Hur har IFRS förbättrat informationen i de finansiella rapporterna? Dag Olsson, Alfa Laval - IFRS Symposium 2011

752 views

Published on

Hur har IFRS förbättrat informationen i de finansiella rapporterna?

Dag Olsson, Alfa Laval.

Verkstadsföretaget Alfa Laval började implementera IAS redan 1998/1999 inför Tetra Lavals försäljning av Alfa Laval till Industri Kapital. Hur ser Alfa Laval på utvecklingen av IAS/IFRS? På vilket sätt har IFRS förbättrat informationen i de finansiella rapporterna? Vilka skillnader finns mellan den interna resultatuppföljningen och den externa rapporteringen? Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya information som IFRS försett dem med? Vad har konsekvenserna av IAS 39 blivit för ett icke finansiellt företag som Alfa Laval? Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv?

www.financialreporting.se

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hur har IFRS förbättrat informationen i de finansiella rapporterna? Dag Olsson, Alfa Laval - IFRS Symposium 2011

 1. 1. IFRS SymposiumHur har IFRS förbättrat informationen i definansiella rapporterna?2011-09-27 Dag Olsson Group Controller
 2. 2. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 3. 3. Group Finance - Consolidation • Koncerninrapportering • Pensioner • Publik konsolidering • Förvärv • Operationell konsolidering • Ägaradministration • IFRS/IAS – MISAL (intern • Finance controlling/Back office redovisningsmanual) • Redovisning för huvudkontoret • Skatter • Plantskoleprogram för • Internprissättning nyexaminerade civilekonomer • “Demand Management” för centrala finansiella IT system© Alfa Laval Slide 4 www.alfalaval.com
 4. 4. Alfa Laval• Verkstadföretag inom värmeöverföring, separering och flödesutrusning• Omsatte SEK 25 miljarder under 2010• Ca 200 dotterbolag• Bildades 1883• Köptes av Tetra Pak 1991 och avnoterades då• Såldes till Industrikapital 2000• Börsnoterades igen 2002 www.alfalaval.com
 5. 5. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 6. 6. Implementation av IAS 1998/1999• Bland de allra första i Sverige• Inför Tetra Lavals försäljning av Alfa Laval till Industrikapital• Gjorde oss jämförbara i en internationell jämförelse• Skriande brist på kompetenta externa diskussionspartner angående hur reglerna skulle tolkas – tendens till detta finns fortfarande, speciellt vid tidigare tillämpning, – revisionsbyråernas tekniska avdelningar är dock en tillgång www.alfalaval.com
 7. 7. Implementation av IAS 1998/1999• Hela företaget blev marknadsvärderat – Av en balansomslutning på 15,4 miljarder utgjorde: • uppvärdering av tillgångar 4,0 miljarder (26%) • goodwill 3,3 miljarder (21%) – Nästan halva balansräkningen berodde på förvärvet av oss själva.• Inkonsekvent värdering av bolagets tillgångar och skulder jämfört med ett fortvarighetsläge. www.alfalaval.com
 8. 8. Implementation av IAS 1998/1999• Försvårade jämförelser med våra ”peers” – adjusted EBITA används• Fair value värdering? – Föll på eget grepp i finanskollapsen 2008 www.alfalaval.com
 9. 9. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 10. 10. Utvecklingen av IAS/IFRS• Grundtanken om internationell jämförbarhet är lovvärd• Ett principbaserat regelverk är överlägset ett regelbaserat (Enron, Sarbanes-Oxley) – Alfa Laval justerade sina finansiella rapporter för US GAAP mellan 2000 och 2006.• Finns dock tendenser till att andra hävdar tolkningsrätt eller ägnar sig åt normgivning – nu senast Börsen under 2010, vilket väckte protester från FAR i januari 2011, – tidigare Panelen där granskarens personliga åsikter lyftes fram www.alfalaval.com
