Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fingridin esittely

501 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fingridin esittely

 1. 1. 1Kantaverkko - mikä se on? • Sähkön siirron runkoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin ja voimansiirron kannalta keskeisimmät 110 kilovoltin johdot ja sähköasemat • Sähkö siirretään voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille. Paikallinen siirto pienkäyttäjille tapahtuu alue- ja jakeluverkoissa • Toimintavarmuus on erinomainen. Yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkön siirtoa kantaverkossa.Kantaverkosta
 2. 2. 2Fingridin strategiaVisioKantaverkkotoiminnan esikuvaMissioToimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:• Siirrämme luotettavasti sähköä• Edistämme aktiivisesti sähkömarkkinoita• Kehitämme pitkäjänteisesti kantaverkkoaArvotAvoimuus Tasapuolisuus Tehokkuus VastuullisuusYhtiön strategia
 3. 3. 3Tehokas toimintamalli Kehitämme Olemme osaava Hoidamme itse tilaaja: olemme voimajärjestelmän voimajärjestel- ulkoistaneet verkon käytön. mää kiinteässä rakentamisen ja yhteistyössä kunnossapidon asiakkaidemme ulkopuolisille palvelutoimittajille. kanssa.Strategia
 4. 4. Asiakastyytyväisyys kantaverkkopalveluihin onhyvällä tasolla 10 9 8 Kouluarvosana 7 6 5 4 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Kantaverkkoasiakkaat
 5. 5. Kantaverkon käyttövarmuus on huippuluokkaa Kantaverkon häiriöistä Siirtovarmuus Fingridin verkossa aiheutuneet keskeytykset 100.0000 % 7 99.9999 % 6Siirtovarmuus [%] min / vuosi 99.9998 % 5 99.9997 % 4 99.9996 % 3 99.9995 % 2 99.9994 % 99.9993 % 1 99.9992 % 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vuosi vuosi
 6. 6. 6Fingridin osuus kuluttajahinnasta 2 % Arvonlisävero Sähkön hankinta 19 % 34 % Sähköverot 11 % Sähkön myynti 6% Jakeluverkkosiirto 28 % Kantaverkkosiirto 2%1.1.2013 yht. 15,47 snt/kWh Lähde: Energiamarkkinavirasto
 7. 7. Järjestelmävastaavilla kantaverkkoyhtiöllä on keskeinen rooli käyttövarmuuden ja markkinoiden toiminnan edistämisessä Suuret Tukkumarkkina teollisuus-Kilpaillut asiakkaatliiketoiminnat Sähkön tuottajat Sähköpörssi ja kahdenvälinen Vähittäis- Vähittäis- Pien- kauppa markkina myyjät asiakkaatSäännelty Riippumattomat jakeluverkko- Riippumaton järjestelmävastaava: organisaatiot:verkkoliike- siirto- ja järjestelmäpalvelut jakeluverkkopalveluttoiminta
 8. 8. Fingridillä on avainrooli myös tulevaisuudessa FIN6 ja tuulivoimainvestointien toteuttamisenVoimajärjestelmän kehittäminen mahdollistaminen sekä korvausinvestoinnit • Investoinnit 1.7 miljardia euroa 2008-2018 Ylläpidetään nykyinen hyvä käyttövarmuusVoimajärjestelmän käyttö • Minimoidaan keskeytysten aiheuttama haitta Markkina-alueen laajentaminen Länsi- Eurooppaan, Baltiaan ja Venäjän suuntaanSähkömarkkinat • Pidetään Suomi ja Ruotsi samana hinta- alueena mahdollisimman suuri osa ajasta Kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa
 9. 9. 9 Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö Vastaamme koko sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnassa. Pidämme verkon kunnossa ja rakennamme uutta markkinoiden tarpeiden mukaisesti.Fingrid Oyj:n Siirrämme sähköä joka hetki tuottajiltavoimansiirtoverkko jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. 75 % 400 kV kantaverkko 220 kV kantaverkko Suomen sähköstä kulkee verkossamme. 110 kV kantaverkko Huolehdimme sähkön siirron ulkomaan- yhteyksistä. Suomeen on suorat yhteydet Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä. Yhtiöstä ja sen tehtävästä
 10. 10. 10Toimintamme vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnanhyvinvointiin • Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää: teemme työtä suomalaisten sähkön saannin turvaamiseksi. • Varmistamme sidosryhmille vuorovaikutus- mahdollisuudet ja otamme huomioon ympäristö- näkökohdat kantaverkon suunnittelussa • Pyrimme lieventämään kantaverkon maankäyttö- ja maisemavaikutuksia • Huolehdimme esimerkillisesti työturvallisuudesta ja laitteistojemme turvallisuudesta • Kannamme vastuuta sähkötekniikan osaamisen varmistamisesta Suomessa ja tuemme eri tavoin alan opetusta ja tutkimusta.Yhteiskuntavastuu
 11. 11. 11 Fingridin avainlukuja 2012 Kantaverkkoasiakkaita 110 - Tuottajat 20 - Suurteollisuus 27 - Verkkoyhtiöt 63 Tasepalveluasiakkaita 40 Rajasiirtoasiakkaita 1 Liikevaihto 522 milj. € - Kantaverkkoliiketuotot 276 milj. € - Tasesähkön myynti 152 milj. € Tase 2092 milj. € Verkkoinvestoinnit 94 milj. € lisäksi muut investoinnit 45 milj. € Omavaraisuusaste 27,3 % Henkilöstö vuoden lopussa 275Talous ja hallinto
 12. 12. 12Fingrid Oyj omistajat Osuudet osakkeista Osuudet äänivallasta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5,4 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 12,2 % Ilmarinen 17,2 % Suomen valtio 53,1 % Suomen valtio 70,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,9 % Suomen valtio Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö IF Vahinkovakuutusosakeyhtiö Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Imatran Seudun Sähkö Oy Pohjola Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-FenniaTalous ja hallinto
 13. 13. Fingrid välittää. Varmasti.

×