Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omaisuuden hallinnan teemapäivän jaettava esitysmateriaali (id 57996)

643 views

Published on

Omaisuuden hallinnan päivä 2017, Fingrid Oyj

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Omaisuuden hallinnan teemapäivän jaettava esitysmateriaali (id 57996)

 1. 1. Tervetuloa ja kuulumiset Fingridistä Kari Kuusela Omaisuuden hallinnan päivä 23.5.2017
 2. 2. Yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää
 3. 3. Voimajärjestelmä ja sähkömarkkinat ovat murroksessa Energiapoliittiset ratkaisut aiheuttaneet haasteita sähkötehon riittävyydestä • Joustamaton tuotanto lisääntyy ja laskee energian keskimääräistä tukkumarkkinahintaa • Perinteisen tuotannon kilpailukyky heikennyt
 4. 4. Tuulivoima lisää säätävän kapasiteetin tarvetta Tuulivoimatuotanto Rauli-myrskyn aikana 27.8.2016 25.8. 18.00 26.8. 00.00 26.8. 06.00 26.8. 12.00 26.8. 18.00 27.8. 00.00 27.8. 06.00 27.8. 12.00 27.8. 18.00 28.8. 00.00 28.8. 06.00 28.8. 12.00 28.8. 18.00 29.8. 00.00 MWh/h 200 400 600 800 1000 1200 1400 0
 5. 5. Sähköjärjestelmän tasapainottaminen on yhä haastavampaa Tuulivoima Pullonkaulat Siirtojen nopeat vaihtelut Tuotannon muutokset tunninvaihteissa
 6. 6. Murroksessa verkon suunnittelulla, rakentamisella ja kunnossapidolla mahdollistetaan... • laajat ja hyvin toimivat markkinat • uuden tuotannon verkkoon liittäminen • sähkön siirto pohjoisen tuotantoalueilta etelän kulutusalueille • yksi hinta-alue Suomessa • sähkömarkkinoiden integraatio – rajayhteyksien merkitys kasvaa • elinkaareltaan kustannustehokas ja käyttövarma kantaverkko
 7. 7. Katse tulevaisuuteen  Metsälinja 400 kV Oulusta Petäjävedelle. Arvioitu valmistuminen 2022, 85 miljoonaa euroa  Kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsista Suomeen viimeistään vuonna 2025, 200 miljoonaa euroa  Merenkurkun tasasähköyhteys Vaasan seudulta Ruotsiin. Arvioitu valmistuminen 2020 luvun loppuun mennessä, arviolta 350 - 410 miljoonaa euroa  Järvilinjan tuplaamista alettu suunnitella, realisoituu Fennovoiman tai pohjoisen tuulivoiman kehittymisen myötä Muutokset kunnossapidossa – tekeminen muuttuu, laitekanta muuttuu
 8. 8. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Forssan varavoimalaitos Yllikkälä - Huutokoski Hyvinkää - Hikiä EstLink 2 Ulvila - Kristinestad Hikiä - Forssa Hirvisuo - Pyhänselkä Lieto - Forssa Hikiä - Orimattila Oulujoen verkon kehittäminen Metsälinja Keminmaa - Pyhänselkä Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen Merenkurkun DC Helsingin seudun verkon kehittäminen Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia 2016 – 2025: 400 kV voimajohtoja noin 1000 km Alle 400 kV voimajohtoja noin 1000 km YVA-menettely / esisuunnittelu Yleissuunnittelu ja luvitus Rakentaminen 400 kV rakenteen kantaverkko 400 kV rakenteilla kantaverkon perusratkaisut