 11. 11. Utvecklingen av IAS/IFRSAngreppssättet förfelar sitt syfte:• för teoretiskt• för detaljerat• för mycket upplysningar• haltande jämförbarhet mellan företag i samma bransch och mellan företag i olika branscher (t ex IAS 19, IAS 39) beroende på – spannet mellan olika möjliga bedömningar och uppskattningar och – förekomsten av alternativregler www.alfalaval.com
 12. 12. Utvecklingen av IAS/IFRSAngreppssättet förfelar sitt syfte:• inriktar sig inte på vad läsare av finansiella rapporter efterfrågar: – analytiker, investerare, aktieägare etc – utan mer på vad som är teoretiskt tilltalande• IASB hävdar att de baserar sina rekommendationer på önskemål från analytiker – frågan är om det är från dem de anställt eller de som är oberoende? www.alfalaval.com
 13. 13. Utvecklingen av IAS/IFRSImplementationen är tveksam:• Fram till 2004: Privat aktör ger ut rekommendationer som blir bindande utan några politiska överväganden om vad som är lämpligt och ändamålsenligt• Varför inte låta ett gäng brottmålsadvokater skriva en ny strafflag med bindande verkan för hela världen?• Politisk förankring kom 2004 när EU skulle godkänna rekommendationerna www.alfalaval.com
 14. 14. Utvecklingen av IAS/IFRSImplementationen är tveksam:• Chockartat, men nyttigt, för IASB att äntligen få en motpart.• Men, vad ger EU rätt att godkänna nya rekommendationer som binder länder runt om i världen?• Konvergensprojektet mellan US GAAP och IFRS väcker farhågor om en utveckling mot ett mer regelbaserat system. www.alfalaval.com
 15. 15. Utvecklingen av IAS/IFRSImplementationen är tveksam:• Tills ganska nyligen lyssnade IASB inte på dem som lämnade synpunkter på kommande rekommendationer!• Numera har de beroende på kritiken och den politiska processen tvingats bli mer lyhörda – De första utkasten är fortfarande alltför teoretiska – IASB tvingas dra tillbaka förslagen efter massiv kritik – Detta försenar nya rekommendationer och saktar ner hela processen – Reser frågetecken i resten av världen om IASB kommer att ro projektet i land? www.alfalaval.com
 16. 16. Utvecklingen av IAS/IFRSDen dubbla granskningen:• Idag granskas vår redovisning enligt IFRS både av våra valda revisorer och av Börsen – vad är egentligen revisorernas roll om deras granskning inte räcker?• Att förse två olika granskande instanser med omfattande underlag till bokslutet, den ena långt efter bokslutet blir mycket betungande www.alfalaval.com
 17. 17. Utvecklingen av IAS/IFRSDen dubbla granskningen:• Vad tillför den extra granskningen?• Av antalet frågor från granskaren avsåg ungefär: – 50 % missförstånd/ej hittat informationen – 45 % privata tolkningar av granskaren • som vi kraftfullt tillbakavisade och där vi pekade på var i regelverket vi hade stöd för vår tolkning – 5 % önskemål om ytterligare upplysningar • som vi lovade överväga att komplettera kommande årsredovisningar med www.alfalaval.com
 18. 18. Utvecklingen av IAS/IFRSDen dubbla granskningen:• Varför är resultatet så magert? – Rapporterna är ju redan granskade av bolagets valda revisorer! www.alfalaval.com
 19. 19. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 20. 20. IFRS påverkan på finansiella rapporter Positivt: • Ökat jämförbarheten internationellt – mycket positivt inte minst för förvärvande bolag • Lägre insteg för noteringar på utländska kapitalmarknader • Många nya och potentiellt intressanta upplysningar har lagts till – men används de eller förstås de? www.alfalaval.com
