Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global forestry

1,732 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Global forestry

 1. 1. Investeerders groeienForestry Growth Fund Global met ons mee Investing in YOUR Environment!!!Global Forestry Growth FundNieuwe investeringskansen binnen alternatieve markten .LFP PRIME SICAV SIF SA LFP PRIME SICAV SIF S.A.
 2. 2. “Als je je niet comfortabel voelt met het bezitten van iets voor tien jaar, bezit het dan zelfs niet voor tien minuten." "Land zou een fundamenteel onderdeel moeten zijn binnen de portefeuille van elke investeerder ” Warren BuffetV01191112 Private & Confidential 2
 3. 3. I – Bosbouw Investeringen Pagina  Waarom is bosbouw een goede investering voor u? 5  Bosbouw: Een duurzame investering in een niet duurzame Markt 6  Bosbouw: Voordelen 7 II – Risico’s  Structuur Risicos 9  Operationele Risicos 10  Liquiditeits Risicos 11 III – Onze investerings propositie: Het Global Forestry Growth Fund  Wat onderscheidt ons? 13  Investeringsproces 16  Fonds Structuur, Service Beheerders & Reguleringen 20  Fonds Termen 21  Floresteca Feiten 22V01191112 Private & Confidential 3
 4. 4. SECTIE I: Bosbouw Investeringen Informatie Activa Klasse & VoordelenV01191112 Private & Confidential 4
 5. 5. Waarom is bosbouw een goede investering voor u?In de moderne financiële geschiedenis zijn slechts 3 grondstoffen gestegen in reële waarde over de afgelopen10, 40 en 100 jaar: Goud Olie Hout / BosbouwGoud en olie kunnen niet oneindig worden gewonnen, bosbouw en hout daarentegen kunnen jaarlijks wordenaangevuld en in omvang en kwaliteit, indien goed beheerd. Deze bijzondere karakteristieken kunnen deprestaties van uw portefeuille verhogen.In de afgelopen 40 jaar: Heeft de S&P 500 9,96% per jaar geprestereerd Een bosbouw portfolio zou minimaal 10,00% per jaar hebben gepresteerdGezien de recente volatiliteit in de traditionele beleggingscategorieën, biedt het de investeerder demogelijkheid te investeren in duurzame bosbouw met een niet-gecorreleerd hoog rendement op lange termijn.V01191112 Private & Confidential 5
 6. 6. Bosbouw: Een duurzame investering in een niet-duurzame markt De vraag naar hardhout is 25 keer toegenomen in de afgelopen vier decennia. Aan deze groeiende Wereld Hout Aanbod Voorspelling 2010 - 2020 Bron: UN-FAQ 2003 (in miljoenen kubieke meters) vraag wordt voldaan middels een afnemende toevoer van illigale 2,500.00 houtkap en een veranderend klimaat dat gepaard gaat met een 2,000.00 gebrek aan herbosbouw. Deze trend heeft een groot deel van ‘s 1,500.00 werelds natuurlijke bosbouw 1,000.00 uitgedund. Hardhout marktprijzen zijn 500.00 voortdurend gegroeid de - afgelopen jaren met een +285% 2010 2020 sinds 2008 volgens de ITTO Aanbod Vraag gegevens.V01191112 Private & Confidential 6
 7. 7. Bosbouw: Voordelen Lage correlatie met aandelen en obligatiemarktenTerwijl de meeste activa over het algemeen wordt beïnvloed door renteschommelingen, het verdienen aanvooruitzichten of verschuivingen van credit ratings, zijn investeringen in hardhout, zoals teak, minder gevoeligvoor algemene parameters van de wereldwijde schommelingen op de markt. De stijgende vraag naar hout is inde afgelopen 40 jaar relatief stabiel en heeft een gestage toename laten zien door de vraag uit China en India. Hard Real AssetIn tegenstelling tot andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties, vindt u bij het beleggen inbosbouw een echte aanwinst die kapitaliseert met een verhandelbare waarde binnen de reële economie. Indekken tegen inflatieInvesteringen in de bosbouw fungeren als een effectieve dekking tegen inflatie en kan duurzame consistenterendementen bieden in tijden van onvoorspelbare volatiliteit in de markt. Een Ethische BeleggingMet een toenemende mondiale vraag en een dalend aanbod van duurzaam hout, zorgen bosbouw plantagesvoor een ethische en milieubewuste oplossing. Weinig investeringen verstrekken deze toegevoegde waarde aande planeet en uw portefeuille.V01191112 Private & Confidential 7
 8. 8. SECTIE II: Bosbouw Investeringen RisicosV01191112 Private & Confidential 8