 9. 9. Verkkoinvestoinnit 2000 - 2026 Verkkoinvestointeja noin miljardilla eurolla vuosina 2017-2026
 10. 10. Sähköasemaprojektit 2017...2019 2017 Valmistuvat 2018 Valmistuvat 2019 Valmistuvat 1. Alajärvi 9. Lieto 18. Inkoo 2. Koivisto&Vihtavuori 10. Hirvisuo 2 19. Nurmijärvi 3. Länsisalmi 11. Jyväskylä 20. Koria 4. Kristinestad 12. Porvoo 21. Olkiluoto 5. Huutokoski 13. Keminmaa (kat vaihto) 22. Alapitkä 6. Seitenoikea 14. Iisalmi 23. Tihisenniemi 7. Espoo 15. Vuoksi 24. Orimattila 8. Keminmaa SC C&P uusinta 16. Rännäri 25. Raasakka 17. Hikiän laajennus 26. Kalanti 27. Anttila 28. Pernoonkoski Lisäksi mahdollisia asiakasliityntöjä 4 3 16 10 5 1 6 7 9 17 24 21 22 14 2 8 18 11 12 13 1519 20 23 25 26 27 28
 11. 11. Voimajohtoprojektit 2017...2019 2017 Valmistuvat 2018 Valmistuvat 2019 Valmistuvat 1. Lavianvuoren 110 kV johtojärjestelyt, II vaihe 6. Vanaja-Tikinmaa 110 kV 10. Hikiä-Orimattila 400 kV + 110 kV 2. Alajärven johtojärjestelyt, II vaihe 7. 110 kV Elovaara-Pinsiö 11. Vuoksi-Lempiälä 400 kV (110 kV) 3. Vihtavuori-Koivisto 110 kV 8. Onnela-Vuoksi 2x110 kV 12. Pamilo-Uimaharju 110 kV 4. Länsisalmen johtojärjestelyt 9. Yllikkälä- Koria 110 kV 13. Olkiluodon johtojärjestelyt 5. Lieto-Forssa 400 kV + 110 kV Yleissuunnittelussa useita hankkeita1 2 3 4 9 5 6 7 8 10 11 12 13
 12. 12. Julkinen Arvomme avoimia tasapuolisia tehokkaita vastuullisia Olemme kaikessa toiminnassamme
 13. 13. Mitä vastuullisuus tarkoittaa omaisuuden hallinnassa? Maanomistajille suunnatun kyselyn yleisarvosana 3,85 / 5 vuonna 2016 Kantaverkon kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä noin 976 650 työtuntia vastaten 575 henkilötyövuotta. Rakennustyömailla ja kunnossapidossa syntyi 9600 tonnia jätettä vuonna 2016. Kierrätykseen materiaalista päätyi 88%. Vuonna 2016 tehtiin 16 työmaan ja 5 tehtaan vastuullisuusauditointia joiden johdosta tehtiin n. 100 toimenpidettä 0.996 0.9965 0.997 0.9975 0.998 0.9985 0.999 0.9995 0 100 200 300 400 500 Hyötysuhdenimellisteholla Nimellisteho MVA Muuntajien hyötysuhde Nykyinen EU:n minimi Vuonna 2020 voimaan tuleva EU:n minimi hyötysuhdevaatimus Fingridin uusimmat verkkomuuntajat Fingridin vanhat verkkomuuntajat Kansainvälisessä kunnonhallinnan laadun ja kustannustehokkuuden vertailuissa kärkisijalla Työturvallisuuden kehittämishankkeessa seurattavia toimenpiteitä 9 kpl vuodelle 2017. Turvavartteja pidettiin 269 ja vaaratilanneilmoituksia tehtiin 401 vuonna 2016. Yhdistetty työtapaturmataajuus (Rullaava 12 kk 4/2017 ) 8,3
 14. 14. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196
 15. 15. Katsaus tulevaan Keijo Välimaa Omaisuuden hallinnan päivä 23.05.2017
 16. 16. Katsaus tulevaan 1. Verkonrakennuksessa tapahtuu • vuosien 2016-2017 aikaansaannokset • verkon rakentamisen näkymiä 2. Sopimusehtojen päivitykset • Turvallisuus • Ympäristö • Alihankinta ja työvoiman käyttö 3. Erityisalojen hankintalain uudistuminen 4. Laadunvarmistus omaisuuden hallinnassa 5. Työturvallisuus • työturvallisuusilmapiirin mittaus • työturvallisuusryhmä • innovointia ja yhteistyötä