 21. 21. IFRS påverkan på finansiella rapporter Negativt: • Rapporterna vuxit enormt i omfång och komplexitet – 20-F utveckling? (årsredovisningen görs av advokater) – Sammanfattning skickas till aktieägare och analytiker och årsredovisningen till Bolagsverket? • Vad är väsentligt? Risk för att man inte ser skogen för bara träd – FARs kommentar lyfter fram detta • Den finansiella delen av årsredovisningen som är en ögonblicksbild får för stor tyngd – tar bort uppmärksamheten från det som påverkar långsiktigt, t ex marknadsposition, produktportfölj www.alfalaval.com
 22. 22. IFRS påverkan på finansiella rapporter Negativt: • Komplicerade regler som förstås fullt ut bara av: – Redovisningsteoretiker – Ekonomerna som tar fram rapporterna – Revisorerna som granskar rapporterna • Inom samma regelverk kan olika antaganden ge helt olika resultat, vilket minskar jämförbarheten, t ex: – Nedskrivningstester – Övervärdesallokering – Säkringsredovisning www.alfalaval.com
 23. 23. IFRS påverkan på finansiella rapporter Negativt: • Olika metoder eller klassificeringar tillåtna inom samma rekommendation minskar jämförbarheten • Stora och ständigt växande goodwillposter – Nedskrivningstester är gummiparagrafer beroende på flexibiliteten i antagandena. – Trots detta kommer de omsider att explodera i ansiktet på de finansiella marknaderna – Vad säger en goodwillpost om 50 % eller mer av balansomslutningen egentligen en analytiker eller investerare? www.alfalaval.com
 24. 24. IFRS påverkan på finansiella rapporter Negativt: • Uppdelningen i två resultaträkningsdelar – svår att förstå för en lekman, – hur skall posterna inom övrigt totalresultat tolkas? – speciellt om beloppen är stora jämfört med nettoresultatet? www.alfalaval.com
 25. 25. IFRS påverkan på finansiella rapporter Kommande förändringar: • Intäktsredovisning, om den successiva vinstavräkningen försvinner – kommer ge ryckighet i vinstavräkningen • Leasing, där även operationella leasar skall hamna i balansräkningen – kommer att blåsa upp balansomslutningen • Bara direkt metod för beräkning av kassaflöden – oerhört kostsamt att implementera, till liten nytta www.alfalaval.com
 26. 26. IFRS påverkan på finansiella rapporter Kommande förändringar: • Tendens att även effekten av de alternativa metoderna skall visas. – Varför vågar IASB inte sätta ner foten? – Betungande att ta fram – Detta kommer att belasta framställningen och öka förvirringen hos läsaren ytterligare. www.alfalaval.com
 27. 27. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 28. 28. Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Generellt sett väldigt få skillnader för att undvika förklaringsbryggor• Rapporteringen har tre nivåer: – Management accounts (i stort sett enligt IFRS) – Justeringar till lokala publika regler – Justeringar till IFRS www.alfalaval.com
 29. 29. Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?Skillnaderna är:1. Ingen allokering av övervärden eller uppbokning av koncernmässig goodwill internt – adderas för publika ändamål2. Kalkylmässig ränta på operativt kapital3. Eviga avskrivningar inom tillverkningen4. Lokala GAAP regler redovisas separat – 2-4 reverseras för publika ändamål www.alfalaval.com
 30. 30. Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?Skillnaderna är:5. Dotterbolagens rapportade egna kapital överensstämmer med lokala publika regler – Genom reverseringen av lokala GAAP regler (4) ändras det lokala egna kapitalet i 5 så att det överensstämmer med IFRS. www.alfalaval.com
 31. 31. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 32. 32. Hur använder läsare av finansiellarapporter den nya informationen? • Många nya och potentiellt intressanta upplysningar har lagts till, men används de eller förstås de? • Förstås fullt ut bara av – Redovisningsteoretiker – Ekonomerna som tar fram rapporterna – Revisorerna som granskar rapporterna www.alfalaval.com