 9. 9. Structuur Risicos Gebrek aan exit-strategie - Traditioneel hebben investeringen in bosbouw hoge toetredingsdrempels voor de meeste beleggers daar waar bestaande structuren meestal "closed-end" fondsen waren, zonder exit mogelijkheden of terugkoop voor investeerders voor het einde van de investeringscyclus. Dit is de reden waarom investeringen in de bosbouw over het algemeen worden beschouwd als niet-liquide. Gebrek aan bewezen methodologie - De meeste traditionele bosbouw beleggingsproducten bieden beleggers een niet bestaande methodiek. In plaats daarvan worden investeerders geadviseerd in een nieuwe plantage die is blootgesteld aan aanzienlijke risicos te investeren en niet in de bestaande plantages met een bewezen track record. Gebrek aan gereguleerde onshore-producten - De meeste traditionele investeringen in de bosbouw zijn offshore-ongereguleerde beleggingsstructuren met weinig of geen toezicht. De investeerders worden blootgesteld aan complexe structureren en een tegenpartijrisico.V01191112 Private & Confidential 9
 10. 10. Operationele Risicos Natuurlijke Risicos - Bodemkwaliteit, temperatuur, regenval en hoogte zijn alle basiselementen voor alle bomen om succesvol te groeien. Investeren in een te vroeg proces maakt van al deze factoren een onzekerheid die de waarde van de aanplantingen kunnen beïnvloeden. Greenfield Risicos - Van aankoop van grond en het groeien van de bomen tot het derde jaar is wat wij noemen de greenfield-proces. Tijdens dit proces wordt de investeerder blootgesteld aan bijkomende risicos zoals geschiktheid van de grond en de bodemgesteldheid, de juiste stekken selectie, de daaropvolgende onzekerheid van de houtkwaliteit en oogst rendement. Manager Risicos - De plantage manager moet ervaren zijn, financieel solide met een gedefinieerde strategie/ business plan en moet een bewezen track record hebben. Het is belangrijk dat plantage managers aanzienlijke ervaring in het proces hebben en investeerders een bestaande bewezen methodologie kunnen bieden.V01191112 Private & Confidential 10
 11. 11. Liquiditeits Risicos Aanzienlijk kapitaal is benodigt - Traditioneel zijn investeringen in bosbouw over het algemeen alleen toegankelijk voor grote institutionele beleggers, die een bepaald percentage van hun totale portefeuille toewijzen aan het project. Closed-end structuur - Deze investeerders wijzen hun kapitaal toe aan aanzienlijke closed-end beleggingsmaatschappijen waar de beleggingshorizon over het algemeen lang is en de cash-flow kansen erg laag zijn. Het kapitaal staat vast voor een lange periode - Een gebrek aan liquiditeit is de grootste toetredingsdrempel voor de meeste kleine investeerders omdat ze in een gesloten fonds investeren zonder terugbetalings mogelijkheden of uitkeringen voor het einde van de investeringscyclus. Gebrek aan diversificatie - De aard van deze projecten is ook dat de meeste investeringsproposities toewijzen tot een enkel project, waarbij alle activa dezelfde vaste looptijd hebben.V01191112 Private & Confidential 11
 12. 12. SECTIE III: Onze Investeringspropositie Global Forestry Growth FundV01191112 Private & Confidential 12
 13. 13. Wat maakt ons anders? Luxembourg gevestigd Specialised Investment Fund • Gestructureerd als een SICAV SIF, onder de investeringsrichtlijnen van de CSSF Circulaire 07/309. • Open voor investeringen van "goed geïnformeerde" investeerders, volgens de definitie van de 2007 Luxemburgse wet op SIF. Volledig Gereguleerd • Door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de hoogste financiële autoriteit in Luxemburg. • Alle investeerders worden gelijk behandeld en genieten dezelfde voordelen. Open-ended structuur • Het fonds kan bestaan voor onbepaalde duur. • Geen lock-up periode. • Uittredingen zijn toegestaan op elk gewenst moment (onder de voorwaarden beschreven in het prospectus van het fonds). Onafhankelijke Service Beheerders • Alle toonaangevende ervaren bedrijven op het gebied. • Geen belangenconflict.V01191112 Private & Confidential 13