 17. 17. Mänttä Vuosina 2016-2017 valmistuvat verkonrakennuskohteet Vajukoski Taivalkoski & Ossauskoski Petäjäskoski Johtojärjestelyt Isokangas Isokangas-Harakkaperä + jj. Tuovila & Pyhänselkä Siikajoki Jylkkä Hirvisuo Hirvisuo SC Kiikanlahti Johtojärjestelyt Varkaus johtoj. Petäjävesi Yllikkälä Kalajoki-Siikajoki 400 kV Siikajoki-Pyhänselkä 400 kV Hirvisuo-Kalajoki 400 kV Länsisalmi Espoo Melo Kristinestad Koivisto & Vihtavuori Seitenoikea+Nuojua Alajärvi johtojärjestelyt Koivisto-Vihtavuori Lieto-Forssa 400 + 110 kV Hikiä-Forssa 400 + 110 kV OPGW-vaihdot Lavianvuoren johtojärjestelyt, 2. vaihe
 18. 18. Fingrid Oyj:n verkko-omaisuus 1.1.2017 400 kV 43 kpl 14 kpl 2 140 MVA 5 kpl 2 000 MVA 110 kV 59 kpl 220 kV 16 kpl 52 kpl 20 800 MVA 5200 km 1600 km HVDC 320 km 2300 MW 7600 km 4 kpl 1 kpl SVC 250 MVA 11 kpl SC 2600 MVar 1 kpl 31,5 MVA 20 kV 810 MVar4 190 MVar G 935 MW Yhteensä 118 sähköasemaa 4 HVDC-asemaa 14400 km voimajohtoa 320 km HVDC-kaapelia 935 MW varavoimaa Omaisuuden muutos v. 2016 400 kV + 3 sähköasemaa + 4 kpl 400/110 kV muuntoa + 2 sarjakondensaattoria + 490 km voimajohtoa 220 kV - 2 sähköasemaa - 6 kpl 220/110 kV muuntoa - 520 km voimajohtoa 110 kV + 3 sähköasemaa + 80 km voimajohtoa 20 kV + 1 rinnakkaisreaktori 25 kpl73 kpl
 19. 19. Verkon rakentamisen näkymiä Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017-27 • Kantaverkon kehittämissuunnitelman laatimisesta joka toinen vuosi on säädetty sähkömarkkinalaissa. • Kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin keskeiset kantaverkon kehittämistoimenpiteet seuraavalle kymmenelle vuodelle. • Suunnitelma perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtäviin aluesuunnitelmiin ja sen tulee olla yhteneväinen Itämeren alueen kehittämissuunnitelman ja koko EU:n alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa. • Suunnitelman lisäksi dokumentissa kuvataan Fingridin kantaverkon kehittämisprosessia ja kehittämiseen liittyviä toimintaympäristön muutoksia. • Kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. • Fingrid asettaa suunnitelman lausunnoille kesäkuussa ja valmis Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017-27 julkaistaan syksyllä
 20. 20. Verkon rakentamisen näkymiä Laatupisteiden päivitys - mukaan 2014 tai myöhemmin käyttöönotetut projektit - vähintään 2 valmistunutta projektia - muutoin lähtötaso *** Loppudokumentointi - tiedon laatu ja oikeellisuus Elvis-aikana yhä tärkeämpää - valmistumisaikataulu yhä kriittisempi – lähtökohtaisesti tavoitteena, että tiedot järjestelmissä käyttöönottohetkellä Fingridin investointisuunnitelman päivitys käynnissä - EV:lle toimitetaan uusi versio kesäkuussa - ennakkoversio katsottavissa P- levyn tarjouspyynnöt kansiossa - projektit$Tarjouspyynnöt00 Verkon