markkinat nyt ja tulevaisuudessa Reservipäivät 17-18.5.2017 Vesa Vänskä
  2. 2. aFRR hankinta 2017 • kapasiteettia hankittu koko synkronialueelle enintään ± 300 MW, josta Fingridin osuus enintään ± 70 MW • hankinta erikseen ylös- ja alasäätökapasiteetista • kapasiteettikorvaus Pay as Bid • Fingrid on hankkinut kapasiteettia tuntimarkkinoilta sekä Svk:n kautta ruotsalaisilta reservintarjoajilta • hankintaa on tehty aamun ja illan tunneille, joilla voimajärjestelmän tasehallinta on haasteellisinta • aFRR:n aktivointi ylläpidettävien kapasiteettien suhteessa • energiakorvaus kyseisen tunnin ylös- ja alassäätöhinnoista erikseen ylös- ja alassäädölle. 18.5.20172 Reservipäivät 2017
  3. 3. Hankintamäärät ja keskihinnat, alkuvuosi 2017 18.5.20173 Reservipäivät 2017
  4. 4. Tulevaisuuden aFRR markkinat, kapasiteettimarkkina • Kapasiteetti hankitaan yhteispohjoismaisilta markkinoilta • kapasiteettihankinnan lähtökohtana on että reservi tulee kyetä aktivoimaan käyttötunnilla  hankinnan optimoinnin lähtökohtana alueellinen hajautus • riittävä reservikapasiteetti on edellytys toimiville sähkömarkkinoille  kapasiteettimarkkina kerran vuorokaudessa ennen sähkömarkkinoiden vuorokausimarkkinoita • mahdollisuus tarjousalueiden välisen rajasiirtokapasiteetin varaamiseksi aFRR:lle • hankinta erikseen ylös- ja alassäätökapasiteetista • tarjouksia myös mahdollista linkittää • minimi tarjouskoko 5 MW, myöhemmin mahdollisesti pienempi esim. 1 MW • kapasiteettikorvaus Pay as Bid 18.5.20174 Reservipäivät 2017
  5. 5. Tulevaisuuden aFRR markkinat, energiamarkkina • kapasiteettimarkkinoilla hyväksytystä aFRR-kapasiteetista velvoitetaan antamaan tarjous energiamarkkinalla ja lisäksi energiamarkkinalle voi osallistua muulla ylläpitoon hyväksytyllä kapasiteetilla • aFRR energiamarkkinalla reservintarjoaja hinnoittelee energian • aktivointi yhteispohjoismaiselta tarjouslistalta periaatteella halvin tarjous ensin siirtokapasiteetin sallimissa rajoissa • energiamarkkinan gate closure 45 minuuttia ennen käyttötuntia • aFRR energialle muodostuu jokaiselle markkinajaksolle oma hintansa ylös- ja alassäädölle • säätöhinnat vaikuttavat tasesähkön hintaan taseselvityksessä 18.5.20175 Reservipäivät 2017
  6. 6. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196 Kiitos!

×