 14. 14. Wat maakt ons anders? Vroege dunningen Early thinnings Het Global Forestry Growth -- Underperforming trees are selected and cut Slecht presterende bomen worden geselecteerd en gekapt Het kappen van deharvest Plantation’s final definitieve oogst Fund is opgezet om Planting of teak trees -- The young timber sold as energy-wood, logs or Het jonge hout wordt verkocht als energie hout, logs van industrialized, generating intermediategenereren van tussentijdse geïndustrialiseerd hout, voor het cash flows -Sale on the mature teak wood Aanplanten van Verkoop van de investeerders te voorzien van teakbomen kasstromen volwassen teakhout een mogelijkheid om uit kapitaalgroei op lange termijn te profiteren door te Years 04 06-07 09-10 12-15 20-22 investeren direct en indirect Jaar 04 06-07 09-10 12-15 20-22 in duurzame bosbouw plantages, grondbezit en private equity mogelijkheden binnen de bosbouwsector. Investeringen van het Global Forestry Growth Fund zijn gebaseerd op positieve selectiecriteria om ervoor te zorgen dat investeringen in de bosbouw gerelateerde activa zijn: ethische, duurzame, milieuvriendelijke en sociaal pro-actieve investeringen.V01191112 Private & Confidential 14
 15. 15. Wat maakt ons anders? Ons fonds is een open-end fonds dat streeft naar bovengemiddelde markt rendementen voor beleggers middels het leveren van de acquisitie binnen deelnemingen in duurzame bosbouw projecten, grondbezit en private equity investeringen in de bosbouw gerelateerde bedrijven. Het fonds richt zich constant rendement van 8,00% - 10,00% per jaar Het fonds is een in Luxemburg gevestigde beleggingsinstelling, het 2e grootste wereldwijde fondsencentrum na de Verenigde Staten. Het fonds belegt in participaties beheerd door een bosbouwmanager met een 18- jarige staat van dienst. Door te investeren in land-en bosbouw activa van verschillende leeftijd en Het fonds belegt in direct eigendom van de locaties die geslaagd zijn voor de Greenfield fase en de daarmee grond en private equity mogelijkheden samenhangende private equity kansen, is het fonds constant gericht op het verkrijgen van steeds groter groeiende instroom van kasmiddelen uit binnen de bosbouwsector. tussentijdse dunningen van hout en de finale oogst op verschillende data. Het fonds biedt een lage correlatie met traditionele activaklassen. 1 Bron Grafiek: Global Forestry Capital - Proforma cash flow projectie van de Investerings Strategie V01191112 Private & Confidential 15
 16. 16. Investeringsproces: Bosbouw Certificaten Directe overname van de kasstroom via gediversifieerde bosbouwcertificaten - Elke investering door het fonds is gebaseerd op deelnemingen die vertegenwoordigen de opbrengst van de verkoop van de bomen op 1/10e hectare percelen die uitsluitend worden toegewezen aan het fonds. De deelnemingen worden gewaardeerd op basis van een discounted cash flow model dat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant en gekwalificeerd door een onafhankelijke deskundige bosbouw expert. Fair Market Koerswaardering - Onze deelname binnen het selectieproces en de prijzen zijn afhankelijk van een unieke combinatie van diversificatie criteria, rekening houdend met de liquiditeitsbehoefte van het fonds. Bovendien zijn onze deelnemingen gewaardeerd op basis van de meest actuele marktprijzen en veronderstellingen over toekomstige prijsontwikkelingen. Tussentijds dunningshout biedt nog meer instroom van kasmiddelen - Tussenkappen van het dunningshout vinden plaats tijdens de investeringscyclus. Deze dunnings momenten genereren inkomsten als het hout wordt verkocht met behulp van de meest actuele prijs afgegeven door de International Tropical Timber Organization ("ITTO") voor verhandelbaar teak van de geschikte leeftijd en kwaliteit.V01191112 Private & Confidential 16
 17. 17. Beleggingsproces: Vastgoed Direct eigendom van grond - Daarnaast heeft Global Forestry het directe eigendom van de grond die de liquiditeit binnen het project vergroot en geeft de investeerder op korte termijn kasstromen en een grotere diversificatie. Deze beleggingsstrategie positioneert Global Forestry om alle voordelen van de groei en de waardeketen hout aanbiedingen te exploiteren. Verdere diversificatie is gelijk aan nog meer voordelen voor de investeerder:  Als de noodzaak zich voordoet kan het land worden verkocht of beheerd om kasstromen te verstrekken om aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.  Bovendien bestaat de mogelijkheid van het verlengen investeringscyclus, wat betekent dat zodra bomen op een bepaald gebied worden geoogst, nieuwe bomen kunnen worden geplant en aan een nieuwe cyclus kan worden begonnen.  Land kan ook worden gebruikt om Private Equity projecten uit te voeren binnen de bosbouw activaklasse.V01191112 Private & Confidential 17