investointisuunnitelma alueittain 05.2017.pdf Metsälinjan valmistelut käynnissä - laserkeilaukset lähipäivinä ja yleissuunnittelu tarjouspyyntö julkaistu Riskienarvioinnin kehittäminen - käytännöksi projektikohtainen riskienarviointipäivä Tulevat 3...5 vuotta Sähköasemaprojekteissa - paljon 110 kV hankkeita - Pyhänselässä suurin asemahanke (2021-2022) Voimajohtoprojekteissa - kolme n. 100 km 110 kV voimajohtouusintaa - tähtäimessä Metsälinjan kilpailutus kevät-kesällä 2019
 21. 21. Turvallisuutta koskevat sopimusehdot, 1.4.2017 Muutoksia tuli mm. seuraaviin vaatimuksiin: • Muutokset määritelmien yhteinen työpaikka ja yhteinen rakennustyömaa johdosta. • Vaihtoehtona työvaiheen työnjohtaja työkohteen turvallisuudesta huolehtivalle henkilölle. • Karsittu päällekkäisyydet käyttö ja sähkötyöturvallisuus –ohjeen kanssa sekä tarkennettiin sähkötöiden pätevyysvaatimuksia • Selkiytetty vaatimusta hanke- / sopimuskohtaisesta riskinarvioinnista ja lisätty vaatimus työn riskien arvioinnista. • Lisätty sanktio silmien suojaimien puuttumisesta rakennustyömaalla ja tiukennettu sanktioita vakavissa rikkomuksissa. Tarkennettu vaatimuksia • verkkokoulun suoritukset ovat voimassa 3 vuotta kerrallaan. • tapahtumien ilmoittamisesta ja tutkinnasta • tulityösuunnitelman laatimisesta • kaapelikanaalien ylityspaikoista • ensiapuvaatimuksia kevennetty työkohteen työturvallisuudesta vastaavan henkilön osalta • turvallisuussuunnitelman sisältövaatimuksiin lisätty sähkö- ja magneettikentät • turvavarttien pitämisestä työmaalla ja niiden raportoinnista NordSafetyyn
 22. 22. Ympäristöasioita koskevat sopimusehdot, 1.4.2017 Muutoksia tai täsmennyksiä tuli mm. seuraaviin: • Toimittaja huolehtii perehdytyksestä ympäristösuunnitelman sisältöön, joka on oleellisilta osiltaan käännettävä kunkin työntekijän ymmärtämälle kielelle ja käytävä läpi • Ympäristönäkökohtiin liittyvät riskit ja niihin varautuminen ovat nyt osa työmaan muuta riskinarviointia • Verkkokoulussa on suoritettavana myös ympäristöasioita koskeva osuus • Kemikaalien käsittelyyn tulee olla käyttöturvallisuustiedotteiden olennaiset asiat sisältävä ohjeistus työntekijöiden ymmärtämällä kielellä • Huolehditaan myös pienistä kemikaaliastioista (esim. suoja-allastettu hylly tai tiivis muovilaatikko) • Ensitorjuntavälineistö kaikkiin työkohteisiin, joissa käsitellään kemikaaleja ja jokaiseen työkoneeseen • Voimajohtorakentamisessa suositus johdinvetopaikkojen sijoittamisesta pohjavesialueiden ulkopuolelle on muutettu velvoittavaksi, muutoin edellyttää sopimista tilaajan kanssa • Jätehuollon järjestämisessä myös sähköasemakunnossapito siirtyy L&T:lle – päivitetty myös Jätehuollon käytännöt -eritelmä • Fingrid vastaa arvokkaiden ympäristökohteiden merkitsemisestä maastoon tarvittavilta osin • Toimittajan toimintatavat raskaammissa voimajohtojen kunnossapitotöissä luonnonsuojelu- tai Natura 2000 - alueella.
