Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Er viden i ledelse et aktiv eller en byrde?

276 views

Published on

Er viden i ledelse et aktiv eller en byrde?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Er viden i ledelse et aktiv eller en byrde?

 1. 1. Er viden et aktiv eller en byrde? Jan Mouritsen Copenhagen Business School
 2. 2. Pointen • Det er godt at have viden, fordi den udvider vores handlemuligheder • Men viden kan også skabe snærende begrænsninger, som stopper udvikling. • Viden er derfor ikke en løsning men en problematik, der hele tiden afvejes mellem hensyn til kreativitet og koordination.
 3. 3. Konstruktiv vidensudvikling
 4. 4. Viden som aktiv • Viden giver svar på relevante spørgsmål, som gør os i stand til at forvalte vores opgaver. • Viden skaber dermed sikkerhed for, at beslutninger er fornuftige. • Ved at forøge viden, øges mulighederne for at handle, herunder at skabe bedre produkter og services. • Viden kan deles, så alle beslutninger følger det bedste princip. • Viden kan via evidens forudsige effekter.
 5. 5. F.eks. • Bedste behandlinger på hospitaler. Undgå spild. • 5 steps i den gode samtale med kunden. Sikre at kunden er interesseret. • Stage-gate model for udvikling af nye produkter. Være opmærksom på, hvordan kunder spiller sammen med teknologi. • Template til forberedelse af den perspektivrige MUS. Motivere medarbejderen. • Opsamling af erfaringer elektronisk. Registrere ressourcer og effekter samt fastholde procedurer.
 6. 6. Men hvad er videnssamfundet egentlig? • Videnskab som ny gennemgribende vidensform. • Fremkomsten af stadigt mere eksplicit refleksive individer. • Fremvæksten af ekspertise og institutioner baseret på specialiseret viden. • Fremvæksten af skrøbelighed som grundlæggende attribut ved organisationer og institutioner.
 7. 7. Hvorfor er vidensamfundet vanskeligt? • Megen god (bedste) praksis er lav-praktisk (rejseafregning) og overspecificeret (jobbeskrivelse). • De fleste har ikke rigtigt brug for generel viden men for specialiseret viden: vi skal vide forskellige ting. • Viden lover forudsigelighed i en uforudsigelig verden.
 8. 8. Viden som trivialitet (når viden håndteres overfladisk) • Nogle typer af viden er trivialiteter, når de overhales af ny viden. • Viden har ikke haft mulighed for at koble sig op på noget, som organisationen gerne vil. • Det er dyrt at tilpasse sig ny viden. • Erfaringer er baseret på ‘gammel viden’, og derfor tiltros ‘ny viden’ ikke. • Kompetencefælden gør erfaringer farlige.
 9. 9. F.eks. • Ny teknologi giver mulighed for mere analyse men virker som museum for data. • Der gives ny information om virksomhedens ambitioner og strategi, men det har alt sammen været ‘sagt før’. • Der gives ny viden om kundetilfredshed, men man ved, at kunder ikke rigtigt kender deres tilfredshed (og heller ikke skalaen, man måler med). • ‘Under the radar’ aktiviteter.
 10. 10. Viden som passiv (når viden tages bogstavelig) • Handling baseret på en generel viden, selv om situationen er særlig. • Henvisning til regler snarere end henvisning til effekter eller muligheder. • Viden tager udgangspunkt i en fraværende autoritet snarere end i en tilstedeværende relation.
 11. 11. F.eks. • Ens behandling af alle patienter (kunder, medarbejder osv.), selv om deres situationer er forskellige. Er vi interesserede i lighed eller ligelighed? • Rapportere opad i et hierarki efter templaten, selv om noget andet er vigtigere. Er vi interesserede i afrapportering eller opgaven? • Ved sammenligninger fokuseres kun på det, der er fælles, og ikke på det, der er særligt. Er vi interesserede i bedre/værre eller godt/dårligt?
 12. 12. (Funktionel) Dumhedsledelse • Just do it (Undgår at behandle tvivl; sætter refleksivitet ud af kraft). • Stærk ledelse skaber følgeskab (og dermed irrationelle medarbejdere). • Fravær af FORDI (mangel på begrundelser).
 13. 13. Ledelsesproblematik • Ikke “hvad”, men “hvilken rækkefølge”! tid forenet viden Koordi- nation Problem TypeA fælles viden Kreativitet Problem TypeB
 14. 14. • I videnssamfundet er viden et ledelsesproblem mere end en løsning. • Det er let at blive fascineret af ”total viden”, men selv evidensbaseret viden er ikke total. • Ledelsesopgaven er at håndtere spændingen mellem kreativitet (udvikling) og koordination (produktivitet). • Løsningen findes ikke. Er viden så et aktiv eller en byrde? Mod nogle konklusioner

×