 18. 18. Investeringsproces: Private Equity Projecten binnen de bosbouwsector - Global Forestry belegt in een aantal private equity- ondernemingen binnen de bosbouwsector, zoals zagerijen en logistiek. Deze projecten werken binnen een robuuste groei van de industrie en voorzien het fonds met korte termijn cash omzet van het fonds om aan de dag-tot-dag liquiditeitsbehoeften te voldoen. Verdere diversificatie is gelijk aan nog meer voordelen voor de investeerder - Door het aangaan van joint ventures met ervaren gespecialiseerde bedrijven in hun segment van de bosbouw sector. Global Forestry is gericht op verhoging van het rendement terwijl het verhogen van diversificatie en risicomanagement direct ten goede komt aan de investeerder.V01191112 Private & Confidential 18
 19. 19. Beleggers Maandelijkse financiële rapporteringRapporteren over investeringen en activiteiten Beleggers Conference Calls Global Forestry Growth Fund Global Forestry Capital Raad van Bestuur (LFP Luxembourg) Beleggingsadviseurs Independent Investeringscomite Floresteca Bosbouw Manager Een goed gespreide en evenwichtige portefeuille van Bosbouw activa BOSBOUW CERTIFICATEN REAL ESTATE PRIVATE EQUITY ZAAILINGEN BOSBOUW BEDRIJVEN MANAGERS HOUT BOMEN LAND PERCELEN HOUTZAGERIJ LOGISTIEK Direct Acquisitie van Bosbouw Cash Direct Acquisitie van Bosbouw Direct Aankoop / Mede-eigenaar Flow (via gespreide certificaten) activa Joint venture Participatie V01191112 Private & Confidential 19
 20. 20. 1 SICAV Gespecialiseerde Investeringsfonds Global Forestry Growth Fund Toezicht van het Luxemburgse financiële autoriteiten Volgens de Wet met ingang van 13 februari 2007 Raad van Bestuur (Luxembourg Fund Partners): 2 Global Forestry Capital Sarl: Independent Investeringscomite  Belegging Besluit / Aanbeveling  Transacties & Deal  Deal Sourcing (Initiatie & Review) Beleggingsadviseurs Fondsmnagement &  Due Diligence  Strategische Partners Coördinatie  Risk Management  Bosprojecten en Asset Management  Valuation Comite  Investment Analysis, Due Diligence, Monitoring  Monitoring van de investeringen  Technisch en operationeel Risk Management  Exit strategie Floresteca: Prime Deal Sourcing / Lokale Coördinator Bosbouw Belegging Expertsgereglementeerde 3 4 5 6 Verplichte Fondsbeheer Bewaarder Auditor Juridisch Adviseur entiteiten Financieel Toezicht Autoriteiten 7 Luxembourg Regelgevende instantie “CSSF” 4 - Bewaring van de activa van de investeerders Beleggers 1 - Luxemburg Gereglementeerde Onshore Investeringsfonds 5 - Externe auditor van de activiteiten van het Fonds en waardering 2 - OnafhankelijkeRaad van Bestuur Protection 3 - Onafhankelijke Accounting & Valuation 6 - Tax & Legal Toezicht 7 - Algemeen Fonds Toezicht door de Financial Regulator (CSSF) V01191112 Private & Confidential 20
 21. 21. Fonds Voorwaarden  Naam: Global Forestry Growth Fund  Valuta: EUR - USD - GBP  Target grootte: 500 miljoen euro  Gericht rendement op de investering: gemiddeld +8.00% - 10,00% per jaar  NAV frequentie: Intrinsieke Waarde berekend op maandelijkse basis  Tariefstructuur: jaarlijkse beheersvergoeding van 1,75%  Prestatievergoeding van 20% onderworpen aan hurdle rate  Leverage: momenteel 0%  Liquiditeit: Actieve Cash Management  Exit Strategie: Het fonds zal voortdurend het milieu evalueren en zal de activa tijdig verhandelen om zo het rendement te maximaliseren aan de investeerders.Alle Global Forestry Growth Fund termen zijn volledig behandeld in het Fonds Prospectus.V01191112 Private & Confidential 21