 23. 23. Alihankinnan ja työvoiman käytön sopimusehdot, 20.4.2017 Keskeiset muutokset: • Uusi Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) on tullut voimaan kesällä 2016, ja täydennyksenä lakiin säädetään parhaillaan ilmoitusvelvollisuutta (arvioitu voimaantulo syyskuussa 2017). Lähetettävistä työntekijöistä tulee tämän jälkeen lähettää määrämuotoinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle, tilaajalle ja pääurakoitsijalle. • Kohta 3, Alihankkijoiden hyväksyminen: uutena edellytyksenä ko. ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle (jos kyseessä lähetetyt työntekijät) • Kohta 3, korostettu toimittajan velvollisuutta tarkistaa dokumentit ennen niiden toimittamista Fingridille ja huolehtia dokumenttien toimittamisesta koko alihankintaketjun osalta • Kohta 4, Työvoiman käyttö • korostettu Fingridin mahdollisuutta tarkistaa työvoiman käyttöön liittyvät dokumentit milloin tahansa sopimussuhteen aikana ja toimittajan velvollisuutta varmistaa suomalaisen palkkaustason täyttymistä ulkomaisten työvoiman osalta • Kohta 4.3, Laki työntekijöiden lähettämisestä • muokattu vastaamaan uuden lain sisältöä, Huom. erityisesti uusi ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä, saatava ennen töiden aloittamista • edustajan asettaminen edelleen pakollista, mutta valtuutuksen tulee olla voimassa enää vain lähetettynä olon ajan (ennen 12 kk tämän jälkeenkin) • viitattu A1-todistukseen (informatiivinen lisäys)
 24. 24. Erityisalojen hankintalain uudistuminen ja sen vaikutukset (laki 1398/2016) • viimeistään lokakuussa 2018 velvoite siirtyä täysin sähköiseen hankintajärjestelmään eli Fingridillä tulee olla valmius myös ottaa vastaan tarjoukset sähköisellä järjestelmällä • keväästä 2016 ollut käytössä ESPD (European Single Procurement Document) - hankinta-asiakirja, jolla tarjoajat osoittavat hankintayksikölle täyttävänsä soveltuvuusvaatimukset ja rasitteettomuuden – tämä ei ole ollut vaatimuksena "vanhoille" hankinnoille/toimittajarekistereille • vuoden 2018 alusta ESPD otetaan käyttöön Fingridin toimittajarekistereissä • soveltuvuuskriteerit säilyvät pääosin ennallaan, tarkistetaan vaatimukset suhteessa uuteen lakiin • rasitteettomuus tulee todentaa rikosrekisteriotteilla – hallitus, toimitusjohtaja, prokuristit – pakollisia poissulkemisperusteita mm. korruptio, vero- ja maksupetokset, rahanpesu ja työturvallisuusrikokset • näiden osalta menettely(t) määritellään tarkemmin syksyn 2017 aikana
 25. 25. Fingridin sisäisenä työnä käynnistettiin laadunvarmistusprojekti alkuvuodesta 2017 Työn puitteissa valmisteilla uusi eritelmä yleisistä vaatimuksista päätoteuttajan laadun- varmistukselle ja –valvonnalle Kaikki poikkeamat käsitellään työmaa- ja seurantakokouksissa ja merkittävät laatu- poikkeamat tutkitaan tarkemmin Laadunvalvonta: toimittaja valvoo, että laadunvarmistusprosessit toteutuvat käytännössä läpi aliurakointiketjun ja toiminnan ja tuotteen laatu on tilaajan vaatimusten mukainen Laadunvarmistus: tilaaja varmistaa, että toimittajalla on riittävä laadunvarmistusprosessi ja sitä noudatetaan NordSafetyssä on toimittajan Omavalvontalomake • toimittajan työmaalla suorittaman laadunvalvonnan työkalu, jolla ilmoitetaan vähäiset laatupoikkeamat • tämä lomake ei korvaa kunkin työvaiheen mukaisia laadunvarmistustarkistuksia Laatupoikkeaman ilmoituslomake • merkittävien laatupoikkeamien ilmoitusta varten Laadunvarmistuslomake • tilaajan työmaalla suorittaman laadun-varmistuksen työkalu Laadunvarmistus omaisuuden hallinnassa
 26. 26. NordSafety 1.1.-19.5.2017 Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat 2 lisää huomiota avointen tehtävien ajantasaiseen kuittaamiseen!