 33. 33. Hur använder läsare av finansiellarapporter den nya informationen? • De flesta av de tyngsta rekommendationerna används överhuvudtaget inte eller ytterst begränsat av analytiker och investerare: – Uppskjutna skatter (IAS 12) – Pensioner (IAS 19) • Av 4 000-5 000 frågor som Alfa Lavals CFO får av analytiker per år avser 1-2 förmånsbestämda pensioner och det är inte alltid de är insiktsfulla – Finansiella instrument (IAS 32, IAS 39, IFRS 7) – Förvärvsanalyser IFRS 3 • vilka värden vill du ha, hur mycket avskrivning vill du ha? www.alfalaval.com
 34. 34. Hur använder läsare av finansiellarapporter den nya informationen? • Knäckande för en ”preparer”! – Det vi lägger mest tid på används inte • Vad påverkar i realiteten värderingen av ett bolag: + Marknadsposition + Teknisk kompetens + Orderingången + Framtidsutsikter = Framtida kassaflöden • Det är inte mycket i detta som påverkas av IFRS! www.alfalaval.com
 35. 35. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 36. 36. Konsekvenser av IAS 39 för ettverkstadsföretag som Alfa Laval• Ett av få företag som fortfarande tillämpar säkringsredovisning av valutor och räntor: – möjligt p.g.a. mycket centraliserad hantering (redan sedan tidigare) – men till priset av omfattande effektivitetstester baserade på omfattande rapportering av faktiska och prognosticerade flöden – komplicerar redovisningen väsentligt på grund av att derivatet och det underliggande instrumentet (kundfordran/leverantörsskuld) måste värderas åtskilt www.alfalaval.com
 37. 37. Konsekvenser av IAS 39 för ettverkstadsföretag som Alfa Laval• Säkringsredovisning är än så länge inte möjlig för metallderivat på grund av svårigheten att göra effektivitetstester (matcha förbrukning mot derivat)• Om man inte kan tillämpa säkringsredovisning: – hamnar resultatet av marknadsvärderingen i nettoresultatet löpande – ger fel matchning mot de faktiska flödena – kan innebära att man slutar med derivaten www.alfalaval.com
 38. 38. Konsekvenser av IAS 39 för ettverkstadsföretag som Alfa Laval• IAS 39 behövs säkert för banker och andra finansiella aktörer.• För icke-finansiella aktörer som faktiskt har de flöden som derivaten avser att skydda vore det bättre att värdera t ex kundfordringar och leverantörsskulder och metallinköp till terminskursen. www.alfalaval.com
 39. 39. Agenda• Alfa Laval• Implementation av IAS 1998/1999• Utvecklingen av IAS/IFRS• IFRS påverkan på finansiella rapporter• Skillnader mellan IFRS och intern resultatuppföljning?• Hur använder läsare av finansiella rapporter den nya informationen?• Konsekvenser av IAS 39 för ett verkstadsföretag som Alfa Laval• Vad har IFRS för påverkan på företagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv www.alfalaval.com
 40. 40. Vad har IFRS för påverkan påföretagsförvärv och marknadens värdering av företag som aktivt ägnar sig åt förvärv• Den ökade jämförbarheten är mycket värdefull för förvärvande bolag och snabbar på förvärvs- processerna, avseende: – värdering, – due diligence och – kopplingen i köpeavtalet mot finansiella mått www.alfalaval.com
 41. 41. Vad har IFRS för påverkan …• IFRS 3 leder till en smygomvärdering av balansräkningen till verkligt värde i det förvärvande bolaget – sämre jämförbarhet med andra företag• Flexibiliteten i övervärdesallokeringen kan ge helt olika resultat i olika företag allt annat lika – bristen på jämförbarhet mellan bolagen gör informationen meningslös. – bättre med bara goodwill, som skrivs av• Stora och växande goodwillbelopp – hur skall en analytiker förhålla sig till dem – bättre med avskrivning www.alfalaval.com
 42. 42. Frågor? www.alfalaval.com
 43. 43. www.alfalaval.com

×