 22. 22. Floresteca Feiten Opgericht in 1994 door drie ondernemers die nog steeds de aandeelhouders en bestuurders zijn. Floresteca wordt nu beschouwd als het grootste particuliere teak bedrijf in de wereld. De directie van Floresteca in Brazilië is zeer ervaren. De heer Sylvio de Andrade Countinho Neto, de CEO en mede-oprichter heeft meer dan 25 jaar de bosbouw expertise waarvan 18 jaar voor het managen van teak plantages in Brazilië. Floresteca profiteert van de ideale omstandigheden in Brazilië voor plantagebosbouw als gevolg van de beschikbaarheid van relatief laag geprijsd akkerland, ideale regenval, hoge kwaliteit van de bodem en in het algemeen ideale weersomstandigheden. Bovendien biedt Brazilië toegang tot een economisch gunstige beroepsbevolking en uitgebreide expertise in Bosbouw. Floresteca is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het klonen van verbeterde zaailingen, planten, het beheren, oogsten, verwerken en verhandelen van gecertificeerde teak opbrengsten en geïntegreerd beheer van de bosbouw activa. Permanente investeringen in uitbreiding van de bosbouw basis, R & D en in de sociale verantwoordelijkheid van programmas zorgen voor het succes van haar lange termijn strategie en versterken Floresteca dat zich inzet voor haar stakeholders. Beheerd door ondernemers en professionals met een solide lange termijn ervaring in een bosbouw bedrijf. Floresteca hanteert een transparant business model, gecontroleerd door internationaal erkende bedrijven. Met kantoren in Brazilië en Nederland en partnerships in Singapore en India, biedt Floresteca de optimale strategische positionering voor marketing, export en distributie van teakhout naar Europa en Azië.V01191112 Private & Confidential 22
 23. 23. Floresteca Feiten Opgericht in 1994 voor het ontwikkelen / beheren teak plantages in Brazilië. Grootste werelds particuliere teak leverancier & operator. FSC / ISO-gecertificeerd sinds 1997. Redenção - PA Het beheerd vermogen van meer dan $ 800 miljoen. Verwachte gecumuleerde cashflow 2010-2036: meer dan $5 miljard. Rosário Oeste - MT Cuiabá - MT Circa 1.000 deskundige medewerkers. Cáceres - MT 109.000 hectare land in beheer. Meer dan 24.000 hectare beplant met teak meer dan 33 projecten. Main Plantation Areas Expansie naar 50.000 hectare productieplantages. Capital of the State of Mato Grosso Plantage doelstelling 55.000.000 (vijfenvijftig miljoen) teakbomen . Productiepotentieel 400.000 tot 750.000 m³ teak productie per jaar. Robuust internationaal distributienetwerk. Actieve carbon credits en actieve handelaar op de Chicago Climate Exchange.V01191112 Private & Confidential 23
 24. 24. Klasse Type ISIN A EUR-Private LU0586882317 B EUR-Institutionele LU0586882747 C USD-Private LU0586883802 Global Forestry Capital S.a.r.l. D USD-Institutionele LU0586885765 9, Rue Sainte Zithe E GBP-Private LU0586887548 4th Floor L-2763 Luxembourg F GBP-Institutionele LU0586889593 Tel: +352 248 799 20Deze presentatie is enkel en alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als promotiemateriaal in welk opzichtdan ook. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een fonds met beleggingsdoelstellingen brengtrisicos, kosten en uitgaven met zich mee en moet zorgvuldig worden overwogen alvorens te investeren.Dit document bevat informatie in samengevatte vorm en alleen de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan kan niet wordengegarandeerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruikvan deze informatie. Aanvraag voor deelbewijzen van dit compartiment mogen alleen worden gemaakt op basis van een prospectusmet betrekking tot het fonds en dit document mag alleen worden gepresenteerd aan diegene die in aanmerking komen om deprospectus ontvangen. De verspreiding van dit document dient te worden beperkt in bepaalde rechtsgebieden en het is deverantwoordelijkheid van enige persoon of personen die in het bezit van dit document om zich te informeren over, en tot, alletoepasselijke wet-en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden. De prospectus bevat deze en andere belangrijke informatie over defondsen. Om een prospectus kosteloos te verkrijgen, bel kantoor Global Forestry Capital in Luxemburg. Lees de prospectus zorgvuldigalvorens te investeren of alvorens het verzenden van geld.Bron: Global Forestry Capital S.a.r.l. V01191112 Private & Confidential 24

×