 27. 27. Tavoite: • selvittää, miten vastaajat kokevat johdon ja työntekijöiden hoitavan työturvallisuusasiat • mittaustulosten perusteella voidaan tarkastella turvallisuusilmapiiriä sekä toimittajien että Fingridin osalta ja löytää kehityskohteita Kohderyhmä: • Fingridin investointien ja kunnossapidon parissa työskentelevät työntekijät, projektijohto, työmaajohto, johdon edustajat, suunnittelijat, jne. sekä alitoimittajat. Ajankohta: syksyllä 2017 Toteutus: sähköisenä ja paperilomakkeilla, Toteuttaja: Työterveyslaitos. Turvallisuusilmapiirimittaus syksyllä
 28. 28. Fingrid kokoaa kevään 2017 aikana ryhmän ja luonnostelee sille säännöt ja tavoitteet. Ryhmän tavoitteena on mm. • edistää 0-tapaturmaa ajattelua ja korkeaa työturvallisuuden tasoa Fingridin työmailla • jakaa työturvallisuuden hyviä käytäntöjä • jakaa tietoa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista • käsitellä työturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja linjauksia Fingridin työmailla Ryhmän on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Fingridin ja toimittajien työturvallisuusryhmä
 29. 29. Esimerkki konkreettisesta kehitystyöstä Erinäisten vastoinkäymisten myötä Liikennevirasto on vaatinut ratajohtimien jännitteettömyyttä suojatelineen kohdalta risteävän voimajohdon johdintöiden ajaksi. Pohjanmaan hankkeen aikana Eltel-FG-LV-yhteistyönä jalostettiin toimintatapaa, joka mahdollistaisi sujuvan, turvallisen ja kustannustehokkaan toiminnan.
 30. 30. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196 Kiitos!
 31. 31. Kunnossapitosopimusten kilpailutus ja kunnossapidon tulevaisuudennäkymät Jari Helander 23.5.2017 Omaisuuden hallinnan päivä
 32. 32. Kunnonhallinnan strategiset valinnat • Kustannustehokkuus, resurssien parempi hyödyntäminen, joustavuus vuotuisten työmäärävaihteluiden johdostaKunnossapitotöiden ulkoistaminen • Elinkaaren optimointi hallussa, keskeinen asiantuntemus varmistettu yhtiön sisälläKunnonhallinnan ydinosaamisen pitäminen Fingridissä • Vikojen korjaus nopeampaa, palvelutoimittajamarkkinoiden elinvoimaisena pitäminen helpompaaKunnossapitopalvelut jaettu maantieteellisiin alueisiin • Omalle vastuulle tulevan työn laadunvalvonta tehokkaampaa Alueen asiantuntijat valvovat rakentamisvaiheessa investointien laatua ja vastaavat käyttöönoton jälkeen verkon ylläpidosta • Palvelutoimittaja lähellä ja erikoisosaaminen keskittyy Peruskunnossapito hajautettu ja erikoiskunnossapito keskitetty
 33. 33. Sopimuskausi 2018-2020, n. 14 M€ • Sähköasemalaitteiden mittaava kunnossapito, vianetsintä ja viankorjaukset • Sähköasemien tarkastukset • Paikalliskäyttö • Työaluekohtainen varallaolo • Sähköasema-alueiden kunnossapito • 8 työaluetta Sähköasemien peruskunnossapito
 34. 34. Sopimuskausi 2018-2020, lisäksi 0...3 vuoden optiomahdollisuus, n. 7 M€ • Peruskunnossapidossa koestukset, asettelumuutokset ja viankorjaukset • Erikoiskunnossapidossa asiantuntijapalvelut, vaativat koestukset ja -viankorjaukset, takuukoestukset ja sekä varaosavaraston hoito • Peruskunnossapidossa 5 työaluetta ja erikoiskunnossapidossa työalueena koko maa Toisiolaitteiden perus- ja erikoiskunnossapito
 35. 35. Sopimuskausi 2018-2020, n. 7 M€ • Voimajohtojen tarkastukset ja kuntokartoitukset • Osa vuosien 2018-2020 korjaustöistä • Alueellinen partiointi- ja viankorjausvalmius • 6 työaluetta Voimajohtojen peruskunnossapito
 36. 36. Kelpuutusmenettely Pätevyysvaatimuksia Fingridissä: • Voimajohtotarkastajan tarkastuslisenssi v. 1995 alkaen • Käyttötoimenpidelupa paikalliskytkijöille v. 1998 alkaen • Suojauskunnossapitäjän kelpuutus v. 2015 alkaen • Sähköasemien peruskunnossapitotöiden kelpuutus v. 2015 alkaen: • 20 modulia • 400 kysymystä • 80 henkilöä suorittanut • osaamistaso erittäin vaihteleva
 37. 37. • Kelpuutusmenettelyä pyörittää verkonhaltija- ja palvelutoimittajariippumaton operaattori • Kelpuutusta hyödyntävät muutkin verkonhaltijat • Koulutustarjontaa vahvistetaan • ulkopuolinen • modulikoulutus • moduleja lisätään • 110 kV laitekoulutus Kelpuutus- ja koulutustavoitteet 2017
 38. 38. Kunnonhallinnan muutoksia Tavoite Vioista ja kunnossapitotöistä aiheutuvia haittoja asiakkaille ja voimajärjestelmälle pienennetään. Kunnossapitokustannukset ja keskeytysajat pidetään kurissa. Toimenpiteet • Kuntoa kartoittavat ohjaukset lisääntyvät, piileviin vikoihin puututaan tehokkaammin ja hallitusti. • Aikaperusteiset keskeytykset vähenevät. • Uusia käytönaikaisia mittausmenetelmiä sekä nykyaikaista ja kustannustehokasta anturiteknologiaa otetaan käyttöön.
