www.pwc.com/se      Ersättningar till      anställda      Värdering, redovisning och      upplysni...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaVad ändras?• Förmånsbestämda pensionsplaner• Ersättningar vid uppsägning• Up...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaRedovisning• Aktuariella vinster och förluster: omedelbar redovisning i Övri...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaRedovisning• Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder redovisas i ...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaFinansiell komponent• Ingen förväntad avkastning på förvaltningstillgångar• ...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaFörtydliganden• Skatter hanteras olika beroende på karaktär av skatt   - ...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaMånga nya upplysningskrav• Beskrivning av risker specifika för företaget som...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaMånga nya upplysningskrav• Nya upplysningskrav kopplade till framtida kassaf...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställda• Ikraftträdande 1 januari 2013• Tidigare tillämpning är tillåten, men ej an...
Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaUtmaningar vid implementering av standarden• Ökad volatilitet• Ökar pensions...
Nyheter från Rådet för finansiell rapportering- löneskatt och avkastningsskatt• Förslag till ändringsmeddelande publicerat...
Nyheter från Rådet för finansiell rapportering• Konsekvenser av detta förslag:   - Aktuariell beräkning av särskild lön...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ersättning till anställda - Värdering, redovisning och upplysningar enligt IAS 19

989 views

Published on

www.financialreporting.se

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ersättning till anställda - Värdering, redovisning och upplysningar enligt IAS 19

 1. 1. www.pwc.com/se Ersättningar till anställda Värdering, redovisning och upplysningar enligt IAS 19Sept 2011
 2. 2. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaVad ändras?• Förmånsbestämda pensionsplaner• Ersättningar vid uppsägning• Upplysningskrav för förmånsbestämda planer och planer som omfattar flera arbetsgivarePwC 2
 3. 3. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaRedovisning• Aktuariella vinster och förluster: omedelbar redovisning i Övrigt totalresultat - Ingen återcirkulering av aktuariella vinster och förluster från Övrigt totalresultat in i resultaträkningen i efterföljande perioderImplikationer• Ökad volatilitet i eget kapital, totalresultat och pensionsskuld• Inga oredovisade effekter• Balansräkningsposition överensstämmer med överskott/underskott i planen• Delårsrapportering kan påverkasPwC 3
 4. 4. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaRedovisning• Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder redovisas i resultaträkningen i den period då planen ändras • dagens IAS 19 kräver att kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder redovisas linjärt över intjänandeperioden, omedelbart om ingen framtida tjänstgöring krävsImplikationer• Ökad volatilitet i resultaträkningen, eget kapital och pensionsskuld• Inga oredovisade effekterPwC 4
 5. 5. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaFinansiell komponent• Ingen förväntad avkastning på förvaltningstillgångar• Diskonteringsränta appliceras på planens nettoöverskott eller nettounderskott • Definition av diskonteringsränta oförändradImplikationer• Pensionskostnaden ökar sannolikt för företag som har fonderade pensionsplaner eftersom diskonteringsräntan typiskt sett är lägre än den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar• Neutral för totalresultatet eftersom reduktionen i resultat uppvägs av motsvarande ökning i övrigt totalresultat• Värdering av nuvärde förmånsbestämd skuld och förvaltningstillgångar påverkas ejPwC 5
 6. 6. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaFörtydliganden• Skatter hanteras olika beroende på karaktär av skatt - Skatter på avkastning utgör del av faktisk avkastning och redovisas i övrigt totalresultat - Sociala avgifter och andra skatter som belöper på pensionutbetalningarna inkluderas i värderingen av pensionsförpliktelsen• Investeringsrelaterade kostnader: dras av från avkastningen• Övriga kostnader: redovisas i resultatet när tjänsten utförsImplikationer• Löneskatt och avkastningsskatt hanteras på annat sätt – UFR 4 dras tillbakaPwC 6
 7. 7. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaMånga nya upplysningskrav• Beskrivning av risker specifika för företaget som är förknippade med de förmånsbestämda planerna• Beskrivning av eventuella planändringar, regleringar och reduceringar• Kategorier av förvaltningstillgångar baserat på risk/egenskaper• Avstämningar mellan IB och UB för förvaltningstillgångar, förmånsbestämd förpliktelse, samt redovisad tillgång/skuld i balansräkningen• Utvidgade upplysningskrav för planer som omfattar flera arbetsgivarePwC 7
 8. 8. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaMånga nya upplysningskrav• Nya upplysningskrav kopplade till framtida kassaflöden - Känslighetsanalyser för alla väsentliga aktuariella antaganden - Asset/liablity matchningsstrategier - Beskrivning av fonderingsarrangemang och fonderingspolicy - Förväntad utbetalning nästa år - Vägd genomsnittlig duration på förpliktelsenImplikationer• Aktuarier behöver göra ytterligare beräkningar för att uppfyllaupplysningskravenPwC 8
 9. 9. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställda• Ikraftträdande 1 januari 2013• Tidigare tillämpning är tillåten, men ej antagen av EU ännu• Retroaktiv tillämpning, men undantag för de jämförelseinformationavseende de känslighetsanalyser som ska presenteras • En tredje balansräkning kommer att krävas enligt IAS 1PwC 9
 10. 10. Ändring av IAS 19 –Ersättningar till anställdaUtmaningar vid implementering av standarden• Ökad volatilitet• Ökar pensionskostnaden för fonderade planer• Ökad komplexitet vid delårsrapportering• Påverkan på nyckeltal• Ny information krävs för upplysningsändamål• Retroaktiv tillämpningPwC 10
 11. 11. Nyheter från Rådet för finansiell rapportering- löneskatt och avkastningsskatt• Förslag till ändringsmeddelande publicerat i mars 2011• Remisstid gick ut 14 april 2011• UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt föreslås dras tillbaka• Preliminärt är ansatsen att inte detaljreglera detta område från svensk sida, utan låta IAS 19 reglera frågan• Preliminärt tillåts inte UFR 4 tillämpas från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senarePwC 11
 12. 12. Nyheter från Rådet för finansiell rapportering• Konsekvenser av detta förslag: - Aktuariell beräkning av särskild löneskatt krävs för både fonderade och ofonderade planer - Aktuariell beräkning av avkastningsskatt krävs för ofonderade planer - Avkastningsskatt för fonderade planer ◦ Två synsätt; redovisas som del av avkastning i övrigt totalresultat eller beakta vid aktuariell beräkning av pensionsskuldPwC 12

×