 39. 39. Kunnonhallinnan muutoksia • Asematarkastusten sisältö pilkotaan. • Radiotaajuinen osittaispurkausmittaus käyttöön. • Erottavien katkaisijoiden mittaukset ilman johto- ja kiskokeskeytyksiä. • 110 kV kytkinlaitteiden aikaperusteiset keskeytykset vähenevät, toiminnalliset tarkastukset lisääntyvät. • Ensimmäinen akustiseen anturiteknologiaan ja langattomaan tiedonsiirtoon perustuva kunnonvalvontamenetelmä (IoT) käyttöön. • Äänikamera osaksi kytkinlaitostarkastuksia. • Mittamuuntajien ja ylijännitesuojien jännitteetön tarkastus päättyy.
 40. 40. Toimintamalli todettu tehokkaaksi kansainvälisissä vertailuissa • Laaja ulkopuolisten toimittajien käyttö • Oman ydinosaamisen säilyttäminen • Tehokkaat tietojärjestelmät ja kunnonhallintasovellutukset • Kunnossapidon aikavälien ja tehtävien kriittinen arviointi • Panostus kuntoon perustuvaan kunnossapitoon Verkon vanheneminen asettaa haasteita • Laitteita on kyettävä käyttämään hallitusti mahdollisimman pitkään vaarantamatta työturvallisuutta ja käyttövarmuutta Yhteenveto kunnonhallinnasta Tehokkaat kunnonvalvontamenetelmät Laiteteknologian ja kuntotietojen hallinta
 41. 41. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196
 42. 42. Vastuullisuuden varmistaminen hankinnoissa ja työmailla Maria Joki-Pesola 23.5.2017 Omaisuuden hallinnan päivä
 43. 43. Mitä on vastuullisuus? • Yritysten yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu on termi, joka merkitsee yritysten velvoitetta toimia vastuullisesti omassa yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa • Kestävä kehitys, yrityksen päätöksenteon ja toiminnan vaikutusten kestävyys: taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu • Fingridin yritysvastuuvaatimusten sisältö määrittelee asioita: • lainsäädäntö ja liiketoiminta (mm. rahanpesu, korruptio, rehellinen kilpailu) • ihmisoikeudet ja työelämä (mm. lapsityövoima, syrjintä, palkkaus, työajat) • turvallisuus ja terveys (mm. työympäristö, työterveys, suojavarusteet, vahinkotilanteet) • ympäristö (ympäristövaikutukset ja ympäristöriskit, ympäristöystävälliset ratkaisut ja toimintatavat) • Fingridin vastuullisuus tarkoittaa "valot päällä valtakunnassa"
 44. 44. Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö...
 45. 45. Miten vastuullisuutta voidaan varmistaa? Sopimusehdoin Auditoinnein Itsearvioinnein Hankintakriteerein Kouluttamalla ja perehdyttämällä
 46. 46. Itsearviointi ja hankinnan kohdetta koskevat kriteerit • Hankinnan kohteelle voidaan asettaa spesifejä kriteereitä, jotka liittyvät suoraan turvallisuuteen tai ympäristövaikutusten vähentämiseen, mutta usein niitä voidaan perustella myös laadulla ja kustannustehokkuudella  vastuullisuusnäkökulmia • Esimerkiksi reaktorihankinnassa määritelty erikseen vaatimukset: • melutasolle • magneettikentille • häviöille • elinkaaren lopussa materiaalien kierrätettävyydelle
 47. 47. • Vuonna 2013 alkoi systemaattisempi vastuullisuusnäkökulman integroiminen hankintoihin • Vuodesta 2013 alkaen tehty n. 15 tehdasauditointia ja n. 60 työmaan vastuullisuusauditointia • Auditointi kattaa työturvallisuuden ja muita sosiaalisen vastuun osa-alueita sekä ympäristöasiat • Nykyisellään auditoidaan n. 15 työmaata ja työmaat valitaan: • kattaen koko toimittajakentän • suurimmat hankkeet • vastuullisuusnäkökulmasta haastavimmat hankkeet • Tarkastelua on laajennettu alihankintaketjuihin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa • Sopimus tehtaiden auditointipalveluista Intertek Group PLC:n kanssa Kaikki alkoi Ontojoki-Tihisenniemestä ja muuntajista...
 48. 48. Esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä tehdasauditoinneilla • Kemikaalien ja jätteiden varastointi • Työntekijöiden altistuminen kemikaaleille: asianmukaiset henkilösuojaimet ja johtoportaan esimerkki henkilösuojainten käytöstä • Paloturvallisuus • Kohtuuton ja lainsäädännön vastainen ylitöiden teettäminen Auditoinneilla olemme edistäneet yhdessä monia asioita
 49. 49. HYVÄÄ: • Toimittajat ovat kehittäneet omaa toimintaansa vuosi vuodelta – auditoinnit samalla menneet yksityiskohtaisemmiksi • Ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomiointi päivittäisessä työssä on lisääntynyt • Suunnitelmien taso on kehittynyt • Perehdytykset hoidettu ja dokumentoitu • Verkkokoulu ja tilaajavastuu.fi laajassa käytössä KEHITETTÄVÄÄ: • Riskiarvioinnit ovat edelleen hyvin eritasoisia eri toimittajilla • Työntekijäluettelot eivät aina täytä lain kirjainta • Työkohteen sähkö- ja työturvallisuuden vastuuhenkilöiden nimeäminen • Varautuminen öljyvahinkoihin • Jätehuollon kehityskohteet: jätelavojen merkinnät ja siirtoasiakirjat Jatkuvaa parantamista
 50. 50. • Fingrid on aktiivisesti pyrkinyt löytämään tapoja auttaa toimittajien käytännön tekemistä • Esimerkiksi: • kehittämällä työtä helpottavia työkaluja kuten Nordsafety • huolehtimalla työmaiden jätehuoltopalveluista kokonaisuudessaan • selkeällä ohjeistuksella kuten ympäristökohdekortit Yhteistä kehittämistä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
 51. 51. • Fingridin yritysvastuuvaatimukset edellyttävät toimittajalta hankintaketjun vastuullisuuden hallintaa • Tavoitteena edistää vastuullisia ja eettisiä toimintatapoja hankintaketjuissa ja koko toimialalla • Ei vielä kovin yleistä – laatua valvotaan ja tarkat tekniset kriteerit on asetettu, mutta se millaisissa olosuhteissa laatua tehdään, ei ole vielä ollut laajemmin tarkastelussa Toimitusketjureaktio
 52. 52. Mitä tulevaisuus tuo tulleessaan? • Nordsafety:ä edelleen kehitetään • Auditointien toimenpiteiden seurantaa parannetaan • Jaetaan auditointien oppeja tehokkaammin • Työmaa-auditoinnit vuonna 2017: • 4 voimajohtohanketta • 1 kasvustonkäsittely • 1 voimajohtoperuskunnossapitokohde • 7 sähköasemahanketta • 1 sähköasemaerikoiskunnossapitohanke • 1 varavoimalaitosperusparannushanke • Edelleen kehitetään yhteistyössä investointihankkeiden hankintaketjujen vastuullisuutta • Tehdasauditointeja vuonna 2017 pääasiallisesti voimajohtohankkeisiin liittyen 10 kpl
 53. 53. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196

×